Læs også:

Close
cafe pige arbejde job computer

NEWS: Fremtidens arbejde er fleksibelt og hybridt

Nyheder  | 

Fremtidens arbejde er fleksibelt og hybridt · 26-årig mand idømt 12 års fængsel i drabssag fra Djursland · Det er blevet dyrere at tage offentlig transport · Ny uddannelse med fokus på digital ledelse · To bandefolk dømt for våbenbesiddelse · Dagens video: En alt for tidlig død

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Fremtidens arbejde er fleksibelt og hybridt

Fremtidens arbejde er fleksibelt og hybridt, men tre af fire virksomheder hænger fast i gamle vaner. Tre år er gået, siden pandemien vendte op og ned på arbejdslivet, men forbavsende mange arbejdspladser har endnu ikke justeret organisationen til fremtidens fleksible og hybride måder at arbejde på. Det viser en ny undersøgelse fra Deloitte.

Arbejdspladsen som en fysisk lokation og arbejdet som afgrænsede ansvarsområder med klart definerede opgaver er en gammeldags måde at anskue arbejdslivet på. I hvert fald hvis man spørger de mere end 10.000 respondenter, som har medvirket i Deloittes nye undersøgelse om globale tendenser på arbejdspladsen.

– De traditionelle modeller for, hvor og hvordan vi arbejder, er under opbrud. Undersøgelsen bekræfter, at de nye måder at arbejde på, som vandt frem under Corona-pandemien, er kommet for at blive. Knap 9 ud af 10 mener, at det er afgørende for virksomhedens succes at finde en model, som tilgodeser et mere fleksibelt arbejdsliv. Men kun hver fjerde vurderer, at deres organisation er klar at handle på behovet, fortæller leder af Deloittes Human Capital-afdeling, Christina Burgwald.

Forestillingen om, at en arbejdsplads primært er en fysisk lokation, stemmer ikke overens med den hybride virkelighed, som medarbejderne oplever. Allerede før pandemien ramte, var digitaliseringen godt i gang, og fremover vil grænserne mellem fysiske og virtuelle rum – såvel som arbejdstid og fritid – blive endnu mere flydende. Ifølge Deloitte bør den udvikling afspejles i alle organisationer.

– Fleksibilitet for den enkelte medarbejder har vundet indpas i en grad, så det i flere og flere virksomheder opfattes som en naturlig rettighed selv at bestemme, hvor man udfører sit arbejde og hvornår.

Derfor bliver det også helt centralt, at arbejdsgiverne er villige til at give denne fulde frihed under ansvar for de medarbejdere, hvis funktioner kan varetages uafhængigt af tid og sted. Man kan sige, at fleksibilitet for dem er en tillidserklæring in action, fortsætter Christina Burgwald.

Medarbejderes og lederes rolle ændres … Et klart flertal af de adspurgte i undersøgelsen – 94 procent – peger på ledernes evner som vigtige for at holde trit med udviklingen. Men halvdelen mener, at lederne har svært ved at følge med og har et forældet syn på arbejde såvel som på medarbejdere.

– Det er tid til at ændre et fastlåst og traditionelt syn på roller, ansvar og organisation til mere agile og fleksible principper for, hvordan vi arbejder, siger Christina Burgwald og fortsætter:

– Det er nødvendigt for at skabe rammerne for en konkurrencedygtig forretning og en sund organisation. En måde at bygge bro til den nye virkelighed er ved at definere de nye arbejdsrammer og indholdet af dem sammen med medarbejderne. Det taler også ind i en anden global tendens i arbejdslivet, nemlig at medarbejdere forventer at blive inddraget og få indflydelse.

Også selve arbejdsopgaverne er blevet mere flydende de senere år. I en undersøgelse fra efteråret 2022 tilkendegav 63 procent af toplederne, at deres medarbejdere løbende deltager i arbejde og projekter uden for deres formelle jobbeskrivelse (du kan læse mere om undersøgelsen her). Fokus er altså skiftet fra den enkeltes opgaver til teams, der kan supplere hinanden kompetencemæssigt i at løse en bestemt udfordring eller et bestemt projekt.

