Læs også:

Close
Internet, internettet, cyber, cybersikkerhed, hacker, hack, hacking, computer, sikkerhed

NEWS: Krigen i Ukraine sender erhvervslivets bekymring for cybertrusler i vejret

Nyheder  | 

Krigen i Ukraine sender erhvervslivets bekymring for cybertrusler i vejret · Efter mange fund af PFAS: Forbrugere vil have nationalt forbud · Vanvidskørsel straffet med fængsel · Bogforum 2022 har særprogram om Ukraine · Slået i hovedet med hammer – 25-årig mand anholdt · Dagens billede: Vores vilde univers

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Krigen i Ukraine sender erhvervslivets bekymring for cybertrusler i vejret

Flere end seks ud af 10 erhvervsledere og it-fagfolk er mere bekymrede for cyberangreb i dag end for blot et år siden, og et stort flertal peger på Ruslands invasion i Ukraine som årsag til den stigende bekymring. Der er da også fortsat et højt antal af cyberangreb i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor. Det viser PwC’s Cybercrime Survey 2022.

Over halvdelen (51 %) af de danske virksomheder eller organisationer har været udsat for minimum et cyberangreb inden for det seneste regnskabsår. Det er fjerde år i træk, at mere end hver anden har været ramt. Det viser PwC’s Cybercrime Survey, hvor over 500 danske erhvervsledere og it-folk har deltaget. Krigen i Ukraine præger det aktuelle trusselsbillede:

– Fortsat mange bliver ramt af cyberangreb, og hele 63 % af erhvervslederne og it-fagfolkene er mere bekymrede for at blive ramt af et cyberangreb end for blot et år siden. Et stort flertal af disse peger på Ruslands krig mod Ukraine som årsagen til den stigende bekymring, fortæller Mads Nørgaard Madsen, partner i PwC, og henviser til, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) i 2022 har hævet trusselsniveauet for cyberaktivisme som direkte følge af krigen.

Cybercrime Survey 2022 viser desuden, at der i år er væsentlig flere danske erhvervsledere og it-fagfolk, der regner hacktivisme blandt de største trusler. I 2022 vurderer 47 %, at hacktivister udgør en af de største trusler mod 36 % i 2022.

– Vi har i løbet af kort tid oplevet en meget stor ændring i trusselsbilledet, som er direkte koblet til bekymringen for krigen i Ukraine, og langt flere forventer i dag, at hacktivister kan have til hensigt at gå efter danske mål. Virksomheder og organisationer er samtidig under pres af den hastige digitale udvikling og den konstante fremvækst af ny teknologi, hvor de cyberkriminelle har specialiseret sig i at udnytte uopdagede sårbarheder i fx software, forklarer Mads Nørgaard Madsen.

Undersøgelsen viser, at langt størstedelen af dem, der har været ramt af en sikkerhedshændelse, har været udsat for et phishingangreb i løbet af de seneste 12 måneder. Det gælder hele 76 % af dem, der har været ramt. Den næstmest hyppige årsag til, at virksomhederne ramt af hændelser forårsaget af leverandørfejl (33 %) og den tredje mest hyppige årsag er, at de er blevet ramt af utilsigtet deling af følsomme data (33 %).

– Undersøgelsen viser, at phising er den mest udbredte angrebstype, og det gælder både i det private erhvervsliv, i den finansielle sektor og inden for det offentlige. Med phishingangreb forsøger hackerne at udnytte den travle medarbejder, der uforvarende kan komme til at trykke på et forkert link. Vil man dette til livs, må man løbende træne sine medarbejdere i at være opmærksomme på risikoen for disse typer af angreb, fortæller Mads Nørgaard Madsen.

Ifølge undersøgelsen har knap halvdelen (47 %) af erhvervslederne og it-specialisterne planlagt eller implementeret nye sikkerhedstiltag som følge af konflikten mellem Rusland og Vesten. Der er væsentlige flere i den offentlige sektor, der har implementeret eller planlagt nye tiltag (62 %), end i den private sektor (43 %).

– Særligt den offentlige sektor har med god grund skruet op for sikkerhedstiltag, idet den varetager samfundskritiske funktioner. Desværre er det i dag ikke et spørgsmål om, hvorvidt man bliver ramt, men i højere grad hvornår man bliver ramt. Derfor er det afgørende at skærpe fokus på aktiviteter, der kan genoprette organisationens systemer og netværk, hvis uheldet er ude, bl.a. gennem en velafprøvet beredskabsplan, og samtidig sætte ind med forebyggende initiativer som fx awareness-træning af medarbejderne med videre, understreger Mads Nørgaard Madsen.

Cybercrime Survey viser desuden, at seks ud af 10 erhvervsledere og it-fagfolk forventer, at deres virksomheds cyber- og informationssikkerhedsbudget vil vokse yderligere inden for de næste 12 måneder. Det er en tendens, som vi også har set tidligere år.

