Læs også:

Close
træ natur klima

NEWS: Folkekirkens Nødhjælp tager historisk klimaansvar

Nyheder  | 

Folkekirkens Nødhjælp tager historisk klimaansvar · Peter Gabriel annoncerer sine første europæiske turnédatoer i næsten et årti · Kunst på havet skal genoprette tabt dansk havnatur · WeShare lukker · Ung mand idømt to års fængsel og udvisning efter stor svindelsag i Nordsjælland · Dagens billede: Abortdebat · Fredagsfjol: Charmeoffensiv 🕺

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Folkekirkens Nødhjælp tager historisk klimaansvar

Midt i galoperende klimakrise tager Folkekirkens Nødhjælp historisk klimaansvar, og som den første store nødhjælpsorganisation i verden har Folkekirkens Nødhjælp beregnet sit 100-års klimaaftryk og forpligter sig på at reducere alle fremtidige udledninger.

Som den første store nødhjælpsorganisation i verden besluttet at tage livslangt klimaansvar og investerer massivt i en grønnere fremtid.  Nødhjælpsorganisationen har beregnet sit historiske klimaaftryk og tager ansvar for at opfange de udledninger af drivhusgasser, der er udledt gennem 100 års nødhjælpsoperationer.

Desuden sætter Folkekirkens Nødhjælp helt nye ambitiøse standarder for at reducere alle fremtidige udledninger. Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen siger:

– I Folkekirkens Nødhjælp er vi førstehåndsvidner til, at klimaforandringerne fordriver og udsulter millioner af mennesker i verden. Så for os er det indlysende at gå forrest – og tage ansvar for vores historiske udledninger ved at investere i klimapasning og træplantning i udviklingslandene. Det er til gavn for mennesker, der allerede er hårdt ramt og truet på livet af ekstremt vejr, tørke og oversvømmelser.

280.000 træer til gavn for mennesker lokalt og klimaet globalt … Derfor investerer Folkekirkens Nødhjælp nu massivt i klimatilpasning. Nødhjælpsorganisationen planter 280.000 træer, der kan optage de 165.000 tons drivhusgasser, som organisationen har udledt gennem 100 år. Det drejer sig om udledninger fra nødhjælpsflyvninger, udsendelse af medarbejdere til verdens brændpunkter, kontordrift i Danmark og verden, drift af genbrugsbutikker etc.

Træerne plantes som en integreret del af udviklingsarbejdet med klimatilpasning til gavn for fattige bønder og samfund i Uganda.

–  Det er naturligvis ikke muligt at gøre op for alle fortidens klimaugerninger. Men vi kan estimere fortidens udledninger og på den baggrund tage ansvar ved at investere i klimatilpasning og træplantning til gavn for mennesker i udviklingslandene. De betaler den højeste pris for de klimaforandringer, som de har den mindste aktie i, siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen uddyber:

– Vi tager det livslange klimaansvar på os. Vi håber at inspirere andre i Danmark og resten af verden til at sætte tilsvarende høje standarder for deres klimaansvarlighed. Vi præsenterer initiativet på det kommende klimatopmøde i Egypten. Og vi opfordrer en ny dansk regering til at sætte klimaet allerhøjest på den politiske dagsorden, skrue op for øget klimaansvar og for klimafinansiering til ulandene. Til gavn for hele verden.

Folkekirkens Nødhjælp kæmpede i årevis for en klimalov i Danmark. Klimaloven understreger, at Danmark har et historisk og moralsk ansvar for at gå forrest og inspirere og påvirke resten af verden.

Læs mere om Folkekirkens Nødhjælps historiske klimainitiativ Livslangt klimaansvar her.

folkekirkens nødhjælp

Læs også: Folkekirkens Nødhjælp skal rydde op i Libyen

Peter Gabriel annoncerer sine første europæiske turnédatoer i næsten et årti

Peter Gabriel ‘i/o The Tour’ kommer til Royal Arena den 30. maj 2023, og Danmark bliver ottende stop på touren, med en fuldt siddende koncert i Royal Arena i København den 30. maj. Billetsalget starter i dag den 11. november klokken 10.00.

