Læs også:

Close
Internet, internettet, cyber, cybersikkerhed, hacker, hack, hacking, computer, sikkerhed

NEWS: Danske organisationer overvurderer egen it-sikkerhed

Nyheder  | 

Danske organisationer overvurderer egen it-sikkerhed · Tidligere medarbejder ved Østjyllands politi kendt skyldig i misbrug af sin stilling · Danmark bør investere i energitunge virksomheder · Første nordiske topmøde om metaverse · To anholdt efter drab på 54-årig ved Dragør Fort · Dagens video: En god start på dagen

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Danske organisationer overvurderer egen it-sikkerhed

Danske organisationer overvurderer egen it-sikkerhed, for hver femte har været offer for skadeligt cyberangreb, det konkluderer Deloitte i en undersøgelse …

Hver femte danske organisation har været ramt af et cyberangreb, hvor hackeren lykkedes med sin mission med skadelige følger som konsekvens. Det viser tal fra en ny cyberundersøgelse, som revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte står bag.

– Spørgsmålet er ikke længere, hvorvidt man som virksomhed eller myndighed vil blive angrebet, men nærmere, hvornår angrebet vil ske. Præmissen er desværre nu, at organisationen højst sandsynligt vil blive ramt på en ødelæggende måde. Det interessante spørgsmål er derfor, hvordan og hvor hurtigt man kan klare sig igennem et angreb og genopbygge sin organisation, så kort kan indsigterne fra Deloittes nye Cyber Survey sammenfattes ifølge Jay Choi, som er partner og leder af cyberafdelingen i Deloitte.

Spørgeundersøgelsen er baseret på svar fra 133 danske it-ansvarlige på højt niveau (CISO, COO, CIO, CTO, CDO) fra både private virksomheder og offentlige institutioner med over 200 ansatte. Rapporten giver dermed et opdateret indblik i it-sikkerhedssituationen på tværs af den offentlige og private sektor.

Det brede billede, som undersøgelsen maler af sikkerhedslandskabet, bør ifølge Deloitte give anledning til bekymring. It-sikkerheden er ganske enkelt for umoden, når hver femte angiver at have været udsat for et skadeligt hackerangreb.

Den største skade, som cyberangrebene forvolder, er ifølge de adspurgte afbrydelser i driften. Mange nævner derudover udgifter til genopretning, men også tab af profit, afskedigelser og skader på omdømmet listes som konsekvenser af hackernes succesfulde angreb.

Omtale af andre organisationers oplevelser med hackerangreb er den væsentligste motivation for at genbesøge ens eget sikkerheds-setup, lyder det endvidere fra undersøgelsens respondenter.

Regelmæssig awareness-træning, beredskabsplaner ved sikkerhedshændelser, grundlæggende sikkerhedshygiejne samt operationel og strategisk planlægning. Selv om disse fire søjler er blandt de mest basale sikkerhedsforanstaltninger, så har blot 31 procent af organisationerne implementeret alle fire initiativer.

– Når vi spørger de it-ansvarlige, hvor højt deres organisation scorer på en 10-trinsskala med 10 som det ideelle niveau af sikkerhed, svarer over halvdelen af dem 7 eller 8. Ingen giver deres egen virksomhed dumpekarakter. Det høje antal ødelæggende angreb fortæller dog en anden historie, siger Jay Choi og fortsætter:

– Måske skyldes den falske tryghed, at man rent faktisk har foretaget store investeringer i it-sikkerhed rundt om i organisationerne de senere år. Men man kan ikke nøjes med en engangsinvestering. Nu er det på tide at sætte ind med træning og konkrete planer for, hvad man gør den dag, hackerne får adgang til virksomhedens kronjuveler.

Manglen på interne ressourcer nævnes af 49 procent som årsagen til, at sikkerhedsniveauet endnu ikke er ideelt, mens tidsmangel og manglende prioritering fra topledelsen følger som de primære forklaringer.

Omkring halvdelen er overbeviste om, at de vil opnå en ideel situation inden for de næste tre år. Men 43 procent tror ikke, at de nogensinde kommer i mål, fordi – som det nævnes i kommentarerne – de kriminelle er et skridt foran og bliver mere sofistikerede i deres metoder.

Find hele undersøgelsen her.

Internet, internettet, cyber, cybersikkerhed, hacker, hack, hacking, computer, sikkerhed
Danske organisationer overvurderer egen it-sikkerhed. (Foto: Colourbox)

Læs også: Cyber-svindlere jagter os som aldrig før

Tidligere medarbejder ved Østjyllands politi kendt skyldig i misbrug af sin stilling

En tidligere medarbejder ved Østjyllands politi er dømt skyldig i hacking, blufærdighedskrænkelse og i at have misbrugt sin stilling

Den tidligere it-medarbejder er den 20. januar 2023 ved retten i Århus idømt to års fængsel og 250 timers ulønnet samfundstjeneste for blandt at have hacket op imod 114 nu tidligere kolleger, venner, bekendte og tilfældige privatpersoner. Tre måneder af den to år lange fængselsstraf gøres ubetinget. De resterende et år og ni måneder gøres betinget.

