Læs også:

Close
søvn sove seng

NEWS: Børn og unges mangel på søvn kan føre til mistrivsel

Nyheder  | 

Børn og unges mangel på søvn kan føre til mistrivsel · Andel og Nature Energy investerer 100 millioner kroner i Power-to-X · Plantebaseret messe viser gæsterne vejen til klimamålene · Sivas får Danish Music Awards’ Ærespris 2022 · Endnu et grundlovsforhør i sagen fra Svendsgade i Vejle · Får sin ilddåb til Bogforum · Dagens billede: Et trist syn · Fredagsfjol: Work out på flere måder 🤣

Børn og unges mangel på søvn kan føre til mistrivsel

Red Barnet og Just Human satte i denne uge 44 fokus på børns søvnvaner. Over 230 skoler er meldt til årets temauge, hvor eleverne får hjælp til bedre søvn, og hvordan man som ung balancerer mellem smartphonen, sociale medier og søvn. Et vigtigt fokus for at fremme den mentale trivsel.

Det digitale er blevet en helt central del af børn og unges dagligdag, og for mange er mobilen en tro følgesvend. Både når de hænger ud med vennerne, ved middagsbordet og i sengen.

Ifølge tal fra forskningsprojektet ’SmartSleep’, under Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, bruger mere end otte ud af ti af de 16-25-årige deres mobil i tiden lige op til sengetid flere gange om ugen. En tredjedel i samme aldersgruppe får afbrudt søvnen af telefonens lokkende lyde, vibrationer og lysende skærm flere gange om ugen.

Men hvordan får vi unge til at skrue ned for deres digitaliserede dagligdag og prioritere den vigtige søvn uden automatisk at blive mødt med himmelvendte øjne?

Det har Red Barnet og Just Human et bud på, og med temaugen ’ReloadMe’ har de to organisationer skabt en stor materialebank, hvor lærerne på landets skoler og ungdomsuddannelser kan finde undervisningsmateriale, der i øjenhøjde forsøger at sætte fokus på den gode balance mellem søvn og brugen af skærme.

Blandt årets nye aktiviteter kan man blandt andet finde optagelser fra ReloadMe’s Comedy Tour, hvor fem komikere kridter banen op og med masser af humor fortæller om søvn og digitale vaner.

Og der er brug for at sætte ind. Flere analyser har kastet lys over, at vores børn og unge har dårlige søvnvaner, og at den manglende søvn kan få konsekvenser for deres trivsel, men også koncentrationsevnen, livstilfredshed, stress og symptomer på depression. Senest dokumenterede Statens Institut for Folkesundhed sammenhængende.

– Både politikere, kommuner, undervisere, sundhedsplejersker og forældre efterspørger konkrete redskaber til at hjælpe unge til en bedre balance mellem søvnen og det digitale liv. Derfor er vi ekstremt glade for, at vi sammen med Red Barnet kan bidrage til, at skoler og ungdomsuddannelser landet over kan sætte fokus på dette vigtige område, siger Eva Molin, projektleder i Just Human.

I Red Barnet er man også glade for at få muligheden for at sætte fokus på børnenes behov for god søvn.

– Vi ved, at skærme påvirker børn og unges søvn negativt på flere måder, og at en god søvn er afgørende for deres udvikling og mentale trivsel. Derfor er vi glade for at kunne komme ud på landets skoler og uddannelsesinstitutioner og starte samtalen om, hvor vigtigt det er at slukke for skærmene og prioritere en god nats søvn, siger Carina Ringive, der er ekspert i forebyggelse af digital mistrivsel hos Red Barnet.

søvn sove seng
Børn og unges mangel på søvn kan føre til mistrivsel … (Foto: Unsplash)

Læs også: Det gør søvneksperterne selv, når de ikke kan sove

Andel og Nature Energy investerer 100 millioner kroner i Power-to-X

En fælles investering på omkring 100 millioner kroner i et Power-to-X anlæg skal booste produktionen af dansk biogas. Det er vigtigere end nogensinde, så vi kan frigøre os fra fossil naturgas og import af energi fra Ruslands. Andel og Nature Energy opfører det nye anlæg i Glansager på Als og udvider dermed gasproduktionen.

