Læs også:

Close
bryggen københavns havn, københavn

NEWS: Verdenskongres i København skal gøre den globale vandsektor mere bæredygtig

Nyheder  | 

Verdenskongres i København skal gøre den globale vandsektor mere bæredygtig · Mistænkt udleveret i sag om grov hvidvask · Danskernes pensionsopsparing sætter ny rekord · Rekord: 27.595 lærepladsaftaler indgået i 2022 · Endelig identifikation i drabssag · Dagens billede: Bryllupskjole sneak peak

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Verdenskongres i København skal gøre den globale vandsektor mere bæredygtig

Tusindvis af vandprofessionelle fra hele verden mødes i København den 11.-15. september for at dele og få viden om smarte løsninger inden for vand og spildevand. Energiproduktion, bæredygtig drikkevandshåndtering og vejen mod klimaneutralitet er nogle af de ting, som danske vandselskaber og virksomheder vil demonstrere for udlandet.

Inden for vandbranchen bliver det ikke meget større, når vandfolk fra hele verden i september strømmer til IWA World Water Congress & Exhibition, som for første gang i historien finder sted i København. Den internationale vandorganisation IWA er sammen med DANVA værter for kongressen, hvor fagfæller fra hele verden deler viden og erfaring inden for drikkevand, spildevand og klimatilpasning. Vandsektorens bidrag til at opfylde verdensmålene er et centralt omdrejningspunkt, og her spiller partnerskaber en afgørende rolle.

– Samarbejde er et nøgleord for den danske vandbranche. Det var årsagen til, at vi kunne trække kongressen til Danmark, og det er afgørende for de effektive løsninger, branchen leverer til danske vandkunder og til verden. På kongressen inviterer vi aktører uden for den traditionelle vandbranche til en diskussion af, hvordan vi alle bliver bedre til at håndtere vand i byerne og tage ansvar for den grønne omstilling, siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, i sin leder i augustnummeret af branchemagasinet DANSKVAND.

Helle Katrine Andersen, sekretariatschef i DANVA og formand for IWA-Danmark og den danske værtskomité håber, at kongressen kan være med til at sætte gang i yderligere partnerskaber.

– Jeg håber, kongressen er med til at bane vej for nye partnerskaber, fordi vi i DANVA tror på, at partnerskaber på tværs af vandsektoren og på tværs af lande er vejen frem i forhold til at nå målene for bæredygtighed, siger Helle Katrine Andersen.

Og velfungerende partnerskaber mellem vandselskaber, universiteter, kommuner og virksomheder er der mange eksempler på fra den danske vandsektor. Både på kongressens tilhørende udstilling og på de mange forskellige tekniske ture rundt om i Danmark, som deltagerne på kongressen kan tilmelde sig, vil der være det ene eksempel efter det andet på partnerskaber, som skaber værdi for vandkunder, miljø, klima og virksomheder.

I augustnummeret af DANSKVAND kan man læse om forskellige danske vandselskaber, som åbner dørene for deres udenlandske kolleger i løbet af kongressen. Læs mere her.

Anbefalinger til FN:

Som et helt nyt element på kongressen vil der i år blive afholdt et såkaldt High-Level Summit under titlen ‘Partnerships for Smart Liveable Cities – Water as a Key to Action on Climate and the SDG’s’. Deltagerne på dette summit vil være ministre, borgmestre, forsyninger, virksomheder og organisationer fra hele verden. Deltagerne på mødet vil udvikle en række anbefalinger til, hvordan man i partnerskaber bliver bedre til at sikre finansiering, god forvaltning og innovation for at sikre en bæredygtig udvikling.

bryggen havnebad
Danmark er vært for verdenskongres om vand … (Foto: PR)

Læs også: Myter om danskvand

Mistænkt udleveret i sag om grov hvidvask

Politiet har anholdt en 46-årig mand i en sag om hvidvask af knap 22 millioner kroner. Manden blev udleveret fra England sidste uge og blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter.

Københavns Politi var sidste onsdag i Heathrow Lufthavn i London for at få udleveret en 46-årig dansk statsborger. Han er mistænkt i en sag om grov hvidvask af 21,9 millioner kroner begået i Danmark i perioden den 7. januar 2015 til den 1. marts 2017.

Han er under mistanke for i 108 tilfælde at have modtaget i alt 21,9 millioner kroner, som stammede fra strafbare lovovertrædelser i form af skatte- og momsunddragelser. Han modtog pengene som betaling for taletidskort, hvilket var en del af hvidvaskningen af pengene.

Den 46-årige var blevet anholdt i England på baggrund af en international efterlysning og løsladt på kaution, mens hans appel om udlevering til Danmark stod på. Den 10. august 2022 blev appellen dog afvist, og Københavns Politi kunne således hente ham i London. Han ankom til Københavns Lufthavn sent onsdag aften, hvor han også blev anholdt.

heathrow lufthavn
Københavns Politi var sidste onsdag i Heathrow Lufthavn i London for at få udleveret en 46-årig dansk statsborger. (Foto: Unsplash)

Læs også: Sådan brugte Britta Nielsen de mange millioner

Danskernes pensionsopsparing sætter ny rekord

Danskerne kan se frem til en tryg alderdom. 5.000 milliarder kroner havde danskerne således stående til alderdommen ved indgangen til 2022. Det svarer til cirka det dobbelt af Danmarks årlige bruttonationalprodukt.

