Læs også:

Close
flytte flyttekasser

Uklare og mangelfulde aftaler er ‘normalen’ hos ejendomsmæglerne

Nyheder  | 

Uklare og mangelfulde aftaler er ‘normalen’ hos ejendomsmæglerne · Weleda og Arizona Muse i samarbejde for at redde ‘jordens hud’ · 20-årig mand idømt 2 ½ års fængsel for voldtægt · Aftale mellem ISOBRO og Mastercard sikrer flere penge til indsamlingsorganisationer · Viggo dropper biler – satser nu på vandtransport · Dagens billede: Et trist farvel

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Uklare og mangelfulde aftaler er ‘normalen’ hos ejendomsmæglerne

To gange om ugen klages der over en ejendomsmægler. Langt hovedparten af klagerne handler om uklart aftalegrundlag eller manglende og misvisende oplysninger i ejendomsmæglerens salgsmateriale. Det urovækkende er, at det er de samme emner, som går igen år efter år.

– Det er ganske enkelt for ringe og for dårligt. De bolighandlende skal kunne stole på de dokumenter, der indgår i en bolighandel – også når de kommer fra ejendomsmægler, så kontant lyder det fra Danske BOLIGadvokater.

Et kig i kendelserne fra Nævnet for Ejendomsformidling viser, at hovedparten af klagerne handler om uklare aftaler og formuleringer i salgsmaterialet, købsaftaler og andre af bolighandlens mange dokumenter. Det er de samme emner, som går igen år efter år. Nævnets afgørelser ligger offentlig tilgængelige og kan give de bolighandlende et tydeligt pejlemærke om, hvor problemerne gemmer sig.

– Det lyder måske ikke af meget, men da alle klager til nævnet skal være skriftlige og al kommunikation skal foregå på skrift samtidig med, at man kan se frem til en sagsbehandlingstid på 8 måneder samt betaling af klagegebyr, så ved vi, at mørketallet er langt, langt større. Vi ser desværre en tydelig sammenhæng til de henvendelser, vi præsenteres for, når køberne henvender sig til en Dansk BOLIGadvokat. I bund og grund er det nemlig de samme emner, som vi hjælper køberne med at få løst, inden bolighandlen er endelig, forklarer advokat Niels Erlandsen, der er formand for Danske BOLIGadvokater. Han fremhæver advokatforbeholdet som en sikring mod de mange fejl og deres konsekvenser.

Fortielse af oplysninger, manglende lovliggørelser og brugsbegrænsninger. I klagerne hos Nævnet for Ejendomsformidling er der ofte tale om manglende oplysninger om for eksempel boligarealer, manglende lovliggørelser, begrænsninger som følge af servitutter eller ikke omtalte skader med videre …

Et typisk eksempel er et lokale, der i salgsmaterialet indregnes i boligarealet, selvom man ikke må benytte fx en kælder til bolig. Det kan også være en havestue eller en garage, som pludselig er angivet som boligareal. Det vil sige, at køber tror, de køber en bolig på 150 m2, men i virkeligheden er den kun på 120m2, fordi 30m2 udgør garage.

Der er også sager om fortielse af afgørende oplysninger om ejendommen. En af sidste års kendelser drejer sig om manglende oplysninger om en igangværende udstykning, som ville medføre, at den grund, der blev handlet, ville blive meget mindre efter overtagelse. En anden om en fredning, som forhindrede yderligere bebyggelse, selvom der i salgsopstillingen stod, at det var muligt at bygge nyt.

Formanden for Danske BOLIGadvokater har 3 anbefalinger til boligmarkedet:

Købere bør altid indsætte et advokatforbehold i enhver bolighandel – det giver dem tid til sammen med deres advokat at gennemgå hele aftalegrundlaget og fange fejl og mangler
Ejendomsmæglere og køberrådgivere bør med udgangspunkt i Nævnet for Ejendomsformidlings kendelser gøre en dyd ud af at sikre et korrekt, dokumenteret og retvisende aftalegrundlag – og dermed undgå, at det er de samme emner, der klages over år efter år.
Både sælger og køber skal sikre sig, at alle oplysninger omkring handlen er korrekte.

