Læs også:

Close
unge bil bilist spiritus spirituskørsel

NEWS: Unge spritbilister er årsag til mange dræbte og alvorligt tilskadekomne

Nyheder  | 

Unge spritbilister er årsag til mange dræbte og alvorligt tilskadekomne · Dømt for flere hundrede overtrædelser af tilhold og stalking · Verdens hurtigst voksende træ redder regnskoven og shuar-folket i Ecuador · Bing udfordrer Google og kan blive en trussel mod Apple · Flere indbrudstyve anholdt og i grundlovsforhør · Dagens video: Morderen Murdaugh

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Unge spritbilister er årsag til mange dræbte og alvorligt tilskadekomne

Fulde bilister i alderen 17 til 24 år er årsag til hver tredje dræbte og alvorligt tilskadekomne i spiritusulykker i bil. Særligt overrepræsenteret er landkommunerne, hvor der sker mange ulykker i forhold til antallet af unge, som bor der.

En langt større andel af unge bilister har kørt spritkørsel sammenlignet med andre bilister. Det er de triste realiteter i en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden, som derfor netop nu sætter fokus på problemet i en kampagne målrettet de unge.

I undersøgelsen, som er foretaget af Wilke, svarer 12 procent af de 17 til 24-årige bilister, at de har kørt spritkørsel inden for det seneste år. Til sammenligning gælder det for fire procent af bilisterne i alderen 25+. Der er altså tre gange så mange unge, som svarer, at de har kørt spritkørsel.

Resultatet kan desværre også ses på vejene. For når alkohol kombineres med unges manglende kørselserfaring og højere risikovillighed, skaber det mange alvorlige ulykker. Faktisk er det hver tredje dræbte eller alvorligt tilskadekomne i ulykker med en alkoholpåvirket bilist, hvor bilisten var i alderen 17 til 24 år.

– Tallene taler deres tydelige sprog, når vi ser på unge bilister i alvorlige spritulykker. Rådet for Sikker Trafik anbefaler blandt andet en promillegrænse på 0,2 for nye bilister. Det ville gøre det klart, at man ikke skal drikke alkohol og efterfølgende køre bil, siger Morten Wehner, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

I perioden 2017 til 2021 var det 189 ud af i alt 523 dræbte og alvorligt tilskadekomne i ulykker med en spirituspåvirket bilist, hvor føreren af bilen var i alderen 17 til 24 år. Det viser tal fra Vejdirektoratets Ulykkesstatistik.

De unge i aldersgruppen udgør cirka 10 procent af befolkningen, så man kan roligt konkludere, at unge bilister er markant overrepræsenterede bag rattet i spritulykker, hvor der er dræbte eller alvorligt tilskadekomne.

– Det er helt afgørende, at man selv tager ansvar for, at man ikke ender som spritbilist. Før man skal til et socialt arrangement, hvor der serveres alkohol, skal man være sikker på, hvordan man kommer hjem. Ser man en ven, som måske har fået for meget at drikke, er det også vigtigt, at man siger fra, tilbyder at splejse til en taxa eller foreslår en overnatning på sofaen. I sidste ende bør man tage bilnøglerne, for de fleste vil takke en dagen efter, hvis man forhindrede dem i at blive spritbilist, forklarer René Højer, projektchef i TrygFonden.

Særligt landkommunerne er hårdt ramt …Når man kigger på antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i ulykker, hvor en alkoholpåvirket 17 til 24-årig sad bag rattet, tegner der sig et tydeligt billede. Ulykkerne sker i høj grad i landkommuner, hvor relativt få af de unge bor.

I hovedstads- og storbykommunerne bor 49 procent af alle landets 17 til 24-årige, mens det er 15 procent af de dræbte og alvorligt tilskadekomne i ulykker med spirituspåvirkede unge bag rattet, som sker her.

Helt anderledes ser det ud, hvis man kigger på landkommunerne. Blot 17 procent af de unge i aldersgruppen bor i landkommuner, mens det er hele 41 procent af de dræbte og alvorligt tilskadekomne i ulykker med en fuld 17 til 24-årig bag rattet, som sker i landkommuner.

