Læs også:

Close
vand

NEWS: Vandselskaber kan få nøglerolle med fremtidens, nye energi

Nyheder  | 

Vandselskaber kan få nøglerolle med fremtidens, nye energi · To mænd dømt for at stjæle kokain og stort kontantbeløb fra nu dømt kvinde · Historisk stort underskud på den danske ehandelsbalance · A.P. Møller – Mærsk giver historisk overskud · Fyns Politi udførte våbenkontrol på Fyn · Dagens video: De voldsomme jordskælv

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Vandselskaber kan få nøglerolle med fremtidens, nye energi

Danmark kan blive førende inden for Power-to-X, hvor vandets brintmolekyler bliver omdannet til grønne brændstoffer. Her kan det danske vand blive et vigtigt konkurrenceparameter. Men lovgivningen og de økonomiske rammer skal være på plads, lyder det fra vandbranchen.

Power-to-X (PtX) kan blive en af de helt afgørende grønne brikker i regeringens målsætninger om 70 procent CO₂-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2045. Samtidig kan teknologierne og den danske vandekspertise skabe nye eksportmuligheder.

I februarnummeret af DANSKVAND, DANVAs branchemagasin, er temaet Power-to-X, og her bliver der særligt fokuseret på vand og vandselskabernes rolle i fremtidens energiproduktion.

– På nuværende tidspunkt forsøger DANVA og andre relaterede brancheorganisationer i samarbejde med forskere at få overblik over udfordringerne for at få løsningen til at fungere. Det gælder ikke mindst de eventuelle lovgivningsmæssige forhindringer, forklarer Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, i sin leder i DANSKVAND.

Der skal bruges meget vand til PtX, men det skal helst ikke gå ud over mængden af rent vand i undergrunden, som bruges til drikkevand. Derfor må man også bruge andre kilder. Flere steder i landet døjer man imidlertid med højtstående grundvand, som skaber problemer både på marker og i byerne. Lemvig Kommune er hårdt ramt og her har man planer om at bruge problemvandet til PtX.

– Der er så meget højtstående grundvand omkring Lemvig, at man nærmest kan drukne i det, fortæller Lars Nørgård Holmegaard, direktør i Lemvig Vand. Og vandet kan ikke bruges til drikkevand.

– Når vi skal levere store mængder vand til PtX, giver det mening at se på hele vandplanlægningen. Hvis vi kan bruge det vand, som skaber problemer både på markerne og i byen, så får vi en løsning, der slår to fluer med ét smæk, siger direktøren til DANSKVAND.

Der er fart på udviklingen med PtX-projekter i Danmark, men lovgivningen inden for vand er ikke fulgt med i samme tempo. Eksempelvis efterlyser Lars Nørgård Holmegaard, at Vandsektorloven rummer definitioner som ”teknisk vand”, så alt vand ikke bare er vand. Teknisk vand kan i denne sammenhæng dække over alternative vandtyper, som skal bruges til industrielle formål, herunder PtX.

– Som det er nu, kan vi kun levere vand i en kvalitet svarende til drikkevand. Reelt kan vi på sigt komme til at levere fem gange så meget vand til PtX, som vi samlet set leverer til alle vores kunder i dag, men det vil jo udsætte vores grundvandsressource kraftigt, hvis vi brugte det samme grundvand, som vi bruger til drikkevand, fortsætter direktøren til DANSKVAND.

I Esbjerg er hele to store PtX-anlæg på 1 GW hver på tegnebrættet, og tilsammen kræver de, hvad der svarer til godt halvdelen af det samlede vandforbrug hos DIN Forsynings nuværende kunder i Esbjerg og Varde. I runde tal leverer DIN Forsyning i dag 9 millioner kubikmeter drikkevand til kunderne om året, mens det forventede årlige forbrug til de to store PtX-anlæg er på op til 5 millioner kubikmeter råvand. Og med trængte kildefelter, er det ikke sagen at bruge rent grundvand til produktion af de grønne brændstoffer.

– Vores drikkevandsressourcer er pressede og faktisk faldende. Men prognosen viser, at vi skal bruge meget mere vand i fremtiden. Og det gjorde den allerede, før PtX var på tale. Så vi skal ikke bruge drikkevand til PtX. Vi skal finde noget andet, siger Henrik Harborg Blicher, der er konstitueret direktør i DIN Forsyning, til DANSKVAND.

