Læs også:

Close
bil pige køre

NEWS: Der er alt for mange solobilister i Danmark

Nyheder  | 

Der er alt for mange solobilister i Danmark · Østersøen er fremtidens grønne kraftværk · 71-årig iransk mand varetægtsfængslet · Virksomhederne er hårdere ramt af prisstigninger end forbrugerne · Mand dømt for voldtægt af ægtefælle · Dagens billede: Mikhail Gorbachev død

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Der er alt for mange solobilister i Danmark

Hver dag er der cirka 14 millioner tomme passagersæder i personbiler på farten. Det skaber lange køer, koster milliarder og er en unødvendig belastning af klimaet. Derfor lancerer Vejdirektoratet nu en kampagne, der skal åbne danskernes øjne for nye måder at komme rundt på.

– ‘Hvorfor ikk’ følges, hvis vi alligevel skal samme vej?’ – det er et spørgsmål, som alle solobilister bør stille sig selv, før de suser ud på vejene, hvor knap 14 millioner bilsæder kører tomme rundt hver eneste dag. Det skaber trængsel, belaster klimaet og gør ondt i pengepungen.

Derfor lancerer Vejdirektoratet under Transportministeriet i dag en kampagne om samkørsel og delebiler, der skal få flere danskere til at køre sammen og deles om de biler, der allerede findes.

Transportminister Trine Bramsen siger:

– Når danskerne kører på arbejde, sidder der mindre end 1,1 personer i bilen. Dermed er der mange ledige sæder, som vi skal gøre mere for, bliver fyldt op. Vi vil ikke tvinge danskerne til at køre sammen, men gøre det lettere. Det gavner både privatøkonomien, trængslen på vejene og klimaet. Derfor er potentialet stort. Forudsætningen er, at det bliver lettere at finde hinanden.

Kampagnen skal overordnet set få danskerne til at reflektere over deres transportvaner, oplyse om de mange fordele ved at deles om bilerne og komme med idéer til, hvordan man så rent faktisk kommer godt i gang med det.

Den EU-finansierede kampagne, der løber de næste tre måneder, udspringer af transportaftalen ‘Grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020’ indgået mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Se kampagnefilmen ‘Hvorfor ikk’ følges? Når vi skal samme vej?’

Færre biler betyder også, at danskerne kommer hurtigere frem på vejene, og det er til stor gavn for samfundsøkonomien. I den anden boldgade er det sådan, at når vi gang på gang holder i kø, så spilder vi en masse tid og penge.

Ifølge tal fra Vejdirektoratet svarede forsinkelserne på vejene i 2019 til et samfundsøkonomisk tab på intet mindre end 28 milliarder kroner. Så stor er værdien af den tid, som i stedet kunne være brugt på fritidsaktiviteter, familieliv, arbejde eller noget helt fjerde.

I forbindelse med kampagnen har Vejdirektoratet blandt andet undersøgt årsager til, at danskerne benytter og tilbyder samkørsel, og der peger langt størstedelen på økonomi som den største fordel.

Afdelingsleder Andreas Egense, Vejdirektoratet, siger:

– Der er gode argumenter for at køre sammen, og privatøkonomi er bare et af dem. Afhængig af, hvor langt man har til arbejde, kan man spare tusindvis af kroner om året. Det kræver måske lidt overvindelse at dele privatsfæren med andre, og det kræver ikke mindst noget planlægning. Som en del af kampagnen kommer vi derfor også med gode råd til, hvordan man kan komme i gang med samkørsel og åbne bildøren for kolleger, naboer og andre, der skal samme vej.

Hvis man er for eksempel to frem for én person i bilen og kører mellem Næstved og København på Sjælland – en strækning på i alt 176 kilometer tur-retur – så vil de begge spare mellem 81 og 147 kroner om dagen afhængig af valg af biltype og brændstof. Hvert år giver det en besparelse på cirka 18.000 til 32.000 kroner per person.

I disse beregninger er besparelsen størst, hvis samkørslen sker i en benzinbil, hvor den årlige besparelse på pendlerstrækningen fra Næstved til København vil være på svimlende 32.000 kroner.

Vejdirektoratet har udarbejdet en kampagneside, hvor man blandt andet kan læse mere om fordele ved at køre sammen og få råd til, hvordan man kommer godt i gang.

Læs mere om samkørsel og delebiler her.

Fakta om kampagnen:

Millioner af tomme pladser

Når vi pendler til og fra arbejde, er der i gennemsnit kun 1,08 personer med i bilen, og på tværs af alle bilture sidder der kun godt 1,4 personer i hver bil. Det betyder, at der kører cirka 14 millioner tomme sæder rundt i Danmark hver dag.