To af Danmarks største energiaktører går nu sammen om at gøre Power-to-X kommercielt bæredygtigt. Projektet har potentiale til at blive et vigtigt skridt på Danmarks vej frem mod en grøn omstilling og et fossilfrit samfund der er uafhængigt af udenlandsk gas.

Energi- og fibernetkoncernen Andel og Nature Energy, verdens største producent af biogas, opfører et Power-to-X-anlæg, der med overskudsstrøm fra vindmøller øger produktionen af biogas og reducerer CO2-udledningen. Det sker i en proces, hvor der populært sagt sættes strøm til vand i et elektrolyseanlæg. Her dannes brint og ilt, og brinten tilsættes Nature Energys metaniseringsanlæg, hvor brinten går i forbindelse med opfanget CO2. Derved dannes der metangas, der har samme kvalitet, som den naturgas, der udvindes fra undergrunden

Projektet er et stærkt eksempel på, hvordan den danske energisektor sammen finder nye løsninger på en af de største kriser, vi står over for. Andel investerer 50 millioner kroner i et elektrolyseanlæg, der skal producere brint. Om baggrunden for investeringen siger Jesper Hjulmand, adm. direktør i Andel:

– Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, verden står over for. Det er tvingende nødvendigt, at vi alle engagerer os yderligere, så vi får reduceret CO2-udledningen. Med krigen i Ukraine truer fossil energi ikke kun vores klima, men også vores frihed. Et vigtigt våben er den grønne omstilling – og netop vores indsats og bidrag i den sammenhæng spiller en afgørende rolle. Vores nye partnerskab med Nature Energy er et eksempel på, hvordan vi via sektorkobling kan angribe en af de udfordringer, verden står over for.

Ole Hvelplund, CEO i Nature Energy, ser stort potentiale i biogassen:

– Madaffald fra husholdninger og organisk affald fra industrien er også en vedvarende ressource, vi kan lave energi af. Og biogassen er nødvendig både i den tunge transport og industrien, og så kan den lagres, siger han og påpeger, at sol, vind og organisk affald er de tre naturgivne ressourcer, vi har til rådighed i den grønne omstilling.

I 2021 udgjorde biogas omkring 25 procent af gassen i det danske gasnet og forventningen er at nå 40 procent i år, mens den politiske ambition er at nå 100 procent i 2030.

– Lige nu og de kommende mange år er der et stort marked for biogas både i og udenfor Danmark fordi det erstatter fossilt naturgas og fortrænger CO2. Derfor er det godt for både den grønne omstilling og Danmarks førerposition inden for energiproduktion og udvikling af fremtidens løsninger, at vi nu bruger Power-to-X til at øge biogasproduktionen, konstaterer Ole Hvelplund.

Jesper Hjulmand supplerer:

– Vores engagement i Glansagerprojektet er et ønske om at etablere et stigende samspil mellem forskellige sektorer i energibranchen med det formål at skabe et mere fleksibelt og dynamisk energisystem med langt bedre mulighed for at integrere vedvarende energikilder. Baggrunden for at vi lige netop vælger at investere i brint, skyldes at brint står til at få en nøglerolle i produktion af bæredygtige brændstoffer til energisektoren, til skibe, fly og anden tung transport.

Brint er samtidig en effektiv måde at udnytte overskuddet af vedvarende vindenergi, når produktionen er højere end forbruget, fordi det kan indgå i Power-to-X-teknologi og øge produktionen af biogas. Nature Energy har de senere år først gennemført laboratorieforsøg med denne form for Power-to-X og siden med succes drevet et pilotanlæg på sit biogasanlæg i Holsted. Med anlægget i Glansager rykker Power-to-X ud af forsøgsstadierne og ind i industriel skala.

Aktuelt er Andel og Nature Energy i dialog med de relevante myndigheder med henblik på godkendelser til byggeri og drift. Byggeriet ventes at kunne gå i gang i efteråret 2022, og anlægget forventes at kunne sættes i drift i sommeren 2023.

