Læs også:

Close
refshaleøen

SOMMERNEWS: Refshaleøen skal huse ukrainske flygtninge

Nyheder  | 

Refshaleøen skal huse ukrainske flygtninge · Alarmerende mangel på ambulancefolk kræver nationale fremfor regionale løsninger · Flere danskere skal op på cyklen – gevinsten er enorm · Tre udlændinge idømt fængsel og indrejseforbud · ATP øger igen grøn milliardinvestering · Dagens billede: Masser af hæder til danske restauranter · Sommerpostkort: Københavns Havn 🚣🏼‍♂️

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Refshaleøen skal huse ukrainske flygtninge

Det er Refshaleøens Ejendomsselskab, som ejer B&W’s gamle værfts-arealer, der har stillet en grund gratis til rådighed for Københavns Kommunes bestræbelser på at skaffe gode, midlertidige boligløsninger til de tusinder af ukrainere, som flygter fra Ruslands invasion af deres hjemland.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over muligheden:

– I København skal vi gøre alt, hvad vi kan for, at de ukrainske flygtninge, som er kommet til vores by på grund af Putins krig, føler sig velkomne. De seneste fire måneder har vores civilsamfund og myndigheder arbejdet forbilledligt med at hjælpe ukrainere, som står i en meget sårbar situation. Og jeg er rigtig glad for, at private virksomheder som Refshaleøens Ejendomsselskab også står klar til at bidrage. Jeg er stolt over at være overborgmester i et København, der står sammen og løfter en vigtig samfundsopgave i fællesskab, siger Sophie Hæstorp Andersen.

På Refshaleøen glæder man sig til at tage godt imod de nye beboere, når Københavns Kommune måtte være klar til det og have behovet:

”Det er en fælles opgave at sørge godt for ukrainerne i København. Den føler vi os kaldet til at være med til at løfte på Refshaleøen, hvor vi allerede har midlertidige studieboliger og byder tusindvis af københavnere og gæster fra hele verden velkommen til de mange aktiviteter herude, udtaler Jes Transbøl, administrerende direktør i Refshaleøens Ejendomsselskab, der er ejet af pensionskasserne Sampension, PKA, Pensam og PFA.

– Arealet ved indkørslen til Refshaleøen er allerede udstyret med de nødvendige forsyninger til pavillonboliger, og derfor er det oplagt at stille den gratis til rådighed for kommunen, fortsætter Jes Transbøl om grunden, der ifølge aftalen skal huse de midlertidige boliger indtil udgangen af 2024.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Jens-Kristian Lütken (V), er glad for det nye tilbud om en pavillonby på Refshaleøen.

– Situationen med de mange fordrevne ukrainske flygtninge er stadig meget alvorlig. Vi kæmper dagligt for at skaffe alle tag over hovedet. At der nu kommer endnu en mulighed for at lave en pavillonby, er kun godt, fordi vi så har flere muligheder, vi kan bringe i spil, hvis der pludselig kommer endnu flere ukrainske flygtninge til København. Så vi er meget glade for tilbuddet, for en pavillonby er stadig en fornuftig løsning – tingene taget i betragtning, siger Jens-Kristian Lütken.

Der er i forvejen planlagt en pavillonby på kommunale arealer på Amager Strandvej nær øen Prøvestenen.

– Jeg synes, at det er ekstremt vigtigt, at indkvarteringen af de ukrainske flygtninge ikke kun er en statslig og kommunal opgave, men derimod en folkeopgave. Derfor hilser jeg alle private tiltag velkomne, siger Jens-Kristian Lütken.

Det ligger endnu ikke fast, hvornår de første flygtninge vil flytte ind på Refshaleøen.

refshaleøen
Refshaleøen skal huse ukrainske flygtninge … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Stærkere EU-samarbejde er det stærkeste forsvar mod Ruslands aggressioner i Ukraine

Alarmerende mangel på ambulancefolk kræver nationale fremfor regionale løsninger

Sommerferien er i gang. Dermed går reddermanglen fra det værre til det endnu værre i Danmark, sådan som debattører og læger på det seneste har skrevet i landets aviser. Reddernes Fagforening deler bekymringen og ønsker at råbe de ansvarlige politikere op med fælles nationale løsninger, så redderne igen får lyst til at blive i faget – og vi én gang for alle kan få løst problemet.

