Læs også:

Close
vindmølle energi

NEWS: Vi skal turde satse stort på den grønne omstilling

Nyheder  | 

Vi skal turde satse stort på den grønne omstilling · Mand varetægtsfængslet for bedrageri for mindst 307 millioner kroner · ATP Ejendomme indgår milliardhandel i Carlsberg Byen · Danmark øger kriseniveauet og erklærer early warning på gas · Intensiv færdselskontrol hele sommeren mod påvirkede trafikanter · Dagens billede: Bill Gates mening om kryptovaluta

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Vi skal turde satse stort på den grønne omstilling

Vi skal femdoble produktionen af vedvarende energi inden 2030. Det anbefaler DI i et forslag til en grøn samfundskontrakt. Den enorme stigning i produktionen er nødvendig, hvis vi skal gøre os uafhængige af russisk gas, leve op til vores klimaløfter og sikre os en fremtidig rolle som førende leverandør af grøn energi.

I slutningen af maj meldte fem nordeuropæiske regeringschefer ud, at Nordsøen skal være et grønt kraftværk i 2050. Inden da skal der placeres 10.000 vindmøller på havet. Visionen er god, men det skal gå endnu stærkere, mener DI.

– Vi skal turde at satse stort og sætte tempoet voldsomt op i den grønne omstilling. Selvfølgelig rummer det nogle risici, men hvis vi i fremtiden skal have en høj forsyningssikkerhed og blive en leverandør af grøn energi til resten af Europa, skal vi rykke allerede på kort sigt, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

– Behovet for grøn strøm er så enormt, at der skal ske grundlæggende forandringer i godkendelsen af projekterne, hvis vi skal opfylde behovet. Myndighederne skal lægge rammerne og ellers sætte markedet frit.

I de kommende år vil der komme langt flere elbiler og varmepumper. Industrien vil skifte fra fossile brændsler til el, og vi skal i gang med at producere bæredygtige brændstoffer til lastbiler, skibe og fly gennem Power-to-X. Det kræver en produktion på 107 TWh (terawatt timer) grøn strøm i 2030 i forhold til 22 TWh i 2021 – altså en femdobling.

På et topmøde i Esbjerg i maj viste regeringscheferne vilje til handling. Og både virksomheder og investorer har meldt sig klar.

– Den politiske vilje er til stede, vi har teknologien på plads, og investorerne er klar til at skyde penge i projekterne. Derfor rækker vi nu hånden ud til beslutningstagere, myndigheder og borgere, fordi vi i Danmark har en stolt tradition for at løse store udfordringer i fællesskab. Det kan og skal vi gøre igen, udtaler Troels Ranis.

DI anbefaler også, at vi skal blive langt mere energieffektive. Samfundsøkonomiske beregninger viser, at investeringer i energieffektiviseringer næsten vil halvere meromkostningerne for at nå klimamålet i 2030. Det kræver blandt andet, at vi udnytter industriens overskudsvarme.

– Energieffektiviseringer har en effekt på kort sigt. Jo mere energieffektive vi er i virksomhederne og husstandene, jo mindre afhængige er vi af russisk gas. Og jo mindre følsomme er vi over for de stigende energipriser, siger Troels Ranis.

Det er også nødvendigt at forstærke infrastrukturen med flere elkabler og gasledninger til grøn gas.

Formanden for specialudvalget under DI Energi, som står bag udspillet, lægger meget vægt på, at infrastrukturen får et løft.

–  Vi kan kun gøre os fri af russisk gas og olie og sætte grøn strøm til energiomstillingen, hvis vi udbygger elinfrastrukturen i takt med udbygningen af vedvarende energi og elektrificeringen af vores energiforbrug. Derfor har vi brug for en grøn samfundskontrakt. Selskaber skal forpligte sig til at rettidig udbygning af infrastrukturen , og politikere og myndigheder skal gentænke reguleringen, så der skabes fremadrettet transparens og sikkerhed for en økonomi, der kan bære de store infrastrukturinvesteringer, slutter Knud Pedersen, adm. direktør i Andel.

DI anbefaler også, at det samlede gasforbrug er grønt allerede i 2027. Det kræver en massiv udbygning med nye biogasanlæg og en udvidelse af de eksisterende.