En del af Nature Energys finansiering af anlægget kommer fra Erhvervsfyrtårn Syd, hvor Steen Brødbæk, der er CEO i Semco Maritime og en af initiativtagerne til det sydjyske erhvervsfyrtårns-projekt, glæder sig over initiativet i Glansager:

– Gennem det sydjyske erhvervsfyrtårn forfølger vi en vision om at gøre Sydjylland til et førende centrum, når det handler om at udvikle de praktiske løsninger til fremtidens integrerede energisystem. Vores virksomheder og forskere har allerede fat i mange af løsningerne, men har en stor opgave i at skalere dem og udbrede dem i større format. Glansagerprojektet indeholder både tænkning på tværs af flere energiformer og en ambition om at skalere løsningen op i et større format. Derfor er vi glade for, at vi fra fyrtårnet har været med til at skaffe en del af finansieringen til dette projekt.

Erhvervsfyrtårnet i Sydjylland er et samarbejdsprojekt, hvor en række organisationer, virksomheder, universiteter og de sydjyske kommuner medvirker. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har foreløbigt tildelt Erhvervsfyrtårnet 105 mio. kr. fra REACT-EU til 13 sydjyske test- og demonstrationsprojekter samt uddannelsesinitiativer med fokus på samtænkning af energiformer og dermed bedre udnyttelse af den stadigt mere dyrebare energi.

I forhold til etableringen af Power-to-X-anlægget i Glansager, udvikler X-automation styring og der er der indgået en samarbejdsaftale med Syddansk Universitet Institut for Grøn Teknologi (IGT) om forskning i andre CO2-kilder, der kan bruges i Power-to-X. Desuden har projektet indledt et partnerskab med den danske regering om at sikre erhvervsfyrtårnets udvikling på længere sigt. Til dagligt er fyrtårnsprojektet forankret i ’Komitéen for Grøn Energi og Sektorkobling’, som er dannet til formålet.

andel energi
Nature Energy Glansager, Sønderborg den 11. august. 2022  …(Foto: Claus Haagensen)

Læs også: Elpriser slår igen rekord

Plantebaseret messe viser gæsterne vejen til klimamålene

Stor plantebaseret messe vil i weekenden vise tusindvis af gæster vejen til klimamålene … Det sker i weekenden den 5. og 6. november, hvor en lang række af landets største og mest innovative plantebaserede virksomheder voæ vise fremtidens smagfulde fødevarer frem for anslåede 5.000 gæster i Øksnehallen i København.

Markedet for plantebaserede køderstatninger boomer globalt, og danske virksomheder står på spring for at tage del i det voksende marked for fremtidens klimavenlige fødevarer.

I weekenden viser Dansk Vegetarisk Forening i samarbejde med andre store brancheaktører vejen til fremtidens fødevarer ved messen Organic Plant Based Expo i Øksnehallen. Det er første gang, at der bliver holdt en 100 % økologisk og plantebaseret messe i Danmark, og 50 udstillere glæder sig til at vise de anslåede 5.000 besøgende plantebaseret mad på højeste plan. Langt de fleste billetter ventes solgt ved indgangen, men forsalget er gået flot, så over 1.000 har allerede købt en billet.

– Der er opstået en udbredt myte om, at plantebaserede produkter er kedelige eller unaturlige, og at omstillingen af vores mad er vanskelig. Vi vil med messen vise, at der faktisk er et væld af spændende produkter, som kan gøre omstillingen nemmere, siger Rune-Christoffer Dragsdahl, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening.

Når dansk landbrug i de kommende år skal omlægge produktionen i en langt mere klimavenlig retning, står den plantebaserede produktion af fødevarer til mennesker i centrum. Plantebaserede fødevarer bruger mindre plads, har et langt mindre klimaaftryk og skåner miljøet i forhold til en animalsk produktion og er en helt afgørende udvikling på vejen mod de danske klimamål.

Organic Plant Based Expo er en oplagt lejlighed til at se, føle og smage, hvad vi skal leve af at producere og sælge af klimavenlige og smagfulde fødevarer i fremtiden.

Ud over udstillere byder programmet på faglige oplæg om plantebaseret kost, paneldebatter, underholdning med musik og meget mere. Du kan blandt møde Vicki Berlin, Anders Morgenthaler, Søren Bregendal, Gittemarie, Martin Keller og Maria Felding på scenen. Der vil desuden være uddeling af priserne for Årets Plantebaserede Supermarked, Årets Plantebaserede Produkt og Årets Økologiske Plantebaserede Startup.

