Læs også:

Close
body shop

NEWS: The Body Shop dropper Black Friday

Nyheder  | 

The Body Shop dropper Black Friday · Usædvanligt varmt vejr forandrer livet i det danske hav · Skotland får nej til afstemning om selvstændighed · 40-årig mand dømt for drabsforsøg · It-kriminelle gemmer sig i Black Week’s tilbudskaos · Dagens video: Noget at glæde sig til · Fredagsfjol: Klar til weekend 😅

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

The Body Shop dropper Black Friday

The Body Shop fortsætter kampen mod mænds vold mod kvinder og dropper Black Friday og rabatter. 112.000 kvinder udsættes hvert år for psykisk vold af deres partner*. 24.000 kvinder udsættes hvert år for fysisk vold af deres partner**. 12 kvinder bliver hvert år dræbt af deres partner***.

Over 2.200 kvinder og 2.100 børn hvert år har et ophold på et krisecenter****. Disse tal understreger, at mænds vold mod kvinder fortsat er en pandemi. Derfor fortsætter The Body Shop kampen mod mænds vold mod kvinder i samarbejde med LOKK, Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

Det er tredje år i træk det aktivistiske skønhedsbrand The Body Shop tolker Black Friday på deres helt egen måde og sætter fokus på de tal, der betyder noget i stedet for tilbud og rabatter. De vil under Black Friday-ugen endnu engang anvende deres butikker og digitale kanaler til at tale om mænds vold mod kvinder, og ikke hvor mange procenter der spares.

Tallene for drab, fysisk og psykisk vold samt overgreb er ikke faldende. Tværtimod er det fortsat et meget aktuelt emne i 2022, hvor man ofte i medierne kan læse eller høre om kvinder, der er blevet udsat for vold, overgreb eller dræbt af en mand. Kvinders rettigheder og velbefindende ligger som en del af det aktivistiske og B Corp certificerede The Body Shops DNA, der siden stiftelsen i 1976 har kæmpet for kvinder.

Fra den 21.-27. november vil iøjnefaldende plakater og de skræmmende tal kunne ses i alle The Body Shops butikker og digitale kanaler i Danmark.

‘For some it’s black eyeday every day’ …

Hver dag, hele døgnet, året rundt i hele Danmark hjælper LOKK voldsramte kvinder og deres børn videre til en fremtid uden vold. På LOKKs krisecentre bliver kvinder og børn mødt med empatisk omsorg, viden om vold samt konkrete redskaber til at komme ud af voldelige relationer i livet og i hjemmet.

– Vold mod kvinder er et kæmpe problem i Danmark, og det er vigtigt, at alle gode kræfter går sammen om at få volden stoppet. Derfor er jeg utrolig glad for samarbejdet med The Body Shop og for den store støtte og opbakning, vi får fra medarbejdere og kunder over hele landet. No Black Friday-kampagnen er et stærkt signal om, at vi skal stå sammen i kampen mod vold, og det viser vi sammen med The Body Shop, siger Laura Kirch Kirkegaard, Direktør for LOKK.

Tilbage i foråret 2020 indledte The Body Shop og LOKK samarbejdet som en modreaktion på den øgede vold mod kvinder og piger, der blev rapporteret både globalt og lokalt som et resultat af selvisolering og lockdown under COVID-19, og som FN har kaldt en skyggepandemi.

Udover at skabe opmærksomhed om problemet støtter The Body Shop LOKK med minimum 50.000 kroner – og dette tal bliver forhåbentligt højere med kundernes hjælp. Man kan komme ind i sin nærmeste butik og støtte med et valgfrit beløb, som The Body Shop matcher. The Body Shop donerer for hver solgte pakkekalender i hele No Black Friday ugen 20 kroner til LOKKs uundværlige arbejde for kvinder Danmark over.

For hver solgte kalender under No Black Friday-ugen hos The Body Shop doneres også 20 kroner til LOKKs vigtige arbejde for kvinder.

Kilder:

* Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, 2021

** Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, 2021

*** Kilde: Homicide in Denmark 1992-2016, Thomsen, 2020

**** Kilde: Danmarks Statistik

body shop
Det er tredje år i træk det aktivistiske skønhedsbrand The Body Shop tolker Black Friday på deres helt egen måde og sætter fokus på de tal, der betyder noget i stedet for tilbud og rabatter. (Illustration: The Body Shop)

Læs også: Mød kvinden der opfandt The Body Shops beauty kalendere

Usædvanligt varmt vejr forandrer livet i det danske hav

Usædvanligt varmt vejr forandrer livet i det danske hav, og sild og torsk vil blive hårdt ramt …

Arter som sild og torsk vil blive hårdt ramt, når havene bliver varmere som følge af klimaforandringer. I Østersøen ser man allerede konsekvenserne af stigende havtemperaturer, advarede WWF Verdensnaturfonden, mens hele verden var samlet til klimatopmødet COP27.