Ud over fængsel og samfundstjeneste er manden dømt til at være under tilsyn af Kriminalforsorgen, og han skal om nødvendigt i sexologisk behandling. Dommen faldt efter at den tiltalte, tidligere it-medarbejder, i retten havde erkendt de 10 forhold han var tiltalt for. Forholdene er begået både på arbejdspladsen og på hjemmeadressen i en periode fra 2016 til den 29. marts 2021, hvor han blev anholdt.

Den tidligere it-medarbejder er blandt andet dømt for at have hacket 114 tidligere kollegers telefoner, hvorved han fik adgang til formentlig hundredetusindvis af private billeder, beskeder og kalenderoplysninger. De fleste ansatte ved politiet fik hacket deres mobiltelefoner én eller få gange, men enkelte ansatte fik hacket deres telefoner betydeligt flere gange – heraf har én af de forurettede fået hacket sin telefon ca. 50 gange.

Manden er også dømt for blufærdighedskrænkelse og for at have misbrugt sin stilling i politiet til at skaffe sig adgang til efterforskningsmateriale i afsluttede straffesager. Han kopierede således indhold af telefonudlæsninger fra over 100 afsluttede straffesager. Derudover skaffede han sig adgang til materiale fra 50 sager om deling af intimt billedmateriale.

Endelig er manden dømt for – fra sin hjemmeadresse – at have forsøgt at skaffe sig adgang til andres datasystemer. I nogle tilfælde har han købt brugte harddiske, som det lykkedes ham at gendanne, og derved få adgang til datamateriale. I andre tilfælde har han skaffet sig adgang til datamateriale, når han har hjulpet venner og familie med forskellig it-problemer.

– Det har været en bemærkelsesværdig sag, fordi der er så mange forurettede, og det gør indtryk. Ofrene har fået krænket deres privatliv, og så har de fået brudt den tillid, de havde til en person, som de stolede på enten som deres kollega, familiemedlem, ven eller som medarbejder i en myndighed som politiet. Med dommen i dag har sagen fået en foreløbig afslutning, sudtaler Jakob Thaarup senioranklager ved Fyns Politi.

Fyns Politi har stået for efterforskningen af sagen, da Østjyllands Politi er inhabile.

Når dommen foreligger, vil Fyns Politi forelægge den for Statsadvokaten i København, og Statsadvokaten vil så beslutte, om dommen modtages af anklagemyndigheden eller, om den skal prøves ved Vestre Landsret.

cybersikkerhed, internettet, internet, online, nettet, net, computer, security, hacker, hacking
Tidligere medarbejder ved Østjyllands politi kendt skyldig i misbrug af sin stilling. (Foto: Pexels)

Læs også: Dom for hacking og fildeling

Danmark bør investere i energitunge virksomheder

Danmark bør investere i energitunge virksomheder – det mener DI.  22 ud af 27 medlemslande i EU har iværksat støtteordninger til virksomheder, der er hårdt ramte af historisk høje energiregninger. Danmark er ikke et af de lande. Landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, er bekymret for den skæve konkurrencesituation i EU, og kalder på danske ordninger.

Priserne på energi er øget dramatisk de seneste år. Både på EU-niveau og blandt Danmarks nabolande er der taget skridt for at håndtere forsyningssikkerheden og virksomhedernes energiomkostninger. 22 ud af 27 medlemslande i EU giver støtte til deres virksomheder. Det gør Danmark ikke. Det forringer danske virksomheders konkurrenceevne. Derfor efterlyser Dansk Industri nationale ordninger, der kan komme problemet til livs.

– I vores nabolande i EU pumper staterne milliarder ud til virksomheder, der er hårdt ramte af tårnhøje energiomkostninger. Det er europæiske virksomheder, der er i direkte konkurrence med danske. Det skal ikke være nemmere eller billigere, at drive virksomhed i Tyskland og Sverige, end i Danmark. Og derfor er der brug for nationale tiltag, og at staten investerer i de danske energitunge virksomheder, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Flere af DI’s medlemsvirksomheder med produktion andre steder i Europa og verden melder, at de vil rykke produktion helt eller delvist væk fra Danmark. Dette risikerer i sidste ende, at blive et permanent tab af danske arbejdspladser. Derudover svækker de høje energipriser virksomhedernes likviditet, hvilket undergraver deres muligheder for at investere i nye grønne løsninger. Dermed bliver vejen mod at nå de danske klimamål endnu sværere.

