Læs også:

Close
blad klima

Danmark skal vise klimavejen for 100 europæiske storbyer

Nyheder  | 

Danmark skal vise klimavejen for 100 europæiske storbyer · 40-årig mand dømt for omfattende salg af dyre cykler · Ørsted og ARK Nature vil genskabe marint liv · Politiet beslaglægger 5 kilo hård narkotika og større pengebeløb · Nu kommer dokumentaren NAVALNY på HBO MAX · Dagens video: Den uendelige retssag

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Danmark skal vise klimavejen for 100 europæiske storbyer

100 europæiske storbyer skal være klimaneutrale i 2030. Men de skal også være æstetiske, rare at bo i, robuste over for klimaforandringer og give plads til både dyr og planter. BLOX og Dansk Industri skal – sammen med et konsortium af danske og europæiske partnere – være med til at finde de løsninger, som de 100 storbyer kan trække på.

Konsortiets projekt, der bærer navnet DESIRE (Designing the Irresistible Circular Society), har vundet en EU-konkurrence og bliver dermed et af fem europæiske New European Bauhaus fyrtårnsprojekter, der skal skabe viden og nye løsninger, som de europæiske storbyer kan trække på.

Regeringen har hjulpet projektet på vej, og syv ministre underskrev i januar i år et støttebrev til ansøgningen fra DESIRE.

– Den grønne omstilling er en af de vigtigste udfordringer, vi står overfor. Bæredygtighed skal tænkes ind i hele vores samfund, og det gælder også vores byudvikling og arkitektur. Derfor tog regeringen i efteråret initiativ til en ny national arkitekturpolitik, som blandt andet skal fokusere på at skabe bæredygtige byer. Det er afgørende, at der findes attraktive grønne valg, når vi for eksempel bygger nyt, og derfor bakker regeringen i høj grad op om partnergruppens projekt, forklarer kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Det er planen, at otte byrum skal udvikles inden for forskellige temaer. I Danmark skal Herlev Asfaltfabrik udvikle oprindelig natur og biodiversitet i byområder. Lignende projekter er på vej i Torino (Italien) og i Ljubljana (Slovenien). Borgerne skal inddrages, når tre sociale boligbyggerier skal energirenoveres i Tåstrup, Riga (Letland) og Amsterdam (Holland). Yderligere er der projekter, som handler om at genanvende materialer og affald på nye måder i Kalundborg og Milano (Italien).

– Danske virksomheder ved allerede en del om, hvordan vi sammen med offentlige kunder, private bygherrer og andre aktører skaber klimavenlige, attraktive og modstandsdygtige byer. Det skal vi arbejde videre med, og vi skal sørge for, at andre får glæde af resultaterne, siger Thomas Bustrup, viceadministrerende direktør i DI.

Projektet skal se på arkitektur, design, forskning, kunst og nye bæredygtige løsninger. Der kommer altså et bud på, hvordan man kan understøtte den grønne dagsorden med ideer skabt i krydsfeltet mellem ny viden og kreative kræfter.

– Det nye i vores DESIRE-projekt er, at vi insisterer på, at løsninger inden for den grønne omstilling i EU fremover skal være ’irresistible’, dvs. være så tilpas attraktive at alle parter i den urbane transformation kan se sig selv i de fælles løsninger. Arkitektur og design kombineres med æstetik og borgerinddragelse, nye finansieringsmetoder, nye rammer og regler og så videre, hvilket samlet set fører til ‘uimodståelige bæredygtige løsninger, udtaler Torben Klitgaard, CEO i BLOXHUB.

Fakta:

DESIRE-projektet (Designing the Irresistable Circular Society) er blevet til med mange parter involveret. Styregruppen består af Dansk Industri, BLOXHUB, Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center, Creative Denmark, Realdania, Molio, CHART Art Fair, Det Kongelige Danske Akademi, Arkitektforeningen samt Danske Ark. Derudover består partnerkredsen af repræsentanter fra eksisterende byggeprojekter i Tåstrup, Herlev, Kalundborg, Riga, Amsterdam, Milano, Torino og Ljubljana.

