Læs også:

Close
solcelle solcellepark

NEWS: Milliardinvestering i solcelleparker

Nyheder  | 

Milliardinvestering i solcelleparker · Tre unge mænd dømt for ulovlig tvang · Danmark skal lede stor europæisk satsning på kunstig intelligens · EU’s grønne industriplan · Fem mænd fremstilles i grundlovsforhør i forbindelse med dødsfald på kutter · Dagens billede: Mistænkelig ballon

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Milliardinvestering i solcelleparker

Better Energy og Industriens Pension er klar med ny milliardinvestering i solcelleparker … Industriens Pension og energiselskabet Better Energy er nemlig klar med endnu en stor fælles milliardinvestering i forventet 15 store solcelleparker, der skal sikre tilførsel af ny grøn energi i Danmark, Polen og Sverige. De to parter ejer i forvejen sammen 21 solcelleparker.

Better Energy og Industriens Pension udvider deres partnerskab og planlægger nye solcelleinvesteringer i Danmark, Sverige og Polen for et samlet anlægsbeløb på 6 milliarder kroner.

Med udvidelsen er forventningen, at der etableres omkring 15 nye solcelleparker inden udgangen af 2024, der skal levere grøn strøm til forbrugere og virksomheder i Nordeuropa.

– Med den nye fælles investering bliver der sat yderligere fart på udbygningen af vedvarende energi i Danmark, Polen og Sverige. De nye parker bliver endnu et skridt på vejen til at sikre en mere uafhængig energiforsyning, og de har en rigtig god klimaeffekt pr. investeret krone. Samtidig forventer vi, at solcelleparkerne vil give fornuftige, langsigtede afkast, så det er en investering, som vi er begejstrede for af flere årsager, udtaler Peter Lindegaard, investeringsdirektør i Industriens Pension.

I forvejen har Industriens Pension og Better Energy allerede investeret i 21 solcelleparker til en anlægssum på knap 5 milliarder kroner. Det betyder, at den samlede anlægssum for solcelleparker som parterne har investeret i, kommer op på i alt 11 milliarder kroner, når de yderligere forventet 15 parker er opført. Heraf kommer en del som egenkapital fra parterne, mens en del er langsigtet anlægsfinansiering.

Det i forvejen eksisterende partnerskab mellem Industriens Pension og Better Energy udgør i dag den største uafhængige producent af solenergi i Nordeuropa, ligesom dette partnerskab står bag de største solcelleinvesteringer i Danmark.

– Vi står midt i tre kriser i Europa: en energikrise, en biodiversitetskrise og en klimakrise. For alle tre er tid den afgørende faktor for, hvilken verden vi efterlader til os selv og til dem, der kommer efter os. Al reel forandring starter med handling, og vores partnerskab med Industriens Pension er et godt eksempel på, hvordan direkte investeringer kan gøre en mærkbar forskel i den omstilling, vi står overfor, siger Mark Augustenborg Ødum, investeringsdirektør i Better Energy.

Fremtidens energisystem skal bygges nu … Som en del af den nye aftale afsættes et trecifret millionbeløb til investeringer i lagring af strøm. Lagring af energi bliver kun vigtigere og vigtigere, som andelen af vedvarende energi vokser i vores elnet og energisystem, forklarer Peter Lindegaard fra Industriens Pension:

– Investeringen i lagring handler i bund og grund om at tage bredt ansvar for udbygningen af vedvarende energi. I den grønne energiomstilling er få ting vigtigere end fremtidens elsystem – et system vi har alle muligheder for at lykkes med, hvis vi handler klogt nu.

Ifølge Mark Augustenborg Ødum fra Better Energy kræver omstillingen netop, at vi både tør tænke nyt og samtidig har øje for de større sammenhænge:

– Det er åbenlyst, at et elsystem baseret 100 % på vedvarende energi vil medføre både nye udfordringer og nye muligheder –for energiproducenter og energiforbrugere. Den eneste måde, vi kan løse udfordringerne og maksimere mulighederne, er ved at tænke nyt, arbejde sammen og se elsystemet som en helhed.

