Læs også:

Close
vindmølle

NEWS: Kosmetik- og hygiejnebranchen går forrest i den grønne omstilling

Nyheder  | 

Kosmetik- og hygiejnebranchen går forrest i den grønne omstilling · Mand udvises for blufærdighedskrænkelse og voldtægt · Stor donation skal sikre iværksættere bedre adgang til patenter · Klimaministermøde afholdes i Danmark · Halvandet års fængsel for hærværk på Jorn-maleri · Dagens billede: Klar til at bade topløs i Berlin

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Kosmetik- og hygiejnebranchen går forrest i den grønne omstilling

Ny brancheanalyse viser, at  Kosmetik- og hygiejnebranchen går forrest i den grønne omstilling … Danske producenter og distributører af kosmetik og hygiejneprodukter har formået at skabe betydelig økonomisk vækst, samtidig med at branchens udledning af drivhusgasser er sænket markant.

Siden 2011 har danske producenter og distributører af kosmetik og hygiejneprodukter i Danmark reduceret deres udledninger af drivhusgasser med 28,5 procent. I samme periode har branchen formået at vækste og øge sit bidrag til Danmarks BNP med 42 procent. Det viser en ny brancheanalyse udarbejdet af konsulenthuset HBS Economics for brancheforeningen.

– Jeg er stolt over, at vores branche har formået at afkoble væksten fra aftrykket på klimaet. Tallene viser, at branchens virksomheder tager den grønne omstilling alvorligt, og at den omstilling ikke nødvendigvis betyder, at man går på kompromis med den økonomiske vækst. Tværtimod, siger administrerende direktør i Kosmetik- og hygiejnebranchen, Helle Fabiansen.

Sammenligner man med, hvordan den grønne vækst har udviklet sig i andre industri- og handelsvirksomheder i Danmark, klarer branchen sig væsentligt bedre. I perioden fra 2010 til 2020 er kosmetik- og hygiejnebranchens CO2e-produktivitet fordoblet. Til sammenligning er CO2e-produktiviteten for industri og handelsvirksomheder kun vokset med 46 procent i samme periode.

En af de virksomheder i branchen, som tager den grønne omstilling alvorligt, er Midsona, der på fabrikken i Mariager, blandt andet producerer kosmetik og personlige plejeprodukter under Urtekram-brandet. Midsonas bæredygtighedsindsatser bygger på FN’s verdensmål og brugen af internationale anerkendte standarder er omdrejningspunktet i deres bæredygtighedsarbejde. De har et stort fokus på økologisk og naturligt certificerede produkter, hvilket har gjort dem til den største leverandør af den type af produkter i norden.

Derudover har virksomheden implementeret en klimastrategi, som er blevet rangeret i toppen i både 2021 og 2022 af verdens største klimadatabase, Carbon Disclosure Project. Som led i strategien har virksomheden sat ambitiøse og videnskabeligt baserede CO2-mål, der er godkendt af det internationalt anerkendte Science Based Targets Initiative, som blandt andet FN og Verdensnaturfonden, WWF, står bag.

– For at styrke Midsonas bæredygtighedsarbejde, forpligtigede vi os i juli 2022 til at leve op til målene i Science Based Targets Initiative om at opnå en udledning på netto-nul i 2045. På den korte bane har vi opstillet et ambitiøst mål om at reducere vores udslip på tværs af hele værdikæden med 38 procent inden 2034, slutter Siv Kjersti Rodal, CSO i Midsona.

Der er udarbejdet detaljerede planer for at sænke udledninger i deres egen drift. Den største udfordring er dog at få hele værdikæden med, og de er netop i gang med at involvere leverandører og andre interessenter for at lægge de nødvendige planer for at nå målene for hele værdikæden.

Virksomheden har så sendt som i februar 2023 modtaget en pris for at være en af de mest bæredygtige virksomhed, som er noteret på den svenske børs. Prisen uddeles af Lunds Universitet og de to medier Dagens Industri og Aktuel Hållbarhet.

Fakta om analysen:

Analysen er udarbejdet af konsulenthuset HBS Economics og bygger på data fra Danmarks statistik og det grønne nationalregnskab.

Analysen viser blandt andet:

Branchen beskæftiger 8.900 personer i Danmark.

86 procent af beskæftigelsen i branchen ligger i små og mellemstore virksomheder.

Branchen bidrager alt i alt med 24 milliarder kroner til det danske BNP.

Branchen bidrager samlet med godt 7,4 milliarder kroner til statskassen årligt.