Temperaturerne i september og oktober og indtil videre også i november har været usædvanligt høje for årstiden. Men i fremtiden vil mildere temperaturer i de normalt kolde måneder som følge af klimaforandringer være langt fra usædvanligt.

Og klimaforandringerne vil også kunne mærkes i havet. For klimaforandringer i form af blandt andet høje temperaturer og øgede nedbørsmængder vil få store konsekvenser for livet under overfladen, advarer WWF Verdensnaturfonden.

–  Stigende havtemperaturer og deciderede hav-hedebølger påvirker en stor del af livet i havet. Fisk og andre dyr vil få sværere ved at finde føde og reproducere sig. Vores allerede store problemer med iltsvind vil vokse sig større. I sidste ende kan klimaforandringer ændre hele økosystemet til havs,” forklarer havbiolog Thomas Kirk Sørensen fra WWF Verdensnaturfonden.

Sild er et eksempel på én af de fisk, der bliver påvirket af stigende havtemperaturer. Sildens gydeproces er nemlig styret af varme. I takt med at havet bliver varmere, vil silden gyde tidligere end før. Problemet er, at silden lever af små krebsdyr, som ikke er tilstrækkeligt til stede tidligt på året. Det betyder, at en hel del sildeyngel vil mangle føde og i sidste ende dø.

Dertil kommer, at varmere vand og øget nedbør som følge af klimaforandringer er en farlig cocktail, når det kommer til iltsvind. Varmere vand får nemlig algevæksten til at blomstre, og samtidig skyller regnvand større mængder næringsstoffer ud i havet. Kombinationen får et i forvejen omfattende iltsvind til at stige.

Østersøen er et trist eksempel på klimaforandringer i havet … Et enkelt varmt år påvirker ikke livet i havet i nævneværdig grad, understreger Thomas Kirk Sørensen. Men gradvis opvarmning år efter år vil ændre balancen i vores farvande.

I Østersøen ser man allerede begyndende konsekvenser af klimaforandringernes opvarmning af havet. Østersøen er nemlig ét af de farvande i hele verden, hvor overfladetemperaturen stiger hurtigst. Og her ser man allerede nogle af de konsekvenser, som ekstremt vejr fører med sig.

– Bestanden af torsk i Østersøen er så godt som kollapset særligt på grund af overfiskeri med bundslæbende redskaber. Men klimaforandringer truer torskens levesteder og reproduktion yderligere og vil gøre det endnu mere vanskeligt at genoprette bestanden. På sigt kan fraværet af torsken medføre, at hele artssammensætningen i Østersøen ændrer sig. Det ser vi allerede tegn på i flere af de danske farvande, fortæller Thomas Kirk Sørensen.

Klima- og naturpolitik skal tænkes sammen. Forbindelsen mellem klimaforandringer og biodiversitet er ikke ny for biologer og forskere. Men desværre er den erkendelse kun langsomt ved at gå op for dem, der for alvor skal gøre noget ved det.

– Fremtidens globale klima- og naturpolitik vedtages i de her uger. Først på klimatopmødet COP27 og igen om blot en måned til FN’s Biodiversitetsforhandlinger, COP15. Under begge topmøder er der simpelthen behov for, at politikerne tænker både klima og natur sammen i langt højere grad, end man tidligere har gjort. Silotænkningen skal væk, afslutter miljøfaglig chef i WWF Verdensnaturfonden Mette Boye.

WWF Verdensnaturfonden deltager i december måned i COP15 i Canada. Her arbejder man blandt andet for at beskytte 30 procent af naturen til lands og til havs. Herunder skal en tredjedel være strengt beskyttet.

Sådan påvirker klimaforandringer livet i havet:

  • Varmere havvand påvirker fiskenes fødegrundlag, vækst og reproduktion. Visse arter vil gradvis søge væk fra områder, hvor temperaturen stiger og nye arter vil ankomme. I sidste ende påvirker det sammensætningen af arter og liv i hele havet.
  • Stigende nedbør gør havvandet mere fersk. Saltindholdet i havet falder med andre ord, og det påvirker eksempelvis torskens gydeproces, da torskens æg i Østersøen er tilpasset en given saltholdighed.
  • Større nedbørsmængder skyller flere næringsstoffer ud i havet. Næringsstoffer kommer primært fra landbruget og får algevæksten til at blomstre. Når algerne dør, falder de til bunds og rådner – en proces som forbruger ilt og som i værste fald kan forårsage iltsvind i havet. Så dør stort set alt liv på havbunden.
  • Alger skygger for lys, så vandet bliver mere uklart. Det betyder, at ålegræs ikke kan vokse ved sine sædvanlige dybder. Problemet forværres, når algevæksten øges på grund af forøget tilførsel af næringsstoffer.
  • Iltsvind kvæler blandt andet ålegræsenge på havbunden. Ålegræs optager store mængder CO2 fra atmosfæren, og færre ålegræsenge vil derfor betyde, at havets evne til at lagre CO2 mindskes. Ålegræsenge er desuden levested for en lang række arter.
WWF hav
Usædvanligt varmt vejr forandrer livet i det danske hav …(Foto: Alexander Mustard/WWF-UK)