De kommende forventet 15 solcelleparker forventes fordelt på nye parker i Danmark, Polen og Sverige. I alt vil solcelleparkerne få en kapacitet på over 1 GW. I alt forventes de to partnerskaber mellem Industriens Pension og Better Energy således at eje 36 solcelleparker med en årlig kapacitet på cirka 2 GW.

Industriens Pension og Better Energy kommer til hver især at eje 50 procent af de færdigbyggede solcelleparker, mens Better Energy står for udvikling, opførsel og drift af parkerne samt salget af energi fra parkerne.

solcelle solcellepark
Better Energy og Industriens Pension laver milliardinvestering i solcelleparker … (Foto: PR)

Læs også: Tivoli indgår aftale om vedvarende energi

Tre unge mænd dømt for ulovlig tvang

Tre tilhængere af Brøndby IF er idømt 4 måneders fængsel for at have udsat to FCK-fans for ulovlig tvang.

De tre mænd på henholdsvis 19, 20 og 24 år var tiltalt for at have taget fodboldtrøjer fra to FCK-fans ved trusler om vold. Det fandt sted om formiddagen i et S-tog den 7. august, hvor alle de implicerede var på vej til fodboldkamp mellem FCK og Brøndby i Parken i København. Ifølge tiltalen tvang de tre unge mænd de to FCK-fans til at udlevere deres fodboldtrøjer og –shorts.

Da forholdet skete i et S-tog mellem Glostrup og Brøndbyøster Station, er sagen blevet efterforsket af Københavns Vestegns Politi, og på baggrund af efterforskningen, blev de tre unge mænd anholdt i begyndelsen af oktober. Efterfølgende blev de fremstillet i grundlovsforhør, og her blev to af mændene varetægtsfængslet og har været det siden.

Retten i Glostrup vurderede dog ikke at der var tale om røveri – men i stedet ulovlig tvang.

– Anklagemyndigheden har været af den vurdering at dette var røveri – men retten vurderede noget andet. Vi vil nu læse dommens præmisser meget grundigt igennem i forhold til evt. anke, siger anklager Natali Nasr.

Alle de tre blev idømt fire måneders fængsel, men da en af mændene i forvejen havde en reststraf på fire måneders fængsel, skal han i fængsel i otte måneder. Alle tre modtog dommen.

brøndby stadion
Når en Derbykamp og fodboldfans er ude af kontrol … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Fem ting EM-fodbold gjorde ved os

Danmark skal lede stor europæisk satsning på kunstig intelligens

I konkurrence med en række andre EU-lande har Danmark fået til opgave at stå i spidsen for et nyt milliard-projekt om at teste ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens – det første af sin art i europæisk sammenhæng.

EU iværksætter en stor satsning til samlet set 1,65 milliard kroner for at accelerere udviklingen af ansvarlig kunstig intelligens (AI) i Europa. Et konsortium med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), We Build Denmark og Dansk Industri (DI) i spidsen skal lede et nyt stort EU-projekt, der skal opbygge en permanent facilitet, som giver virksomheder adgang til at teste og afprøve AI-baserede produkter. Faciliteten er baseret på de stærkeste parter på området inden for EU og dækker fra starten 11 EU-lande.

Baggrunden er EU’s satsning på at fremme ansvarlig kunstig intelligens. Konkret har det danske partnerskab vundet opgaven med at opbygge en Test- og Eksperimenterings-Facilitet (TEF) til virksomheder, der udbyder AI-baserede produkter målrettet smart cities og communities i både software og hardware. Herved kan virksomheder spare udviklingstid og omkostninger, og rekvirenterne – for eksempel de danske kommuner – kan få et forhåndstjek af ofte uigennemskuelige AI-baserede produkter. Det betyder hurtigere innovation og bedre konkurrenceevne baseret på ansvarlighed og sikkerhed inden for kunstig intelligens i EU, som udgør verdens største marked.