Gennem en årrække har der været kamp til stregen for at levere mest muligt ambulanceberedskab for færrest mulige penge i landets regioner. Her har regionerne presset de gamle overenskomstbærende fagforeninger udover kanten til at levere varen – og endda skabt forskellige forhandlingsresultater, så der er store regionale lønforskelle i Danmark. Det har skabt alarmerende problemer, sådan som det for eksempel er beskrevet i Aarhus Stiftstidende den 26. juni og Horsens Folkeblad den 10. juni ligesom Lægernes Ugeskriftet.dk den 24. juni efterlyser oprustning af og bedre samarbejde i det præhospitale.

– Lige nu ser vi resultatet af ST- og ambulanceredderes forringede arbejdsforhold, hvor en ellers trofast faggruppe flygter fra faget. Og det har ikke gjort det bedre, at der er store regionale lønforskelle for samme arbejde, fortæller Bent Holst Sørensen, der er ambulancebehandler ved Præhospitalet Region Midtjylland.

Han er også bestyrelsesmedlem i Reddernes Fagforening, der mener, at en af løsningerne er en landsdækkende overenskomst med fælles vilkår for alle ST- og ambulancereddere, så flugten fra faget stoppes. Men redderflugten kalder også på andre løsninger, understreger Bent Holst Sørensen.

Reddere brænder for de syge og tilskadekomne – men vil ikke brænde ud
Blandt landets reddere hersker en særlig ånd, hvor hver enkelt brænder for at stå til rådighed for syge og tilskadekomne patienter. Men når reddermanglen i Danmark er så faretruende høj og et hav af beredskaber ikke er til rådighed, betyder det, at der kommer en øget belastning på den enkelte redder.

– Responstiderne stiger og stiger, presset på den enkelte redder øges og skaber en ond spiral. I øjeblikket ser vi mange reddere, der ‘må melde sig ude af drift’ på grund af træthed. For som redder må man ifølge færdselsloven ikke føre et køretøj, hvis man ikke føler sig i stand til det. Samtidig øger trætheden en risiko for patientfejl, understreger Bent Holst Sørensen.

Reddernes Fagforening ønsker derfor at råbe de ansvarlige politikere op og henstille til, at der bliver lavet en landsdækkende brancheoverenskomst, så redderne bliver i faget, og dem, der har forladt det, måske vil vende tilbage.

– Vi er samtidig helt enig i, at præhospitalet skal oprustes, sådan som Jesper Juul Larsen, ledende overlæge på akutafdelingen på Nordsjællands Hospital og Thomas A. Schmidt uddannelses- og forskningsansvarlig overlæge på Nordsjællands Hospital skriver i deres kronik i Ugeskriftet.dk den 24. juni. Derfor arbejder vi for en professionsbachelor på paramedicinerniveau med indbygget praktik, der både vil skabe flere udviklingsmuligheder for dem inden for og uden for faget.

ambulance ambulancefolk
Ambulancebehandler Bent Holst Sørensen ved Præhospitalet Region Midtjylland på job. (Foto: PR)

Læs også: Ny undersøgelse viser PTSD hos brandmænd og reddere

Flere danskere skal op på cyklen – gevinsten er enorm

Når vi tager cyklen i stedet for bilen, får vi pulsen op og frisk luft. Vi udleder mindre CO2 og fylder mindre på vejene. Hvis den danske befolkning cykler 10 procent mere end i dag, vil vi få 235.000 færre sygedage og en samfundsøkonomisk sundhedsgevinst på 2,5 milliarder kroner, viser en analyse som Incentive har lavet for DI.