Branchen skaber i dag dobbelt så meget værdi per ton CO2e sammenlignet med hvad den gjorde i 2010.

vindmølle
Kosmetik- og hygiejnebranchen går forrest i den grønne omstilling … (Foto: Unsplash)

Læs også: Martsfund

Mand udvises for blufærdighedskrænkelse og voldtægt

En 45-årig mand idømt fængsel og permanent udvisning i sag om blufærdighedskrænkelse og voldtægt. Manden har under sagen nægtet sig skyldig og ankede dommen til Vestre Landsret.

Den 45-årige sydamerikanske mand er i mandags ved et nævningeting ved Retten i Sønderborg blevet idømt otte års fængsel og udvist for bestandig i en sag om voldtægt og blufærdighedskrænkelse af et barn, begået gentagende gange over en flerårig periode.

Blufærdighedskrænkelsen har fundet sted i perioden fra 2010 til 2012, hvor pigen var mellem fem og otte år gammel, mens voldtægterne har fundet sted fra 2012 til 2021. Den nu dømte har været anholdt og varetægtsfængslet siden december 2021 og er fortsat fængslet efter dommen.

Han har under sagen nægtet sig skyldig og ankede dommen til Vestre Landsret.

had hånd vold trist
Mand udvises for blufærdighedskrænkelse og voldtægt … (Foto: Unsplash)

Læs også: Ung mand i fængsel for vold og voldtægter

Stor donation skal sikre iværksættere bedre adgang til patenter

Millionbeløb fra Novo Nordisk Fonden skal sikre iværksættere bedre adgang til patenter, for med millionbeløbet til patentstøtteordning får iværksættere og virksomheder nu bedre afsæt til at søge patenter. Det kommer særligt life science og green tech virksomheder til gavn, når nye teknologier skal på markedet.

Novo Nordisk Fonden har bevilliget fem millioner kroner i 2023 til Erhvervsministeriets patentvoucherordning, der giver små virksomheder økonomisk tilskud til udgifter relateret til patentansøgninger.

Beløbet skal bidrage til, at flere iværksættere og små virksomheder kan få patenteret innovativ teknologi, så de sikrer sig eneret til egne innovationer og idéer, der ofte er ressourcetungt at udvikle. Med ordningen kan virksomheder få op til 75.000 kroner i støtte.

– Danmark skal være det bedste land for iværksætteri og konkurrencedygtigt erhvervsliv. Og det kræver blandt andet, at danske virksomheder får mest muligt ud af deres innovative idéer gennem patenter. Man skal simpelthen have retten til ens egne ideer. Derfor er det rigtig godt, at vi med Novo Nordisk Fondens støtte kan sikre, at endnu flere danske virksomheder og iværksættere får beskyttet deres retmæssige idéer. Det giver nemlig virksomhederne en vigtig konkurrencefordel på både det nationale og internationale marked, siger erhvervsminister Morten Bødskov.

– I Danmark lever vi af innovation og gode idéer, men vi oplever et globalt pres på vores konkurrenceevne. Derfor er vi glade for at investere mere i innovationen i Danmark og i virksomheders fremtidige muligheder for at udbrede deres teknologi – navnlig inden for life science og green tech til gavn for patienter og for klimaet, siger Mads Krogsgaard Thomsen, CEO i Novo Nordisk Fonden.

– Vi lever i en tid, hvor den ene krise tager den anden, og derfor er det mere vigtigt end nogensinde, at virksomheder får det meste ud af deres idéer. Der skal sættes turbo på den grønne omstilling, og det kræver ikke bare ny teknologi, men også at den, teknologi vi har, bliver udbredt til nye og flere markeder udenfor Danmarks grænser. Her spiller patenter en vigtig rolle for, at det lykkes, og derfor er det afgørende, at små virksomheder får bedre muligheder for at patentere, slutter Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent og Varemærkestyrelsen.

Hidtil har patentvoucherordningen været yderst populær og efterspørgslen været så stor, at den er blevet tømt meget hurtigt, efter der er åbnet for ansøgning. Det er særligt mikrovirksomheder og virksomheder inden for områderne life science og green tech, der gør brug af ordningen.

Patentvoucherordningen bliver uddelt to gange årligt. Den åbner igen for nye ansøgninger den 17. april og den 9. oktober 2023. Det er Erhvervshus Nordjylland, der administrerer ordningen.

Læs mere om patentvoucherordningen her.

forskning reagensglas
Novo Nordisk Fonden giver endnu en stor donation til forskning … (Foto: PR)

Læs også: Novo Nordisk Fonden giver nørder forskningsbevillinger

Klimaministermøde afholdes i Danmark

Danmark er vært, når ministre fra hele verden starter processen frem mod COP28. Det sker ved Copenhagen Climate Ministerial, som afholdes den 20.-21. marts, det fortæller Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelse.