Faktaboks:

Et advokatforbehold er ikke automatisk med i købsaftalen. Køber skal derfor selv sørge for, at advokatforbeholdet skrives ind i købsaftalen. Normalt er et advokatforbehold tidsbegrænset til 5 hverdage, det skal skrives ind i selve købsaftalen og bør formuleres således:

‘Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den … dato … kl. 16.’

Vil man som sælger eller køber klage over den rådgivning, man har modtager fra ejendomsmægler eller køberrådgiver, kan man klage til Nævnet for Ejendomsformidling. Behandlingen og afgørelsen af klagen sker udelukkende på baggrund af skriftligt materiale. Det er således ikke muligt at afgive mundtlig partsforklaring eller at føre vidner for nævnet. Nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid er pt. otte måneder.

boligejer.dk/klage-over-ejendomsmaegler finder man link og vejledning.

Nævnets afgørelser kan se på: ejendomsmaeglernaevnet.dk/naevnets-afgorelser/

smiley
(Foto: PR)

Læs også: Gode råd hvis du skal flytte hjemmefra

Weleda og Arizona Muse i samarbejde for at redde ‘jordens hud’

Weleda – en af verdens mest bæredygtige hudplejevirksomheder – indgår samarbejde med model- og miljøaktivist Arizona Muse og hendes velgørenhedsorganisation DIRT. Sammen lancerer de den globale kampagne Save Earth’s Skin, der har til formål at øge bevidstheden om jorden og dens betydning for en bæredygtig fremtid. I løbet af året vil Weleda investere næsten 3 millioner DKK til projekter til gavn for jordens vitale økosystem.
Jordbunden er et komplekst og levende økosystem, der med sine milliarder af mikroorganismer har en vigtig funktion for vores planets sundhed.

– Jorden er hjemsted for en fjerdedel af alle levende væsener i verden, og en sund jord er ikke kun vigtig for at beskytte biodiversiteten. Den har også fantastiske egenskaber som at binde kulstof, regulere temperaturen og ikke mindst tilbyde en mangfoldig og frugtbar vegetation, fortæller Anders Tengelin, administrerende direktør i Weleda Norden.

Lige nu er en tredjedel af verdens jordbund truet, og hvert år går over en milliard tons jord tabt i kølvandet på skovrydning og andre miljøpåvirkninger. Det truer dyrs og planters levesteder, øger udledningen af drivhusgasser og har konsekvenser for alt fra den mad, vi spiser, det tøj, vi har på til ingredienserne i vores hudpleje.

Et hjerteprojekt for Arizona Muse:

– Som miljøforkæmper brænder jeg for at finde løsninger på klimaforandringerne for uden en sund jord kan intet vokse. Save Earth’s Skin-samarbejdet handler om at behandle jordbunden, jordens hud, som vi ville gøre med vores egen hud – uden skrappe kemikalier, men med omsorg og respekt. Det er et projekt, der står mit hjerte meget nært, fortæller Arizona Muse, grundlægger af DIRT.

Weleda er en af verdens førende producenter af certificeret, naturlig hudpleje. For Weleda er sund jord og biodiversitet en forudsætning for at opnå den rette kvalitet af produkterne. Bæredygtighedsforpligtelsen rækker derfor ud over råmaterialerne i virksomhedens naturlige hudplejeprodukter.

– Vi ønsker med kampagnen at gøre opmærksom på vigtigheden af en sund jord, og hvordan jordens kvalitet påvirker os. Vores kampagne, Save Earth’s Skin, handler netop om at sætte fokus på vores jords behov. Den har brug for pleje og at kunne ånde, præcis som vores egen hud har det, fortsætter Anders Tengelin, CEO i Weleda Norden.

Kampagnen starter i april og løber i hele 2022. Formålet med kampagnen er at oplyse om vigtigheden af jordkvalitet, blandt andet ved at lære hvordan vi passer på jorden i egen have og er bevidste om vores valg af produkter, så de aktivt understøtter afgrøder med fokus jordens kvalitet.

weleda dirt
Weleda og DIRT indgår samarbejde … (Foto: PR)

Læs også: Maj måneds beautynyheder

20-årig mand idømt 2 ½ års fængsel for voldtægt

En 20-årig mand blev i torsdags ved Retten i Randers idømt to et halvt års ubetinget fængsel for at have voldtaget en 18-årig kvinde på en adresse i Randers.