Endelig anbefaler DI, at regeringen indleder arbejdet med en ny eksportstrategi. Det skal sikre, at flere grønne, danske teknologiske løsninger kommer ud i verden – til glæde for dansk økonomi og klimaet.

vindmølle energi
Der skal satses stort på grøn energi … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Bred milliardaftale sætter turbo på nye grønne brændstoffer

Mand varetægtsfængslet for bedrageri for mindst 307 millioner kroner

Københavns Politi anholdte mandag en 42-årig mand, som er sigtet for bedrageri mod en række investorer, der troede, de investerede i konkursboer.

Efter en intensiv efterforskning slog Københavns Politi til mandag på fem adresser, som den 42-årige anholdte har tilknytning til. Der er tale om adresser i Hellerup, Gribskov, Halsnæs, Sorø og i København, hvor manden blev anholdt. Der blev foretaget ransagninger alle fem steder.

Den anholdte mistænkes for i flere tilfælde at have bedraget investorer til at betale store millionbeløb i den tro, at de investerede i konkursboer.

– Efter en anmeldelse fra et konkursbo har vi gravet os ned i materialet. Det peger på, at den sigtede har lovet et stort og sikkert afkast ved investeringer i konkursboer, men i virkeligheden ikke har ført investeringerne videre som aftalt, siger vicepolitiinspektør Peter Reisz fra Afdelingen for økonomisk kriminalitet i Københavns Politi.

Politiet mangler stadig at gennemgå en større mængde materiale i sagen, men allerede nu tegner der sig et mønster i, hvordan bedragerierne er foregået.

– Det er vores opfattelse, at investor A har indbetalt nogle penge til gerningsmanden. Investor B har gjort det samme, men de penge er derefter udbetalt til investor A for at foregive, at der er sket et afkast. Denne fremgangsmåde er fortsat med flere investorer, indtil der nu mangler et større millionbeløb, fortæller Peter Reisz.

Den anholdte er sigtet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed og blev fremstillet med krav om varetægtsfængsling i grundlovsforhør senere på mandagen.

huse
Mand varetægtsfængslet for bedrageri for mindst 307 millioner kroner …(Foto: PR)

Læs også: Sådan brugte Britta Nielsen pengene fra bedrageriet

ATP Ejendomme indgår milliardhandel i Carlsberg Byen

ATP Ejendomme har erhvervet sig fem ejendomme fra Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S, der står bag Københavns nye Vesterbro-kvarter. Det er ATP Ejendommes første køb i Carlsberg Byen og betyder en styrkelse af ATP Ejendommes portefølje på markedet i hovedstaden.

ATP Ejendomme køber de fem erhvervsejendomme med et samlet areal på cirka 21.500 m2 fra Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S. Ejendommene er nyopførte i årene 2021-2022 og består udelukkende af ejendomme til erhvervsudlejning.

– Vi er utroligt glade for at have solgt hele fem centrale ejendomme, der rummer både kontorer, F&B- og retail-enheder, til en så stor og velrenommeret dansk ejendomsinvestor. En del af ejendommene er allerede lejet ud til gode, solide lejere, og vi ser frem til et godt samarbejde med ATP Ejendomme omkring udlejning af de få resterende arealer, siger Jens Nyhus, adm. direktør i Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S.

Ejendommenes beliggenhed gjorde dem oplagte for ATP Ejendomme. Om købet siger investeringsdirektør André Scharf:

– En langsigtet investering i Carlsberg Byen er særligt attraktiv på grund af den stemning, som Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S har haft succes med at udvikle. En stemning som stammer fra et fantastisk miks af beboelse, kontorer og butikker i området. Købet af de moderne og centrale erhvervslejemål af en samlet størrelse på 21.500 m2 er efter vores opfattelse en unik mulighed og særdeles attraktivt for kontorkunder – både nu og på lang sigt, siger investeringsdirektøren og fortsætter:

– Investeringen giver ATP Ejendomme stor mulighed for at indtage en langsigtet position i et vækstområde, og vi betragter disse ejendomme som en oplagt tilføjelse til ATP Ejendommes i forvejen stærke kontorportefølje.

