Læs også:

Close
pige computer studerende job

Hver tredje ung uden uddannelse er objektivt stærke

Nyheder  | 

Hver tredje ung uden uddannelse er objektivt stærke · Politi holder øvelse med udrykning på Fyn · Island afholder designfestival denne uge · Politi advarer unge mod deling af børneporno  · København har fået nyt hotel · 53-årig skal i fængsel for vold og trusler · Dagens billede: Twitters fremtid

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Hver tredje ung uden uddannelse er objektivt stærke

Ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver tredje ung uden uddannelse er objektivt stærke, men er ikke klar til fremtidens arbejdsmarked. Dette skal løses med fleksible uddannelsestilbud, lyder det fra direktør.

Trods flere års politisk fokus får alt for få unge en uddannelse, men med få virkemidler kan man få en stor del af gruppen af unge på kanten af arbejdsmarkedet på rette spor. Det belyser Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en ny analyse baseret på observationer af registerdata fra Danmarks Statistik. På baggrund af en række karakteristika kortlægger analysen en årgang 25-årige bestående af 16.500 unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Analysen viser, at den største gruppe bestående af 5.600 unge uden uddannelse kan kategoriseres som objektivt stærke. Blandt dem er 62 procent i beskæftigelse, og generelt kommer gruppen fra en relativt stærk baggrund.

Trods den forholdsvise høje beskæftigelse, kan den manglende uddannelse blive et problem for den unge i fremtiden:

– Der er en relativt stor gruppe af unge uden uddannelse, der har en fin beskæftigelsesgrad her og nu, men ufaglært beskæftigelse. Det kan blive et problem for den unge på længere sigt, fordi det fremtidige arbejdsmarked har større krav til uddannelse og kompetencer, siger Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Han fremhæver, at man med få virkemidler kan få disse unge på rette spor, så de er bedre klædt på til deres fremtidige arbejdsliv.

– For mange af de her unge handler det om, at de er kommet skævt ind i tilværelsen. Derfor skal de have hjælp til at få et andet perspektiv på den. Af den grund skal der andre værktøjer til end blot at fratage dem ydelser. Det kræver, at vi investerer i dem for eksempel gennem opkvalificering, siger Lars Andersen.

– Det kan være en mental udfordring for de her unge at gå i gang med en uddannelse. Derfor skal man i højere grad have fokus på fleksible uddannelsestilbud og for eksempel dyrke uddannelser med mesterlære mere, hvor man via den praktiske beskæftigelse også får kendskab til fagets teoretiske perspektiver og dermed bliver opkvalificeret, slutter Lars Andersen.

Læs analysen her.

De ni grupper (klynger) af 25-årige uden en ungdomsuddannelse fra 2018-årgangen. I 2018 var der 16.500 25-årige, som ikke havde gennemført en ungdomsuddannelse. Det svarer til 21 procent af årgangen. Ved hjælp af en klyngeanalyse (en statistisk metode) viser analysen, hvilke mønstre der kendetegner forskellige undergrupper blandt de unge uden uddannelse.

Klynge 1: De objektivt stærke
Denne gruppe er med 5.600 personer den største klynge. Den udgøres af personer med dansk oprindelse og stærk social baggrund målt på forældrenes beskæftigelse og uddannelse. Deres familiebaggrund ligner i høj grad familiebaggrunden for 25-årige generelt, dog har flere personer faglærte forældre og lidt færre har forældre med videregående uddannelser. De har lidt oftere fået børn, har lidt flere psykiske diagnoser, men er generelt den objektivt set stærkeste gruppe blandt unge uden uddannelse. Det afspejler sig også i deres beskæftigelsesfrekvens på 62 procent, som er noget højere end blandt alle 25-årige uden uddannelse, hvor den ligger på 45 procent. Blandt 25-årige med mindst en ungdomsuddannelse er den dog på 73 procent, så gruppen har en svagere arbejdsmarkedstilknytning end andre.