2022 har ikke budt på mange gode nyheder for danskernes opsparing. Krig i Ukraine, høj inflation, stigende renter og uro på aktiemarkederne har gjort ondt på bundlinjen. Det gælder også for pensionsopsparerne. Helt nye tal fra Danmarks Statistik viser imidlertid, at danskerne aldrig har været så godt polstret, som de var ved indgangen til 2022.

Velliv anslår, at den kedelige udvikling i 2022 med stigende renter og inflation og uro på aktiemarkederne har barberet cirka 400 milliarder kroner af danskernes pensionsopsparing siden årsskiftet. Det er imidlertid ikke noget, der får cheføkonom Jens Christian Nielsen fra Velliv til at ryste på hånden:

– 2022 har været et kedeligt år for opsparerne, og det er aldrig rart, når formuen bliver mindre. Det er dog vigtigt at understrege, at udviklingen ikke skal få danskerne til at ligge søvnløse over deres pensionsopsparing. Vi har haft en forudgående 10-årig periode med høje afkast og høje indbetalingsrater. Derfor står danskerne på toppen af bakken, selvom vandstanden lige nu er meget høj og tager lidt af formuen.

Velliv vurderer, at det tabte afkast i 2022 på nuværende tidspunkt ikke har spist alle de gode afkast, som vi så i 2021.

5.000 milliarder kroner havde danskerne stående til alderdommen ved indgangen til 2022, det svarer til ca. det dobbelt af Danmarks årlige bruttonationalprodukt. I forhold til 2020 steg pensionsformuen med cirka 450 milliarder kroner, og siden 2015 er der tale om en stigning på mere end 1.600 milliarder kroner.

– De nye tal for pensionsformuen understreger endnu en gang, at danskerne er utrolig gode til at spare op til deres egen alderdom. En kombination af danskernes lyst til at spare op og rekordhøje afkast siden finanskrisen har polstret danskernes pensionsformuer. Pensionsformuen er siden 2015 steget med ca. 1.600 milliarder kroner for at sætte dette i perspektiv svarer det cirka til prisen på det danskes sundhedsvæsen i 10 fulde år. Jeg vil gerne rose danskerne for det ansvar, de påtager sig, forklarer Jens Christian Nielsen.

I mange år har indbetalingerne til pension oversteget udbetalingerne. Dette billede er ved at ændre sig, og inden for en kortere årrække vil det være mere reglen end undtagelsen, at udbetalingerne overstiger det, vi sparer op. Det sker som en naturlig følge af, at vi bliver flere ældre, og at pensionssystemet i dag er fuldt udbygget.

Også når vi kigger på den enkelte dansker, var pensionsopsparingen rekordhøj ved indgangen til 2022. De godt 4,5 millioner danskere med en pensionsordning har således sparet lidt mere end 1 million kroner op i gennemsnit. Dermed er den gennemsnitlige pensionsformue vokset med hele 40 pct. siden 2015. Det dækker over store forskelle i og med, at de unge har en meget begrænset opsparing, hvorimod de 60 til 64-årige umiddelbart før pensionering har en pensionsopsparing på knap 2,2 millioner kroner i gennemsnit.

– Udviklingen i danskernes pensionsformuer over det seneste årti betyder, at vi er gået fra en situation, hvor mange ikke var dækket godt nok til at fortsætte det liv, de økonomisk kendte, når de skulle på pension, til i dag, hvor langt de fleste uden større betænkning har råd og mulighed for at fastholde deres levevis. Det er en rigtig god udvikling, fortæller Jens Christian Nielsen og afslutter:

– Det er ikke kun den enkelte dansker, der skal glæde sig over, at have sparet meget op til pension. Det skal vi også glæde os over som samfund. Den solide pensionsopsparing styrker nemlig de offentlige finanser i form af øget indtægter i fx pensionsafkastskat, personskatter, lavere udbetalinger af folkepensionstillægget osv. Det er en vigtig udvikling i en tid, hvor vi bliver stadig flere ældre i Danmark.

budget, sparegris, spar, spareguide, penge, økonomi, privatøkonomi, opsparing.
Danskernes pensionsopsparing sætter ny rekord. (Foto: Unsplash)

Læs også: Danskernes pensionsskat imponerer igen

Rekord: 27.595 lærepladsaftaler indgået i 2022

I 1.halvår 2022 er der indgået 27.595 aftaler om lærepladser. Det er det højeste antal for et halvår nogensinde, og samtidig står 1.500 færre uden læreplads end i 2021.