Tirsdag annoncerede Peter Gabriel planerne for sin 2023-turné, der kommer til Storbritannien og Europa næste forår. Turnéen vil være hans første soloshows uden for Nordamerika siden 2014’s ’Back to Front Tour’, der fejrede det æra-definerende album So.

De 22 shows i Europa, som er produceret af Live Nation, starter i Krakow, Polen den 18. maj 2023, med datoer i Italien, Frankrig, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Holland, Belgien, Schweiz og Storbritannien, før den runder af i Dublin, Irland den 25. juni 2023. Touren fortsætter derefter i Nordamerika i sensommeren/efteråret hvor datoer og billetoplysninger følger.

På i/o – touren vil Gabriel spille nyt materiale fra hans kommende album i/o, samt dykke ned i hans uforlignelige katalog med hits, fanfavoritter og det uventede. Til koncerterne får Gabriel selskab af sit faste band Tony Levin, David Rhodes og Manu Katché. Detaljer om i/o-albummet følger.

Om turnéen siger Peter Gabriel:

– It’s been a while and I am now surrounded by a whole lot of new songs and am excited to be taking them out on the road for a spin. Look forward to seeing you out there.

Billetter sættes til salg fra i dag. Priser fra 495 kroner – 1.500 kroner plus gebyr. Der vil også være tre typer VIP pakker i salg.

Billetsalget starter i dag fredag den 11. november klokken 10.00 via livenation.dk og ticketmaster.dk.

peter gabriel
Er du Peter Gabriel fan, så er det i dag billetterne ryger … (Foto: PR)

Læs også: Kulturguide for november måned

Kunst på havet skal genoprette tabt dansk havnatur

Kunst og naturgenopretning mødes i et nyt visionært partnerskab mellem WWF Verdensnaturfonden og kunstnerkollektivet SUPERFLEX, der vil genoprette minimum 55 kvadratkilometer tabt rev i danske farvande.

WWF Verdensnaturfonden og kunstnerkollektivet SUPERFLEX går sammen om visionen ’Superrev’, der vil genoprette minimum 55 kvadratkilometer rev, som på blot et århundrede er ødelagt i de danske have. Superrev skal skabe levesteder for fisk i havet og kunstinstallationer til glæde for os mennesker over vandet.

Partnerskabet mellem WWF Verdensnaturfonden og SUPERFLEX kombinerer naturgenopretning og kunst for på den måde at bygge bro mellem livet over og under havets overflade.

– Når vi placerer kunst på revene, er det for at invitere folk ind i den verden af liv, der findes i havet. De fleste af os oplever aldrig livet under overfladen. Hvis vi skal forstå, hvad der sker i havet, er vi derfor nødt til at bringe havet til os mennesker – og det kan kunsten gøre, siger Rasmus Rosengren Nielsen, medstifter af SUPERFLEX.

Kunsten, der indgår i de kystnære rev, skal med andre ord skabe opmærksomhed om tilstanden i de danske farvande og bringe os mennesker tættere på havets natur – både fysisk og mentalt.

– Superrev er en helt ny måde at tænke naturgenopretning på. Kunsten skal skabe bevidsthed om naturen i havet, mens vi samtidig laver konkrete indsatser for at beskytte og genoprette havnaturen. Vi vil minde danskerne om alt det liv, der findes i havet: Det, vi har mistet, og det, vi stadig har, men som vi skal passe meget bedre på, forklarer generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg.

Helt frem til 1990’erne er stenrev blevet fjernet fra havet i stor stil for at blive brugt som byggematerialer til eksempelvis moler og havne. Mange dyre- og plantearter lever på og omkring revene, så i takt med at de er forsvundet, er biodiversiteten i de danske farvande faldet markant. For når revene forsvinder, forsvinder også levesteder for mange arter af fisk og andet liv under havets overflade.

