Læs også:

Close

NEWS: Økologiske æg har ikke længere forhøjede niveauer af PFAS

Nyheder  | 

Økologiske æg har ikke længere forhøjede niveauer af PFAS · Idømt fængsel for at ruske baby · Nikolaj Hübbe udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog · Konkursbølgen rammer nogle kommuner hårdt · Fundet skyldig i stor hvidvasksag · Dagens billede: Vild oplevelse

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Økologiske æg har ikke længere forhøjede niveauer af PFAS

Fødevarestyrelsen ophæver nu anbefalingen om, at børn mellem 4 og 9 år skal spise færre økologiske æg. Det sker efter, at Fødevarestyrelsen på ny har testet økologiske æg. Analyserne viser, at indholdet af PFAS i æggene er meget lavt og i alle tilfælde under grænseværdien.

Fødevarestyrelsens laboratorie har udført en række nye analyser, efter at der i vinters blev konstateret et forhøjet indhold af PFAS i æg fra økologiske høns, som havde fået foder med fiskemel. Ægproducenterne reagerede dengang hurtigt på oplysningerne om det forhøjede PFAS-indhold i økologiske æg. Fiskemel blev fjernet fra hønsenes foder, og indholdet af PFAS i æggene er faldet hurtigt herefter. Det bekræfter nye analyser.

Fødevarestyrelsen har i marts og april 2023 undersøgt æg fra 10 forskellige økologiske producenter. I otte prøver blev der ikke påvist PFAS, mens der i to prøver var fund af PFAS, men langt under grænseværdien. Der blev ikke påvist PFAS i prøver fra fire forskellige konventionelle æggeproducenter. Efter fundet af PFAS i visse typer af fiskemel har Fødevarestyrelsen også undersøgt fisk fra hav- og dambrug. I 10 af disse prøver er der ikke påvist PFAS, mens der i tre prøver er påvist PFAS i meget lave niveauer og langt under grænseværdien.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeriminister Jacob Jensen:

– Det er utrolig glædeligt, at Fødevarestyrelsen nu har konstateret, at økologiske æg ikke længere har PFAS i forhøjede niveauer. For mig at se er det udtryk for høj fødevaresikkerhed, når det så hurtigt er lykkedes at få lokaliseret og fjernet kilden til problemet – nemlig fiskemel i foderet. Det skaber tryghed og vished om, at der ikke er noget at frygte ved at spise økologiske æg. Fra regeringens side har vi fortsat stort fokus på den seneste tids generelle udvikling med PFAS, og derfor har Fødevarestyrelsen igangsat et bredere screeningsarbejde af PFAS i vores fødevarer, så vi bliver klogere og kan sætte ind, hvor der er brug for det.

Økologiske æg har ikke længere forhøjede niveauer af PFAS. (Foto: Unsplash)

Læs også: Mozarella med pocheret æg

Idømt fængsel for at ruske baby

En 32-årig mand blev ved Retten i Randers idømt en ubetinget fængselsstraf på et år og 10 måneder for at have været alt for voldsom over sin få måneder gamle søn, der fik livstruende skader.

I maj 2022 blev en sundhedsplejerske bekymret for den fem måneder gamle dreng under et besøg hos forældrene i deres hjem i en by tæt på Randers. Han havde et unormalt stort hoved, og da han efterfølgende blev scannet på sygehuset, viste det sig, at han havde nogle alvorlige blødninger i hjernen, som han blev akut behandlet for.

Lægerne vurderede, at der både var nye og lidt ældre blødninger, og derudover konstaterede de, at barnet også havde brækket et lårben. Skader, som barnet ikke selv kunne have påført sig. Sagen blev anmeldt til Østjyllands Politi, der startede en efterforskning op for at finde frem til, hvad der var sket, og hvem der eventuelt havde påført barnet skaderne.

Imens blev forældre og barn overført til familieinstitutionen Bethesda. Under opholdet bed faren drengen i kinden, så han fik et tydeligt bidemærke. Det førte til, at politiet anholdt den 32-årige, der efterfølgende blev varetægtsfængslet i sagen.