Klynge 2: Beskæftigede, fagligt svage mænd med svær familiemæssig baggrund
Der er godt 3.100 personer i denne klynge, og knap halvdelen har indvandrerbaggrund. Cirka to ud af tre er i beskæftigelse, hvilket er højt sammenlignet med andre 25-årige uden uddannelse, men stadig lavere end unge med en uddannelse. Omkring hver fjerde har været anbragt i løbet af barndommen, og gruppen er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken i og med, at 39 procent har en strafferetslig dom. Andelen, som har bestået grundskolens afgangsprøve, er relativt lav, og gruppen har en svag familiemæssig baggrund, hvad angår forældrenes uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. De sidste ting bør dog fortolkes med varsomhed, som følge af, at indvandrerne kan være indvandret senere i livet, således at der ikke foreligger oplysninger om deres barndom i registrene.

Klynge 3: Indvandrerkvinder med svag beskæftigelse
Denne gruppe udgøres af 2.500 personer, hvoraf 95 procent er indvandrere og to ud af tre er kvinder. Gruppen har en meget lav beskæftigelsesfrekvens på 19 procent. Eftersom gruppen stort set kun udgøres af indvandrere, er oplysninger om deres barndom og familiemæssige baggrund mangelfulde.

Klynge 4: Mænd med stærkt socialt ophav, psykiske diagnoser og kriminel løbebane
Denne klynge udgøres af 1.800 personer, hvoraf størstedelen er mænd med dansk ophav. Mange har psykiske diagnoser, og 40 procent af gruppen har en dom inden for straffeloven. Blot 14 procent af gruppen er i beskæftigelse. Gruppen er opvokset i relativt ressourcestærke hjem målt på uddannelse og beskæftigelse for forældrene. Denne klynge er den, hvor flest har opnået karakteren 02 i dansk og matematik ved grundskolens afgangsprøve.

Klynge 5: Efterkommere med kriminel løbebane og svær familiemæssig baggrund
De godt 1.100 personer i denne klynge er karakteriseret ved at være efterkommere og have forældre med mindre uddannelse og lavere beskæftigelsesgrad end andre. Udover at færre end generelt har bestået grundskolens afgangsprøve, halter gruppen ikke efter på nogen af de inkluderede variable ift. de øvrige klynger – men gør det selvfølgelig i forhold til unge, som har fået en uddannelse.

Klynge 6: Tidligere anbragte unge mødre med psykiske diagnoser og høj kriminalitet
Gruppen på knap 900 personer består primært af danske kvinder, hvor hver tredje har mindst ét barn. Næsten alle har været anbragt i løbet af barndommen. Kvinderne har mange psykiske diagnoser og er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. Kun knap hver femte i denne klynge er i beskæftigelse.

Klynge 7: Unge mødre med fysiske diagnoser
Denne gruppe på cirka 600 personer er domineret af kvinder, som udgør 67 procent af klyngen. 42 procent af dem har børn, og gruppen har langt dårligere fysisk helbred end både andre 25-årige uden uddannelse og 25-årige generelt. Blot cirka hver tredje er i beskæftigelse.

Klynge 8: Efterkommermænd fra specialskoler
Klyngen udgøres af 450 personer, som har gået på specialskole i løbet af barndommen. 60 procent af gruppen er i beskæftigelse, hvilket er blandt de højeste andele i gruppen af 25-årige uden en ungdomsuddannelse. Knap hver tredje har en strafferetslig dom.

Klynge 9: Danske mænd med specialskolebaggrund og psykiske diagnoser
Klyngen ligner på mange områder Klynge 4, men har en svagere social baggrund. Denne relativt lille klynge udgøres af godt 200 personer, som primært er danske mænd, der har gået på specialskole og har langt flere psykiske diagnoser end andre. Hver tredje har været anbragt som barn, og kun godt hver fjerde har opnået karakteren 02 i dansk og matematik ved grundskolens afgangsprøve. Gruppens beskæftigelsesfrekvens er kun 14 procent

Hvad er en klyngeanalyse?
En klyngeanalyse er en statistisk metode, der kan bruges til at gruppere observationer på baggrund af registerdata. Ved anvendelse af metoden sker der en mekanisk inddeling af observationerne (personer) ud fra, hvilke ligheder og forskelle personerne har med hinanden, og hver enkelt person bliver således placeret i klynge med dem, som de er ‘tættest på’ ud fra de valgte variable.