Deloittes nye undersøgelse betegner arbejdspladsen som et økosystem styret af opgaverne. Denne udvikling stiller nye krav til lederne og til lederrollen – og mange ledere ved ikke helt, hvor de skal starte. Men i stedet for at forsøge at finde en perfekt løsning og udrulle den som en færdig pakke, bør svaret findes løbende og med inddragelse af medarbejderne.

Om undersøgelsen:

Over 10.000 respondenter fra 139 lande har deltaget i Deloittes nye undersøgelse om globale trends inden for Human Capital, ’New Fundamentals for a Boundaryless World’. Rapporten kan downloades på Deloittes hjemmeside her.

cafe pige arbejde job computer
Fremtidens arbejde er fleksibelt og hybridt … (Foto: Pexels)

Læs også: Forårsinspiration til dit hjemmekontor

26-årig mand idømt 12 års fængsel i drabssag fra Djursland

En 26-årig mand er i fredags ved Retten i Randers blevet dømt for at have dræbt en 40-årig mand på en adresse i Nimtofte på Djursland i juli sidste år.

Retten i Randers  idømte en 40-årig mand 12 års fængsel for et drab begået i juli sidste år. Han blev derudover dømt for forsøg på manddrab, for usømmelig omgang med lig og for tyveri og brandstiftelse i forbindelse med drabet.

I retten tilstod den 26-årige, at han sammen med flere andre personer havde været med til at planlægge og udføre drabet, og at de i forening havde dræbt den 40-årige ved kvælning og slag med jernrør.

– Det er en særdeles voldsom og meget omfattende sag med mange sigtede. Det er naturligvis et kæmpe fremskridt, at en af de sigtede nu har lagt kortene på bordet og erkendt sin rolle i drabet, udtaler specialanklager Jesper Rubow fra anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi.

Hurtig mistanke om forbrydelse … Den 40-årige mand forsvandt den 14. juli 2022, og politiet fik hurtigt mistanke til, at der kunne være sket en forbrydelse. Den mistanke blev bestyrket, da den 40-åriges bil blev fundet udbrændt ved Vivild på Djursland den 18. juli 2022. Samme dag blev fire personer, heriblandt den 26-årige, anholdt, sigtet for drab og varetægtsfængslet i sagen.

Et par dage senere blev liget af den 40-årige så fundet i et skovstykke i Gassum nord for Randers, hvor det var pakket ind i plastik. Der blev efterfølgende foretaget yderligere anholdelser, så i alt syv personer har været sigtet for forskellige roller i sagen.

Den 26-årige blev ud over manddrab også ved retten i Randers dømt for forsøg på manddrab, da han erkendte, at han sammen med de andre personer havde forsøgt at dræbe den 40-årige dagen forinden drabet, men at dette var mislykkedes.

Den 26-årige erkendte også, at han havde været med til at skaffe den 40-åriges lig af vejen, og at han var skyldig i, at den dræbtes bil blev brændt af.

– Det er min klare opfattelse, at forklaringen i dag også vil få betydning for flere af de andre sigtede i sagen, da den dømte har forklaret, at drabet er sket sammen med dem og efter aftale med dem, slutter specialanklager Jesper Rubow.

Ud over dommen til den 26-årige er der faldet yderligere én dom i sagen. Det skete, da en 37-årig mand i slutningen af sidste år blev dømt for at have hjulpet med at skaffe liget og bilen af vejen mod betaling.

Der sidder fortsat fire personer varetægtsfængslet i sagen, og den dømte 26-årige skal fortsat være varetægtsfængslet efter dommen. Han modtog dommen og skal desuden betale erstatninger til den drabtes efterladte.

mand hoodie
Liget af den 40-årige så fundet i et skovstykke i Gassum nord for Randers … (Modelfoto: Pexels)

Læs også: Ung mand dømt forsøg på manddrab

Det er blevet dyrere at tage offentlig transport

I søndags trådte de længe varslede prisændringer på offentlig transport træder i kraft, og trafikselskaberne har landet over hævet priserne.