Danmark er kendt som et cykelland, og i de kommende dage, hvor vi lægger byer og veje til tre etaper af Tour de France, vil hele verden kigge misundeligt på vores cykelkultur. Men faktisk er der 20 procent færre, som cykler i dag end for otte år siden.

– Jeg tror ikke, det er gået helt op for politikerne endnu, hvor stort og voksende et samfundsmæssigt problem det er, at flere og flere vælger cyklen fra. Det er noget, som bør optage politikere, der arbejder med sundhed, klima, miljø, energi, transport og ikke mindst økonomi, siger Karsten Lauritzen, branchedirektør i DI Transport.

Hvis vi samlet cykler bare 10 procent mere, vil der komme færre sygemeldinger – svarende til 235.000 sygedage om året. Arbejdsgiverne vil spare 223 millioner kroner til løn under sygdom. Og den samfundsøkonomiske sundhedsgevinst er på 2,5 milliarder kroner, viser analysen. Dertil kommer at trængslen på vejene også vil blive mindre.

Hvis vi sammenlagt cykler 20 procent mere, kan man gange gevinsten med to.

– Der skal et helt andet fokus på cyklens samfundsmæssige rolle. Politisk har vi i skåltaler pralet af at være et attraktivt cykelland, men samtidig har vi forsømt at skabe opmærksomhed om cyklisme og prioritere midler til cykelinfrastruktur, siger Karsten Lauritzen.

Cyklen er ikke et alternativ til bilen over hele landet, men dog mange flere steder end man skulle tro. Det forudsætter målrettede investeringer, hvis flere skal hoppe på cyklen – ikke mindst uden for de store byer, hvor det kan være utrygt at cykle i vejkanten. Der skal investeres i cykelstier, cykelparkeringspladser og det skal være muligt at tage cykler med i tog og busser. DI foreslår, at den statslige cykelpulje på tre milliarder kroner frem mod 2035 bliver mindst en halv gang større.

Arbejdsgiverne bør gå foran og tage opgaven på sig, mener Karsten Lauritzen.

– Mange arbejdsgivere ser det desværre ikke som deres opgave og ansvar at påvirke medarbejdernes transportvaner. Men det bør de nok. Der er god økonomi – både for den enkelte, virksomheden og samfundet i at få flere til at cykle, fordi det fører til færre sygedage. Måske kan virksomhederne endda spare på p-pladserne, som er en stor udgift, siger han.

Hvis flere skal cykle, kræver det blandt andet, at regeringen og Folketinget ændrer skattereglerne, så det bliver mere attraktivt for arbejdsgiverne at hjælpe medarbejdere afsted på cyklen. De kan for eksempel også justere befordringsfradraget, så det bliver mere økonomisk attraktivt at cykle.

Forskningen i hverdagscykling skal styrkes, mener DI. Indsamling af viden om effekterne af forskellige indsatser er i dag begrænset. Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme har kun én medarbejder og en bevilling på få år.

– Det kræver hårdt arbejde og skarpe prioriteringer at udvikle Danmark som en cykelnation. Vi skal blive klogere på, hvordan vi påvirker transportvanerne, men vi skal også udvikle og udnytte nye teknologiske og planmæssige løsninger. Og så skal vi simpelthen blive bedre til at dele erfaringer og lære af vores fejl, siger Karsten Lauritzen.

di cykel
Flere danskere skal cykle … (Foto: Sif Meincke)

Læs også: 10 smarte måder til cykelopbevaring i små hjem

Tre udlændinge idømt fængsel og indrejseforbud

To litauere og en pakistaner er alle dømt til udvisning af Danmark i seks år. Tre udenlandske mænd er blevet dømt ved retten i Sønderborg. Udover fængselsstraffe er de alle dømt til udvisning af landet i seks år.

