Læs også:

Close
pige kønsforskelle

NEWS: Kvinder i politik er ringere stillet

Nyheder  | 

Kvinder i politik er ringere stillet · Mand idømt fængselsstraf for besiddelse af kopitøj · Fuld fart på Tinka-nissehuen i Salling Group · Flere midler til TrygFondens udvikling af den regionale tryghed i 2023 · Fem mænd dømt skyldige i terrorsag · Dagens billede: Tossede Trump 

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Kvinder i politik er ringere stillet

Kvinder i politik er ringere stillet på grund af fordomme og stereotyper på nettet … Når kvindelige politikere omtales på det sociale medie Reddit er det oftere kun med fornavn og ord, der beskriver udseende og familieforhold. Mandlige modparter omtales generelt mere respektfuldt og med vægt på magtord. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet. Tidligere har forskerne undersøgt kønsforskelle i blandt andet søgemaskiner og sprogmodeller med samme hovedkonklusion: internettet er fyldt med kønsbias. Det stiller kvindelige politikere dårligere, mener forskerne.

Mange førstegangsvælgere logger i disse dage på nettet med deres computere, for at blive klogere på de politiske kandidater, de snart skal vælge imellem til kommende folketingsvalg. Så langt så godt.

Men kønsbias – altså fordomme og stereotype opfattelser af mænd og kvinder, som former den måde, vi vurderer begge køn på, gennemsyrer internettet og vil hurtigt præge de oplysninger, som vores vælgere præsenteres for.

Tidligere forskning fra Datalogisk institut har afdækket en fødekæde af kønsbias på internettet. Den forskning bliver nu understøttet yderligere af et nyt studie af det sociale medie Reddit.

Den nye forskning viser nemlig et markant kønsbias i den måde politikerne bliver benævnt og omtalt på i kommentarsporene på Reddit. Det fremgår af analyserne i studiet, som netop er udkommet i Plos One.

– Vi ser en klar tendens, hvor kvindelige politikere bliver omtalt alene ved fornavn langt oftere og desuden oftere beskrives med ord, der mønter sig på deres krop, tøj eller familieforhold, (for eksempel hvorimod de mandlige politikere oftere er nævnt ved deres efternavn og beskrevet med ord, der relaterer til deres profession, siger Professor Isabelle Augenstein fra Datalogisk Institut, som er en af forskerne bag studiet.

Forskerne har analyseret i alt 10 millioner engelsksprogede kommentarer, i samtaler om mandlige og kvindelige politikere. De mange kommentarer er blevet analyseret ved hjælp fra statistiske algoritmer og en række kategorier i hvilke kønsbias kan komme til udtryk.

Omkring halvdelen af Reddits brugere, og altså den klart største andel, er fra USA, efterfulgt af Storbritannien og Canada med hver knap 7,5%. Og 90% af de omtalte politikere i studiet er da også fra USA, men i kommentarerne omtales politikere fra 312 forskellige lande, herunder Danmark.

Hovedkonklusionerne i det nye studie falder helt i tråd med de dele af Augensteins tidligere forskningsarbejde, som har beskæftiget sig med kønsbias på internettet. Forskning som, ifølge forskeren, har afdækket et såkaldt feedback-loop af fordomme og kønsstereotyper på internettet.

Tilbage hos vores informationssøgende førstegangsvælgere er det allerede ved navnet, det bliver skævt. Det navn som skrives i søgefeltet, vil sende vores vælgere ned ad to vidt forskellige stier, afhængigt af om fornavnet er eksempelvis Inger eller Per, Mette eller Lars.

Faktisk opstår der allerede en tydelig forskel i søgefeltet, da søgemaskinen giver forslag til søgninger, mens man skriver. Kvindelige politikeres navne giver nemlig oftere forslag af mindre professionel karakter – om for eksempel familieforhold (kæreste, børn og lignende), end det gør sig gældende for mandlige politikere.

Søgeresultaterne går også i forskellige retninger. Fra sociale medier til den digitaliserede verdenslitteratur, er kvinders og mænds aftryk på internettet forskelligt, – det præger de sprogmodeller, som søgemaskinerne afhænger af, ligesom maskinlæring og AI bliver rundet af de forskelle.

– Der er et feedback-loop, hvor kønsstereotyper og fordomme, som lever ude i samfundet, indgår i den digitaliserede litteratur på nettet, i webartikler og folks kommentarer på sociale medier osv. De her digitale aftryk er så med til at forme de automatiserede modeller og algoritmer, som prioriterer internettets indhold for os. Og på den måde bliver cirklen sluttet, forklarer Isabelle Augenstein.