Priser for ture på rejsekort stiger flere steder, mens enkeltbilletter nogle steder dog bliver billigere. Som eksempel betyder det blandt andet, at en enkeltbillet til et DSB-tog i Vestdanmark i gennemsnit er blevet 2,1 procent dyrere. Rejser man på rejsekort, lyder stigningen på 6,9 procent. Og dermed vil det ikke længere være biligere at rejse på rejsekort.

De mange prisstigninger skyldes højere omkostninger for selskaberne som blandt andet er priserne på brændstof og el, der er blevet dyrere. Det forklarede bestyrelsesformand i DOT Marlene Holmgaard Friis tilbage i november, hvor DOT oplyste, at priserne ville stige fra den 15. januar 2023.

– Ligesom alt andet stiger omkostningerne til at levere god kollektiv transport også markant i øjeblikket. Det sker efter flere år, hvor priserne har været holdt i ro, men nu er det nødvendigt i gennemsnit at lade dem stige. Det bliver dog med de nye priser relativt billigere at rejse langt med den kollektive transport og på den måde mere attraktivt at lade bilen stå og tage kollektiv transport, sagde Marlene Holmgaard Friis dengang i pressemeddelelsen.

Det er Trafikstyrelsen, der fastsætter, hvor meget selskaberne i den offentlige transport må hæve priserne. Det sker med det såkaldte takststigningsloft. I år må priserne i gennemsnit blive 4,9 procent højere. Det er den højeste gennemsnitlige stigning, siden takststigningsloftet trådte i kraft i 2008.

Metro københavn M3 (Foto: MY DAILY SPACE)
Også Metroen er blevet dyrere at tage …. (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Det bliver dyrere at tage offentlig transport i 2023

Ny uddannelse med fokus på digital ledelse

Ét er at have viden og forståelse for digitale løsninger på det tekniske plan. Og ét er at have forståelse for at drive forretning. Men kombinationen, digital forretningsforståelse, er sjælden, om end flere og flere virksomheder har efterspurgt den. Nu udbyder Aarhus BSS på Aarhus Universitet en ny kandidatuddannelse, der skal efterkomme virksomhedernes behov og udfylde et hul i udbuddet af erhvervsøkonomiske uddannelser.

Den nye engelsksprogede kandidatuddannelse hedder Digital Business Management og er et nyt skud på stammen af cand.merc.-uddannelser på Aarhus BSS. Den erstatter samtidig den hidtidige cand.merc.-linje Information Management, som nedlægges.

– Det er både en opdateret uddannelse men også en helt ny uddannelse, hvor der for alvor sættes fokus på at understøtte, facilitere og styre forandringsprocesser og digital transformation i virksomhederne. Det handler om at se på data i en helhed, og hvad data kan bruges til i virksomheden, siger Christian Waldstrøm, viceinstitutleder for uddannelse på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet.

At virksomhederne længe har ønsket den nye uddannelse, kom blandt andet frem i en rapport fra Dansk Industri i 2020, som konstaterede, at virksomhederne i stærkt stigende omfang efterspurgte samfundsvidenskabelige kandidater med en digital profil og digitale kompetencer.

– Samtidig har vi fået direkte input fra en række virksomheder, som dermed har været involveret i udviklingen af den nye kandidatuddannelse i Digital Business Management, fortæller Christian Waldstrøm.

Og den nye uddannelse bliver da også godt modtaget hos virksomhederne.

– Digital Business Management er relevant, fordi den med sin tværfaglighed mellem data, teknologi og forretning imødekommer efterspørgslen efter digitale profiler med et kommercielt mindset og forretningsforståelse, udtaler konsulent Line Bruun fra konsulentvirksomheden Capgemini.

– Hos Capgeminis strategi-enhed, Capgemini Invent, er vi på udkig efter konsulenter, der har kompetencerne til at forstå de udfordringer vores kunder står over for i den digitale økonomi, og som samtidig har kompetencerne til at definere, hvordan digitale teknologier og datadrevne metoder kan være katalysatorer for at løse disse udfordringer, siger Line Bruun.

Også hos detailvirksomheden Salling Group glæder man sig til at møde de nye kandidater i Digital Business Management.