Kvinden var den 13. januar hjemme hos den 20-årige til en privat fest, og det var her, at voldtægten ifølge dommen fandt sted på et værelse.  Selvom kvinden flere gange sagde fra, tog den 20-årige tøjet af hende og gennemførte et samleje mod hendes vilje.

Undervejs tog han blandt andet halsgreb på hende og holdt hende fast. Senere på dagen anmeldte kvinden episoden til politiet.

Politiet fandt kvindens forklaring meget troværdig. Den 20-årige nægtede sig skyldig og forklarede, at der havde været tale om frivillig sex, men retten vurderede, at kvindens forklaring var meget troværdig.

– Voldtægtssager er ofte bevismæssigt vanskelige sager i retten, da det typisk er påstand mod påstand. Forstået på den måde, at der ikke har været andre end tiltalte og forurettede tilstede ved selve akten. I denne sag fandt retten forurettedes forklaring sikker, troværdig og sammenhængende. Hendes forklaring blev endvidere støttet af, at hun kort efter overgrebet skrev en note om det på telefonen, og at hun allerede samme morgen fortalte sin veninde og mor om voldtægten,  forklarer specialanklager Jesper Rubow.

Ud over fængselsstraffen blev den 20-årige dømt til at betale en erstatning på 100.000 kroner til den 18-årige.

Han nægtede sig skyldig og ankede dommen.

politi politibil
20-årig mand idømt 2 ½ års fængsel for voldtægt … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Læge idømt fængsel for bedøvelse og voldtægt af kvinder

Aftale mellem ISOBRO og Mastercard sikrer flere penge til indsamlingsorganisationer

Mastercard, som i dag driver Betalingsservice, og ISOBRO, Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, har indgået en aftale specifikt for indsamlingsorganisationer, der bruger Betalingsservice. Det sker ud fra en fælles ambition om at styrke organisationernes arbejde.

Med 225 medlemmer repræsenterer indsamlingsorganisationernes brancheforening ISOBRO en meget stor del af arbejdet med velgørenhed i Danmark. Rigtig mange danskere støtter loyalt op om organisationernes arbejde og vælger at bidrage med overførsler gennem Betalingsservice.

I en ny aftale har Mastercard og ISOBRO i fællesskab styrket organisationernes arbejde ved at sætte en ny pris på overførsler specifikt til indsamlingsorganisationerne. Aftalen betyder, at prisen for en overførsel fremover bliver 99 øre.

– Vi er meget tilfredse med, at vi nu har en aftale om et beløb for overførsler, som vi vurderer, kan sikre omkring 41 millioner kr. årligt til vores medlemmers uvurderlige arbejde. Mange af vores medlemmer har undervejs i processen været meget involveret og har presset på for, at der kunne frigives flere midler til velgørenhed. Vi har haft en tæt og konstruktiv dialog med Mastercard, som med en ny løsning også bakker op om indsamlingsorganisationerne og den vigtige rolle, de har i samfundet, forklarer Ann Leistiko, formand for ISOBRO og fortsætter:

– Vi har en fælles ambition og et samarbejde, som vi ser frem til at udvikle. Vi vil blandt andet drøfte, hvordan Mastercard også kan bidrage med yderligere ressourcer, kompetencer og viden, som vil være til gavn for vores medlemmer.

Mastercard overtog Betalingsservice sidste år og har siden haft en konstruktiv dialog for at finde en god løsning sammen med ISOBRO. Mastercard ser med aftalen frem til at styrke organisationernes arbejde gennem de bidrag, som i dag modtages via Betalingsservice. Mastercard tilbyder udover den traditionelle forretning med betalingskort løsninger til digital betaling af regninger, konto-til-konto overførsel mv. Selskabet har i dag mere end 300 medarbejdere i Danmark og Norge.

– I Mastercard har vi en lang tradition for at samarbejde med indsamlingsorganisationer, og det kan vi nu også knytte til vores nye aktiviteter i Danmark. Aftalen med ISOBRO er skræddersyet til at støtte op om deres arbejde og giver os mulighed for at demonstrere, at vi anerkender den særlige rolle og betydning, som indsamlingsorganisationerne har, slutter Peter Klein, Executive Vice President i Mastercard.