I Nordjyllands Politikreds er syv ud af kredsens ni kommuner defineret som landkommuner, og i politiet er man ganske opmærksom på problemet.

– Der køres hurtigere på landeveje end i byer, og dét kombineret med spiritus kan være årsag til meget alvorlige færdselsuheld. Derfor har vi i politiet også generelt et stort fokus på spirituskørsel. Det gælder ikke mindst blandt de unge, hvor vi for eksempel foretager spirituskontroller ud fra, hvornår de unge går i byen. Derudover har vi forebyggende samtaler med de unge, vi kommer i kontakt med, og spirituskørsel er et emne, vi er meget bevidste om løbende at kommunikere og advare om, blandt andet på de sociale medier, fortæller politikommissær Jess Falberg, leder af Operativ Færdsel i Nordjyllands Politi.

De dræbte og alvorligt tilskadekomne i ulykkerne kan både være den 17 til 24-årige bilist selv, passagerer i bilen eller mennesker udenfor bilen uanset alder.

Der er mange faktorer, som sandsynligvis er medvirkende årsag til, at billedet tegner sig sådan. Unge, som bor i dele af landet, hvor den kollektive transport er sparsom eller afstandene er for store til at bruge cyklen som det primære transportmiddel, vil oftere have egen bil, så de kan transportere sig til og fra arbejde, uddannelse, venner og fritidsaktiviteter.

Problemet er bare, at bilen i nogle tilfælde kan friste, når unge med alkohol i blodet egentlig ikke burde sætte sig bag rattet. Samtidig er afstandene i landkommunerne større, og fordi farten på landevejene er relativt høj, bliver ulykkerne ofte mere alvorlige.

Det er Danmarks Statistiks inddeling af kommuner i kategorier, som er lagt til grund for kategoriseringen af kommunetyper.

Fakta og undersøgelser:

Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne personer i trafikulykker, hvor der har været en spirituspåvirket 17-24-årig fører af en person- eller varebil involveret (2017-2021). Kilde: Danmarks Statistik og Vejdirektoratets ulykkesstatistik.

unge bil bilist spiritus spirituskørsel
Unge spritbilister er årsag til mange dræbte og alvorligt tilskadekomne … (Foto: PR)

Læs også: Børns risiko i trafikken stiger med alderen

Dømt for flere hundrede overtrædelser af tilhold og stalking

En 57-årig mand er fredag ved Retten i Aarhus blevet idømt et års ubetinget fængsel for flere tilfælde af stalking og for at have brudt et tilhold mod sin ekskone flere hundrede gange.

Den 57-årige har været dømt tre gange tidligere for at have brudt sit tilhold, og denne gang var overtrædelserne primært sket på Facebook. Her havde manden på sin egen profil 667 gange skrevet nedsættende opslag og kommentarer om ekskonen til trods for, at der i hans tilhold stod, at han heller ikke måtte kontakte hende indirekte ved for eksempel at skrive om hende på nettet.

En adfærd, som retten betegnede som grov og chikanerende, og at der var tale om en betydelig krænkelse, selvom opslagene ikke var af truende karakter.

– Jeg er tilfreds med, at retten var enig med anklagemyndigheden i, at det også var brud på tilholdet, selvom skriverierne foregik på den 57-åriges egen Facebook-profil. Tidligere har han blandt andet brugt sms, og mails, men uanset platform, så var formålet det samme. Omfanget i den her sag har været overvældende, for der er tale om et enormt antal opslag og kommentarer med chikanerende indhold rettet mod den forurettede. Stalking kan have store konsekvenser for dem, der bliver udsat for det, og når det får så stort et omfang, så er det jo meget indgribende i ens liv, udtaler anklagerfuldmægtig Henriette Laxy.

Ud over de flere hundrede Facebook-opslag opsøgte den 57-årige mindst én gang også ekskonen på hendes adresse ved en enkelt lejlighed, hvilket han også blev dømt for i retten.