Ifølge André Scharf trækker investeringen ligeledes tydelige tråde til ATP Ejendommes strategi:

– Jeg er meget tilfreds med opkøbet, fordi det understreger to centrale elementer i vores strategi; at vi flytter flere langsigtede investeringer ind på dansk jord og vores ambition om at sikre rammerne for den moderne arbejdsplads med attraktive erhvervsejendomme i de største danske byer.

Carlsberg Byen har de seneste år været i rivende udvikling og hele området er siden 2012 vokset op fra grunden, hvor bryggerigiganten Carlsberg siden det 19. århundrede har haft sine bryggeriaktiviteter. Kvarteret står allerede 80 % færdig, mens den sidste del forventes færdig ved udgangen af 2024.

Københavns nye bykvarter er allerede i dag en veletableret og populær del af Vesterbro med boliger, grønne byrum, butikker, institutioner, byliv, kultur og erhvervsliv. Alt det der skal til for at skabe et levende kvarter.

Om ATP Ejendomme: 

ATP Ejendomme ejer, drifter og udvikler nogle af Danmarks smukkeste ejendomme med samlede ejendomsinvesteringer, som beløber sig til cirka 45 milliarder kroner. ATP Ejendomme er ejet af danskerne, og med det følger et særligt ansvar.

ATP Ejendomme er en del af ATP, som er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. ATP løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning med 5,4 millioner medlemmer og en pensionsformue på 947 milliarder kroner (pr. 31.12.2021). ATP’s opgave er at sikre gode, stabile pensioner, så danskerne har lidt mere at leve for den dag, de går på pension.

carlsberg byen
ATP Ejendomme investerer i Carlsberg Byen … (Foto: PR)

Læs også: ATP investerer i miniputfodbold

Danmark øger kriseniveauet og erklærer early warning på gas

Energistyrelsen har vurderet at der er behov for, at Danmark går i early warning. Det sker fordi vi de seneste dage har set en betydelig reduktion i gas-flowet fra Rusland til det europæiske marked via Nord Stream 1.

Early Warning er især en varsel til gashandlerne om, at de skal opføre sig ansvarligt. Det er således tale om rettidig omhu, og et signal om at vi følger udviklingen på markederne meget nøje. Men Danmarks forsyningssikkerhed er i øjeblikket ikke i alvorlig fare, og der fyldes fortsat på de danske gaslagre.

– Det er en alvorlig situation vi står i, men jeg vil også gerne understrege, at selvom Danmark nu er i early warning, så står vi ikke i en forsyningskrise. Vi kan i den nuværende situation opretholde forbruget hos alle husholdninger og i alle virksomheder. Men jeg vil opfordre til at alle spare på energien, hvor de kan. Situationen kan hurtigt ændre sig og vi følger derfor udviklingen på gasmarkedet meget tæt, forklarer klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

Mængden af gas der er leveret fra Rusland til Tyskland via Nord Stream 1 er de seneste dage reduceret med 60 procent. Ifølge Rusland skyldes årsagen, at der mangler komponenter til Siemens kompressorer, og at renoveringen heraf, der sker i Canada, er forsinket på grund af Canadas sanktioner mod Rusland.

– I øjeblikket lagrer vi i Danmark mere gas end vi bruger og vores lagre er godt rustet – og der fyldes forsat på de danske lagrer. Skulle der opstå en ny og forværret udvikling, så har vi værktøjer klar i skuffen – heriblandt en nødplan, der kan aktiveres, hvis vi kommer til at stå en reel mangelsituation, fortsætter klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

Myndighederne følger situationen tæt, men har ikke kunne få endeligt bekræftet den reelle årsag til, at det russiske gasselskab Gazprom har reduceret gasflowet.