Havbunden bliver med andre ord efterladt som en tom og gold ørken, og det forværrer havnaturen, der i forvejen er presset i bund:

Syv ud af otte af Danmarks mest bevaringsværdige naturtyper til havs har det rigtig dårligt. Arter som ålen og torsken er henholdsvis kritisk truet og truet, og mængden af ålegræsenge er kraftigt reduceret.

Alt det skal de nye såkaldte superrev være med til at ændre på.

– Desværre har havets natur en tendens til at gå i glemslen, fordi den gemmer sig under overfladen. Men havnaturen er lige så vigtig og har mindst lige så trænge kår som den natur, vi har på landjorden, siger Bo Øksnebjerg og fortsætter:

– Superrev giver noget af alt det, vi har taget fra naturen, tilbage til vores marine økosystemer.

Revene placeres nær ved de danske kyster, hvor de skaber grobund for bedre biodiversitet. Rev udgør nemlig hele små landsbyer for livet under havoverfladen, hvor fisk kan yngle, muslinger hæfte sig til dem, og ålegræs kan vokse i læ af dem. Arter som eksempelvis torsk, kritisk truet ål, nøgensnegl og blåstak kan få gavn af revene.

Visionen med partnerskabet mellem WWF Verdensnaturfonden og SUPERFLEX om at genoprette minimum 55 kvadratkilometer tabt dansk rev skal ske i samarbejde med kommuner, virksomheder, fonde og lokalsamfund, der vil give havnaturen i netop deres område en håndsrækning.

Kombinationen af naturgenopretning, kunst og arkitektur skal derfor inkludere både forskere, havbiologer, politiske beslutningstagere og lokalbefolkning for at skabe langsigtede og bæredygtige indsatser omkring superrevene på alle parametre. Udformningen af superrevene vil derfor også variere efter det område, hvor de placeres.

Partnerskabet mellem WWF Verdensnaturfonden og SUPERFLEX og visionen om Superrev blev offentliggjort lørdag den 5. november til uddelingen af Kronprinsparrets Kulturpris, som kunstnerkollektivet blev tildelt sidste år. Her begrundende kronprinsen blandt andet prisen med, at SUPERFLEX gennem kunsten sætter vigtige emner som bæredygtighed, andre arters liv og klimaudfordringer til debat både her i landet og internationalt.

Om partnerskabet:
WWF Verdensnaturfonden og SUPERFLEX kombinerer naturgenopretning, kunst og arkitektur i et nyt og innovativt partnerskab kaldet Superrev, der binder livet i havet og på landjorden sammen.

Partnerskabet bygger på en vision om at genoprette minimum 55 kvadratkilometer tabt rev i de danske farvande i samarbejde med de lokalsamfund, hvor revene placeres.

Partnerskabet og den konkrete placering samt finansiering af Superrev skal udvikles ved inddragelse af lokale interessenter, virksomheder, fonde og forskere.

Rev er afgørende for biodiversiteten og sundheden i havet. De kan øge mængden af fisk, tang og ålegræs. Tangskove og ålegræs er levested for mange arter og kan medvirke til et øget optag af næringsstoffer og ilt, hvilket forbedrer vandkvaliteten. Samtidig kan ålegræs fjerne CO2 fra atmosfæren mere effektivt en skove på land. Rev er med andre ord afgørende allierede i kampen for at skabe sunde havet.

Livet i havet har brug for variation og kompleksitet. Derfor vil superrevene søge at blande forskellige strukturer og materialer, så de bedst muligt passer til netop arterne på det sted, hvor de bliver opført.