Det er tre år siden, at Dansk Vegetarisk Forening senest var vært for en messe, dengang med 4.000 gæster. Siden har coronapandemien sat en stopper for de storre arrangementer, og Organic Plant Based Expo 2022 er derfor ventet med ekstra spænding.

– Messen i 2019 var en kæmpe succes, hvor flere stadeholdere undervurderede efterspørgslen og måtte skaffe ekstra forsyninger og i nogle tilfælde var nødt til at melde tidligt udsolgt. Men nu er vi tilbage, og denne gang med en helt økologisk messe, siger Dansk Vegetarisk Forenings erhvervschef Mie Nordly.

Organic Plant Protein A/S er messens hovedsponsor, og iværksætterparret Fie Graugaard og Ulrich Kern-Hansen ser messen som en gylden mulighed for at eksponere dansk økologi og plantebaseret mad.

– Økologien og det plantebaserede skal gå hånd i hånd, hvis vi skal løse de store globale udfordringer med klima, biodiversitet og rent grundvand. Det er derfor en vigtig beslutning, at Plant Based Expo er forbeholdt økologiske produkter. Messen giver også en fantastisk mulighed for at vise både forbrugerne og de professionelle køkkener, at dansk økologi er helt i front med udvikling af lokalt producerede, velsmagende og nemme løsninger på plantebaseret mad, som kan bidrage til at reducere det alt for store forbrug af kød,” forklarer Fie Graugaard og Ulrich Kern-Hansen fra Organic Plant Protein A/S.

Messen arrangeres af Dansk Vegetarisk Forening og er blevet til med støtte fra Fonden for økologisk landbrug og Organic Plant Protein i samarbejde med Øksnehallen/DGI-Byen, Plantebranchen, Plantebaseret Videnscenter, PlanteVærket, VeggieWorld med flere …

Gæster kan købe billetter på her.

korn rug mark (Foto: Unsplash)
Der er stor plantebaseret messe i Øksnehallen i weekenden. (Foto: Unsplash)

Læs også: Plantebaseret fuldkorsscones

Sivas får Danish Music Awards’ Ærespris 2022

Den danske musikbranche samles torsdag aften til Danish Music Awards. Her kommer rapperen og musikeren Sivas til at spille en hovedrolle. Musikbranchen tildeler ham nemlig i år branchens fornemmeste pris for hans store indflydelse på dansk musik.

Han har præget hitlisterne i et årti, han har introduceret i ny lyd i dansk musik og han har ikke været bange for at hjælpe andre frem på sin vej. Torsdag aften modtager Sivas så Danish Music Awards’ Ærespris ved et storstilet gallaarrangement i København. Dermed bliver han medlem af en eksklusiv klub af artister, der blandt andet tæller Gasolin, Anne Linnet, Shu-Bi-Dua, Medina og Lis Sørensen.

Det er bestyrelsen i musikselskabernes brancheorganisation, der udpeger modtageren af prisen. Prisen tildeles en eller flere personer, som med deres kunstneriske virke gennem en længere periode har sat et markant og inspirerende fingeraftryk på dansk musik. I begrundelsen for valget af Sivas hedder det blandt andet:

– Man kan nå meget på et årti. Hvis man tør og hvis man gør. Det er du et meget fornemt eksempel på. Dine fingeraftryk på dansk musik er overvældende og de rækker langt ud over dine egne fortræffelige udgivelser. Du er en sand pioner, som er gået forrest med stort musikalsk mod, og du har samtidig engageret dig i andre talenter på din vej.

Hovedpersonen selv er stolt men beskeden i forhold til den fornemme hæder:

– Jeg er meget beæret og overrasket over at have modtaget årets ærespris. Vi har været på denne rejse kollektivt som et hold, en masse forskellige mennesker, fra forskellige områder og baggrunde, men med den samme drøm om at inspirere ungdommen. Jeg deler denne pris med dem. Lad os sammen dedikere prisen til alle de unge som ikke har en stemme, og til dem som ikke får lov til at ytre sig frit, verden over.

Lasse Lindholm, der er leder af DMA-akademiet og kommunikationsdirektør i IFPI forklarer her, hvorfor valget af Sivas er åbenlyst:

– Sivas er et ydmygt menneske. Men hans betydning for dansk musik de seneste ti år kan ikke overvurderes. Derfor giver det kun mening at invitere Sivas op på en piedestal og tildele ham dansk musiks fornemmeste pris. Jeg tror simpelthen ikke, du kan finde en aktiv rapper i Danmark, som vil benægte at være inspireret af Sivas’ coolness og musikalske mod.

