Læs også:

Close
pige computer skole job uddannelse hænder

NEWS: Kønsmæssig skævvridning på CBS-uddannelser

Nyheder  | 

Kønsmæssig skævvridning på CBS-uddannelser · To unge mænd dræbt i Taastrup · Bilsalget bliver stadig bedre · Kontanthjælpsmodtagere kommer oftest i job i konjunkturfølsomme brancher · Støtteplakat til LittleBigHelp · Dagens video: På barrikaderne i New York

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Kønsmæssig skævvridning på CBS-uddannelser

Kønsmæssig skævvridning på CBS-uddannelser hæmmer kvinders mulighed for høj løn og giver skæv talent-pipeline for danske virksomheder.

Kønspolariseringen er blevet større de seneste syv år på både bachelor- og kandidatuddannelser på Copenhagen Business School (CBS). Det gælder særligt på kandidatuddannelserne. Det skaber en skæv talent-pipeline for erhvervslivet og hæmmer kvinders mulighed for høj løn, viser ny analyse fra PwC og Axcelfuture om kønsdiversitet på uddannelserne på CBS.

På CBS er 47 % af de bachelorstuderende og 50 % af de kandidatstuderende kvinder. Alligevel går knap hver anden kandidatstuderende på en uddannelse, som er kønsdomineret. En kønsdomineret uddannelse er repræsenteret af minimum 60 % mænd eller kvinder. Derudover er andelen af kvinder på kvindedominerede kandidatuddannelser vokset fra 74 % i 2014 til 83 % i 2021, mens andelen af kvinder på mandsdominerede kandidatuddannelser er faldet fra 37 % til 31 % i samme periode.

– Vores analyse viser, at kønspolariseringen er blevet større, og at udviklingen med øget diversitet på de forskellige uddannelsesretninger går den forkerte vej. Det skaber en skæv talent-pipeline og vanskeliggør dermed virksomhedernes mulighed for at rekruttere unge talenter balanceret mellem mænd og kvinder, fortæller Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og Senior Partner i PwC.

Uddannelsesvalg efter køn .. Analysen fra PwC og Axcelfuture viser, at uddannelser inden for mentale og relationelle forhold som for eksempel Human Resource Management eller Interkulturelle Markedsstudier i højere grad tiltrækker kvinder, mens mænd er mere interesseret i matematisk funderede uddannelser som fx Revision eller Erhvervsøkonomi og matematik.

– Vores analyse viser, at de studerendes uddannelsesvalg i høj grad afhænger af køn, og at opdelingen af kvinde- og mandsdominerede uddannelsesretninger er mest tydelig på kandidatuddannelserne. Samtidig er der på både bachelor- og kandidatniveau en tendens til, at kønspolariseringen er blevet større over årene. Det kan give udfordringer for ligestillingen på ledelsesniveauet i dansk erhvervsliv, da de klart forretningsrettede uddannelser ofte er en forudsætning for at komme i betragtning til en stilling inden for ledelse, forklarer cheføkonom Jens Hjarsbech fra Axcelfuture og henviser til, at det i analysen antages, at der er en sammenhæng mellem høj løn og ledelsesniveau.

Inden for de tre kandidatuddannelser Erhvervsøkonomi og erhvervsjura, Erhvervsøkonomi og matematik samt Revision er både antallet af studerende og andelen af kvinder faldet siden 2014. Andelen af kvinder er faldet fra 42 % til 38 % fra 2014 til 2021, mens det samlede antal af studerende er gået fra 1.550 til 1.170 personer i samme periode.

– I PwC er det netop disse uddannelser, som vi i særlig grad rekrutterer vores unge talenter fra. Vi ønsker at skabe større diversitet i vores organisation, og derfor er det en kontraproduktiv udvikling, at der er færre kvinder, der vælger disse uddannelsesretninger, da diversitet som bekendt giver en lang række positive effekter i en organisation på alle medarbejder- og ledelsesniveauer, fortæller Mogens Nørgaard Mogensen og fortsætter:

– Det er blandt andet nødvendigt med langt flere kvindelige rollemodeller i dansk erhvervsliv, som de yngre kan spejle sig i. Det vil forhåbentlig også få flere kvinder til at vælge de mere matematisk funderede uddannelser, da de i dag typisk er en forudsætning for, at man kan blive leder. Samtidig skal vi i erhvervslivet blive bedre til at rekruttere ledere fra andre uddannelser end de matematisk funderede, siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Skævhed i lønniveau efter endt kandidatuddannelse … Analysen viser desuden, at de kandidatuddannelser, der efter endt uddannelse udløser de højeste lønninger, er mandsdomineret. Mændene udgør således 66 %. Samtidig udgør kvinderne i gennemsnit 71 % af de studerende på de fem kandidatuddannelser fra CBS, som efter endt uddannelse modtager de laveste lønninger.