Du kan læse mere her.

wwf
Kunst på havet skal genoprette tabt dansk havnatur … (Foto: PR)

Læs også:  WWF-rapport: Danske strande flyder med plast

WeShare lukker

WeShare er bygget på en anden platform end MobilePay, og det er blevet for dyrt for Nordea at holde WeShare ved lige på den nuværende platform. Samtidig vil det også være en for stor investering for dem at flytte WeShare over på samme platform som MobilePay. Det meddelte Nordea i onsdags. Det sker per den 1. februar 2023.

Det er en app, som mange har holdt af og brugt, og Nordea har derfor også kigget alle muligheder igennem for at se, om de kunne bevare WeShare. Men WeShare er bygget på en anden platform end MobilePay, og det er for dyrt for dem at holde WeShare ved lige på den nuværende platform. Samtidig vil det også være en for stor investering for  at flytte WeShare over på samme platform som MobilePay.

Du kan bruge WeShare, som du plejer, frem til at appen lukker den 1. februar. Du kan også se al data i appen, som du plejer. Så hvis du har et uafsluttet regnskab i appen, har du stadig god tid til at få det afsluttet.

Der findes ikke en funktion i MobilePay, der er fuldstændig magen til WeShare. Men hvis man er flere, der skal dele en udgift, kan MobilePay også hjælpe med at beregne, hvad du og dine venner skal betale. Du finder muligheden under ‘Anmod’ i MobilePay-appen.

weshare mobilpay
WeShare lukker … (Foto: PR)

Læs også: Danskernes tillid til bankerne svinder

Ung mand idømt to års fængsel og udvisning efter stor svindelsag i Nordsjælland

En udenlandsk statsborger er blevet idømt fængsel og udvisning fra Danmark efter stor svindelsag, hvor 67 ældre borgere er blevet svindlet.

En 22-årig udenlandsk statsborger bosiddende i Nivå er ved Retten i Lyngby blevet idømt to års fængsel og udvist af Danmark for bestandig i en sag, hvor han var tiltalt for bedrageri mod 67 ældre personer – samlet set i alt 297 forhold.

Manden var tiltalt for såkaldt kontaktbedrageri, hvor han i samarbejde med flere andre i perioderne april til juli 2021 og november 2021 til marts 2022 har kontaktet en lang række ældre medborgere telefonisk. Over telefonen har gruppen udgivet sig for at være fra banken, hvorefter de har lokket ofrene til at udlevere kort og pinkoder. Gruppen har samlet svindlet for over en mio. kr.

Manden, der efter eget udsagn havde været chaufføren i gruppen, blev kendt skyldig i de fleste tiltalepunkter, og blev derfor idømt både fængsel og udvisning for bestandig, og skal desuden betale erstatning til ofrene.

– Vi synes, at sagen har fået et særdeles tilfredsstillende udfald. Denne form for kriminalitet der specifikt går efter ældre medborgere er særdeles grov, og derfor er vi tilfredse med, at sagens mange skærpende omstændigheder har ledt til en hård dom. En sådan dom sender et klart signal om, at kontaktbedrageri tages meget seriøst, siger anklager Christian Bruhn-Andersen.

Sagen er anket til Østre Landsret.

Sådan undgår du kontaktsvindel:

• Vær skeptisk, hvis du modtager et uventet opkald
• Banken vil aldrig bede dig udlevere følsomme oplysninger så som pinkode via telefonen.
• Politiet eller banken vil aldrig komme hjem til dig for at hente dit hævekort eller din kode.
• Hvis personen alligevel møder op hos dig, så afvis at lukke dem ind.
• Udlevér aldrig dit betalingskort eller din kode.
• Læg på, hvis du mistænker svindel – du behøver ikke være høflig.

ældre mand pensionist stok
Ung mand idømt to års fængsel og udvisning efter stor svindelsag i Nordsjælland … (Foto: Pexels)

Læs også: Ældre har svært ved at følge med i den digitale udvikling

Dagens billede: Abortdebat

Fredagsfjol: Charmeoffensiv 🕺

· Mere fra samme kategori ·