Den nye pris for overførsler med Betalingsservice for ISOBROs medlemmer vil gælde fra 1. juli 2022.

røde kors
Unge støtter også op om den kommende Røde Kors indsamlinger … (Foto: Peter Sørensen)

Læs også: Hvilket kreditkort passer bedst til dig

Viggo dropper biler – satser nu på vandtransport

Konkurrencen i taxi-industrien har været for hård, og vandstandene stiger. Det er Viggos grunde til, at virksomhedens flåde nu rykker fra land til vand. Fremover, når du booker en Viggo, vil den nemlig komme sejlende.

Bølgerne går højt i tech- og mobilitets-virksomheden, Viggo. Viggos kunder har været vant til at kunne booke en taxi i app’en, som kom kørende. Det vil den dog ikke fremover. Den vil komme sejlende.

– Vi har valgt at droppe vores taxi’er på land. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at få en god forretning op at køre. Og på nogle punkter har det da også været en stor succes. Men i takt med, at klimaforandringerne betyder højere vandstande, og at der er så stor konkurrence i taxi-branchen, har vi valgt at vores Viggobiler fremover skal være Viggo-både, fortæller Viggos CEO, Kenneth Herschel.

Netop Københavns Havn bliver centrum for Viggos taxi-flåde. Det vil dog også være muligt at booke en forudbestilling, hvis man befinder sig i andre havneområder.

I stedet for at konkurrere mod andre taxi-virksomheder, vil Viggo fremover konkurrere mod det, vi kender som “havnebusser” og forsøge at tiltrække kunder fra den kollektive transport. Viggo vil sørge for, at københavnerne får nemmere ved at blive sat af lige netop dér, de har brug for. Så hvis du skal fra Reffen til Amalienborg på kort tid, uden at skulle gå et stykke til eller fra et busstoppested, så er det en Viggo du skal booke fremover.

– Der er nok mange, der kan nikke genkendende til, at det kan være besværligt at skulle tage hen til et busstoppested for at blive fragtet til et andet sted, der også ligger et stykke væk fra sin endelige destination. Det er netop den besværlighed, vi vil gøre op med, fortæller Kenneth Herschel.

Bådene bliver 100 procent elektriske, da Viggo stadig har et mål om at bidrage til en grønnere omstilling og udlede mindst muligt CO2.

ViggoBoat er klar den 1. april 2023 … Og netop klimaforandringer har også været med til, at Viggo nu sadler om.

– Vandstanden er jo steget de seneste år. Måske er det ikke noget, man mærker i Københavns Havn. Men faktum er, at vi skal tage det her alvorligt. Og derfor er fremtiden i vandet, fortsætter Kenneth Herschel.

Det hele har krævet en større omrokering i selskabet. Blandt andet er Viggo nu i fuld gang med at tilbyde speedbådskørekort til de vognmændspartnere, der vil blive i selskabet og samtidigt søge nogle, der har lyst til at blive en del af Viggo, som allerede har erfaring på vandet.

Det vil tage en del tid at få opbygget en stor flåde, og derfor regner Viggo med, at den første Viggo-båd vil være at finde i Københavns Havn den 1. april 2023.

Viggo har også et mål om at udvide til andre havne-områder i andre dele af landet, og at det skal være muligt at forudbestille en Viggo, hvis man befinder i eksempelvis Kattegat-havet.

– Vi har jo arbejdet på det her i et stykke tid nu. Så vi er allerede på vej til at have en større flåde. Men vi mangler stadig en del før, vi kan sikre os, at vores flåde er stabil, slutter Kenneth Herschel.

Viggos energiselskab, ViggoEnergy, vil stadig eksistere og vil i løbet af 2022 sætte endnu flere lynladere op i centrale bykerner. Nogle af dem vil være at finde på land, så elbilister kan benytte sig af dem, mens andre vil være i havneområder eller ved vindmølleparken i Øresund, så bådene også kan benytte sig af lademulighederne.

Den sidste Viggo på land kan tages den 1. april 2023 …

viggo vandtransport taxa
Viggo dropper biler og satser på vandtransport … (Foto: PR)

Læs også: Fjern plastik fra havene med din taxi-tur

Dagens billede: Et trist farvel

· Mere fra samme kategori ·