Det danskledede fyrtårnsprojekt har fået knap 5 millioner euro (37 millioner kroner) i støtte, og projektet går i gang den 1. september 2022.

Ministeriel støtte:

Syv danske ministre har underskrevet et støttebrev til ansøgningen i januar 2022. Disse er udenrigsminister Jeppe Kofoed, klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, erhvervsminister Simon Kollerup, tidligere indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, miljøminister Lea Wermelin samt uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Herlev Asfaltfabrik skal udvikle natur og biodiversitet i byområder. (Foto: Madeleine Kate McGowan)

Læs også: Vi går tæt på begrebet klimapsykologi

40-årig mand dømt for omfattende salg af dyre cykler

En 40-årig mand fra Odense er blevet idømt 1 år og 9 måneders fængsel for omfattende salg og besiddelse af stjålne cykler – primært dyre el-cykler. Der er tale om både hæleri og dokumentfalsk af særlig grov karakter.

De mange cykler blev videresolgt via dba.dk til borgere, der handlede i god tro, da den dømte ”hvidvaskede” cyklerne, så de fremstod lovlige over for køberne.
Det skete blandt andet ved at ændre på stelnummeret, så når en køber slog stelnummeret op i politiets cykelregister, så det ud som om, at cyklen ikke var meldt stjålet.

– Den dømte havde mange cykler på lager, og formåede at overbevise køberne om, at der var reklamationsret på cyklerne, og at han i det hele taget drev en fuldt legal forretning. Det er derfor min opfattelse, at det har været så godt som umuligt for køberne at vide, at de faktisk købte en stjålen cykel, udtaler anklager Sara Larsen.

Langt de fleste af køberne fik også en kvittering på deres køb, som også fremstod legitim med underskrift, stelnummer og så videre.

– Der er tale om organiseret og meget groft hæleri og dokumentfalsk, som vi heldigvis ikke oplever ret ofte. Der er ingen tvivl om, at den nu dømte har drevet tyverierne som en reel forretning, der handlede om at tjene penge. Det er min opfattelse, at han har samlet været i besiddelse af stjålne cykler og tilbehør til en samlet nypris på cirka 1,4 millioner kroner, fortsætter Sara Larsen.

Der er tale om næsten 100 forurettede i sagen – det gælder både de forurettede, der fik stjålet en cykel, og de forurettede, der købte en stjålen cykel i god tro, og som nu har mistet både cyklen og de penge, de betalte for den.

Cykeltyverierne er gået ud over mindst 59 private personer og tre cykelforhandlere. Dertil kommer en række sager, hvor politiet ikke har kunnet fastlægge de rette ejere af cyklerne, fordi stelnumrene er blevet ændret.

Den nu dømte er dømt for overtrædelse af straffelovens §290, stk. 2, der handler om hæleri af særlig grov beskaffenhed samt §172, stk2 jf. §171, der handler om dokumentfalsk af særlig grov karakter. Sagen blev ført som en tilståelsessag ved Retten i Odense.

Dommer, dømt, hammer, sigtet, lov, politi, retten
40-årig mand dømt for omfattende salg af dyre cykler … (Foto: Pexels)

Læs også: Ung mand i grundlovsforhør for røveri og vidnestrusler

Ørsted og ARK Nature vil genskabe marint liv

Ørsted og ARK Nature går nu forrest for at genskabe marint liv gennem presserende tiltag inden for klima og  biodiversitet. Det sker gennem et nyt partnerskab mellem Ørsted og ARK Nature der tester som det første projekt nogensinde muligheden for at genskabe livsvigtig biodiversitet i havet i takt med, at den globale omstilling til vedvarende energi tager fart. Ét indledende fokus er at genoprette rev med skaldyr, der er essentielle for den økologiske genopretning af Nordsøen, og at bruge erfaringerne fra projektet til at udvikle de bedste måder, hvorpå arbejdet kan skaleres på globalt plan for at sikre en samlet netto-positiv påvirkning af naturen i forbindelse med opførelsen af havvindmølleparker.