– Det er en spændende uddannelse, som rammer lige ind i de kompetencer, vi har brug for, nemlig kombinationen af digital forståelse og forretningsmæssig forståelse. I Salling Group vil der være mange stillingsbetegnelser og karrieremuligheder for kandidater med en Digital Business Management-titel, siger Thor Skov Jørgensen, Executive Vice President, Digital & eCommerce i Salling Group.

Studerende på den nye uddannelse starter den 1. september 2023.

Fakta om Digital Business Management:

Fagene er: Value Creation in the Digital Economy (1. semester), Digital Fundamentals for Emerging Technologies (1. semester), Research Methods (1. semester), Organising for Digital (2. semester), Enterprise Architechture Management (2. semester) og Data Science for Business (2. semester).

Ansøgningsfrist til den ny uddannelse er den 1. marts 2023.

Allerede optagne studerende sikres mulighed for at færdiggøre med den titel, som de er stillet i udsigt i den studieordning, de allerede er indskrevet på.

Læs mere om Digital Business Management her.

computer uddanne skole klasserum
Ny uddannelse med fokus på digital ledelse starter op i Aarhus i år … (Foto: Unsplash)

Læs også: Snyd dig til en fed ansøgning med en CV-skabelon

To bandefolk dømt for våbenbesiddelse

To medlemmer af en bandegruppering er dømt for at være i besiddelse af to skarpladte pistoler, da de blev anholdt i Bagsværd. Ifølge dommen skulle skydevåbnene bruges i konfrontation med en eller flere personer. De blev idømt 3 år og 3 måneders fængsel og den ene mand blev udvist.

De to mænd på 24 og 29 år var i besiddelse af to skarpladte pistoler, da de blev stoppet af en hundepatrulje fra Københavns Vestegns Politi en aften i februar 2022. De to mænd var begge iført fabriksnyt sort joggingtøj trukket ud over deres almindelige tøj, handsker og ansigtsmaskering. I bilen var der desuden en dunk med brandbar væske.

Hundepatruljen fik mistanke til bilen, blandt andet fordi den kørte uden lys og forsøgte derefter at bringe den til standsning. Men føreren forsøgte at køre fra politiet og retten fandt det bevist, at bilen på et tidspunkt kørte over 150 km/t på motorring 3 i retning mod Bagsværd, hvor man max. må køre 70 km/t. På tilkørselsrampen til Hillerødmotorvejen i Bagsværd mistede føreren herredømmet over bilen og påkørte et autoværn, hvorefter eftersættelsen stoppede og politiet anholdt de to mænd i bilen.

De ting der blev fundet i bilen gjorde, at retten vurderede, at de to banderelaterede mænd havde til hensigt at anvende pistolerne til en ikke nærmere konkretiseret konfrontation med en eller flere personer.

– Reelt er det noget så banalt som et par slukkede forlygter, der gør at politiet får øje på bilen og dermed får stoppet to hårdkogte bandemedlemmer, der er på vej med skarpladte pistoler til en konfrontation. Ud over at det er rigtig godt politiarbejde, så er det på alle måder tankevækkende, udtaler politiet.

Anklagemyndigheden havde i sagen rejst tiltale for, at de to mænd handlede som led i en bandekonflikt. Retten fandt dog ikke dette tilstrækkeligt bevist, og derfor blev de to mænd frifundet for den særlige bandeparagraf 81a, som kan udløse dobbelt straf.

Den 29-årige er ikke dansk statsborger og blev derfor udvist af Danmark med et indrejseforbud i 12 år. Den 24-årige har efter anklagemyndighedens opfattelse et somalisk statsborgerskab, foruden sit danske, og her var påstanden fra anklagemyndigheden, at han skulle frakendes sit danske statsborgerskab og udvises under henvisning til bandeparagraffen, der giver mulighed herfor. Men da der netop ikke faldt dom efter 81a, bortfaldt denne mulighed.

De to mænd ankede dommen på stedet og er fortsat varetægtsfængslet.

våben skyder bande
To bandefolk dømt for våbenbesiddelse … (Foto: Unsplash)

Læs også: Fyns politi får igen til mod bandemiljøet

Dagens video: En alt for tidlig død

· Mere fra samme kategori ·