Læs også:

Close
valgplakat valg folketingsvalg

NEWS: DI om valgkampen: Massive udfordringer kalder på konkrete svar

Nyheder  | 

DI om valgkampen: Massive udfordringer kalder på konkrete svar · Ældre svindles for millioner over telefonen · Ansatte kan nu få online samtaler med en psykolog · Cathrine Raben Davidsen værk pryder årets Knæk Cancer-kollektion · Mand anholdt på den iranske ambassade · Dagens billede: En kedelig varmerekord

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

DI om valgkampen: Massive udfordringer kalder på konkrete svar

Valgkampen skal handle om substans og reelle løsninger på fremtidens massive udfordringer, lyder det fra Dansk Industri, som efterlyser større reformambitioner for den kommende valgperiode

Sidste onsdag udskrev statsminister Mette Frederiksen folketingsvalg. I Danmarks største erhvervsorganisation Dansk Industri (DI) håber man på en valgkamp med fokus på substans.

– Vi står som land over for massive udfordringer i den kommende valgperiode. Lige nu står vi i en buldrende energikrise, og når vi kigger frem, er der så mange områder, hvor vi i fællesskab gerne vil løfte samfundet og den grønne omstilling. Derfor er der brug for en valgkamp med fokus på helt konkrete og langsigtede løsninger på samfundets store udfordringer. Erhvervslivet har store ambitioner for Danmark og er klar til at sætte yderligere fart på eksempelvis den grønne omstilling. Men det kræver, at det kommende folketing sikrer ressourcer, arbejdskraft og økonomi nok, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

– For tre år siden handlede valgkampen meget om, hvem der kunne love mest velfærd. Jeg håber, at vi denne gang kan få en mere ærlig samtale om, hvordan vi som samfund reelt løfter, prioriterer og finansierer alle de ambitioner, vi har for fremtiden. Vi kan ikke få en reel grøn omstilling, de bedste uddannelser eller sikre fundamentet under velfærden uden større reformambitioner end i den nuværende valgperiode, hvor arbejdsudbuddet kun blev løftet med 1700 personer, fortsætter DI-direktøren.

Han understreger, at man i DI gerne vil have et trygt velfærdssamfund med gode skoler, et effektivt sundhedsvæsen, et stærkt forsvar og meget mere.

– Finansieringen af vores velfærdsgoder kan bare ikke længere sådan uden videre findes i råderummet, hvis det offentlige forbrug forbliver uændret. Hvis vi fortsætter de seneste års meget høje offentlige forbrug, vil hele det beregnede råderum være brugt allerede flere år før 2030. Derfor skal vi have politikerne til at give deres bud på, hvordan vi fremtidssikrer det danske samfund og styrker erhvervslivets forudsætninger for at bringe løsningerne til bordet, siger Lars Sandahl Sørensen.

– En afgørende del af fremtidens løsninger bliver at skrue op for samarbejdet i den kommende valgperiode. Kun hvis vi samarbejder på tværs af det private og det offentlige og tilstræber brede politiske aftaler på tværs af blokkene på Christiansborg, kan vi finde de ambitiøse og strukturelle svar på de mange udfordringer, fortsætter DI-direktøren.

Lars Sandahl Sørensen håber på, at kandidaterne vil tage ansvaret for en valgkamp, der skal handle om politiske løsninger frem for populisme.

– Jeg ønsker et rigtig godt valg til de politiske kandidater. Særligt til de kandidater, som for første gang stiller sig op på ølkassen og tager ansvar for vores lands ve og vel. De kandidater viser altså noget mod, vilje og hjerte, og jeg er sikker på, at de hver og én har ambitioner om at gøre noget godt for vores lille land. Det skal vi alle sammen huske på. Særligt når vi er uenige, slutter han.

For mere om DI’s prioriteter i valgkampen se her.

valgplakat valg folketingsvalg
Der er folketingsvalg den 1. november – og valgkampen er allerede godt i gang … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Der er udskrevet valg

Ældre svindles for millioner over telefonen

Politiet opfordrer alle til at være på vagt over for såkaldt vishing, hvor svindlere franarrer deres ofre penge eller personlige oplysninger over telefonen. Alene i 2022 er især ældre borgere blevet svindlet eller forsøgt svindlet for over 56 mio. kroner, og antallet af sager er stigende.