Faktisk forstærker sprogmodellerne de her bias, fordi algoritmerne er designede til at kigge efter dominerende mønstre i sproget og fremhæve dem, forklarer hun. Det fører til en form for destillering af bias. Brugerne bliver derfor præsenteret for stereotyper de kender i forvejen, og kan på den måde få styrket deres eksisterende fordomme.

Og derfor påvirker det, ifølge Augenstein, i sidste ende også brugerne af internettet og som følge deraf de vilkår, politikere har over for vælgerne. En vælger, der søger informationer om en kvindelig politiker, vil oftere møde de her mindre respektfulde benævnelser eller koblinger, der ikke har med politikerens professionelle rolle at gøre.

– Måske har den her vælger aldrig skænket politikerens familieliv eller udseende en tanke, men vedkommende bliver præsenteret for den kontekst, og dermed måske fristet til lige at tjekke det ud. Klikker de på indholdet, deler eller kommenterer på sociale medier bliver den her stereotype fortælling genforstærket, fordi algoritmerne læser det som en succes som skal gentages, siger Augenstein.

Ifølge Isabelle Augenstein kan det have konsekvenser for kvindelige politikere, at forskellene eksisterer.

– Vores data viser, at vilkårene for politikere på nettet ikke er de samme for mænd og kvinder. Kønsbias på internettet kan have en pris for kvindelige politikere, fordi deres vælgerbase bliver præsenteret for de her fordomme og stereotyper, og i kontekster, som mindre respektfulde og mindre professionelle end de mandlige politikere, siger Augenstein.

– Først og fremmest betyder det noget når en politiker står over for et valg. Der kan de her kønsbias have indvirkning på, hvad vælgerne fokuserer på, og hvad de giver opmærksomhed i forhold til politikeren og den politik, vedkommende forsøger at fremme. I sidste ende kan det også give kvindelige politikere incitament til spille med og indtage rollen, hvis de laver webanalyser og registrerer den her interesse, siger hun.

Isabelle Augenstein ser kønsbias på nettet som et tydeligt eksempel på forskelle, der eksisterer mellem kønnene, og et sted hvor de forskelle er målbare. Indholdet skabes dog af mennesker, og derfor mener hun det er nærliggende at, der er tale om en problemstillingen, som findes i samfundet i mere bred forstand – snarere end noget, der foregår isoleret på internettet.

Et ikke afdækket område af dette forskningsspor, som forskningsgruppen gerne vil se nærmere på næst, er bias, der påvirker andre grupper i samfundet på baggrund af for eksempel social baggrund, etnicitet og andre køn end mand og kvinde.

Forskningsprojektet har undersøgt den engelsksprogede del af Reddit, men danske politikere er repræsenteret i studiets data. 81 danske politikere, heraf 56 mænd og 25 kvinder, bliver i alt nævnt i forskernes materiale, hvor de indgår i 2254 kommentarer.

Alle de gennemgående trends i studiet gør sig også gældende for de danske politikere. Eksempelvis omtales de kvindelige politikere 6.25 gange så ofte med fornavn end de mandlige. Der er altså tale om meget markante forskelle rent statistisk. (henholdsvis 2,5% og 0,4%)

Fakta: Om studiet

Forskerne i studiet har analyseret i alt 10 millioner kommentarer i samtaler om mandlige og kvindelige politikere fra 312 forskellige lande, herunder Danmark.

Kommentarerne er analyseret ved hjælp fra bl.a. statistiske algoritmer.

Cirka halvdelen af Reddits brugere er fra USA efterfulgt af UK og Canada med hver cirka 7,5%.

Og 90% af de omtalte politikere i studiet er fra USA.

pige kønsforskelle
Kvinder har svære kår i politik … (Foto: Getty Images)

Læs også: Mænd og kvinder har forskellige tilgange i investeringer i aktier

Mand idømt fængselsstraf for besiddelse af kopitøj

En 24-årig mand er ved Retten i Glostrup blevet idømt fængsel i 20 dage for varemærkekrænkelser under skærpende omstændigheder.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har ved Retten i Glostrup fået idømt en 24-årig mand 20 dages betinget fængsel for at have besiddet en større mængde tøj, der var ulovlige kopier af velkendte varemærker.