Lægerapporter og vidneudsagn var afgørende … Under den indledende efterforskning forklarede den 32-årige, at han måske havde været lidt voldsom, når han skulle få barnet til at bøvse, og moren forklarede også, at hun havde set den 32-årige håndtere babyen voldsomt for at få ham til at bøvse, og at hun flere gange havde bedt ham være mere forsigtig.

Nu er der faldet dom i Retten i Randers, hvor den 32-årige altså blev idømt ubetinget fængsel i et år og 10 måneder.

– Det er en ulykkelig sag for alle involverede, men det kunne have gået endnu mere galt, for ifølge lægerne har barnet været i akut livsfare. Den 32-årige har ikke rusket barnet i ond hensigt, men han var alt, alt for voldsom i sin håndtering af et meget lille og skrøbeligt barn, og han havde fået flere advarsler om, at det var for hårdhændet. Retten vurderede ligesom anklagemyndigheden, at han var skyldig i grov og livsfarlig vold, blandt andet på grund af de lægerapporter og vidneudsagn, der blev fremlagt,  udaler specialanklager Lisbeth Weiss Petersen.

I retten nægtede den 32-årige at have nogen som helst kendskab til, hvordan skaderne på sønnen kunne være opstået. Han har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen.

baby
Mand dømt for vold mod baby … (Foto: Pexels)

Læs også: Mand dømt for ruskevold mod baby

Nikolaj Hübbe udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog

Balletmester Nikolaj Hübbe blev på H.M. Dronning Margrethes fødselsdag sidste søndag udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen for sin store indsats som balletmester og kunstnerisk leder af Den Kongelige Ballet.

– Jeg er taknemmelig og benovet, udtaler en glad Nikolaj Hübbe.

Nikolaj Hübbe, født 1967, blev optaget på Det Kongelige Teaters Balletskole i 1978, blev aspirant i 1984, korpsdanser i 1986 og solodanser i 1988. I 1992 blev han udnævnt til solodanser ved New York City Ballet. I 2008 dansede han af i New York for at vende hjem til Danmark og tiltræde stillingen som balletmester ved Den Kongelige Ballet.

Nikolaj Hübbe blev i 2013 udnævnt til Ridder af Dannebrog, og nu blev han altså forfremmet til Ridder af 1. grad af Dannebrog.

Balletmester Nikolaj Hübbe foto: Camilla Winther
Balletmester Nikolaj Hübbe får endnu finere titel … (foto: Camilla Winther)

Læs også: Kulturguide april

Konkursbølgen rammer nogle kommuner hårdt

Ny analyse viser, at konkursbølgen rammer nogle kommuner hårdt. Kommuner som for eksempel Herlev, Albertslund, Ballerup og Kerteminde har mistet markant flere virksomheder, end andre kommuner har i løbet af årets første tre måneder. Antallet af konkurser i Danmark ligger generelt langt over normalen, men nogle kommuner bliver ramt hårdt. SMVdanmark opfordrer til, at kommunerne er opmærksomme på konkurserne og tilbyder konsulentbistand.

Konkursbølgen ruller over landet, men i for eksempel Billund, Struer, Lemvig og Halsnæs er de knastørre. Her er ikke en eneste aktiv virksomhed gået konkurs siden årsskiftet. Modsat står det til i byer som Herlev, Albertslund, Ballerup og Kerteminde. Her har der været mere end dobbelt så mange konkurser som gennemsnittet i Danmark, målt i forhold til hvor mange virksomheder, der ligger i kommunen.

Nogle kommuner har desuden oplevet langt flere konkurser sammenlignet med, hvad der kan siges, er normalt for kommunen. Det gælder for eksempel Herlev, Ballerup, Roskilde og Esbjerg, hvor antallet af virksomheder, der har måtte lukke og slukke, er mindst dobbelt så højt som normalt. Alt dette viser en ny analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Det gør ondt i nogle kommuner, mener Martin Kyed, cheføkonom i SMVdanmark.

– På landsplan har vi set godt 40 pct. flere konkurser siden nytår, end hvad der tidligere har været normalt for denne årstid. Så vi er i en konkursbølge. Men nogle kommuner ligger langt over gennemsnittet og har mistet betydeligt flere virksomheder end andre kommuner, siger han.

Gæld fra de statslige coronalån, som virksomhederne kunne tage under corona er en væsentlig forklaring på de mange konkurser, mener han.