Danish Music Awards 2022 løb af stablen torsdag den 3. november. Det skete ved et eksklusivt arrangement i Moltkes Palæ i hjertet af København. Danish Music Awards 2022 er arrangeret af musikselskabernes brancheorganisation IFPI i samarbejde med JBL og Samsung.

Begrundelsen for tildelingen af Danish Music Awards’ Ærespris:

– Man kan nå meget på et årti. Hvis man tør og hvis man gør. Det er du et meget fornemt eksempel på. Dine fingeraftryk på dansk musik er overvældende og de rækker langt ud over dine egne fortræffelige udgivelser. Du er en sand pioner, som er gået forrest med stort musikalsk mod, og du har samtidig engageret dig i andre talenter på din vej. Din vokal er et sublimt instrument og din bas er til at mærke. Når vi tildeler dig Danish Music Awards’ Ærespris 2022, gør vi for at sige tak for alt det, du bidrager med. Vi gør det af dyb respekt for dit unikke virke. Og vi gør det som et ydmygt ønske om, at du også fremover har lyst til at gøre en forskel. Lyden af dansk musik ville ikke have været den samme uden dig. Derfor går Danish Music Awards’ Ærespris 2022 til dig, Sivas.

– IFPI Danmarks bestyrelse, København den 2. november 2022 …

sivas
Sivas får ærespris … (Foto: PR)

Læs også: November måneds kulturguide

Endnu et grundlovsforhør i sagen fra Svendsgade i Vejle

En 25 årig mand fra Vejle blev i går fremstillet  ved retten i Kolding som sigtet i sagen fra Svendsgade, hvor en 60 årig mand afgik ved døden efter knivstik.

Den 25 årige mand, som Sydøstjyllands Politi på baggrund af den omfattende efterforskning har ledt efter nogle dage, blev anholdt onsdag den 2. november 2022 cirka klokken 13.35. Anholdelsen skete uden dramatik på den adresse, hvor den 25 årige opholdt sig.

Anklagemyndigheden har anmodet om, at retsmødet bliver afholdt for lukkede døre. Begrundelsen for det er, at efterforskningen ikke er afsluttet, idet en række efterforskningsskridt i sagen skal gennemføres.

Sidste torsdags den 27. oktober blev endnu en mand anholdt i sagen. Der er tale om en 50 årig mand fra Vejle. Han blev fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved retten i Kolding fredag den 28. oktober, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger. Manden ønskede ikke at kære afgørelsen til Landsretten.

– Det er meget tilfredsstillende, at vores intensive og omfattende efterforskning skrider fremad som planlagt og at den fører til resultater så forholdsvist hurtigt. Der er vanskelige vilkår for efterforskning i et lukket miljø, som det, denne sag har sit udspring i’, siger vicepolitiinspektør Jens Lyng Michelsen fra Sydøstjyllands Politi.

Sydøstjyllands Politi vil gerne benytte muligheden for at takke borgerne i Vejle for deres bidrag til efterforskningen. Det er af afgørende betydning at politiet hurtigt og effektivt får adgang til videoovervågninger, observationer og andre oplysninger om stort og småt, som samlet set er med til at skabe et bredt billede af en hændelse og samtidigt helt konkrete beviser til brug i en sag. Sydøstjyllands Politi vil også gerne takke for arbejdsro og hensyntagen, mens vi har arbejdet i og omkring Svendsgade i Vejle.

Sagen kort:

Det var den 5. oktober 2022 cirka klokken 11, at Sydøstjyllands Politi modtog en henvendelse om fund af en mand på gaden i Svendsgade i Vejle. Den pågældende blødte tilsyneladende og en ambulance blev tilkaldt og politiet rykkede ud. Manden afgik ved døden som følge af knivstik i låret.

Den pågældende blev identificeret som den 60 årige Abdolhossein Geyem Ahwas, der boede på en adresse i Svendsgade i Vejle. Allerede i forbindelse med den indledende efterforskningen var der klare tegn på, at der har tale om et opgør i et lukket miljø, hvor den afdøde og de mistænkte færdes.