Metoden anvendes her til at få et mere nuanceret billede af personer på kanten af arbejdsmarkedet, end hvis man ser på hver enkelt variabel for sig.

pige computer studerende job
Hver tredje ung uden uddannelse er objektivt stærke … (Foto: Pexels)

Læs også: Bekymrende udvikling i unges valg af uddannelse

Politi holder øvelse med udrykning på Fyn

Oplever du udrykningskørsel i dagene tirsdag den 3. maj til torsdag den 5. maj, så er der sandsynlighed for, at det blot er en øvelse.

Fyns Politi afholder nemlig køreuddannelse, hvor betjentene skal øve sig i at køre udrykningskørsel.
Uddannelsen tager udgangspunkt på Køreteknisk Anlæg i Ellested, hvor det meste af uddannelsen finder sted, men for at give betjentene den bedst mulige kompetencer, så er er det nødvendigt, at der øves på det offentlige vejnet.

At øve udrykningskørsel er en vigtig del af politiets køreuddannelsen. Den skal sikre, at betjentene bag rattet har de nødvendige kørefærdigheder, når det virkelig gælder.

For at gøre uddannelsen så realistisk som mulig, så vil der blive kørt på vejnettet på hele Fyn.
Hvilke veje, der præcist vil komme i anvendelse, ønsker politiet ikke at oplyse.

Det er vigtigt, at uddannelsen sker på strækninger, som ikke er velkendte i forvejen, fordi det giver politiets instruktører de bedste muligheder for at vurdere reaktioner og evner til at håndtere bilerne forsvarligt af hensyn til både borgernes og betjentenes sikkerhed.

politi politibil
Politi holder øvelse med udrykning på Fyn … (Foto: Niclas Jessen)

Læs også: Fem dømt for omfattende bedrageri

Island afholder designfestival denne uge

Island afholder landets største designfestival ’DesignMarch 2022’ i maj.

Islands største designfestival, DesignMarch, er tilbage i maj 2022 og nu på sit 14. år. DesignMarch finder sted den 4.-8. maj i Reykjavik og samler udstillere og gæster for at udforske en verden af ​​progressivt design og innovation.

DesignMarch afspejler væksten på den islandske designscene og er i år vært for mere end 250 forskellige events, fester, eksklusive foredrag og over 100 udstillinger, hvor det bedste fra den lokale islandske designscene og internationale aktører vil blive vist frem.

Som en innovativ samarbejdsplatform for optimisme og kreativitet hylder DesignMarch nye, fantasifulde og overraskende tiltag inden for design, arkitektur og mode. DesignMarch dækker alle dele af designscenen og udforsker specifikke nøgletemaer for 2022, herunder innovation, bæredygtighed, arv, udvikling, eksperimentering, leg og vækst. Nedenfor er et udvalg af årets showstoppers:

Þórey Einarsdóttir, direktør for DesignMarch siger:

– Vi er glade for igen at kunne byde folk velkommen til Island til DesignMarch 2022, så de kan opleve det allerbedste fra de kreative industrier på Island, fra både lokale og internationale kunstnere. Det har været nogle hårde år for designere, skabere og innovatører, og vi er glade for at få masser af besøgende tilbage i maj i år for at opleve og fejre det bedste inden for design, mode, tekstiler og arkitektur. Jeg er overbevist om, at dette bliver den mest imponerende DesignMarch, vi nogensinde har set. Med hundredvis af udstillinger, shows, nye samlinger og talks er der noget for enhver smag, og med de vigtige, nye temaer for 2022 håber vi at sætte gang i folks kreative drivkraft og give dem et ordentligt boost af inspiration at gå hjem på.