Selskabet har derfor valgt at fokusere på renset spildevand som råvand til PtX. Det er cirkulært, påvirker ikke drikkevandsressourcerne og bidrager ikke med yderligere stofbelastning af vandmiljøet, lyder ræsonnementet. Der er dog både nogle udledningstilladelser og en Vandsektorlov, som kræver en opdatering, hvis PtX-eventyret i Esbjerg skal baseres på renset spildevand.

– Jeg mener, at vi på den korte bane skal dispenseres for den nuværende lovgivning. Og på sigt skal der en ny lovgivning og særskilt økonomisk regulering til, så vi kan levere teknisk vand, vurderer Henrik Harborg Blicher, som også slår fast, at det haster med afklaring på de her problemstillinger, som gælder for den række af vandselskaber, der er involverede i lignende projekter.

Ud over at kunne erstatte fossile brændstoffer med brint og e-metanol er der også andre store gevinster at hente i et PtX-samarbejde. DIN Forsyning er et multiforsyningsselskab, som blandt andet også omfatter varme. Og med en stor PtX-industri i Esbjerg, åbner der sig perspektivrige muligheder for at udnytte ressourcerne på tværs af sektorer.

– Sektorkobling er en af løsningerne på energikrisen. Og her skal man tænke varme, vand, el og PtX sammen. Det er kun i fællesskab, vi kan udnytte potentialerne, siger han.

Fordi selve elektrolysen i et PtX-anlæg genererer store mængder varme, bliver denne overskudsvarme en vigtig del af synergien mellem forsyning og industri og kan på sigt opvarme en stor del af boligerne i Esbjerg.

Kvaliteten og prisen på elektrolysens to hovedbestanddele, vand og strøm, er afgørende for konkurrenceevnen. Mængden og tilgængeligheden af billig, grøn strøm har stor betydning for, om Danmark bliver et PtX-foregangsland. Landets nuværende vindmølleparker er en fordel, men der er behov for langt flere møller på sigt. På den anden side er vandet også et konkurrenceparameter. Regnvand, grundvand og overfladevand kræver betydelig mindre rensning for at opnå den ultrarene kvalitet, som PtX kræver, sammenlignet med havvand. Og i Esbjerg lyder vurderingen fra DIN Forsyning, at renset spildevand som råvand til PtX kan konkurrere med drikkevand på prisen.

Professor på DTU Energy Henrik Lund Frandsen ser store perspektiver for PtX-teknologier i Danmark, fordi mulighederne for vedvarende energi er så store.

– Det er rigtig godt, at der for eksempel bliver bygget et anlæg til produktion af grøn ammoniak i Esbjerg, for det giver nogle erfaringer på dansk jord og gør, at vi er med fremme i førerfeltet i Europa. Det er vigtigt, for konkurrencen bliver hård på den lange bane. Der kan jo sagtens laves brint og produceres grønne brændstoffer andre steder forklarer Henrik Lund Frandsen.

– Vi skal tænke vandplanlægning sammen med vores myndigheder. PtX-anlæg skal ikke kun placeres tæt på den grønne strøm. Det skal også være steder, hvor der er vand nok. Lige nu handler det meget om at få anlæggene i gang, og her spiller vand en mindre rolle. Men kigger vi nogle år ud i fremtiden, bliver vand et konkurrenceparameter i forhold til PtX. Altså hvor får man vandet fra, og hvor meget rensning skal der til, slutter Lars Nørgård Holmegaard.

Fakta: Hvad er Power-to-X?

Power-to-X er teknologier, hvor der anvendes elektricitet til at fremstille forskellige typer af brændstoffer. Udgangspunktet er elektrolyse, hvor vand spaltes til brint og ilt ved hjælp af el fra vind- og solenergi. Derved kan brinten betegnes som grøn.

Denne brint kan anvendes, som den er. Eller brinten kan konverteres videre til e-metanol, e-metan (= syntetisk naturgas), jetfuel og andre e-fuels. Hertil skal der bruges kulstof.

vand
Vandselskaber kan få nøglerolle med fremtidens, nye energi … (Foto: Pexels)

Læs også: Verdenskongres i Danmark skal gøre den globale vandsektor mere bæredygtig

To mænd dømt for at stjæle kokain og stort kontantbeløb fra nu dømt kvinde

NSK har fredag fået idømt to mænd henholdsvis tre og tre og et halvt års fængsel. Mændene er dømt for at have stjålet 700 gram kokain fra en kvinde i det kriminelle miljø med henblik på videreoverdragelse. Mændene stjal desuden et kontantbeløb på 500.000 kroner fra kvinden.