Vi spilder tiden på vejen

Danske bilister spilder i omegnen af 365.000 timer hver eneste dag året rundt på grund af forsinkelser og kødannelse på vejnettet. Det svarer til 84 millioner timer om året. I 2019 svarede forsinkelserne på vejene til et samfundsøkonomisk tab på i alt 28 milliarder kroner.

Flere biler end nogensinde

Siden 2010 og frem til 2019 er trafikken på de danske veje steget med 15 procent. I samme periode er der kommet næsten 25 procent flere personbiler på vejene, og danskerne har i dag flere biler per indbygger end nogensinde før. Især motorvejene er populære at køre på, og her er antallet af kørte kilometer steget med over 39 procent fra 2010 til 2019.

Når vi kører sammen, kan vi dele udgifter til benzin og udlede mindre CO2. På hjemmesiden kan du beregne din personlige gevinst ved at køre sammen – måske bare en enkelt dag eller to om ugen.

Beregn din gevinst her.

bil pige køre
(Foto: Pexels)

Læs også: Vejdirektoratet giver bedre muligheder for samkørsel

Østersøen er fremtidens grønne kraftværk

Med topmødet på Marienborg er indsatsen for at gøre Østersøen til fremtidens grønne kraftværk for alvor skudt i gang. 20 GW havvindmøller frem mod 2030 og stærke elmotorveje mellem landene er en god begyndelse, mener Green Power Denmark. Men mulighederne på Østersøen er meget større.

– Vi er knap nok begyndt at udnytte mulighederne i Østersøen. Med udmeldingen fra topmødet kommer vi i gang. Vi skal vriste os sig fri af afhængigheden af Rusland, og det kræver, at vi satser massivt på vedvarende energi, siger Kristian Jensen, adm. direktør i Green Power Denmark.

– Det er lige så vigtigt, at der kommer flere kabelforbindelser på tværs af Østersøen. Det vil gøre det muligt at sende den billige vedvarende energi til forbrugerne i Europa. Og da vi samtidig erstatter kul og gas med grønne elektroner bliver det en kæmpe gevinst for klimaet.

Hvis ambitionen, som blev meldt ud på topmødet, bliver til virkelighed, vil der inden for få år blive opført 20 GW vindmøller på Østersøen. Det er stadig kun en lille del af det potentiale på 93 GW, som blandt andre EU Kommissionen har peget på. Vi ser ind i et hastigt stigende elbehov i regionen, og Green Power Denmark har derfor tidligere anbefalet, at der træffes beslutning om mindst 50 GW havvind i Østersøen i 2030.

– Østersøen kan blive et kolossalt grønt kraftværk, og vi ser gerne, at regeringerne omkring Østersøen bliver endnu mere ambitiøse. Det vil forbedre forsyningssikkerheden, sænke prisen på energi og føre til meget store klimagevinster, siger Kristian Jensen.

Forud for topmødet har et flertal i Folketinget vedtaget at udvide Energiø Bornholm fra to til tre gigawatt (GW). Samtidig skal der etableres et kabel, som forbinder vindmøllerne med både Danmark og Tyskland.

Aftalen om at tilkoble Energiø Bornholm til det tyske elnet hjælper også Tyskland med den grønne omstilling. For vores store sydlige nabo vil adgangen til vindenergi være afgørende, når man hurtigt skal erstatte gas og kul – og derved mindske afhængigheden af Rusland.

– Beslutningen om at opstille flere vindmøller på Østersøen løser selvsagt ikke de akutte udfordringer, som har ført til rekordhøje elpriser i Europa. Men det gælder om hurtigst muligt at komme i gang med at opføre vindmøllerne og trække kabler på tværs af landegrænserne. Det er det, som vil sikre lavere elpriser i fremtiden, siger Kristian Jensen.

– Det er vigtigt at holde et højt tempo i både beslutninger og arbejdet med tilladelser. De kommende vindmøller i Østersøen vil styrke forsyningssikkerheden i hele regionen. Derfor har alle en interesse i, at processerne kører hurtigt.

grøn energi vindmøller
Østersøen er fremtidens grønne kraftværk … (Foto: PR)

Læs også: EU’s energiministre er enedes om at øge målene for energieffektivitet og vedvarende energi

71-årig iransk mand varetægtsfængslet

Den 71-årige blev opdaget i forbindelse med den stikprøvevise indrejsekontrol ved landegrænsen.

En 71-årig iransk mand er mandag ved et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at overtræde et indrejseforbud.