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen sidder for bordenden og byder velkommen, når omkring 50 ministre og ledere fra hele verden mødes for at tage de første skridt frem mod FN’s klimatopmøde COP28 i december.

Danmark er blevet bedt om at afholde mødet af den nuværende og den kommende COP-præsident fra henholdsvis Egypten og Forenede Arabiske Emirater, og det bliver det første møde i årets COP-proces. Dan Jørgensen siger:

– Det er et kæmpe skulderklap til Danmark, at vi nu for andet år i træk er blevet bedt af de respektive COP-formandskaber om at planlægge og gennemføre et så vigtigt møde. Ud over at vi selvsagt gerne vil biddrage til, at COP-processen ender med positive resultater for klimaet, er det også godt for vores land. VI ønsker at være et foregangsland i den globale grønne omstilling, og så er der næppe bedre lejligheder til at vise danske løsninger end denne. Og fortsætter:

– Det er essentielt for klimaet at vi får ambitiøse resultater på dette års COP-møde. Der skal reduceres markant i udledningerne af drivhusgasser, og verdens fattigste lande skal have mere økonomisk hjælp til den grønne omstilling og til at tilpasse sig de klimaforandringer, der allerede nu mærkes negativt.

Ministrene skal på Copenhagen Climate Ministerial diskutere implementeringen af resultaterne fra sidste års klimatopmøde i Sharm el-Sheikh og samtidig sætte kursen frem mod COP28 i de Forenede Arabiske Emirater.

Det er første gang siden COP27 i Sharm el-Sheikh, at klimaministre og fremtrædende politiske stemmer samles for at diskutere de centrale emner, der også vil være omdrejningspunkt for COP28. Den nuværende egyptiske COP-præsident Sameh Shoukry vil dele formandskabet på mødet med den tiltrædende COP-præsident Sultan Ahmed al-Jaber fra de Forenede Arabiske Emirater, ligesom FN’s klimachef Simon Stiell også har meldt sin deltagelse. Dan Jørgensen siger:

– Det er en hovedprioritet for Danmarks klimadiplomati at være med til at sætte dagsorden og samtidigt agere brobygger mellem forskellige lande i de internationale forhandlinger. Derfor er jeg selvfølgelig kisteglad for denne mulighed, og jeg vil da ikke lægge skjul på at det ville være ret fantastisk, hvis det kunne blive en årligt tilbagevendende begivenhed at processen frem mod årets COP-møder altid startede i København.

Mødet vil involvere både plenum- og breakout sessioner, hvor de overordnede temaer bliver klimatilpasning, klimafinansiering, tab og skader og reduktionsindsatsen, samt det ’globale stocktake’ som afsluttes på COP28. Det globale stocktake er en del af Parisaftalens ambitionsmekanisme og skal gøre status på implementeringen af Parisaftalen med henblik på at vurdere de fælles fremskridt mod at nå aftalens langsigtede målsætninger.

Deltagerne på mødet kommer også til at spise middag i det kongelige teaters Skuespilhus med H.K.H. Kronprinsen.

klima miljø
Næste uge afholdes der klimaministermøde i Danmark … (Foto: Pexels)

Læs også: COP27 slutresultat

Halvandet års fængsel for hærværk på Jorn-maleri

En 45-årig person fra Kjellerup blev i mandags den 13. marts 2023, dømt for sidste år at have begået hærværk på et maleri, der var udstillet på Museum Jorn.

Det var den 29. april 2022, den 45-årige gik ind på Museum Jorn i Silkeborg og begik hærværk mod det udstillede kunstværk ‘Den foruroligende ælling’. Værket, der er malet af Asger Jorn, blev beskadiget og delvist ødelagt. Der vurderes at være sket skader på maleriet for 1.889.350 kroner.

Sagen blev i mandags afgjort ved Retten i Viborg. Sagen er blevet gennemført som en tilståelsessag, og den 45-årige midtjyde blev fundet skyldig i hærværk af betydeligt omfang og blev i dag idømt et år og seks måneders ubetinget fængsel. Herudover skal den dømte betale 1.889.350 kroner i erstatning inden for 14 dage.

– Jeg er tilfreds med, at retten har udmålt en markant frihedsstraf i overensstemmelse med det, anklagemyndigheden har påstået. Det sender et klart signal om, at når man i den grad skamferer en del af vores fælles kulturarv, så er det noget, der bliver set med stor alvor på, og man får en markant straf for det, udtaler specialanklager Søren Kløvborg Laustsen, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Midt- og Vestjyllands Politi ved endnu ikke, hvordan den dømte forholder sig til dommen.

Læs også: Vaginakunstner skaber oliemalerier og brodier

Dagens billede: Klar til at bade topløs i Berlin

· Mere fra samme kategori ·