Den 57-årige erkendte at have skrevet de mange opslag og været ved ekskonens adresse, men han nægtede, at det skulle være et brud på tilholdet. Han ankede dommen, men protesterede ikke mod fortsat varetægtsfængsling.

computer hacking
Dømt for flere hundrede overtrædelser af tilhold og stalking (Foto: PR)

Læs også: Find dit forsvar mod psykopater og andre idioter

Verdens hurtigst voksende træ redder regnskoven og shuar-folket i Ecuador

Den 11. marts drager en lille dansk gruppe afsted mod Ecuadors Amazonas-regnskov. Med sig i kufferten har de et videokamera og et målebånd. De skal måle skovens svar på Formel 1, nemlig balsatræet. De skal desuden filme, hvordan det lokale oprindelige folk shuarerne planter og passer dette nye vidundertræ

Siden 2021 har shuar-folket i tre landsbyer nemlig plantet tusindvis af balsatræer med hjælp fra danske firmaer og private sponsorer. Mere end 30 forskellige virksomheder og 55 private donorer har sponseret 35.000 balsatræer via den danske skovrejsnings-NGO Growing Trees Network Foundation. De har dermed været med til at genskove 25 hektar Amazonas-regnskov i et af de mest kritiske områder i verden ift. biodiversitet.

Under corona-pandemien i 2020 blev Ecuador ramt af en sand balsa-feber, der slog alt hidtidig jagt på balsa. Udfasningen af fossile brændsler i vesten havde sendt vindmølleproduktionen i vejret, og balsatræ er en vigtig komponent i produktionen af vindmølleblade.

Selvom Ecuador producerer 95 procent af alt balsatræ i verden og har mere end 15.000 hektar balsaplantage langs kysten, kunne man ikke følge med efterspørgslen. Det skyldes blandt andet, at Kina siden 2006 har hundrededoblet sin energiproduktion fra vindmøller til 236 gigawatt 2019. I Tyskland og USA er tallet henholdsvis 61 gigawatt 105 gigawatt – tal der forventes at stige endnu mere de kommende år. Da plantagerne ikke kunne følge med, blev der fældet enorme mængder illegalt balsatræ i Amazonas – træ, der blev solgt under dårlige vilkår og til lave priser. Shuar-folket besluttede sig for at vende denne udvikling og begynde at plante balsatræer på gammel landbrugsjord; dels for at undgå yderligere fældning i den uberørte regnskov og dels for at tjene penge på den hurtigtvoksende træart.

De oprindelige folk i Amazonas lever en marginaliseret tilværelse i junglen, hvor mulighederne for arbejde og indtægter er ikke eksisterende. Det er en situation, som kun er blevet værre siden corona-pandemien og den galoperende globale inflation. For at skaffe penge til tøj, uddannelse eller medicin er mange nødsaget til at tage arbejde langt væk fra landsbyerne og fællesskabet. Det betyder, at familier bliver skilt ad, og shuar-folkets oprindelige levevis i og af skoven forsvinder.

Balsaprojektet er med til at vende denne udvikling. Plantning og pasning af balsatræerne giver beskæftigelse i landsbyerne, således at de arbejdsdygtige yngre shuarer ikke behøver at migrere væk fra deres bosteder i skoven. Indtægterne fra donationer til plantning giver familierne mulighed for at sikre uddannelse til deres børn. Det giver dem viden om bæredygtigt skovbrug. Og det giver dem mulighed for at leve et liv tæt på den skov, som deres kultur er tæt forbundet med. Ud over plantningen af træerne giver projektet en krone per træ og 20 procent af det fremtidige overskud til en lokal indiansk klimafond, hvor landsbyboerne selv investerer i andre bæredygtige miniprojekter i landsbyerne. De resterende 80% bruges til genplantning af mere regnskov.