En 24-årig pakistansk mand er dømt for dokumentfalsk, efter han den 14. maj i år forsøgte at rejse ind i Danmark med bus ved Frøslev grænse. Manden legitimerede sig med en græsk opholdstilladelse og et pakistansk pas, som medarbejderne ved UKA Vest vurderede som falske. Den 24-årige mand blev idømt en fængselsstraf på 40 dage og et indrejseforbud på seks år.

En 32-årig litauer blev idømt tre måneders fængsel og et indrejseforbud på seks år for et indbrud i Tønder den 16. juni i år. Den dømte blev standset af UKA Vest ved grænsen med koster for mere end 30.000 kroner i bilen. Endelig er en anden litauer blevet idømt fem måneders fængsel og et indrejseforbud på seks år for indbrud i Gørding i september sidste år, hvorfra han stjal en havetraktor. Også han blev afsløret af UKA Vest ved grænsen.

tyskland markvej landskab
Den dømte mand fra Litauen blev standset af UKA Vest ved grænsen med koster for mere end 30.000 kroner i bilen … (Foto: Unsplash)

Læs også: Polsk chauffør udvist af Danmark

ATP øger igen grøn milliardinvestering

For tredje gang investerer ATP i svenske Northvolt, som er udvikler og producent af verdens grønneste elbilbatterier. Danskernes pensionskasse lægger 400 millioner kroner og den samlede investering fra ATP runder nu 1,9 milliard kroner

Som den eneste danske investor deltager ATP nu for tredje gang i en investeringsrunde, der samlet rejser godt 7,8 milliarder kroner til Northvolts videre udvikling.

– Vi er stolte over at bidrage i stor skala til den grønne omstilling. Bæredygtighed er central i vores måde at tænke investeringer på og Northvolt har allerede vist sig at være en fantastisk forretning for vores medlemmer. Selskabet er førende i verden i arbejdet med at genbruge batterier og bruger grøn strøm i sin fremstillingsproces samtidig med, at ordrebogen er fyldt, udtaler ATP’s administrerende direktør, Martin Præstegaard.

Grønne elbilbatterier udviklet af Northvolt er i høj kurs. Kunder som BMW, Volvo og Volkswagen med flere har allerede lagt bestillinger for mere end 350 milliarder kroner. Pengene fra denne investeringsrunde skal Northvolt blandt andet bruge på at åbne flere fabrikker i Europa.

– Vi er stolte over, at en verdensklasseinvestor som ATP vil fortsætte med at bidrage til Northvolts udvikling og vi arbejder benhårdt for at holde vores løfte om at bygge og levere verdens grønneste batterier, siger Peter Carlsson, CEO og Co-founder af Northvolt.

Sidste år ansatte selskabet 1800 nye medarbejdere og der kommer 150 nye medarbejdere til hver eneste måned.

Northvolts første batterier forlod den svenske fabrik i foråret. Nu skal der udvides med flere fabrikker, så selskabet kan efterkomme den stigende efterspørgsel. Northvolt forventer at fremstille batterier af en samlet kapacitet 150 GWh årligt i 2030. Sammenlignet med producenter, der bruger kulenergi, vil Northvolt-batterierne sætte 80% mindre CO2-aftryk. Det vil de blandt andet gøre ved at fremstille råmateriale af genbrug og drifte deres fabrikker med 100% grøn energi.

Siden ATP indtrådte i 2019, har Northvolt diversificeret produktionen yderligere. Ud over batterier til elbiler, har Northvolt også udviklet et mobilt batteri med skalérbar kapacitet. Det mobile batteri, kan for eksempel. lagre grøn energi nok til at drive en byggeplads, afholde koncerter eller erstatte dieselgeneratorer ved strømnedbrud.

Læs mere om Nothvolt.

atp
ATP laver stor grøn investering … (Foto: Administrerende direktør Martin Præstegaard / ATP Presse)

Læs også: ATP Ejendomme indgår milliardhandel med Carlsbergbyen

 

Dagens billede: Masser af hæder til danske restauranter

Sommerpostkort: Københavns Havn 🚣🏼‍♂️

· Mere fra samme kategori ·