– Kunstig intelligens er blevet mainstream, og ChatGPT har slået benene væk på de fleste med de muligheder for automatisering, der åbner sig. Men hvad sker der, når AI ikke kun genererer tekst og så at sige bliver inde i computeren og på nettet, men begynder at blande sig i den fysiske verden og i vores liv, for eksempel i droner, robotter, biler, bygninger og infrastruktur? Vi skal kunne forstå, forklare, styre og beskytte systemerne, før vi kan slippe dem løs – og det haster med at opbygge den kapacitet, så vi kan udnytte de fordele, digitale teknologier giver os. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund kaster betydelige kræfter ind på at sikre fremtiden, forklarer Martin Brynskov, PhD og seniorforsker på DTU Computer og leder af DTU Smart Communities Centre.

DI er med i opbygningen for at give danske virksomheder en bedre konkurrenceevne på et voksende marked for AI-baserede produkter.

– Konkret betyder det, at vi i EU opretter et fast track for afprøvning af AI-baserede produkter. Specielt SMV’er, der integrerer AI i deres produkter, får en hjælpende hånd til at komme igennem den tunge fase med test og afprøvning. Herudover opretter vi også i dag en ny forening, TEF DK, som er en åben ramme for udbydere af test- og forsøgsfaciliteter for AI og robotter i Danmark, så vi kan få samlet økosystemet, siger Andreas Holbak Espersen, digitaliseringspolitisk chef i DI Digital.

– I WE BUILD DENMARK er vi stolte af allerede at drive Europas største Living Lab for Smart City, DOLL. Det er en milepæl for dansk og europæisk udvikling indenfor Smart City-området, at DOLL nu bliver en central del af den europæiske Test- og Eksperimenteringsfacilitet, så vi endnu bedre kan understøtte danske virksomheder i at udvikle AI-baserede produkter og løsninger, fortsætter Christina Melvang, direktør i WE BUILD DENMARK, som er brancheklynge for digitalisering i det bebyggede miljø.

TEF’en skal ses i sammenhæng med den øvrige lovgivning, der er på vej fra EU, som tilsvarende har til formål at fremme en etisk og ansvarlig brug af kunstig intelligens, herunder AI Act, AI Liability Directive og Interoperable Europe Act. Her skal TEF’en navnlig være med til at sikre, at der også er fart på innovationen, og at europæiske virksomheder har en høj konkurrenceevne samtidig med, at etik og ansvarlighed for AI-baserede produkter til kommuner og regioner sikres.

De øvrige danske deltagere i konsortiet er Gate21, Aarhus Kommune/GovTechMidt, Teknologisk Institut, Center Denmark og den nystiftede forening TEF DK, der er en åben ramme for danske udbydere af test- og forsøgsfaciliteter for AI og robotter. TEF DK holder generalforsamling den 1. juni 2023, hvor alle interesserede parter er velkomne.

Projektet har i opbygningsfasen 33 partnere fordelt på 11 lande i EU med et samlet budget på 300 mio. kr. over fem år, men det er hensigten, at testfaciliteten fortsætter på kommerciel basis efterfølgende. Det er en ud af fire europæiske TEF’er, hvor de tre andre dækker produktion, sundhed og landbrug & fødevarer.

Her i 2023 går arbejdet for alvor i gang med at skabe rammen og økosystemet for danske virksomheder med interesse i AI-baserede produkter til smart cities og communities. Fokus er i starten på energi, mobilitet og interoperabilitet.

Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse her.

kunstig intelligens videnskab
Danmark skal lede stor europæisk satsning på kunstig intelligens … (Foto: Pixabay)

Læs også: FOKUSNEWS: Guldkorn fra tusindvis af tweets kan overbevise os om at spise mere klimavenligt

EU’s grønne industriplan

EU’s grønne industriplan: Europas bæredygtige virksomheder skal kunne vokse hurtigt. Det skriver Europa Kommissionen i en pressemeddelse.

Mere forudsigelig og forenklet lovgivning, nemmere adgang til støtte og medarbejdere samt åben handel med omverdenen. Sådan lyder Europa-Kommissionens forslag til en industriplan, der skal fremme den grønne omstilling og sikre, at bæredygtige virksomheder kan vokse hurtigt i Europa.