Træplantningsaktiviteterne er baseret på virksomhedsdonationer til planting og pasning af træerne. Fælles for de mere end 30 virksomheder, der indtil nu har doneret træer til projektet er, at det er virksomheder, der tager den grønne omstilling alvorligt. Det er virksomhedsdrivende, som arbejder med at gøre deres virksomheds produkter eller aktiviteter grønnere ved at støtte skovrejsning og regnskovsbevaring hos shuar-folket. Når en virksomhed er med til at plante 1 hektar balsaplantage, optager træernes vækst 40 tons CO2 om året.

Derudover er man med til at bygge et reservat op hos shuarerne, hvor der bevares 1 hektar oprindelig regnskov for hver hektar balsa, der plantes. For virksomhederne kan den lagrede CO2 anvendes i de frivillige CO2-regnskaber. For mange virksomheder vil dette være med til at opfylde de pålagte krav i forhold til grøn transformation, årsregnskab og EU’s taksonomiforordning. Her henvises der til det såkaldte ESG-arbejde, der står for Environment, Social and Governance. Derudover melder flere donorer også om en stor grad af tilfredsstillelse ved at være med til at gøre en forskel for Amazonas, de oprindelige folk og klodens fremtidige generationer på en meningsfuld og nærværende måde. Bidragsyderne får løbende opdateringer og billeder fra aktiviteterne i landsbyerne, sådan at de kan følge fremskridtene. Projektet leder fortsat efter nye partnere, der vil være med på denne skovbevaringsmission.

Den lille gruppe danskere, der snart bevæger sig mod Ecuador, skal ned og måle træernes vækst for sponsorerne – en vækst, der er enorm. Det første år voksede træerne gennemsnitligt 1 centimeter i højden dagligt, og de største træer er mere end 12 meter høje og 15 centimeter i diameter i dag. Derudover skal gruppen lave videooptagelser til en ny informationsfilm om projektet og shuar-folkets situation.

Gruppens deltagere er godt rustet til opgaven. Projektkoordinator Søren Hoff Brøndum har rejst og arbejdet i Ecuador de sidste 26 år med blandt andet fra mahognidyrkning, skildpaddebevaring og økoturisme. Han kender om nogen danskere til de oprindelige folk og deres livsvilkår, da kan har opholdt sig med shuar-folket i 3 år, og er været gift med en kvinde fra shuar-stammen gennem de sidste 18 år. Sønnen William har dermed regnskoven i blodet og glæder sig til sin regnskovstur nummer fire ned til sin mormor og morfar. Journalist og forfatter Hakan Jakob Kosar er heller ingen nybegynder i Ecuador og regnskoven, som han rejst tynd i 00’erne. Han har blandt andet tidligere lavet en P1-dokumentar omkring afskovning og overgreb mod skovens beskyttere.

balsa ecuador hurtigt voksende træ
Balsatræer nu kun 8 måneder gamle på billedet forest ses Linda, Jose, fra højre bagerst er det Carmelina fra landsbyen Arutam, Ecuador, Amazonas & Formand for Growing Trees Network Foundation, Lars Heiselberg Vang Jensen og Skovfoged, Søren Hoff Brøndum. På 5 år vokser Balstræerne til 25-35 meters højde og cirka 40 cm. i diameter. (Foto: PR)

Læs også: Dansk skovrejsnings NGO planter hurtigvoksende træer i Amazonas

Bing udfordrer Google og kan blive en trussel mod Apple

Med den AI-generede ChatGPT forsøger Microsoft at ændre styrkeforholdet i Tech. Både Alphabet (Google) og Apple er i skudlinjen. Microsoft har smuglet sin trojanske hest ind i både Bing og Edge Mobile-apps og nu også Skype – og det er langt fra den rene fred og idyl, som de (selvfølgelig) giver udtryk for på deres blog, for tæller New Deal Invest i en pressemeddelse.

Adgangen til det mobile internet styres af Alphabet og Apple, og Microsoft har længe været ude af spillet. Men nu vil de have en bid af kagen og lader Bing være deres våben. Det er en meget direkte udfordring til Google, som hidtil har siddet solidt på tronen som den altdominerende søgemaskine på mobiltelefoner.