– Hele 2 ud af 3 studerende på de kandidatuddannelser, der efter endt uddannelse giver de højeste lønninger, er mænd. Derudover går udviklingen i kønsfordelingen den forkerte vej, og det er iøjnefaldende og tyder på, at der er behov for at sætte mere fokus på, om der er strukturelle barrierer for en mere ligelig kønsfordeling af uddannelsesvalg, afslutter cheføkonom Jens Hjarsbech fra Axcelfuture.

pige computer skole job uddannelse hænder
Kønsmæssig skævvridning på CBS-uddannelser hæmmer kvinders mulighed for høj løn og giver skæv talent-pipeline for danske virksomheder. (Foto: Unsplash)

Læs også: Kvinder i politik er ringere stillet

To unge mænd dræbt i Taastrup

To unge mænd dræbt i Taastrup, og Københavns Vestegns Politi efterlyser nu vidner efter drabet på de to unge mænd i Taastrup, der skete sent mandag aften.

Mandag aften den 6. marts lidt i klokken 23 modtog Københavns Vestegns Politi anmeldelse om, at tre personer var stukket med kniv på Skjebjerg Alle i Taastrup. Det medførte en større udrykning til stedet, hvor det viste sig, at tre unge mænd var ramt af knivstik.

Den ene, en ung mand på 17 år, blev kørt på hospitalet og meldes uden for livsfare. Men to unge mænd på  henholdsvis 17 og 18 år afgik ved døden. Deres pårørende er underrettet.

Københavns Vestegns Politi har siden været talstærkt tilstede i området, efterforsket hændelsesforløbet intenst og efterlyser i den forbindelse vidner:

– Vi hører meget gerne fra vidner, som har set noget mistænkeligt før, under eller efter hændelsen på Skjebjerg Allé lidt før klokken 23 mandag aften. Vi hører også gerne, hvis nogen har set de tre unge mænd forudgående – og eventuelt andre – i området ved Skjebjerg Allé og City 2 mandag aften, udtaler vicepolitiinspektør Charlotte Skovby.

Vicepolitiinspektøren tilføjer, at efterforskningen er i en indledende fase, at der efterforkes bredt, og at det er for tidligt at udtale sig om motiver, miljøer eller mulige relationer. Hun kan ikke kommentere efterforskningen yderligere på nuværende tidspunkt.

Fra tirsdag morgen har lokalpolitiet været tilstede i området med en mobil politistation, hvor alle er velkomne til at henvende sig. Københavns Vestegns Politi kan også kontaktes døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

kniv
To unge mænd knivdræbt mandag aften i Taastrup … (Foto: Unsplash)

Læs også: Knivstikkeri i Esbjerg

Bilsalget bliver stadig bedre

Februar leverede 11.597 nyregistrerede personbiler og dermed en fremgang på 13,7 procent i for hold til samme tidspunkt sidste år.

Efter mange måneders fald i indregistreringerne i 2022, begyndte det at lysne i januar 2023, hvor antallet af nyregistreringer steg. Denne udvikling er fortsat i februar, hvor antallet af nyregistrerede biler igen er vokset sammenlignet med samme måned sidste år.

I løbet af februar er der kommet 11.597 nye personbiler ud på de danske veje, hvilket er en stigning på 13,7 procent. Det betyder, at årets første måneder har budt på i alt 22.000 nye personbiler, hvilket er en stigning på 12,3 procent i forhold til begyndelsen af 2022.

– Bilåret 2023 er startet godt, men fra et lavt udgangspunkt. Der er kommet gang i leveringerne af nye biler til stor glæde for os i bilindustrien, men også især for de mange danskere, der har ønsket sig en ny bil, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Det er særligt elbilerne, der oplever fremgang på det danske marked. Februar bød på 3.148 nye elbiler, hvilket er en stigning på 83,3 procent sammenlignet med sidste år. Det betyder også, at der allerede er kommet 5.350 nye elbiler ud på de danske veje i 2023, hvilket er 58,1 procent flere end sidste år. Omvendt ser det ud for plug-in hybriderne, der taber markedsandele, og er gået tilbage med 31 procent i februar sammen lignet med sidste år.

– Danskerne er ved at omstille sig til elbilerne, og det går stærkt. Det skaber et stigende behov for flere ladestandere, så opladning af bilen bliver let tilgængelig – både i hverdagen og på de længere ture, slutter Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

bil tesla
Tesla ligger på en suveræn førsteplads … (Foto: PR)

Læs også: Ny undersøgelse forudser: Danmark vil have det tredjehøjeste salg af elbiler i 2035

Kontanthjælpsmodtagere kommer oftest i job i konjunkturfølsomme brancher

Knap hver tiende af de kontanthjælpsmodtagere, der er kommet i job det seneste år, har fundet beskæftigelse i et vikarbureau, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Derudover har mange kontanthjælpsmodtagere fået job inden for enten restauration eller rengøring. Se liste med brancher nederst.

De senere års opsving på arbejdsmarkedet har skabt flere jobåbninger til personer på kontanthjælp. Dog får mange kontanthjælpsmodtagere job i konkjunkturfølsomme brancher som vikarbureauer. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af data fra DREAM-databasen.