Sagen startede, da en politipatrulje kom forbi en parkeringsplads i Ishøj, hvor den 24-årige efter politiets opfattelse solgte varer fra sin bils bagagerum. Ved nærmere undersøgelser af bilen viste det sig, at manden var i besiddelse af 74 stykker tøj og tre håndtasker, der var kopier af mærkerne ‘Dsquared2’, ‘Kenzo’ og ‘Gucci’. Varerne ville have en markedsværdi på ikke under 162.000 kroner, hvis det var de originale produkter.

Retten fandt det bevist, at formålet med besiddelsen var videresalg, og lagde samtidig vægt på værdien af modsvarende ægte produkter. Manden blev derfor dømt for varemærkekrænkelser under skærpende omstændigheder.

Anklagerfuldmægtig hos NSK, Brian Kaas Borgstrøm, siger:

– Jeg er tilfreds med dommen. Ulovlige kopivarer er med til at svække forbrugernes tillid, ligesom producenterne har ret til, at deres varemærker ikke misbruges.

NSK har enekompetence til at efterforske og føre sager om varemærkekrænkelser.

louis vuitton luksus (Foto: Unsplash)
Ung mand dømt for at sælge kopi af luksusbrands … (Foto: Unsplash)

Læs også: 4 ud af 10 unge danskere har købt kopivarer uden at vide det

Fuld fart på Tinka-nissehuen i Salling Group

Bilka, føtex og BR oplever stor efterspørgsel på de populære Tinka-nissehuer, der sælges i forbindelse med årets TV2-julekalender, hvor knap halvdelen er solgt på nuværende tidspunkt.

Det begynder så småt at emme af jul henover landet, og i løbet af de sidste uger har Salling Groups butikker og varehuse også taget hul på de indledende manøvrer frem mod december. Som noget af det første kom den populære Tinka-nissehue ud i føtex, Bilka og BR sammen med meget andet merchandise relateret til årets julekalender på TV2, som Salling Group i år er partner på. Og danskerne er i år tidligt ud for at købe nissehuer.

I løbet af kort tid har føtex, Bilka og BR, hvor nissehuerne kan købes, solgt 100.00 0 af de i alt 210.000 nissehuer. For hver solgt nissehue donerer Salling Group to kroner til Julemærkehjemmene.

– Vi har købt historisk mange Tinka-nissehuer. Så vi er positivt overraskede over den overvældende efterspørgsel, men det går fortsat hurtigt. Derfor sætter vi også en begrænsning på max fire huer, så vi sikrer, at huerne ender på toppen af de små, siger indkøbsdirektør i Salling Group, Henrik Schmidt og fortsætter:

– Det var vores overbevisning, at 210.000 nissehuer til landets børn ville være rigeligt, men vi må tilstå at have undervurderet efterspørgslen.

Salget af nissehuer slutter, når den sidste hue er solgt.

tinka nissehue
Tinka’s nissehue sælger som varmt brød … (Foto: PR)

Læs også: Salling Group forlænger prisloft

Flere midler til TrygFondens udvikling af den regionale tryghed i 2023

På repræsentantskabsmøde i TryghedsGruppen blev det besluttet, at TrygFondens uddelingsniveau næste år bliver op til 680 millioner kroner, hvoraf 30 millioner kroner er ekstra afsatte midler til strategiske regionale aktiviteter. Desuden blev TryghedsGruppens ejerskabspolitik godkendt.

De seneste tre år har rammen for TrygFondens aktiviteter været op til 650 millioner kroner om året. Det vil også være den generelle ramme i 2023. I tillæg hertil blev det besluttet at afsætte en supplerende ramme på op til 30 millioner kroner til strategiske regionale initiativer. Midlerne fordeles ligeligt mellem TrygFondens fem regionale råd, som får mulighed for at prioritere et eller flere emner inden for TrygFondens strategi, som de vil sætte særligt fokus på over en flerårig periode.

– Vi ønsker at styrke og udvikle trygheden i Danmark. Derfor glæder det mig, at repræsentantskabet i dag har besluttet at løfte TrygFondens samlede uddelingsniveau for 2023 til i alt 680 millioner kroner. De ekstra afsatte midler giver TrygFondens fem regionale råd en spændende mulighed for at afprøve nye former for indsatser, dialog, frivillighed og mobilisering. På den måde får de endnu mere indflydelse på, hvordan trygheden kan udvikles regionalt og lokalt, siger Ida Sofie Jensen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen.