Smæk røret på, hvis du bliver ringet op og bedt om at overføre penge eller udlevere konto-, NemID/MitID- eller CPR-oplysninger.

Sådan lyder budskabet fra Politiets Nationale Center for IT-kriminalitet (NCIK), efter at centeret har set en stigning på 38% i anmeldelserne af såkaldte vishing-sager siden sidste år. Vishing er en type svindel, hvor kriminelle udser sig især ældre borgere, som de ringer til og forsøger at franarre både penge og personlige oplysninger.

– Vi ser desværre en stor stigning i antallet af denne type sager, typisk rettet mod ældre. Vishing kan have store økonomiske konsekvenser for den enkelte, men det kan også være en meget ubehagelig oplevelse at blive udsat for denne type svindel, udtaler sektionsleder for forebyggelse og analyse i NCIK, Kresten Munksgaard.

Svindel eller forsøg på svindel for over 56 millioner kroner alene i 2022. En gennemgang af en række anmeldelser på området viser, at vishing kan lede til store økonomiske tab. I nogle sager er de forurettede blevet svindlet for flere millioner kroner. Politiets foreløbige opgørelser viser, at der i dansk politi er en række større sagskomplekser, hvor der er er svindlet eller forsøgt svindlet for mange millioner kroner.

Vishing foregår altid telefonisk, men svindlerne anvender typisk forskellige tilgange. I flere tilfælde udgiver svindlerne sig for at være fra en myndighed eller bank for at franarre borgerne personlige oplysninger eller lokke dem til at overføre penge under påskud af, at deres konto er i fare.

– Vi opfordrer derfor alle, og særligt de ældre, til at være ekstra kritiske og simpelthen lægge røret på ved denne type opkald. Bliver man i tvivl om det virkelig var banken, der ringede, så ring til hovednummeret og spørg, forklarer Kresten Munksgaard.

Det kan være svært at gennemskue, om man bliver udsat for vishing-forsøg, hvis de kriminelle udgiver sig for at ringe fra troværdige myndigheder. Derfor opfordrer politiet alle til at tage en snak med bedsteforældre, forældre mv. om fænomenet.

– Det er vigtigt, at vi alle sammen hjælper til med at beskytte vores ældre mod den her type af svindel. Så hiv fat i din nabo, dine bedsteforældre, eller tag en fælles snak i aktivitetscenteret eller sportsforeningen og fortæl, at myndigheder, banker og andre virksomheder aldrig vil bede om for eksempel adgangskoden til dit Nem- eller MitID, siger Kresten Munksgaard og afslutter:

– Oplever man det, kan man uden kvaler smække røret på – også uden at være høflig.

Gode råd til at undgå vishing:

  • Udlevér aldrig bekræftelseskoder eller andre følsomme personoplysninger over telefonen.
  • Søg selv myndighedens eller banken telefonnummer frem på internettet og ring til dem.
  • Læg på hvis du har mistanke om svindel – og du behøver ikke være høflig.
ældre kvinde pensionist
Ældremennesker er udsat for vishing i stor stil … (Foto: Pexels)

Læs også: Syv anholdt for vishing mod ældre borgere

Ansatte kan nu få online samtaler med en psykolog

Danmarks største udbyder af sundhedsforsikringer, Dansk Sundhedssikring, introducerer nu online psykologhjælp til de over 500.000 danskere, der via deres arbejdsplads er omfattet af en sundhedsforsikring hos Dansk Sundhedssikring.

Det sker i et tæt strategisk samarbejde med selskabet We.Care, som siden 2018 har tilbudt nem og tilgængelig psykologhjælp online, og som siden etableringen har hjulpet tusindevis af danskere.

CEO Kent Jensen fra Dansk Sundhedssikring kalder det epokegørende for de knap 14.000 arbejdspladser, hvis ansatte nu er omfattet af ordningen, Han fortæller, at Dansk Sundhedssikring i to år har arbejdet intensivt med at tilbyde kunder online psykologhjælp i forbindelse med Corona-pandemien.

– Vores erfaringer er så gode, at vi nu ruller successen ud til langt flere kunder via det nye samarbejde med We.Care, som allerede i dag har flere tusinde patienter hvert år. De seneste 18 måneder har onlinepsykologerne oplevet en 10 dobling af antallet af patienter, der beder om online psykologhjælp. Desuden har onlinebehandlingen vist sig særlig effektiv mod eksempelvis stress, fortæller Kent Jensen.