– Der er ingen tvivl om, at Ruslands krig mod Ukraine giver anledning til en fornyet risikovurdering af ens virksomhed eller organisation. Vi har set, at virksomhederne år for år øger deres budgetter, hvilket er et nødvendigt skridt for at imødegå de øgede risici, virksomheder og organisationer står overfor. Det er vigtigt, at ens investeringer understøtter en langsigtet og robust cyber- og informationssikkerhed, slutter Mads Nørgaard Madsen.

Om undersøgelsen:
518 danske og 101 norske virksomhedsledere, it-chefer og it-sikkerhedsspecialister har deltaget i PwC’s Cybercrime Survey 2022. De har svaret på en række spørgsmål inden for cyberområdet, fx. om de er blevet ramt af et cyberangreb, om de forventer, at deres cyber- og informationssikkerhedsbudget vil stige, og hvad der er deres højest prioriterede investeringer.

Undersøgelsen er igen i år gennemført med opbakning fra Center for Cybersikkerhed, DI Digital, Finans Danmark, Dansk Erhverv, IT-Branchen, Dansk It, KITA, Rådet for Digital Sikkerhed, ISACA, Microsoft, DK Hostmaster og Bestyrelsesforeningen. Analysen bygger på onlinebesvarelser.

Internet, internettet, cyber, cybersikkerhed, hacker, hack, hacking, computer, sikkerhed
Krigen i Ukraine sender erhvervslivets bekymring for cybertrusler i vejret. (Foto: Colourbox)

Læs også: Corona-relaterede cyberangreb stiger med over 500 procent

Efter mange fund af PFAS: Forbrugere vil have nationalt forbud

Ny undersøgelse viser, at danske forbrugere er bekymrede for PFAS i forbrugerprodukter, og at de ønsker, at Danmark går forrest med et nationalt forbud. Underskriftindsamling skal hjælpe forbuddet på vej.

De sundhedsskadelige fluorstoffer, PFAS, har bekymret forskerne siden 1960’erne. Efter de seneste års medieopmærksomhed og fund af PFAS i problematiske mængder flere steder i Danmark, har forbrugerne taget del i den bekymring.

Det viser en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk, hvor mere end halvdelen af forbrugerne svarer, at de er bekymrede for tilstedeværelsen af PFAS i forbrugerprodukter. Undersøgelsen viser også, at flertallet foretrækker, at der indføres et nationalt forbud mod PFAS i forbrugerprodukter hurtigst muligt, indtil EU kan være klar med et europæisk forbud, som det foreslås i EU’s kemikaliestrategi.

Forbrugerne bakker dermed op om, at Danmark skal gå forrest og indføre et nationalt forbud mod PFAS, som foreslået af Forbrugerrådet Tænk. Forbuddet skal gælde for alle forbrugsprodukter, hvor kemikaliet ikke spiller en essentiel rolle ud fra et miljø-, sundheds- eller sikkerhedshensyn.

– Vi er meget glade for, at EU har en intention om at ville lovgive på området. Men forbrugerne er forståeligt bekymrede, og et europæisk forbud ligger i bedste fald flere år ud i fremtiden. Der er desuden ingen garanti for, at det bliver stemt igennem, eller hvordan et eventuelt forbud vil ende med at se ud, når alle interessenter er blevet hørt. Derfor skal vi fra dansk side gå forrest nu, lukke hanen for de sundheds- og miljøskadelige stoffer og sikre, at PFAS ikke findes i forbrugerprodukter hurtigst muligt, siger Anja Philip, Formand i Forbrugerrådet Tænk.

havet vand sten natur
Efter mange fund af PFAS: Forbrugere vil have nationalt forbud … (Foto: Unsplash)

Læs også: Sæt turbo på PFAS-prøver i drikkevand for et hurtigt overblik

Vanvidskørsel straffet med fængsel

Vanvidskørsel på motorcykel gennem Randers by kostede en 30-årig mand 10 måneders fængsel og 10 års frakendelse af kørekortet, da han sidste uge blev dømt i Retten i Randers.

Den 20. september omkring klokken 10.00 bemærkede en patrulje den 30-årige, da han kørte på Glarbjergvej i Randers C. Da den 30-årige så betjentene satte han farten op og forsøgte at køre fra patruljen.

Under eftersættelsen gennem byen kørte han blandt andet to gange over for rødt, og kørte i høj fart op på cykelstien, hvor han var tæt på at påkøre to vejarbejdere.  Det endte med, at han blev anholdt, og dagen efter blev han varetægtsfængslet i fire uger.

