Læs også:

Close
ukraine krig

NEWS: Nystiftet Ukrainefond skal øge danske virksomheders hjælp til Ukraine

Nyheder  | 

Nystiftet Ukrainefond skal øge danske virksomheders hjælp til Ukraine · 35-årig mand idømt fængsel for vold · Ny vindafskærmning klar på Storebæltsbroen · ‘Alle vores børn’-indsamling skal hjælpe Danmarks udsatte børn · Anholdt ved grænsen om natten – dømt om eftermiddagen · Dagens billede: En sjælden stjerne

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Nystiftet Ukrainefond skal øge danske virksomheders hjælp til Ukraine

Forliget om en Ukrainefond sikrer bedre og mere hjælp til Ukraine. Og DI kvitterer for, at regeringen og aftalepartierne vil give danske virksomheder en central rolle i genopbygningen af det krigshærgede land og øge danske virksomheders hjælp dertil.

Danske virksomheder kan bidrage med en lang række af de løsninger, der er brug for i forbindelse med en grøn og bæredygtig genopbygning af Ukraine på kort og lang sigt. Det gælder inden for en bred række af sektorer, eksempelvis vand, energi og energieffektivitet.

Derfor glæder det adm. direktør i DI Lars Sandahl Sørensen at et bredt flertal i Folketinget i dag har præsenteret en ny Ukrainefond på 7 milliard kroner.

– Ukraine behøver ikke blot nu, men også i årene der kommer massiv hjælp. Og danske virksomheder har allerede ydet stor humanitær indsats og støtte til at drive samfundet videre. Men det har ikke været let, og derfor er de erhvervsrettede tiltag i Ukrainefonden så vigtige. Fonden sætter retning og instrumenter op for dansk og danske virksomheders humanitære, samfundsopbyggende og militære hjælp til det krigshærgede land i de kommende år, siger adm. direktør i DI Lars Sandahl Sørensen, der glæder sig over håndsrækningen til at støtte og øge den hjælp, som mange danske virksomheder allerede er i gang med.

– For de cirka 100 danske virksomheder, der allerede nu er i gang og står klar til at hjælpe yderligere med genopbygningen af Ukraine, kan fonden effektivisere og øge støtten. Den sætter betydeligt stærkere rammer op for Danmarks og danske virksomheders engagement, indsatser og hjælp. Særligt instrumenter som låne- og garantiordning, økonomisk støtte og øget og systematisk samarbejde mellem erhvervsliv, regering og myndigheder er nødvendige og effektfulde tiltag at få etableret hurtigst muligt, siger Lars Sandahl Sørensen.

Det er for DI-formanden er stort plus, at det er et meget bredt flertal, der tager ansvar for den øgede Ukriane-hjælp.

– Jeg er glad for at det er et bredt folketing, der står bag fonden. Det er utrolig vigtigt, at ansvarlige partier træder til og står sammen om at hjælpe Ukraine langvarigt i den forfærdelige situation, landet står i. En bred aftale sikrer forhåbentlig et stabilt og ansvarligt samarbejde om at hjælpe Ukraine i de kommende år, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han mener, at fonden er det rigtige redskab både nu og fremover.

– Dansk virksomheder har et godt udgangspunkt for at hjælpe med genopbygningen af Ukraine – de er nemlig allerede i gang. DI er også meget aktive i Ukraine og har tilmed et godt samarbejde med vores søsterorganisation i landet, og med den ny fond kan dansk erhvervsliv øge aktiviteterne markant. Fonden skaber smidighed, organiserer og skaber bedre økonomisk sikkerhed for Danmark og danske virksomheders hjælp til Ukraine. Ukraine-fonden er er det rigtige initiativ på det rigtige tidspunkt.

ukraine krig
Nystiftet Ukrainefond skal øge danske virksomheders hjælp til Ukraine … (Foto: Pexels)

Læs også: Vi skal turde tale fredens sag i Ukraine

35-årig mand idømt fængsel for vold

Retten i Aarhus har idømt en 35-årig mand et års fængsel for flere forskellige forhold, herunder særligt at have begået flere tilfælde af grov vold over en længere periode mod en bekendt kvinde. Han nægter sig skyldig.

En 35-årig mand blev torsdag idømt et års ubetinget fængsel ved retten i Aarhus, hvor han var tiltalt for en lang række forhold. Fængselsdommen blev afsagt på baggrund af særligt tre tilfælde af grov vold, som den 35-årige mand havde udøvet mod en kvindelig bekendt.

Voldsepisoderne har fundet sted i perioden fra januar til december 2022 og blev begået på to forskellige adresser i henholdsvis Risskov og Stavtrup. Den nu fængselsdømte 35-årige mand var blandet andet tiltalt for at have slået og sparket kvinden samt have taget kvælertag på hende.