Her følger et udvalg af nogle af årets showstoppers til DesignMarch 2022:

Den internationale konference og DesignMarchs signaturarrangement ’DesignTalks’ finder sted i Harpa den 4. maj. DesignTalks er kurateret af Hlin Helga Guðlaugsdóttir, og dette års moderator er Marcus Fairs, chefredaktør og grundlægger af magasinet Dezeen. DesignTalks 2022 udforsker hvordan design og arkitektur kan bidrage til forestillingen om og skabe forslag til alternative fremtider for at fremme forandring. Årets talere inkluderer blandt andre Liam Young, sci-fi arkitekt og instruktør, og Giorgia Lupi, informationsdesigner og partner hos Pentagram. “Det bliver en hyldest til fantasien – og et øjeblik til eftertanke,” ifølge kurator Hlin Helga. Læs mere her.

Tobia Zambotti og Aleksi Saastamoinen viser deres pufferjakke Coat-19 frem på Skekk, Óðinsgata. Ved at bruge desinficerede engangsmasker indsamlet fra gaderne gennem Covid-19-pandemien, fremhæver dette design de uventede konsekvenser af pandemien og er et af festivalens statement værker. Læs mere her.

Tekstilinnovatorerne Bergþór Guðnadóttir og Jóel Pálsson fra Farmers Market vil løfte sløret for deres islandske design af ‘kunstig pels’ i samarbejde med uldforarbejdningsvirksomheden Ístex. ’Pelsen’ er skabt af ufarvet restuld, der ikke bruges til strik, hvilket er et udtryk for festivalens etos om genbrug og genanvendelighed. Læs mere her.

Hos DesignMarch kombineres leg med kulturarv og eksperimentering. Besøgende kan opleve arkitektur tæt på ved at deltage i et af de fire løb, Run Around Reykjavík: Architecture and Observation – en helt ny måde at nyde byens varierede arkitektur på, mens du får pulsen op. Aktiviteten er organiseret af den islandske arkitektforening og starter i Gróska, et innovationshus i hjertet af Reykjavík. Læs mere her.

Interager med maddesign og udforsk forholdet mellem mad og seksualitet fra et bæredygtigt perspektiv. Det er designeren Elín Margot og kokken Pola Sutryk, der har skabt en legende og multisensorisk madoplevelse for at glæde og overraske gæsterne i Nordic House. Læs mere her.

Ud over de nævnte nøgleudstillinger og begivenheder vil der være et fuldt officielt program som går live på DesignMarchs hjemmeside den 4. maj. Besøg designmarch.is for mere information. @designmarch #designmarch

island desigmarch
Tobia Zambotti og Aleksi Saastamoinen, der har skabt pufferjakken ’Coat-19’ ud af desinficerede mundbind fra gaderne, er to af de designere, som man kan opleve på den islandske festival, DesignMarch, fra den 4.-8. maj 2022. (Foto: PR)

Læs også: Smukke Island er en tur værd

Politi advarer unge mod deling af børneporno

En video florerer blandt unge i Esbjerg. Politiet advarer om konsekvenserne ved at dele videoen.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker lige nu en række tilfælde af deling af en video med børneporno. Videoen viser sex mellem en lille dreng og en voksen kvinde, og den bliver i øjeblikket delt mellem unge i Esbjerg via det sociale medie Snapchat.

Syd- og Sønderjyllands Politi advarer nu de unge mod at dele videoen. Deling af denne form for seksuelle billeder eller videoer med børn under 18 år er krænkende for offeret og er man selv over 15 år gammel, vil man blive straffet for deling af børneporno og blufærdighedskrænkelse.

– Delingerne viser, at de unge ikke har forstået konsekvensen. Dels er det krænkende for offeret at blive udsat for denne form for deling, men delingen kan også få store konsekvenser for den, der deler. Bliver de straffet for denne type kriminalitet, kan det eksempelvis have vidtrækkende konsekvenser for deres fremtidige muligheder for job, siger politikommissær Anders H. Borg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Sidste år delte flere end 1.000 personer – hovedsageligt unge – en video med seksuelt indhold af to 15-årige. Flere end 900 blev straffet for at dele videoen i Facebooks besked-app, Messenger. Med sagen fik mange unge en plet på børneattesten, hvilket kan have stor betydning, hvis man vil arbejde med børn.