Virksomheder og lærlinge har i 2022 fundet sammen som aldrig før. De nye lærepladstal fra Undervisningsministeriet viser, at der er indgået 27.595 aftaler om lærepladser i første halvår 2022. Det er cirka 2.300 flere end sidste år på samme tid, og det højeste antal indgåede aftaler på et halvår nogensinde.

– Jeg er imponeret over, at vores virksomheder måned efter måned opretter flere lærepladser, og jeg er glad for den meget positive udvikling, siger Signe Tychsen Philip, underdirektør i Dansk Industri (DI).

Stigningen i lærepladser ligger hovedsageligt inden for teknologi, byggeri og transport, hvor der i år er indgået knap 13.000 lærepladsaftaler.

– Væksten i byggeriet er slået igennem med væsentlig flere lærepladser, ligesom antallet af lærepladser er steget på flere uddannelser inden for industrien. Samtidig ser vi markante fald i antallet af elever uden læreplads, siger Signe Tychsen Philip.

Efterspørgslen efter medarbejdere betyder også, at et faldende antal elever nu står uden en læreplads. I juni 2022 er cirka 3.200 elever uden læreplads, og det er 1.500 færre end på samme tidspunkt i 2021.

– Antallet af elever uden læreplads har været faldende i en længere periode. Nu har vi nået et historisk lavt niveau, hvor mange uddannelser nu har få eller ingen elever uden læreplads. Det er en yderst positiv udvikling, som heldigvis også må betyde, at færre falder fra, siger Signe Tychsen Philip.

Der er fortsat enkelte uddannelser med en del elever i skoleoplæring. Det gælder blandt andet data- og kommunikationsuddannelsen, træfagenes byggeuddannelse, personvognsmekaniker og elektriker.

– Vi vil selvfølgelig gerne have endnu flere fra skoleoplæring og ud i en lærepladsaftale i en virksomhed. Og vi vil samtidig gerne skaffe lærlinge til de mange virksomheder, som i øjeblikket ikke kan få de lærlinge, som de gerne vil have. Mange skoler yder en ekstra indsats i øjeblikket for at få de sidste elever i skoleoplæring ud på en virksomhed, og det vil jeg gerne kvittere for, slutter Signe Tychsen Philip.

tømrer
Der er fundet rekordmange lærerpladser i 2022 … (Foto: Unsplash)

Læs også: Fortsat stigning i lærerpladser

Endelig identifikation i drabssag

Sydøstjyllands Politi kan nu oplyse, at der er sket endelig identifikation af de tre afdøde i drabssagen fra mellem Ry og Skanderborg. Identifikationerne bekræfter Sydøstjyllands Politis foreløbige vurdering.

Det er nu bekræftet af de tre afdøde i sagen er en 54 årig kvinde og en 55 årig mand, der blev fundet på deres bopæl og at den sidste afdøde er kvindens 58 årige tidligere mand.

Det betyder, at politiets foreløbige vurdering om, at der er tale om, at kvindens tidligere ægtefælde, der er bosiddende i København, er kørt til gerningsstedet og har dræbt kvinden og dennes nuværende samlever på deres fælles bopæl og at han derefter har begået selvmord, nu anses for yderligere underbygget. De pårørende er underrettet om den endelige identifikation.

Den endelige identifikation af de afdøde betyder imidlertid ikke, at efterforskningen på den baggrund afsluttes. Efterforskningen fortsætter, som allerede oplyst i går, som en omfattende og bred efterforskning med det formål afdække eventuelle forhold, der kunne tale imod det beskrevne hændelsesforløb. Det betyder blandt andet, at gerningsstedsundersøgelserne og de tekniske undersøgelser fortsætter og der vil således i nogen tid fremover være politi i området, når det er nødvendigt af hensyn til efterforskningen. Det er ikke muligt at oplyse, hvornår den samlede efterforskning kan forventes afsluttet.

Det var onsdag cirka klokken16.30, at Sydøstjyllands Politi modtog en anmeldelse om, at en mand var fundet dræbt på bopælen ved Skanderborg. Ved politiets ankomst kort efter fandt man også den dræbte kvinde. I forbindelse med den indledende efterforskning på gerningsstedet fandt politiets hunde ved 19 – tiden kvindens tidligere mand død i et nærliggende skovstykke.

På baggrund af disse fakta målrettedes efterforskningen i går nat mod den nu formodede gerningsmands færden m.v. På pågældendes bopæl i København fandtes klare indikationer på, at han ønskede at begå selvmord. En foreløbig undersøgelse i politiets registre viste også, at bruddet mellem de tidligere ægtefæller, der blev skilt i 2017, havde været konfliktfyldt og turbulent. Dette element indgår i de videre undersøgelser.

Efterforskningen fortsætter således nu som beskrevet. Sydøstjyllands Politi har aktuelt ikke flere oplysninger til offentligheden i sagen.

politi politibil
De tre lig er nu endeligt identificeret … (Foto: PR)

Læs også: Tre døde ved Skanderborg

Dagens billede: Bryllupskjole sneak peak

· Mere fra samme kategori ·