Kommissionen har slutningen af sidste uge fremlagt en industriplan for den grønne pagt (Green Deal Industrial Plan) for at forbedre konkurrenceevnen i Europas CO2-neutrale industrier og støtte den hurtige omstilling til klimaneutralitet. Planen har til formål at skabe et bedre miljø for opskaleringen af EU’s produktionskapacitet for de teknologier og produkter, der er nødvendige for at nå Europas ambitiøse klimamål.

Planen bygger på tidligere initiativer og udnytter styrkerne ved EU’s indre marked og supplerer den igangværende indsats inden for rammerne af den europæiske grønne pagt og REPowerEU. Den er baseret på fire søjler:

  • Forudsigelig og forenklet lovgivning
  • Hurtigere adgang til finansiering
  • Bedre adgang til medarbejdere med praktiske færdigheder
  • Åben handel medstærkeforsyningskæder

Samtidig beder Kommissionen EU-landene om deres input til et forslag om ændrede regler for statstøtte.

Læs mere om de fire søjler i industriplanen for den grønne pagt her.

Baggrund:

Den europæiske grønne pagt, (European Green Deal) som Kommissionen fremlagde den 11. december 2019, fastsætter målet om at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent senest i 2050. Den europæiske klimalov fastsætter i bindende lovgivning EU’s forpligtelse til klimaneutralitet og det mellemliggende mål om at reducere nettodrivhusgasemissionerne med mindst 55 % inden 2030 sammenlignet med 1990-niveauet.

I forbindelse med omstillingen til en nuludledningsøkonomi vil Europas konkurrenceevne i høj grad afhænge af dets evne til at udvikle og fremstille rene teknologier, der muliggør denne omstilling.

Den europæiske grønne pagts industriplan blev bebudet af kommissionsformand Ursula von der Leyen i sin tale på World Economic Forum i Davos i januar 2023 som et initiativ for EU til at skærpe sin konkurrencefordel gennem investeringer i ren teknologi og fortsat føre an på vejen mod klimaneutralitet. Det imødekommer Det Europæiske Råds opfordring til Kommissionen om at fremsætte forslag inden udgangen af januar 2023 om at mobilisere alle relevante nationale værktøjer og EU-redskaber og forbedre rammebetingelserne for investeringer med henblik på at sikre EU’s modstandsdygtighed og konkurrenceevne.

solcellepark belgien
Her ses en flydende solcellepark i Dessel, Belgien … (Foto: PR)

Læs også: Brintbranchen i opråb: EU og Danmark må ikke hænge fast i 1990’erne

Fem mænd fremstilles i grundlovsforhør i forbindelse med dødsfald på kutter

Fem mænd blev i torsdags fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holstebro i forbindelse med et dødsfald på en kutter, der nu ligger i havn i Thyborøn.

Midt- og Vestjyllands Politi fik mandag morgen kl. 05.12 melding om, at et besætningsmedlem på en kutter beliggende i Nordsøen var livløs. Den livløse mand blev fløjet i land med helikopter mandag morgen og erklæret død ved ankomsten til sygehuset.

Omstændighederne ved dødsfaldet betød, at politiet betragtede dødsfaldet som mistænkeligt.

På grund af vejrliget var det ikke muligt at få skib og besætning i havn før onsdag aften. Det har heller ikke været muligt at få politiet ombord på skibet.

Efter kutteren onsdag aften kom i havn, er besætningen blevet afhørt. De fem besætningsmedlemmer vil i dag kl. 13.00 blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holstebro sigtet for manddrab.

Anklagemyndigheden vil i forbindelse med grundlovsforhøret begære dørlukning.

Midt- og Vestjyllands Politi er til stede på havnen i Thyborøn, hvor blandt andre politiets kriminalteknikkere undersøger skibet.

Af hensyn til efterforskningen har vi ikke yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt.

fiskeri fiskekutter
Fem mænd fremstilles i grundlovsforhør i forbindelse med dødsfald på kutter … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Politiet efterforsker tre dødsfald i Vejrumbro

Dagens billede: Mistænkelig ballon

 

 

· Mere fra samme kategori ·