– Ruslands invasion af Ukraine har i den grad sat to steger under, at klimapolitik, forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen. Rusland bruger vores afhængighed af gas til at presse sammenholdet i Europa. Putin ønsker splittelse i vores fælles front. Men lad mig slå helt fast, vi lader os ikke presse. Vi står stærkt sammen via sanktioner og vores ønske om at frigøre hele Europa fra russisk gas, slutter klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

Faktaboks:

EU’s kriseberedskab
I EU er der fælles regler for, hvordan man skal håndtere en gas-krise. Der er tre kriseniveauer: ‘Early Warning’, ‘Alert’ og ‘Emergency’:

• Early Warning erklæres, når der foreligger konkrete, alvorlige og pålidelige oplysninger om, at der kan indtræffe en hændelse, som sandsynligvis vil resultere i en betydeligt forringet gasforsyningssituation og sandsynligvis vil føre til, at alarm- eller nødsituationsniveauet udløses

• Alert erklæres, når der opstår en gasforsyningsafbrydelse eller en usædvanlig høj gasefterspørgsel, hvilket resulterer i en betydeligt forringet gasforsyningssituation, men markedet er stadig i stand til at håndtere denne afbrydelse eller efterspørgsel uden at anvende ikke-markedsbaserede foranstaltninger

• Emergency erklæres, når der forekommer en usædvanlig høj gasefterspørgsel, en betydelig gasforsyningsafbrydelse eller anden betydelig forringelse af gasforsyningssituationen, og alle relevante markedsbaserede foranstaltninger er blevet gennemført, men gasforsyningen er utilstrækkelig til at opfylde den resterende gasefterspørgsel, således at det tillige er nødvendigt at indføre ikke-markedsbaserede foranstaltninger.

putin krig ukraine demonstration
Mængden af gas der er leveret fra Rusland til Tyskland via Nord Stream 1 er de seneste dage reduceret med 60 procent … (Foto: Pexels)

Læs også: Danmark skal være grønnere og uafhængig af gas fra Rusland

Intensiv færdselskontrol hele sommeren mod påvirkede trafikanter

Er du klar til et pust? For Færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi laver hele sommeren en særlig indsats rettet mod trafikanter, der er påvirkede af spiritus eller narkotika.

Fra i mandags den 20. juni til søndag den 31. juli 2022 gennemfører færdselsbetjentene i Syd- og Sønderjyllands Politi en særlig indsats rettet mod trafikanter, der er påvirkede af spiritus eller narkotika.

Politiets Er-du-klar-til-et-pust-kontroller vil blandt andet finde sted i forbindelse med større offentlige arrangementer som byfester, koncerter m.m., men der vil også være kontroller andre steder i sommerlandet. Og den målrettede indsats er således geografisk spredt over hele politikredsen.

– Spiritus- og narkokørsel skaber farlige situationer, fordi de påvirkede trafikanter har svært ved at overskue situationen og reagerer for langsomt. De er kort og godt ikke længere fuldt opmærksomme og har svært ved at læse trafikken. Og dermed stiger risikoen for ulykker, understreger operativ leder af færdselsafdelingen, politikommissær Mads Bruhn Lund fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der er således cirka 10 gange højere risiko for at komme alvorligt til skade som bilist, hvis man er spirituspåvirket i let grad. Risikoen stiger eksplosivt med stigende promille, og i hver femte dødsulykke i trafikken er der således spirituspåvirkede trafikanter indblandet.

Færdselspolitiet gennemfører den særlige indsats i juni og juli, da der erfaringsmæssigt sker flere spiritusulykker med personskade i sommermånederne end for eksempel i november og december.

Fem kommuner i politikredsen, Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen, bakker op om indsatsen ved at deltage i Rådet for Sikker Trafiks kampagne på området. Og i disse kommuner vil trafikanterne således kunne se Er-du-klar-til-et-pust-plakater i vejkanten på udvalgte strækninger.

Gode råd:

Politiet anbefaler, at du eventuelt kan gøre følgende i et forsøg på at hindre spirituskørsel:

  • Fortæl ham eller hende, at du har det skidt med, at han/hun kører
  • Forsøg at tale ham/hende fra at køre og tag evt. bilnøglerne
  • Allier dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden
  • Ring efter en taxa og lån evt. ham/hende penge til taxaen
  • Tilbyd en overnatning
  • Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket
  • Hvis han/hun alligevel kører, så kontakt politiet på telefon 1-1-4
Øl, alkohol, fest, vinter, afterski
Husk ikke at køre bil, hvis du har drukket … (Foto: Pexels)

Læs også: Mand fra Fyn idømt forvarring

Dagens billede: Bill Gates mening om kryptovaluta

· Mere fra samme kategori ·