To mænd på 28 og 29 år erkendte fredag ved Retten på Frederiksberg, at de den 11. marts 2022 havde begået indbrud mod en kvinde på hendes adresse i Brønshøj.

Her havde de sammen havde stjålet mindst 700 gram kokain og et kontantbeløb på 500.000 kroner. Mændene erkendte desuden, at de efterfølgende opbevarede kokainen med henblik på videredistribution af stoffet.

Politiet kom på sporet af de to mænd i forbindelse med at de igangsatte en efterforskning af kvinden.
Her fik politiet blandt andet gennem en række fysiske beviser en stærk mistanke om, at de to mænd havde begået indbrud i kvindens hjem.

NSK iværksatte derfor en målrettet efterforskning mod mændene, der bevirkede, at politiet kort efter, den 23. marts 2022, kunne anholde de to mænd.

– Nogle gange kaster NSK’s efterforskninger noget uventet af sig. I denne sag blev politiet opmærksomme på et indbrudstyveri begået internt i det kriminelle miljø, og som derfor ikke blev anmeldt. Nu har politiets opfølgende efterforskning ført til, at to personer, som ellers ikke var i politiets søgelys, er blevet idømt nogle ganske hårde straffe, siger anklagerfuldmægtig Laura Wiggers.

I december 2022 fik NSK desuden idømt kvinden en behandlingsdom for at have modtaget, opbevaret og videredistribueret adskillige leverancer af kokain særligt i Københavnsområdet.

Den 28-årige mand blev idømt tre års fængsel, mens den 29-årige mand, der er afghansk statsborger, blev idømt tre og et halvt års fængsel og udvises af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

Begge mænd har siddet varetægtsfængslet siden 24. marts 2022.

kokain narko
To mænd dømt for at stjæle kokain og stort kontantbeløb fra nu dømt kvinde … (Foto: Pexels)

Læs også: Kokain og hash var gemt i møbeltransport

Historisk stort underskud på den danske ehandelsbalance

Nye analyse fra DI og Epinion viser, at Zalando er danskernes foretrukne webshop – og det er en af årsagerne til et kæmpe underskud over for udlandet med e-handel.

Danmark får et historisk stort underskud på e-handelsbalancen, viser nye tal fra Nationalbankens betalingsstatistik og DI-beregninger. I 2021 var underskuddet på -55,2 milliarder kroner og i 2022 lød det på -57,6 milliarder kroner.

Minusset er blevet endnu større og udgør dermed en større udfordring, som danske virksomheder skal være opmærksomme på.

– Det er i sig selv ikke et problem at danskere er glade for at handle i udenlandske webshops, men det ville være bedre, om vi fik flere fra udlandet til at handle i danske webshops. Der er store gevinster og dermed store eksportindtægter at hente, hvis vi kunne blive bedre til at lokke udlandet ind i danske webshops, siger Jacob Kjeldsen branchedirektør for DI Handel og chef for e-commerce i DI.

Danskerne tror, at de handler dansk … Når danskerne bliver spurgt til, hvilken nationalitet den seneste webshop, de handlede i, har, svarer 70% af forbrugerne, at den var dansk ifølge en ny analyse fra Epinion og Dansk Industri – ‘Danskernes e-commerce tracker – 2022’.

– Det er er en stor konkurrencefordel for enhver webshop, at kunne skabe en lokal tilstedeværelse, uanset om man sælger på hjemmemarkedet eller over grænsen. Det gøres blandt andet ved at webshoppen er oversat til det lokale sprog, så det både føles trygt og lokalt at handle der. Det er Zalando tydeligvis dygtige til, for noget tyder på, at danskerne måske endda mener, at Zalando er dansk og derfor ser vi en så høj andel af danskere, der svarer, at de handler dansk, når de handler online. Mange er måske ikke klar over at Zalando er tysk. Danske virksomheder kan sagtens lade sig inspirere af Zalando, som i øvrigt er en af Europas allerstørste webshops, siger Jacob Kjeldsen.

Igen i 2022 er Zalando danskernes favorit, hvilket også er en af årsagerne til det store minus på e-handelsbalancen. Zalando var også i 2021 danskernes favoritwebshop, men har i 2022 øget sin andel med yderligere 1,8 procentpoint og genkøbsraten med 5 procentpoint, hvilket øger afstanden til danskernes favorit nummer to, som også i 2022, er Matas.