Sydøstjyllands Politi kunne derfor ret hurtigt berolige borgerne i området med disse oplysninger og en intensiv og meget omfattende efterforskning kunne tage sin begyndelse.

kniv
Endnu et grundlovsforhør i sagen fra Svendsgade i Vejle … (Foto: Unsplash)

Læs også: 60-årig mand anholdt i forbindelse med aktion i Silkeborg

Får sin ilddåb til Bogforum

Profil fra forlags- og rejsebranchen skal styrke arbejdet med egne events i Bellagroup, og hun får sin ilddåb på Bogforum, der starter i dag.

Bella Arena og Bella Center lægger ikke blot hus til kongresser fra ind- og udland, men er også selv med til at udvikle og drive en række toneangivende signaturevents. Som ny kvinde i front skal Nicole Bellaiche nu sætte årtiers salgs- og marketingerfaring i spil i arbejdet med at styrke eksisterende formater og udvikle nye i forretningsområdet med det nyslåede navn ’Bella Presents’.

Der venter noget på én gang ganske velkendt og helt nyt, når Nicole Bellaiche i disse dage har været med til at bygge 2022-udgaven af Bogforum op i Bella Center. De seneste år har hun arbejdet på forlagssiden af bogbranchen som salgs- og marketingchef hos People’s, men nu står hun på den anden side: Som overordnet, kommerciel garant for et event, der hvert år samler hele litteraturlandskabet af udgivere, presse, forfattere, forhandlere og titusindvis af besøgende.

Hun tiltrådte den 1. oktober 2022 som direktør for Bella Presents: En kommerciel enhed i regi af Bella Center og Bella Arena, som udvikler og driver Bellagroups egne signaturevents målrettet private forbrugere. Både de af slagsen, der som Bogforum varetages på egen hånd, men også fag- og temamesser i strategiske partnerskaber med private organisationer som for eksempel PFA.

– Der ligger allerede en imponerende portefølje af stærke formater, og ikke mindst et dybt dedikeret team at arbejde videre med, hvilket er et kæmpe privilegie. Men vi skal også turde kigge på nye muligheder og idéer, der både kan bidrage til bundlinjen og samtidig udvide opfattelsen af Bella Arena og Bella Center som steder, man som privat forbruger har lyst og anledning til at besøge oftere, end tilfældet måske er i dag, siger Nicole Bellaiche.

Tanken er, at Bella Presents: fremover også skal arbejde inden for øvrige genrer som leisure, sport, kultur, talks, shows og koncerter med mere. Med en professionel fortid, der – før årene i forlaget – i høj grad har udspillet sig i rejsebranchen, har Nicole Bellaiche efter eget udsagn altid brændt for det fysiske kundemøde: At komme ud for at mærke kunder, gæster og leverandører med det erklærede formål at give alle involverede den bedst tænkelige oplevelse.

– Netop derfor er jeg særligt begejstret for det kæmpe potentiale, der ligger i et nyopført og bæredygtigt event space som Bella Arena: Hvad skal sådan et sted kunne? Og hvordan kan vi samtidig arbejde med at videreudvikle vores eksisterende koncepter, spørger Nicole Bellaiche.

– Bogforum er et klasse eksempel. Formatet har eksisteret i 30 år, men nu skal vi bygge videre på alle det bedste, eksisterende takter. Fokus skal i højere grad på gæsteoplevelsen. Vi skal være en litteraturfestival med langt flere indtryk på programmet, fortæller Nicole Bellaiche, og slutter:

– Forleden lavede litteratur-meme-magerne fra Instagramprofilen @blaagaarden en post om, at Bogforum kun er for forældregenerationen. De vil for evigt være velkomne, men der samtidig rig mulighed for at få de yngre målgrupper endnu tættere på. Det vil vi arbejde intenst på fremadrettet.

bellagroup
Bogforum 2022 bliver det første store event for Nicole Bellaiche, som er ny Director of Bella Presents: i Bellagroup. (Foto: PR)

Læs også: Fem på stribe: Boginspiration til dig

Dagens billede: Et trist syn

Fredagsfjol: Work out på flere måder 🤣

 

· Mere fra samme kategori ·