Den 71-årige krydsede grænsen i en personbil ved Pebersmark Grænseovergang søndag eftermiddag, hvor køretøjet blev taget ud til stikprøvevis indrejsekontrol af betjente fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ved kontrollen stod det klart, at den 71-årige tidligere var blevet permanent udvist i forbindelse med en landsretsdom for grov narkokriminalitet. Manden blev derefter anholdt.

Den 71-årige erkender sig skyldig og har ikke kæret varetægtsfængslingen.

retten court (Foto: Unsplash)
71-årig iransk mand varetægtsfængslet … (Foto: Unplash)

Læs også: Hollandsk mand dømt og udvist

Virksomhederne er hårdere ramt af prisstigninger end forbrugerne

Inflationen galoperer afsted, men de udgifter virksomhederne har for at kunne køre rundt, vokser mere end de priser, forbrugerne betaler ude i butikkerne. Årsagen er, at virksomhederne ikke fuldt ud kan overvælte prisstigningerne på forbrugerne og derfor må æde af overskuddet eller egenkapitalen. Og virksomhederne oplever store fald i deres fortjeneste, viser ny analyse fra SMVdanmark.

Selv om priserne på forbrugsvarer som for eksempel smør, benzin, møbler og biler er steget med to-cifrede vækstrater siden årsskiftet, er virksomhedernes udgifter til alt det, de skal bruge for at producere forbrugsvarerne, steget endnu mere. Og det gør ondt på mange virksomheders bundlinje.

Det viser en ny analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Sagt med tørre tal er forbrugerpriserne på varer steget med lidt over 14 pct. på et år. Det er voldsomt, men priserne på det der hedder indenlandsk vareforsyning er steget med mere, nemlig tæt på 19 pct. Når dansk erhvervsliv køber varer til videresalg eller forarbejdning, så oplever de derfor større prisstigninger end forbrugerne.

Martin Kyed, cheføkonom i SMVdanmark, mener, at tallene rammer en fed pæl gennem alle historierne om, at virksomhederne nu banker priserne op for at score en ekstra gevinst.

– Det er faktisk det modsatte, der sker: Virksomhederne tjener mindre. Det kan være fordi, de er bange for, at en stor og hurtig prisstigning kan ødelægge et godt, langvarigt kundeforhold, og derfor æder de en del af prisstigningen selv. Eller det kan være fordi, de er fanget af at have givet et tilbud med en fast pris, de ikke kan komme udenom. Endeligt kan det også være en strategisk beslutning, hvor virksomheden prøver at blive billigst og dermed vinde markedsandele, forklarer han.

At virksomhederne holder igen med prisstigninger, kan mærkes på deres bundlinje. For eksempel har industriens virksomheder oplevet et gennemsnitligt fald i avancen på 25 pct. i år sammenlignet med samme periode i 2019. Inden for byggeriet og handel er faldet i avancen på 16 pct.

– Virksomhederne tærer på deres økonomiske fedtlag, og det kan være ok i en periode. Sådan er det at drive virksomhed i et åbent, velfungerende marked. Men det er alligevel bekymrende, og det presser en del virksomheder. Det betyder også, at de står mindre rustet til en eventuel kommende recession i Danmark og resten af verden, slutter Martin Kyed.

Læs analysen her.

Virksomhederne er hårdere ramt af prisstigninger end forbrugerne. (Foto: PR)

Læs også: Høj dansk inflation er importeret fra udlandet

Mand dømt for voldtægt af ægtefælle

Manden blev idømt 3 år og 9 måneders fængsel og udvisning … Den 25-årige var tiltalt for gentagende gange at have voldtaget sin kvindelig ægtefælle på deres fælles bopæl i Herlev i oktober 2021. Manden var også tiltalt for at have udsat kvinden for bedrageri, vold og vidnetrusler.

Under retssagen har manden nægtet sig skyldig, men hans forklaring blev tilsidesat af retten, som idømte manden 3 år og 9 måneders fængsel. Samtidig blev manden udvist af Danmark for bestandigt.

– Dommen sender et markant signal om at politi og retsvæsen ser med stor alvor på sager af denne karakter, siger sagens anklager Bjarke Enevoldsen

Manden var været varetægtsfængslet, siden han blev anholdt af politiet et par uger efter overgrebene, og han er fortsat fængslet frem til afsoning. Den 25-årige valgte at anke dommen.

dom retssal hammer
Mand dømt for voldtægt af ægtefælle … (Foto: Unsplash)

Læs også: Mand dømt for voldtægtsforsøg i Nørre Nissum

Dagens billede: Mikhail Gorbachev død

· Mere fra samme kategori ·