– Renter og afdrag og ikke mindst en meget hård tilbagebetalingsordning fra staten giver desværre mange virksomheder et kvælende efterslæb fra corona, der tynger dem voldsomt. Det kan være hårdt at se på. Især i de kommuner, der er særligt ramte. Det er umådeligt trist for de mennesker, der mister deres livsværk, og man kan kun håbe, at de kan starte på en frisk med en ny virksomhed. De lønmodtagere, der mister jobbet, til dem er der masser af ubesatte stillinger, de kan tage i stedet, forklarer Martin Kyed.

Han opfordrer til, at erhvervshusene og kommunerne er ekstra opmærksomme på, hvordan deres lokale virksomheder har det, og styrker samarbejdet med den såkaldte Early Warning ordning, der er gratis konsulentbistand til nødlidende virksomheder.

Det er især byggebranchen og restaurationsbranchen, der er mærket af konkurser, og derfor kunne den store forskel mellem kommuner bare skyldes, at nogle kommuner har flere af den type virksomheder end andre, og derfor er mere sårbare. Men det er ifølge analysen ikke årsagen.

– Det er ikke den lokale erhvervsstruktur, der er styrende for konkursniveauet i første kvartal 2023. Det er den reelle udvikling og forbrugernes adfærd i kommunen, der afgør, i hvor høj grad de lokale virksomheder drejer nøglen om, slutter Martin Kyed.

Se hele analysen og de enkelte kommuners konkursniveau her.

pige computer arbejde
Konkursbølgen rammer nogle kommuner hårdt … (Foto: Pexels)

Læs også: Virksomhedernes træk på kassekreditten er eksploderet

Fundet skyldig i stor hvidvasksag

49-årig mand er dømt for forsøg på hvidvask: 29 millioner kroner blev opbevaret og videreoverdraget. Københavns Byret har sidste tirsdag fundet en 49-årig mand skyldig i at have modtaget, opbevaret og videreoverdraget i alt 29 millioner kroner til medgerningsmænd, som leverede pengene videre til bagmænd i Sverige.

NSK har dermed fået dømt en 49-årig mand 2 år og 8 måneders fængsel samt advarsel om udvisning af Danmark for forsøg på hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Manden er dømt for i perioden fra den 1. marts 2022 til den 14. juni 2022 ved 29 forskellige lejligheder at have modtaget og opbevaret store kontantbeløb svarende til i alt 29 millioner kroner på sin adresse i Frederikssund samt i et kolonihavehus. Han blev samtidig kendt skyldig i at have videreoverdraget kontantbeløbene til to øvrige medgerningsmænd, der stod for fragt og videreoverdragelse af kontanterne til bagmænd i Sverige.

Anklager i NSK, Julie Solhøj, udtaler:

– På baggrund af en solid efterforskningsindsats samt et godt og tæt samarbejde med svensk politi, er der i dag faldet dom mod den fjerde og sidste person i et dansk-svensk organiseret netværk. Netværket har hvidvasket mange millioner danske kroner, som de i et skjult rum i en svensk bil, transporterede ud af Danmark i store kontantbeløb. Jeg er derfor tilfreds med, at retten er enig i, at hvidvaskningen er sket som led i international og organiseret kriminalitet.

Den 49-årige mand blev sammen med tre øvrige medgerningsmænd anholdt ved en koordineret anholdelsesaktion af NSK den 14. juni 2022. Politiet slog til efter en af medgerningsmændene på en adresse i København havde afleveret et større kontantbeløb til en af de medgerningsmænd, der skulle fragte pengene videre til Sverige.

Ved ransagning af bilen blev der fundet et hemmeligt rum, hvor der blev opbevaret i alt 2,8 millioner kroner, som politiet har beslaglagt. Den 49-årige mand modtog dommen, men har kæret dom om fortsat varetægtsfængsling til landsretten.

De tre øvrige medgerningsmænd er hver blevet idømt henholdsvis 2,5 års fængsel, 3 års fængsel og 3,5 års fængsel. Anklagemyndigheden har anket dommen til skærpelse i den sag, hvor en mand er blevet idømt 2,5 års fængsel.

penge pengesedler
Dom i hvidvasksag … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: To mænd dømt for smugling af penge

Dagens billede: Vild oplevelse

· Mere fra samme kategori ·