Matas har fornyelig annonceret, at de åbner webshop i Norge og Sverige, så måske kan vi opleve i 2023, at e-handelsbalancen retter sig mere mod dansk favør.

Af andre udenlandske webshop på danskernes favoritliste er boozt.com, der bevarer sin position som nummer fem. I andet kvartal var Boozt.com slet ikke at finde på danskernes Top 10, men i fjerde kvartal kommer boozt.com stærkt tilbage og indtager en tredje plads og øger også samlet set sin andel og genkøbsrate i forhold til 2021. Boozt.com er svensk og tæller derfor med i e-handelsminusset.

Amazon (amerikansk) må til gengæld se sig slået tilbage fra en sjette plads til en 10. plads og taber både på antal nye danske kunder og danske kunder, der handler igen hos Amazon.

di ehandel
Her er de 9 største … (Grafik: DI)

 

zalando
Zalando indtager førstepladsen. (Foto: PR)

Læs også: Sort shopping

A.P. Møller – Mærsk giver historisk overskud

I går var der glæde på Børsen og hos Mærks, for den danske rederigigant A.P. Møller – Mærsk kom med regnskab, der viste, at de tjente styrtende med penge sidste år. I alt havde Mærsk et overskud på 203 milliarder kroner, hvilket ikke blot er det største overskud, nogen dansk virksomhed nogensinde har præsteret – det er også en klar sejr over den rekord, selskabet selv satte året før.

Årsagerne har været en øget efterspørgsel på varer i kølvandet på coronakrisen, forsyningskaos og det, der måske bedst kan beskrives som en ‘forstoppelse’ i de globale fragtruter. Selv siger de, at ja, de har haft medvind de sidste par år, men de har også investeret meget ind i deres overordnede strategi, som altså nu giver økonomisk pote. Dermed har virksomheden skabt endnu bedre vækstvilkår og forretningsmodel for fremtiden, der atter ser lys ud …

a p møller mærsk
VIdste du, at A. P. Møller – Mærsk’ hovedkontors bygning kaldes ‘huset med de blå øjne’ … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: A.P. Møller – Mærsk tilslutter sig Dansk Industri 

Fyns Politi udførte våbenkontrol på Fyn

Mandag den 6. februar 2023 iværksatte Fyns Politi en aktion i forbindelse med våbenkontrol blandt våbensamlere på Fyn. Formålet med våbenkontrollen er at kontrollere våbensamlinger og våbenopbevaring. Flere kontroller er på vej.

Fyns Politi kunne i forbindelse med mandagens kontrol konstatere, at 57% af de besøgte våbensamlere ikke havde orden i sagerne – for eksempel var der et tilfælde, hvor våbnet lå gemt på loftet, mens der i andre tilfælde var tale om våbenskabe, som ikke var fastmonterede. Bøden for sådanne overtrædelser ligger på 6.000 kroner.

– Selvom det er våben, der ikke lige umiddelbart anses som farlige, er det vigtigt, at folk har styr på de betingelser, der er for at have et samlevåben. De skal opbevares ordentligt og sikkert, for ellers kan det ende ud i meget dyre bøder, forklarer politikommissær Michael Løkke fra Fyns Politi.

Fyns Politi forventer at fortsætte kontrollen hos våbensamlerne i den nærmeste fremtid, så hermed en venlig opfordring til alle relevante borgere i kredsen om at sikre sig, at man har styr på reglerne.

Fakta om våbensamlere:

Våbensamlere er personer, der har en særlig interesse for historiske våben, dvs. hovedsagelig våben fra 1870-1890 og i særlige tilfælde også nyere våben. For at kunne opnå våbensamlertilladelse fra politiet, skal særlige sikkerhedsforanstaltninger ifm. opbevaring være opfyldt, såsom godkendte fastmonterede våbenskabe, hvori våbnene skal opbevares. Ligeledes skal samlerne have en god vandel og gode personlige forhold. Der findes dog undtagelser. Forladervåben, som hovedsageligt er fra før 1870, kræver ikke tilladelse eller særlige krav til opbevaring.

våben
Fyns politi udførte våbenkontrol og kommer til at gøre det snart igen … (Foto: Pexels)

Læs også: Brødre i fængsel for narko- og våbenbesiddelse

Dagens video: De voldsomme jordskælv

· Mere fra samme kategori ·