Han forklarer, at ventetiden er kort. Når forsikringen dækker, vil kunden kunne få kontakt til behandling i løbet af 24 timer på hverdage og hjælp inden for fire hverdage.

– We.Care har flotte resultater, både når det gælder effekt og kvalitet. Vi glæder os og har store forventninger til vores nye samarbejde. Vi tror, at vores kunder vil få stor værdi af det nye samarbejde, der vil bringe vores kunder tilbage til et liv i balance, når de en periode rammes af psykiske lidelser, siger Kent Jensen.

Men også virksomheder, som har valgt at lave en aftale med Dansk Sundhedssikring, kan se frem til, at ansatte enten helt undgår sygemeldinger eller hurtigere kan vende tilbage til jobbet efter en periode med eksempelvis en sygemelding for stress.

– Ordningen vil sikre hurtigere og mere effektiv hjælp til de ansatte i virksomhederne, som har brug for kortere eller længere psykologforløb. Dette er et godt eksempel på, hvordan Corona-pandemien har tvunget os til at tænke innovativt og digitalt. Og sammen med We.Care introducerer vi her en løsning, som vil komme til at gavne den mentale sundhed for tusindevis af ansatte til glæde for både dem og de virksomheder, de er ansat i, fortsætter Kent Jensen.

Han peger samtidig på, at Dansk Sundhedssikring forventer at brede ordningen ud til andre lande. I første omgang Sverige, hvor Dansk Sundhedssikring sidste år etablerede sig og udbyder sundhedsforsikringer som virksomhedsordninger på samme måde som i Danmark. En model, som hidtil har været stort set ukendt i Sverige.

– Jeg er sikker på, at det set up, vi her har etableret, har et betydeligt internationalt potentiale. Vi ser virkelig gode resultater for de, der gør brug af onlinetilbuddet om psykologhjælp. Vi har sammen med We.Care helt konkret målt på resultaterne, slutter han.

Undersøgelse af patienterne hos We.Care viser, at patienter med angst gennemsnitligt går fra en mentalscore på 12,0 til godt 4,1 efter afslutning af et online forløb. Det er på en skala fra 1 – 21, hvor 21 er værst. For depression er de gået fra 12,4 til 2,9 på en skala fra 0 til 27, hvor 27 er værst. For stress er de gået fra 24,5 til 11,6 på en skala fra 0-40, hvor 40 er værst.

trist ked af pige computer arbejde skole (Foto: Pxhere)
Ansatte kan nu få online samtaler med en psykolog … (Foto: Pxhere)

Læs også: Online psykolog er et hit og mere tiltrængt end nogensinde

Cathrine Raben Davidsen værk pryder årets Knæk Cancer-kollektion

En af Danmarks mest anerkendte samtidskunstnere sætter i år sit unikke præg på årets Knæk Cancer t-shirt og termoflaske, der for niende år i streg skal støtte op om kræftsagen, når kollektionen netop nu lanceres. Indsatsen støttes i år blandt andet af tv-darlingen Filippa Coster-Waldau og skuespillerparret Katrine og Martin Greis-Rosenthal, der alle har personlig berøring med sygdommen, som mere end 350.000 danskere dagligt lever med eller tidligere har haft.

Cathrine Raben Davidsen, der er en af de mest centrale billedkunstnere på den danske samtidskunstscene, har kastet sig over opgaven om at skabe et værk til årets Knæk Cancer t-shirt i samarbejde med det grafiske design studio LA Graphic Design. Som noget nyt lanceres også en termoflaske med samme print fra Design Letters, der skal støtte op om indsatsen. For Cathrine Raben Davidsen har processen handlet om at adressere nogle af livets store spørgsmål – og sætte fokus på kræften og menneskers forbundethed gennem sin kunst.

– Titlen på værket til årets Knæk Cancer-T-shirt er above, below, beyond. Helt grundlæggende er kernen i mit værk transformation – altså hvad der sker med sjælen og med kroppen igennem et liv. Værket forestiller en figur, som tager vare på sig selv, omsluttet af sit eget væsen og sin egen krop. Men det afspejler også vores relationer, livet og døden – samt de stadier vi går igennem i livet, siger Cathrine Raben Davidsen.