Repræsentantskabet godkendte desuden TryghedsGruppens ejerskabspolitik, som definerer principperne for, hvordan TryghedsGruppen agerer som ejer i sine investeringer med henblik på at fremme den langsigtede værdiskabelse i selskaberne. Ejerskabspolitikken er udtryk både for, hvordan ejerskabet løbende er blevet udmøntet og ønskes udmøntet fremadrettet.

– Vi ønsker at være åbne og transparente om, hvilke principper og værdier vi i TryghedsGruppen lægger til grund for ejerskabet af vores investeringer, ikke mindst i Tryg, hvor vores ejerandel i dag udgør mere end 45 procent. Med ejerskabspolitikken beskriver vi blandt andet, hvordan vi udøver vores ejerrolle i Tryg, samt de forventninger vi har til Tryg i relation til emner som ansvarlighed og kunde- og medarbejdertilfredshed, forklarer Ida Sofie Jensen.

I ejerskabspolitikken lægges der overordnet vægt på, at Tryg som selskab drives med fokus på den langsigtede udvikling og dermed værdiskabelse for alle aktionærer, og at Tryg drives som et transparent og tilgængeligt selskab for alle aktionærer.

Ejerskabspolitikken kan ses på tryghed.dk.

tryghedsgruppen
Mange millioner skal skabe mere tryghed i Danmark … (Foto: PR)

Læs også: Flere betjente skal styrke trygheden i nattelivet

Fem mænd dømt skyldige i terrorsag

Retten i Aarhus har i fredags kendt to mænd skyldige i at have udført terrorfremmende virksomhed overfor terrororganisationen Islamisk Stat – derudover blev tre andre mænd kendt skyldige terrorfinansiering ved at have hjulpet med at sende penge til organisationen. En sjette mand, der var tiltalt i sagen, blev frifundet for terrorfinansiering.

Det var en 30-årig og en 32-årig mand, der blev kendt skyldige i at have udført terrorfremmende virksomhed overfor Islamisk Stat under en rejse til Syrien i juli 2014. Derudover blev den 30-årige også kendt skyldig i at have forsøgt at tilslutte sig terrororganisationen, da han året efter forsøgte at komme ind i Syrien. Det mislykkedes dog, da han blev anholdt i Tyrkiet.

Retten fandt det også bevist, at den 30-årige i en periode fra 2013 til 2017 ydede økonomisk støtte til Islamisk Stat, og at det var ham, der foranledigede de fire andre mænd til at assistere ham i at overføre penge til terrororganisationen. I alt blev der overført eller forsøgt overført ca. 230.000 kroner fra den 30-årige og de tre mænd.

Det var PET, der i 2018 startede sagen op, og i marts 2021 overdrog de sagen til Østjyllands Politi, der den 27. april samme år anholdt de seks mænd i en koordineret aktion, og fem af de anholdte blev efterfølgende stillet for en dommer og alle blev varetægtsfængslet. Senere blev de tre mænd som alene er dømt for terrorfinansiering løsladt, mens den 30-årige og den 32-årige er forblevet i politiets varetægt.

Det var blandt andet politiets aflytninger og en række digitale spor, der var nogle af de afgørende beviser, som anklagemyndigheden lagde frem i retten.

– Der er blandt andet billeder af den 30-årige og 32-årige med militærtøj og våben i Syrien, og en del digitale korrespondancer, der set fra anklagemyndighedens side viste ret tydeligt, hvad formålet med turen var, ligesom man kunne følge de elektroniske spor fra pengetransaktionerne til personer med tilknytning til IS, siger specialanklager Dorthe Lysgaard.

Mændene nægtede sig alle skyldige og forklarede, at formålet med rejserne var at få den 30-åriges bror, som ligeledes opholdt sig i Syrien, til at rejse retur til Danmark, ligesom de alle forklarede, at formålet med at overføre pengene var at støtte humanitære formål – herunder familie til den 30-åriges bror.

– Sager om terrorisme er jo selvsagt meget alvorlige, og det har været en kompleks efterforskning, der har krævet en del ressourcer. Jeg er tilfreds med, at retten på baggrund af det omfattende efterforskningsmateriale også fandt, at der var beviser for, at mændene har støttet en terrororganisation. Nu afventer jeg rettens strafudmåling, slutter Dorthe Lysgaard.

Det ventes, at der på onsdag den 16. november falder endelig dom med strafudmåling.

dom grundlovsforhør, retten
Fem mænd dømt skyldige i terrorsag … (Foto: Pexels)

Læs også: Straf for hvidvaskning af penge

Dagens billede: Tossede Trump

· Mere fra samme kategori ·