Google og Apple har længe haft en stærk kontrol over, hvad deres apps kan og ikke kan – og må og ikke må! De begrunder det med at beskytte brugerne, men det har også den bekvemme sidegevinst, at de kan regulere og kontrollere, hvilke apps og funktioner der kan tilbydes til deres brugere. De facto et monopol. Apple tjener ovenikøbet fedt på at være ’dørmand’.

Det har mødt kritik fra mange sider, herunder Epic Games, der sagsøgte både Apple og Alphabet efter at have fået spillet Fortnite fjernet fra App Stores på grund af opdateringer, der ikke levede op til reglerne. Ofte er det bare surt show, når man får thumbs down fra en af de store.

Men nu er Microsoft tilbage med et brag og vil have sin del af kagen. Bing-appen til mobil vil være en direkte konkurrent til Googles søgemaskine, som er Alphabets klart største indtægtskilde. Det betyder også, at Googles aftale om at levere search til IOS (som de betaler Apple for) vil falde i værdi, hvis Bing lanceres på IOS.

Apple vil også have stor interesse i at undgå, at Bing bliver tilgængelig i en brugbar version på IOS. iPhone skal nemlig ses som et alt-i-et-redskab til at bruge det mobile internet, og Bing er derfor en konkurrent til iPhone. Apple vil derfor lancere masser af AI-funktionaliteter til iPhone, men helt sikkert som en integreret del af systemet. De vil ikke have, at en app (og slet ikke Microsofts) bliver en specielt vigtig del af den samlede iPhone-oplevelse – tænk hvis det pludselig er vigtigere at have Bing, end at telefonen er en Iphone?

Det er derfor et stort frontalangreb på både Alphabet og Apples dominans af det mobile internet. Lovgivningen og reguleringen af det digitale rum halter (altid) efter den teknologiske udvikling. Så der er lagt op til et gigantisk slagsmål mellem verdens største virksomheder i en juridisk dog fight uden klare regler. Alphabet kan også have forskellige AI-produkter på vej, men udbredelsen skal afvejes mod kannibaliseringen af Search og de lukrative google ads.

new deal invest
Bing udfordrer giganterne … (Foto: PR)

Læs også: Det Googler danskere og andre nationaliteter om kvinder

Flere indbrudstyve anholdt og i grundlovsforhør

En 51-årig libanesisk statsborger, der har opholdt sig ulovligt i Danmark, blev i fredags fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Kolding mistænkt for blandt andet at have begået indbrud.

Den 51-årige mand blev omkring klokken 12.30 i Skærup anholdt i torsdags under et forsøg på indbrud i en landejendom. Han nåede at flygte fra ejendommen, men blev fundet og anholdt efter cirka 10 minutter på en nærliggende tankstation.

Han blev ved anholdelsen fundet i besiddelse af en peberspray, og derfor er han også sigtet for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen. Han fremstilles herudover også for 1 forsøg på indbrud og for at have begået et indbrud.

I går ved Retten i Kolding blev en 28-årig mand fra Fredericia fremstillet og dømt ved en straksdom for brugstyveri af en bil, for forsøg på indbrud i en villa i Fredericia og for indbrud i en anden villa i Fredericia. Den 28-årige erkendte samtlige forhold, og han modtog den straksdom på 3 måneders fængsel, som han blev idømt.

Den 28-årige er ved en anden dom den 23. februar 2023 blevet idømt en fængselsstraf på 3 måneder for indbrudstyveri, og han skal derfor afsone 6 måneders fængsel for blandt andet indbrudskriminalitet.

For anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi mødte anklagerfuldmægtig Casper Tobias Nielsen.

tyv indbrud hjem
Flere indbrudstyve anholdt og i grundlovsforhør … (Foto: Pexels)

Læs også: Fire personer dømt for rambuktyveri

Dagens video: Morderen Murdaugh

https://www.instagram.com/p/CpT0yJQjKeY/?hl=da

· Mere fra samme kategori ·