– Der er ikke tale om hjælp til virksomheder på grund af stigende priser, men at skabe lige konkurrencevilkår. Hvis vi ikke gør noget i Danmark, kan det få langsigtede konsekvenser, som bliver meget svære, at rette op på. EU har iværksat initiativer til at få bugt med udfordringerne, men værktøjskassen er ikke tilstrækkelig til at løse problemerne, siger Troels Ranis.

Meromkostningerne til el og gas for den samlede industri beløb sig til 19,2 mia. kr. i 2022, ifølge beregninger fra DI. Erhvervslivets samlede meromkostninger rundede 46 mia. kr. sidste år. Det er især virksomheder i fremstillings- og fødevareindustrien, der er særligt ramte af de stigende energiomkostninger. Disse industriers likviditetsgrad er samtidig ringere, end andre brancher, hvilket gør det vanskeligt for dem, at investere i eksempelvis grøn omstilling.

– Ordningerne til virksomhederne skal være midlertidig og målrettet dem, der har de sværeste konkurrencevilkår, og som ikke bare kan investere sig ud af problemet. Det gælder især fremstillings- og fødevareindustrien, som er ekstra pressede i øjeblikket. Vi kunne godt tænke os en model a la den tyske og svenske, siger Troels Ranis.

Både Tyskland og Sverige kompenserer virksomheder for høje energiomkostninger. En dansk model kan tage udgangspunkt i omfanget af konkurrencetabet, som virksomhederne oplever som følge af de høje energipriser. Samtidig bør virksomhederne forpligtes til at gennemføre det klimasyn, der er politisk vedtaget i grøn skattereformaftalen fra juni 2022, så vi sikrer den grønne omstilling.

job møde virksomhed kurver grafer
Danmark bør investere i energitunge virksomheder … (Foto: Pexels)

Læs også: DI bekymret over udvikling i unges valg af uddannelse

Første nordiske topmøde om metaverse

Facebook er for længst hoppet med på metaverse og sender et klar signal med det nylige navneskifte, men hvor står danske virksomheder i dag i forhold til den 3D virtuelle verden? Hvordan vil det påvirke vores arbejdsliv, og hvordan bliver det at være forbruger? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som søges besvaret, når Dansk Industri og Instituttet for Fremtidsforskning holder første nordiske topmøde om metaverse.

På konferencen drøfter branchefolk og eksperter fra ind- og udland muligheder og udfordringer for borgere, virksomhederne og vores samfund.

Det nye digitale univers giver virksomhederne helt anderledes muligheder for at markedsføre og sælge deres produkter. På konferencen fortæller danske virksomheder om deres erfaringer med metaverse. Det gælder blandt andet virksomheder som Bang & Olufsen og DSB.

I metaverset tager vi de samme udfordringer med over, som vi allerede kender. F.eks. hvordan håndterer vi bæredygtighed? Det kommer Michael Birkebæk, Partner, ESG and Products Lead DK, KPMG og fortæller om.

Og hvad med emner som diversitet og inklusion? Det er emner, der drøftes i en paneldebat med Sara Lisa Vogl, Co-Founder, WIIT (Women in immersive Technologies), Andrea Bravo, Founder, Metaverse Data & Ethics og Oliver Anton Lunow Nielsen, Project Manager for Future Generations Shaping Future Technology, Ungdomsbureauet.

På konferencen præsenterer Instituttet for Fremtidsforskning et nyt globalt studie af metaverse.

metaverse summit
Første nordiske summit om metaverse afholdes … (Grafik: PR)

Læs også: Facebook vil forbyde annoncer der fraråder folk at stemme

To anholdt efter drab på 54-årig ved Dragør Fort

Klokken 18.29 søndag fik Københavns Politi første anmeldelse om et overfald ved Dragør Fort og rykkede massivt ud. Her var en 54-årig mand kort forinden blev overfaldet af to personer. Han var stukket flere gange med kniv, og hans liv stod ikke til at redde.

Der blev med det samme iværksat en omfattende efterforskning. Nogle timer senere blev en 31-årig mand anholdt, og natten til mandag blev yderligere en 36-årig mand anholdt i forbindelse med drabet.

– Vi mener, at de to personer har en forbindelse til drabet, men det er for tidligt at sige, hvorvidt de er identisk med de to personer, som overfaldt den 54-årige. Vores umiddelbare efterforskning viser, at den 54-årige ikke har været et tilfældigt udset offer, men vi efterforsker bredt, og det er også for tidligt at lægge os fast på et motiv, udtaler politiinspektør Dannie Rise.

De to anholdte blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret mandag med krav om varetægtsfængsling. Anklageren begærede om lukkede døre af hensyn til efterforskningen.

Københavns Politi var til stede med den mobile politistation ved Dragør Fort mandag, hvor alle var velkomne til at få en snak med betjentene.

domstol dom retssal
To anholdt efter drab på 54-årig ved Dragør Fort … (Foto: Unsplash)

Læs også: To mand dømt for drabsforsøg og grov vold

Dagens video: En god start på dagen

 

· Mere fra samme kategori ·