Det viste sig, at den 30-årige var frakendt kørekortet, og at han var påvirket af medicin under kørslen. Knap en måned efter anholdelsen blev motorcyklisten så dømt for at havde forvoldt fare for andres liv og førlighed, for kørsel i påvirket tilstand, kørsel i frakendelsestiden og for flere færdselsforseelser.

– Heldigvis kom ingen til skade under den 30-åriges meget hasarderede kørsel gennem byen, men vejarbejderne kunne i retten fortælle, hvordan tiltalte med høj hastighed kørte så tæt forbi dem, at de kunne mærke et ryk i kroppen. Det kunne have endt helt galt, og jeg er tilfreds med, at retten var enig i anklagemyndighedens vurdering af, at der var tale om vanvidskørsel, og at den 30-årige bragte andres liv og førlighed i fare med sin kørsel, udtaler anklagerfuldmægtig Mads Fransen.

Det havde betydning for dommen, at den 30-årige fire gange tidligere havde kørt i påvirket tilstand, og at han for nyligt havde afsonet en kortere fængselsstraf for narkokørsel.

Ud over fængselsstraffen og frakendelsen af kørekortet i 10 år mistede den 30-årige også sin motorcykel, da den blev konfiskeret som følge af vanvidskørslen. Den 30-årige erkendte dele af forholdene, men nægtede blandt andet at have udsat vejarbejderne for fare. Han udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

motorcykel
Vanvidskørsel på motorcykel straffet med fængsel  …  (Foto: Unsplash)

Læs også: Starter af ulovlige gaderæs skal i fængsel

Bogforum 2022 har særprogram om Ukraine

Bogforum 2022: Særprogram om Ukraine vokser med stærke stemmer og litteraturfestival fra Kyiv. Når årets udgave af Bogforum slår dørene op i Bella Center den 4., 5. og 6. november, får de besøgende unikke muligheder for at skrive nye kapitler til forståelsen af den meningsløse krig i Ukraine og ikke mindst folket og kulturen, der er under angreb.

Selvom ordene stadig skurrer i ørerne, er de ikke desto mindre en realitet: Vi lever i en tid med krig i Europa. En ting er den grusomme virkelighed i den sandhed, noget andet er de effekter, selvsamme sandhed har på den menneskelige erfaring. For hvordan kan vi bearbejde krigens missilnedslag ikke blot i de fysiske men også kulturelle landskaber? Og ikke mindst søge forstå det indre liv i det folkeslag og det land, som er blevet invaderet?

– Vi mener, at litteraturen er et godt sted at begynde. Litterære værker kan formidle nuancer og gråzoner, levendegøre de menneskelige fortællinger, men samtidig bearbejde den kollektive erindring og gennemlyse de store historiske sammenhænge, siger Bogforums mangeårige udstillingsleder, Andreas Norkild Poulsen.

Derfor præsenterede Bogforum allerede i foråret en ambition om at skabe et ukrainsk særprogram. Et tiltag, der – ligesom krigen selv – sidenhen har vokset sig større undervejs både fysisk og i vores kollektive bevidsthed. Senest har Bogforum indgået et samarbejde med litteraturfestivalen Book Arsenal i Kyiv, der af indlysende grunde har måtte aflyse deres egen festival i år.

Вхід вільний для громадян України за наявності паспорта – Der vil være gratis adgang til Bogforum 2022 ved fremvisning af ukrainsk pas.

Repræsentanter fra den ukrainske bogmesse vil være til stede på Bogforum, ligesom en række af de stærkeste litterære stemmer fra Ukraine deltager i samtale med store danske forfatter- og kulturstemmer.

Særprogrammet om Ukraine under Bogforum 2022 er muliggjort med støtte fra Politiken-Fonden.

ukraine
Bogforum 2022 har også fokus på Ukraine … (Foto: Masha Raymers)

Læs også: Dansk Røde Kors har brugt 350 millioner kroner på nødhjælp til Ukraine

Slået i hovedet med hammer – 25-årig mand anholdt

En 25-årig mand blev i fredags fremstillet i grundlovsforhør i retten i Næstved. Han blev anholdt torsdag klokken 12.37, efter at politiet har efterforsket et overfald på en 36-årig mand fra Fuglebjerg, der skete søndag aften.

Overfaldet skete, efter den 36-årige havde været på værtshus, og her aftalt med den 25-årige, at de skulle køre til området omkring Tystrup sø for at ryge en joint. Den 36-årige blev imidlertid overfaldet og fik flere slag i hovedet med en hammer, men det lykkedes ham at undslippe og tilkalde hjælp.

Den 25-årige er sigtet for forsøg på manddrab, og anklagemyndigheden vil anmode om, at retsmødet bliver afholdt for lukkede døre.

hammer
Ung mand angreb anden mand med hammer … (Foto: Pexels)

Læs også: Ung mand idømt fem års fængsel for grov vold

Dagens billede: Vores vilde univers

· Mere fra samme kategori ·