Bag årets Knæk Cancer T-shirt kampagne står et stort hold af stærke ambassadører, hvor sangerinde Stine Bramsen, skuespiller Filippa Coster-Waldau, koreograf Helen Dohlmann samt skuespillerparret Katrine og Martin Greis-Rosenthal sammen skal sætte fokus på sygdommen, der rammer hver tredje dansker, inden de fylder 75 år. For Katrine og Martin Greis-Rosenthal har årets stærke budskab, om forbundethed og næstekærlighed haft stor betydning, da de selv fik kræften tæt ind på livet.

– Martins mor har brug for knoglemarvstransplantation, da hendes egen har for mange kræftceller. I familien kan vi ikke gøre den nødvendige forskel, men i Tyskland går der et 26-årigt menneske rundt med en identisk knoglemarv, fortæller Katrine Greis-Rosenthal.

– Som et lille lys i et kæmpe menneskehav af tilfældigheder, har hun valgt at være donor, så min mor kan komme ud af kemokure og tilbage til livet og os. I en verden, der har været lukket ned af Corona og givet medmenneskeligheden svære vilkår, så findes dette menneske derude og beviser, at medmenneskeligheden godt kan fungere på distancen. At næstekærligheden kan. Donoren er 26 år og har givet min mor muligheden for livet igen, og vi er hende evigt taknemmelig, afslutter Martin Greis-Rosenthal.

Ambitionerne er tårnhøje på vegne af den vigtige sag hos Boozt. I 2021 indsamlede e-handelsvirksomheden 900.000 kroner, og henover de seneste 8 år har Boozt indsamlet mere end 5,5 millioner kroner til Knæk Cancer. Termoflasken og t-shirten er måder, der skal hjælpe til at støtte op om indsatsen. Cresta Brandt, der er Head of Brand & Campaigns hos Boozt udtaler:

– Vi kan se, vi gør en reel forskel, og derfor skal vi blive ved med at udføre det vigtige arbejde sammen med Knæk Cancer. Som en stor nordisk e-handelsvirksomhed kan vi få budskabet ud til rigtig mange mennesker, og det er vigtigt, fordi kræft desværre er noget rigtig mange af os er i berøring med.

For Cresta er samarbejdet en spændende fortolkning på den ikoniske Knæk Cancer t-shirt, hvor årets ambassadører og Cathrine Raben Davidsen’s værk skal symbolisere, hvordan vi alle er tæt forbundet.

Det er niende år i træk, at Boozt.com er partner med Knæk Cancer. Knæk Cancer t-shirten fra Enkel Studio findes i både en herre- og damemodel og sælges til 249 kroner, hvoraf 100 kroner går ubeskåret til Knæk Cancer. I år findes ligeledes en termoflaske fra Design Letters med årets Knæk Cancer kunstværk på. Termoflasken koster 249 kroner, hvoraf 100 kroner går til Knæk Cancer.

Salget af Knæk Cancer T-shirts og termoflaske er netop startet og sælges eksklusivt på Boozt.com i en begrænset periode. Du kan købe og se tingene her.

rabens knæk cancer
Sådan ser motivet ud … (Foto: PR)

Læs også: Videoguide: Sådan tjekker du dine bryster

Mand anholdt på den iranske ambassade

Københavns Politi blev sidste fredag morgen kaldt ud til den iranske ambassade på Østerbro efter, at en mand var trængt ind på ambassadens grund. En 32-årig iransk statsborger blev derefter anholdt efter, at han trængte ind på grunden på den iranske ambassade med en kniv. Her blev han stoppet af en medarbejder på ambassaden uden for ambassadebygningen.

Den 32-årige blev lørdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret, hvor Københavns Politi begærede lukkede døre. Manden er sigtet for to tilfælde af hærværk, for grov vold og for straffelovens § 114 a, nr. 2, som vedrører forbrydelser mod internationalt beskyttede personer som for eksempel diplomater.

Den videre efterforskning sker i samarbejde mellem Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET).

På baggrund af hændelsen har Københavns Politi Og PET taget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til den iranske ambassade og ambassadens medarbejdere med videre.

domstol dom retssal
Mand anholdt på den iranske ambassade … (Foto: Unsplash)

Læs også: Ung pige anholdt i sag om drab i Nimtofte

Dagens billede: En kedelig varmerekord

· Mere fra samme kategori ·