– Det er glædeligt, at antallet af kontanthjælpsmodtagere, der kommer i arbejde, er steget seneste år, men bagsiden af medaljen er, at mange har fået job i brancher, der er konjunkturfølsomme, siger Emilie Agner Damm, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Analysen viser, at vikarbureauer er den branche, hvor flest kontanthjælpsmodtagere har fået arbejde. Gennemsnitligt 221 kontanthjælpsmodtagere kom i job i et vikarbureau om måneden. Det svarer til 9,5 procent af alle kontanthjælpsmodtagere, der er kommet i job. Nummer to på listen restauranter med 118 personer om måneden, og nummer tre er rengøringsvirksomheder.

– Især vikarbureauer og restaurationer justerer i høj grad antallet af ansatte til konjunkturerne. Så når det i høj grad er i de brancher, kontanthjælpsmodtagerne er kommet i arbejde, betyder det, at gruppen stadig indtager en sårbar position på kanten af arbejdsmarkedet. Men de pågældende brancher kan være gode trædesten til at opnå permanent fodfæste på arbejdsmarkedet, fortsætter Emilie Agner Damm.

Brug økonomisk nedtur på at uddanne kontanthjælpsmodtagere … Økonomiske prognoser peger på, at dansk økonomi står over for en afmatning med stigende ledighed til følge.

Erfaringer fra finanskrisen viser, at det øger chancen for at være i beskæftigelse permanent, hvis man først har haft foden inden for på arbejdsmarkedet. En tidligere analyse viser således, at personerne, der fik job inden finanskrisen, har en beskæftigelsesfrekvens, der 13 år efter er 26,1 procentpoint højere, sammenlignet med en tilsvarende gruppe, der ikke fik foden inden for arbejdsmarkedet inden finanskrisen.

Emilie Agner Damm peger på, at politikerne bør sikre, at flest muligt kommer godt og hurtigt tilbage i beskæftigelse efter en kommende tilbagegang i beskæftigelsen. Derfor kan man med fordel bruge en kommende lavkonjunktur på uddannelse af kontanthjælpsmodtagerne, der ruster dem til fremtiden, mener hun.

– Det handler om at holde fast i dem, der er kommet fra kanten og ind på arbejdsmarkedet. Vi ved, at mange af kontanthjælpsmodtagerne har en kort uddannelsesbaggrund, og derfor bør det være en politisk prioritet at bruge tiden med lavere efterspørgsel på arbejdskraft på at opkvalificere dem, der kommer til at miste jobbet, slutter hun.

Læs analysen her

Hovedkonklusioner:

Gennem det seneste år er 2,5-2,6 procent af kontanthjælpsmodtagerne hver måned overgået til beskæftigelse. Det svarer til omkring 2.300 personer hver måned.

Knap hver tiende af de kontanthjælpsmodtagere, der er kommet i job, har fundet beskæftigelse i et vikarbureau. Derudover har mange fået job inden for enten restauration eller rengøring.

Det seneste år har 5,5-6,0 procent af kontanthjælpsmodtagerne arbejdet samtidig med, at de modtog kontanthjælp. Det er flere end tidligere og skyldes blandt andet indførelsen af 225-timersreglen i 2017.

Blandt de kontanthjælpsmodtagere, som arbejder ved siden af, er der ligeledes flest ansat i vikarbureauer.

job beskæftigelse
Kontanthjælpsmodtagere kommer oftest i job i konjunkturfølsomme brancher … (Foto: PR)

Læs også: Rekordmange tegner forsikring mod arbejdsløshed

Støtteplakat til LittleBigHelp

I anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag i dag den 8. marts har Vissevasse designet en ny støtteplakat til LittleBigHelp.

Motivet taler ind i den styrke vi som kvinder får, når vi står sammen. Vores bånd til hinanden er flettet af loyalitet, styrke og medfølelse. Sammen kan vi klare alt, fordi vi forstår hinanden. Vi deler oplevelser, følelser og tanker. Det mærkes selvom vi har forskellige hjem, baggrund og hverdag. Søster, sammen er vi stærkere.

Når man køber plakaten, bliver 25% af beløbet doneret til LittleBigHelp, som blandt andet arbejder for at forbedre livsvilkår for kvinder og piger i slumområder i Indien.

Ved køb af en 30×40 plakat (pris 245 kroner) kan LittleBigHelp for eksempel give:

– 6 dages undervisning til en kvinde på en af deres erhvervsuddannelser

– Skoleforberedelse en hel dag til 10 piger fra slummen

– 4 måneders computerundervisning til en ung pige fra primitive landsbyer

Ved køb af en 50×70 (pris 395 kroner) plakat kan LittleBigHelp for eksempel give:

– 1 måneds terapi til en pige, der tidligere har boet på gaden

– Sundhedstjek til 17 piger fra slummen

– 10 ugers råmaterialer til en kvinde på en af deres erhvervsuddannelser (for eksempel målebånd, stof eller lignende)

Plakaten kan købes vissevasse.dk fra i dag her.

vissevasse plakat kvindernes kampdag
Køb den fine plakat og vær med til at gøre en forskel … (Foto: PR)

Læs også: Tidsfordriv – læg et puslespil

Dagens video: På barrikaderne i New York

· Mere fra samme kategori ·