– Det kan altid give nogle naturlige udfordringer i forhold til at få en sag belyst, når volden er foregået inden for hjemmets fire vægge. I denne sag afgav kvinden en særdeles troværdig forklaring, der i øvrigt var understøttet af flere uafhængige henvendelser til politiet ved den seneste episode, udtaler anklagerfuldmægtig Lukas Callesen, der har ført sagen i retten på vegne af anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi.

Den 35-årige mand blev anholdt og varetægtsfængslet den 31. december 2022, hvor han udover at blive sigtet for voldsepisoderne også blev sigtet for at modsætte sig sin anholdelse og for at ytre skældsord mod betjentene fra Østjyllands Politi.

Han var ved retten i Aarhus desuden tiltalt for at have begået tyveri fra et supermarked i Aarhus C d. 10 juli 2022, hærværk i form af graffiti mod et andet supermarked på Langenæs d. 1. august 2022 og for flere tilfælde af trusler mod andre personer.

– Alt i alt er jeg meget tilfreds med rettens dom, og jeg er tilfreds med at den af retten udmålte straf ikke lå langt fra anklagemyndighedens påstand, slutter Lukas Callesen,

Ved rettens dom ankede den 35-årige mand på stedet til landsretten. Han blev varetægtsfængslet efter dom, men nægter sig skyldig og kærede ligeledes kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

vold knyttet hånd
Yngre mand dømt for vold mod kvindelig bekendt … (Foto: Pexels)

Læs også: Børn udsat for vold og overgreb – forældre og ven dømt

Ny vindafskærmning klar på Storebæltsbroen

Lodrette lameller omkring ankerblokke og pyloner vil fremover give trafikanterne en mere sikker og komfortabel oplevelse, når de kører over Storebæltsbroen i perioder med kraftig sidevind.

Arbejdet med at opsætte den nye vindafskærmning er nemlig afsluttet, og Sund & Bælt forventer, at den vil reducere antallet af uheld ved vind på tværs af broen til gavn for trafiksikkerheden.

– Vindafskærmningen minimerer risikoen for, at vindfølsomme køretøjer vælter eller forårsager uheld ved kraftig sidevind. Samtidig giver den en bedre kørekomfort for alle køretøjer, da man ikke vil opleve de samme kraftige vindstød, når man passerer pyloner og ankerblokke, siger Kim Agersø Nielsen, teknisk chef i Sund & Bælt.

Vindafskærmningen er en del af en omfattende opgradering af trafiksikkerheden på strækningen over Storebælt og skal forebygge uheld, mens de mobile autoværn, som blev taget i brug for nyligt, skal gøre det nemmere at opretholde trafik på broen, hvis et uheld skaber kø.

Afskærmningernes udformning og størrelse er fastlagt ud fra analyser i forbindelse med, at Sund & Bælt de seneste par år har kigget på vindrelaterede trafikrestriktioner. Samtidig er afskærmningens udformning tænkt sammen med broens design, så den æstetisk passer til Storebæltsbroens arkitektoniske udtryk.

– Vi er meget tilfredse med resultatet af det store arbejde, der lagt i at finde den endelige udformning af vindskærmene. Samtidig ser udformningen med det bløde forløb flot ud på broen, lyder det fra Kim Agersø Nielsen.

Der vil fortsat være restriktioner for vindfølsomme køretøjer ved kraftig vind, men risikoen for uheld forårsaget af vinden, vil være reduceret.

Læs mere om vindrestriktioner og se, hvordan den nye afskærmning reducerer vindens påvirkning på Storebælts hjemmeside her.

storebælt storebæltsbroen
Den nye vindafskærmning er klar på Storebæltsbroen … (Foto: PR)

Læs også: Danmarks største lynladepark etableres ved Storebæltsbroen

‘Alle vores børn’-indsamling skal hjælpe Danmarks udsatte børn

Røde Kors, DBU, Fodboldfonden og TV 2 går sammen om at hjælpe Danmarks udsatte børn i ‘Alle vores børn’-indsamlingen lørdag den 15. april på TV 2 og TV 2 PLAY. Her samler Camilla Martin og Melvin Kakooza danskerne om en aften i fællesskabets tegn, der skal bidrage til at styrke udsatte børns trivsel i hverdagen og i fremtiden.

Udsatte børn i Danmark vokser op i familier, hvor økonomiske udfordringer, fysisk eller psykisk sygdom og daglige bekymringer præger hverdagen. Det kan have stor betydning for deres trivsel. Børnene har begrænset adgang til sociale begivenheder og fællesskaber, og mange føler sig ensomme og udenfor. Behovet for økonomisk og social støtte er hos flere børnefamilier blevet større på grund af det seneste års inflation, prisstigninger og færre penge mellem hænderne – en realitet, der blandt andet afspejles i 50 procent flere ansøgninger om økonomisk støtte hos Røde Kors det seneste år.