– Vi opfordrer til, at de unge stopper med at dele videoen og at man som forældre taler med sine børn om digitale krænkelser og hvordan man opfører sig på de sociale medier, slutter politikommissær Anders H. Borg.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker fortsat sagen.

snapchat (Foto: Unsplash)
Politiet advarer om deling af sexvideo, der florerer i Esbjerg på Snapchat … (Foto: Unsplash)

Læs også: Politiets redegørelse om sextortion-sagen

København har fået nyt hotel

Det første 25hours hotel i Skandinavien har slået dørene op i den danske hovedstad, og dét med et look, der er alt andet end Nordic chic. Siden opførslen i 1800-tallet har ejendommen både huset en porcelænsfabrik og er senere blevet brugt som universitetsbygning. 25hours har skabt hotellet i samarbejde med lokale arkitekter fra BPP Arkitekter og Martin Brudnizki Design Studio, et hold af indretningsarkitekter fra London. I fællesskab har de udpeget og genoplivet bygningens arkitektoniske kvaliteter.

Som gæst vil man blive ført tilbage til en svunden tid, når man bevæger sig gennem forskellige perioder i Københavns historie – både indendørs og udendørs. Der er dog også utallige nye elementer og påfund til stede overalt i bygningskomplekset. Derfor vil en spadseretur gennem 25hours Hotel Indre By byde på et interessant mix af det gamle og det nye. Det har resulteret i nogle fascinerende dobbeltsidede rammer, der byder på et væld af kontrastfyldte oplevelser.

Om det er ‘Vinyl Lounge’ eller ‘Library of Love’, overalt på hotellet er der skjulte steder, der kun venter på at blive opdaget. ‘Assembly Hall’ er det centrale samlingspunkt og det oplagte sted at snuppe en hurtig morgenkaffe, en snack efter byvandring eller en forfriskning, før man kaster sig ud i det københavnske natteliv. Restaurant NENI og Café Duse er perfekte steder til socialt samværd for både hotellets gæster og lokale, og Boilerman Bar i kælderen skaber de helt rette rammer for afslappede aftener fyldt med musik og drinks i topklasse.

25hours hotel
Nyt unikt hotel er åbnet i København … (Foto: PR)

Læs også: Det vidste du ikke om København

53-årig skal i fængsel for vold og trusler

En 53-årig mand fra Struer blev sidste uge dømt for vold og trusler. Han skal fem måneder i fængsel.

Sent onsdag aften den 23. februar 2022 blev en 53-årig mand anholdt på havnen i Struer efter at have truet både en jævnaldrende kvinde og politiet. I dag, onsdag den 27. april 2022, blev sagen så afgjort ved retten i Holstebro.

Manden blev dømt for den 23. februar 2022 at have truet en 53-årig kvinde på livet og for samme dag at have fremsat trusler mod politiet. Manden blev desuden dømt for den 17. juli 2021 at have begået vold mod den 53-årige kvinde og for flere tilfælde af trusler mod hende. Endelig blev den 53-årige mand dømt for den 18. juli 2021 at have overtrådt knivloven og for at have truet to betjente.

Retten valgte at idømme manden en straf på fem måneders ubetinget fængsel.

– Jeg er tilfreds med udmålingen og med, at retten fulgte min påstand om, at hele fængselsstraffen skulle gøres ubetinget, udtaler anklagerfuldmægtig Cecilie Paaske, der mødte i retten for anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Sagen blev gennemført som en tilståelsessag.

fængsel
53-årig skal i fængsel for vold og trusler … (Foto: Unsplash)

Læs også: Ung mand dømt for grov vold

Dagens billede: Twitters fremtid

· Mere fra samme kategori ·