Læs også: COP27 resultater

Skotland får nej til afstemning om selvstændighed

Skotlands parlament kan ikke holde en afstemning om selvstændighed uden det britiske parlaments godkendelse. Det har Storbritanniens højesteret afgjort i en enstemmig afgørelse. Det skuffer den skotske førsteminister, der understreger, at i et demokrati, kan man ikke tie Skotlands ønske om en folkeafstemning ihjel. Og i følge Lotte Mejlhede, der er international korrespondent for TV 2 er dette dog også en kæmpe lussing til Skotland og en stor sejr for Downing Street.

Det var Skotlands parlament, der havde bedt højesteret om at tage stilling til, hvorvidt de – uden Westminsters godkendelse – kunne vedtage en lov, der gjorde det muligt for skotterne at stemme om løsrivelse fra resten af Storbritannien den 19. oktober 2023. Skotterne havde valgt at gå rettens vej, fordi den nuværende britiske premierminister, Rishi Sunak, og hans to forgængere gentagne gange har afvist at lade skotterne afholde en folkeafstemning.

Og netop løftet om en ny folkeafstemning var afgørende valgløfte for Nicola Sturgeons parti SNP – og andre partier, der sammen med SNP har flertal i Skotlands parlament – forud for parlamentsvalget i Skotland sidste år.

Nicola Sturgeon havde før afgørelsen lovet, at det skotske parlament vil respektere højesterets afgørelse. Skotland har i forvejen en udstrakt grad af selvstændighed. Men sager, der vedrører resten af unionen, hører under parlamentet i Westminster – og det var netop det, Storbritanniens højesteret lagde vægt på.

Efter Storbritannien stemte for at forlade EU i 2016, har Nicola Sturgeon ønsket en ny afstemning, fordi 62 procent af skotterne ønskede at blive i EU. Derfor er den skotske førsteminister også ‘skuffet’ over onsdagens afgørelse, skriver hun på Twitter.

aberdeen skotland
(Foto: Pexels)

Læs også: Lær kong Charles bedre at kende

40-årig mand dømt for drabsforsøg

En 40-årig mand skal anbringes på en psykiatrisk afdeling uden tidsbegrænsning. Det slog Retten i Viborg i går fast, da manden blev dømt for vold og forsøg på manddrab.

Natten til onsdag den 9. februar 2022 blev en 35-årig mand fra Salling flere gange stukket og snittet i halsen med en køkkenkniv, så han var i livsfare. Få timer senere anholdt Midt- og Vestjyllands Politi den formodede gerningsmand. I dag, torsdag den 24. november 2022, blev manden, der er 40 år og fra Salling, så dømt for drabsforsøg.

Ud over drabsforsøget fandt Retten i Viborg manden skyldig i fem andre forhold, herunder vold, trusler og blufærdighedskrænkelse. Forhold, der alle er begået i januar-februar 2022.

Retten dømte den 40-årige mand til anbringelse på en psykiatrisk afdeling uden længstetid.

– Jeg er tilfreds med, at retten har været enig med anklagemyndigheden i, at der var tale om drabsforsøg, ligesom jeg er tilfreds med, at retten fulgte anklagemyndighedens påstand om anbringelse på psykiatrisk afdeling uden at fastsætte en længstetid for den dømtes foranstaltning, sådan siger specialanklager Pia Koudahl, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den dømte har udbedt sig betænkningstid i forhold til ankespørgsmålet. Han har siden den 9. februar 2022 siddet varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling.

dom retten
40-årig mand dømt for drabsforsøg … (Foto: Pexels)

Læs også: Kvinde tiltalt for drab og drabsforsøg på plejehjem

It-kriminelle gemmer sig i Black Week’s tilbudskaos

Mens danskerne jagter besparelser under Black Week, retter it-kriminelle sigtekornet mod forbrugerne med falske reklamer, skjult mellem de tusinder af ægte tilbud. Vær lidt ekstra grundig i din research, inden du shopper løs, opfordrer dansk cyber-crime ekspert.