– Det seneste år har været en helt ekstraordinær situation, hvor behovet for hjælp hos nogle børnefamilier i Danmark er vokset. Familierne fortæller os hjerteskærende historier om at være udsat for et ufatteligt stort pres på grund af en økonomi, der ikke rækker, og antallet af familier, der søger økonomisk hjælp hos Røde Kors, er steget markant i 2022. De familier, som i forvejen har kæmpet med at få enderne til at mødes, har fået det endnu sværere, og samtidig er de, som stod lige på grænsen til at få tingene til at hænge sammen, blevet skubbet ud over den grænse, siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

‘Alle vores børn’ samler danskerne om en aften i fællesskabets tegn til fordel for udsatte børn. Der bliver sat fokus på udsathed blandt børnefamilier i Danmark, og indsamlingen går til syv definerede indsatser fra Røde Kors og Fodboldfonden fordelt over året.

– Det er TV 2s fornemmeste opgave at oplyse og samle danskerne om det fælles samfund, vi alle er en del af. Ikke alle ved, hvad det vil sige at være et udsat barn i Danmark, og hvilke konsekvenser det kan medføre, og her kan vi gøre en forskel. Det bliver en vigtig og samtidig festlig aften i børnenes tegn, hvor vi står sammen om at hjælpe børn, der lever med afsavn i hverdagen, siger TV 2s indholdschef, Dorthe Thirstrup.

Melvin Kakooza og Camilla Martin vil føre gæster og seere gennem en vigtig aften i selskab med den danske sportselite. Sport- og foreningslivet er med til at skabe socialt samvær, trivsel og glæde hos børn og er derfor blandt de syv indsatsområder, som indsamlingen har fokus på.

– DBU har et ønske om at bidrage til, at Danmark er det bedste sted i verden at være barn – et ønske, vi deler med vores spillere på kvindelandsholdet og herrelandsholdet, der gerne vil bidrage til, at sportens fællesskaber er en mulighed for alle børn at vælge til, siger Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU.

– Vi glæder os over, at vi med fodbold som løftestang kan være med til at sikre flere børn en tryg og stabil hverdag, hvor de ikke skal tænke på familiens bekymringer, men på at lære noget, lege med deres kammerater og få nogle glædesfyldte oplevelser, siger Stine Schmeichel, der sammen med sin mand Kasper Schmeichel er stifter og aktiv bestyrelsesmedlem i Fodboldfonden.

– Vi stiftede Fodboldfonden i 2017, fordi vi mener, at alle børn har ret til en tryg barndom og opvækst præget af kærlighed, tillid og fællesskab. Fodboldfonden drives af en bestyrelse, der med deres unikke positioner og tilhørsforhold til fodbolden aktivt kan medvirke til at styrke sagen, siger Stine Schmeichel.

‘Alle vores børn’ bliver sendt live fra Herlev Hallerne lørdag den 15. april på TV 2 på TV 2 PLAY fra klokken 20.00 til 22.00. Det er en halfest i sporten og velgørenhedens tegn, arrangeret af Røde Kors, Fodboldfonden, DBU og TV 2.

melvin kakooza camilla martin
Melvin Kakooza og Camilla Martin er værter på ‘Alle vores børn’-indsamlingen. (Foto: Ulrik Jantzen / TV 2).

Læs også: TV 2 samler Echo og Zulu

Anholdt ved grænsen om natten – dømt om eftermiddagen

To libanesiske mænd på 32 og 42 år har tilstået, at de smuglede en 28-årig palæstinensisk mand over grænsen.

De to mænd blev i mandags ved Retten i Sønderborg idømt en straksdom på 30 dages fængsel og udvisning med et indrejseforbud i seks år i en sag om menneskesmugling.

De to mænd samt en 28-årig palæstinensisk mand passerede mandag kort efter midnat Sofiendal Grænse, hvor deres personbil blev taget ud til kontrol af en patrulje fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

I forbindelse med kontrollen fik betjentene mistanke om, at der var tale om menneskesmugling, hvorefter de tre personer blev anholdt. De to libanesiske mænd erkendte ved et retsmøde ved Retten i Sønderborg senere samme dag, at der var tale om menneskesmugling af den 28-årige mand, hvorefter de to mænd modtog dommen.

Den 28-årige palæstinensiske mand har i forbindelse med sagen søgt om asyl i Danmark.

grænse told
Mænd dømt for menneskesmugling og udvist samme dag … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Svensk mand dømt for menneskesmugling

Dagens billede: En sjælden stjerne

· Mere fra samme kategori ·