Black Week er blevet én af dansk details vigtigste perioder, sammen med julen. Tal fra Nets viser, at Black Week-omsætningen for ugen steg med 20 pct. i 2021. Fokusset fra både de danske tilbudsjægere og virksomhederne skaber massiv digital tilbudskommunikation op til og under Black Week. Desværre kommer de gode tilbud ikke alene. De it-kriminelle følger med i stor stil og lokker med falske tilbud, kamufleret som reelle tilbud. Og de er sværere og sværere at identificere.

Lyder et tilbud til at være lidt for godt, er det sikkert også det. Det har været rettesnoren for mange danskere, når de har skullet vurdere, om et tilbud var reelt eller snyd. Den går bare ikke længere, så vær lidt ekstra grundig i din research i år, lyder opfordringen fra Christian Rutrecht, der er cyber-crime ekspert ved it-sikkerhedsfirmaet, Fortinet.

– De it-kriminelle bliver hele tiden dygtigere. For få år tilbage kunne man relativt nemt genkende en phishing-mail på det maskinoversatte danske sprogbrug, eller de urealistiske tilbud, men sådan er det ikke mere. I dag ligner de mere eller mindre et tilbud, som alle andre. Derfor handler det for forbrugerne om at faktatjekke grundigere inden køb – også selvom det skal gå hurtigt under Black Week. Findes firmaet på for eksempel Trustpilot, er der anmeldelser/advarsler at finde via Google, har folk i din omgangskreds haft gode oplevelser tidligere?”

I 2021 alene tjente it-kriminelle op mod 10 milliarder kroner på deres forskellige aktioner mod virksomheder og forbrugere. Det viser helt nye tal fra amerikanske Financial Crime Enforcement Network offentliggjort den 1. november i år.

Én af grundende til væksten i it-kriminalitet, op til og under Black Week, er, at det er blevet nemmere og billigere at være it-kriminel. For under 300 kr. kan du bestille en ondsindet it-kode, som fx. ransomeware, DDOS-angreb eller phising, på nettet og tilrettelægge dit helt eget Black Week it-angreb. It-kriminalitet er blevet en service, der nærmest er lige så nem som at bestille mad online. Indenfor it-sikkerhedsbranchen kalder man udviklingen for ’Cyber Crime as a Service’ (CaaS). En bekymrende, men ikke overaskende, udvikling, ifølge Fortinet Danmarks Christian Rutrecht:

–  Som med alt andet, så hænger udbud og efterspørgsel også sammen, inden for it-kriminalitet. De basale ondsindede it-services er relativt nemme at købe sig til. Og i en digitaliseret verden, hvor du kan sælge din service mange gange over nettet, når først den er kodet, så får man et hacker-marked, der vækster, og lave priser, som vi desværre nok kommer til at se en effekt af nu til Black Week i Danmark.

Nyd Black Week, men vær på dubberne … Mens der er øget risiko under Black Week for at ryge i en it-kriminel snydekampagne, så maner Fortinet til besindighed. Danskerne skal endelig gå på tilbudsjagt, men man kan minimere risiciene ved tage nogle få nemme huskeregler med på indkøbsturen:

  • Dobbelttjek de ’alt for gode tilbud’: Vær opmærksom på phishing e-mails, som gør brug af tilbudskampagner eller ‘for gode tilbud’.
  • Vær ekstra skeptisk overfor SoMe beskeder: Pas på falske phishing- og reklame SMS’er, opkald eller henvendelser på sociale medier.
  • Undgå downloads: Download ikke indhold direkte fra links i en reklame e-mail og åbn heller ikke vedhæftninger sendt i en reklame e-mail – tilgå hjemmesiden eller webshoppen i stedet, hvis den ser legitim ud.
  • Lav ekstra research inden køb: Tilgå webshoppen eller hjemmesiden og vær sikker på, at der er en fungerende webshop, og at det er den faktiske forhandlers webshop – hvis det er en webshop man ikke kender så undersøg eventuelt trustpilot for anmeldelser. Tjek evt. på Trustpilot og Google. Eller ring til en ven.
  • Kontrakt politiet, hvis uheldet er ude: Hvis man har været udsat for hacking eller svindel på internettet, så skal man kontakte politiet her.

Fortinet, der er der er én af verdens største it-sikkerhedsfirmaer, har flere end 595.000 kunder på verdensplan, og har også kontor i København.

black friday udsalg
Under Black Week er der mange tilbud, og nogle er desværre fra it-kriminelle … (Foto: PR)

Læs også: Gode råd så du ikke bliver snydt til Black Friday

Dagens video: Noget at glæde sig til

Fredagsfjol: Klar til weekend 😅

· Mere fra samme kategori ·