Biodiversiteten, som er livsnødvendig for liv på jorden, forsvinder med alarmerende hastighed. Denne akutte globale krise er tæt forbundet med klimakrisen. Tiden er hastigt ved at løbe ud for begge disse udfordringer, og vores indsats for at løse dem skal gå hånd i hånd. Det betyder, at vi skal finde løsninger, hvorigennem naturen og vedvarende energiinfrastruktur kan eksistere side om side, samtidig med at vi fremskynder den grønne omstilling globalt.

Ørsted er verdensførende inden for havvind og verdens mest bæredygtige energiselskab med en ambition om at levere vedvarende energi, hvor alle nye energiprojekter, som vi idriftsætter, har en netto-positiv biodiversitetspåvirkning fra 2030. ARK Nature er en af stifterne af Rewilding Europeog en pioner inden for såkaldt rewilding; naturgenopretning, der allerede har vist sig at være effektiv på land. I ARK og Ørsted kombinerer vi vores ekspertise for at realisere en fælles ambition om at understøtte og pleje sunde have, der kan understøtte et bæredygtigt og mangfoldigt økosystem og et sundt samfund.

Rasmus Errboe, regionsdirektør for Kontinentaleuropa i Ørsted, siger:

– Det haster med at gøre noget ved klimakrisen og tabet af biodiversitet. Der er brug for hurtig handling nu, man den øgede hastighed skal ikke gå ud over naturen, og det mener Ørsted heller ikke er nødvendigt. Med dette nye samarbejde er det en stor glæde for mig, at vi kan udvide vores ambitiøse globale biodiversitetsprogram. Sammen med ARK vil Ørsted implementere innovative genopretningsprojekter og undersøge, hvordan rewilding kan bidrage til at forbedre havenes sundhed, og hvordan havvindindustrien kan forstærke det bidrage.

Jos Rademakers, administrerende direktør for ARK Nature, siger:

– ARK Nature og Ørsted har i sidste ende samme mål: selvforsynende, sunde have. Vi vil forsøge at genskabe de vitale naturprocesser og bidrage til at skabe vindmølleparker, der samlet set har en positiv indvirkning på naturen og menneskeheden. Og vi ved, at vi er nødt til at gøre noget, så hurtigt vi overhovedet kan. Og han fortsætter:

– Vores fælles vision er modig, og fordi den havvind, der skal bruges til at løse klimaudfordringen, kræver et større havområde, skal vi sætte hårdt ind for at efterlade naturen i bedre stand, end vi fandt den. Der findes ikke et enkelt svar på, hvordan vi bedst når det punkt, men vi ved, at handling og samarbejde er altafgørende lige nu. Det er ikke længere holdbart at sætte vedvarende energi og naturbeskyttelse op over for hinanden, hvis vi skal handle hurtigt i lyset af de globale kriser, vi alle står over for.

Partnerskabet starter i Nordsøen, hvor Ørsted og ARK etablerer et havlaboratorium til rewilding. Første skridt er at finde den mest velegnede placering i forhold til bæredygtighed, og på baggrund af dette vil vi udvikle og implementere en række lovende tiltag inden for rewilding. Der vil blive set nærmere på påvirkningerne, og det, vi lærer, vil blive brugt, når vi finjusterer og udvikler måder, hvorpå vi kan opskalere positive biodiversitetspåvirkninger globalt.

I første omgang fokuserer de på genopretning af rev med skaldyr – rev dannet af levende organismer som østers og muslinger, der fungerer som grundlaget for et sundt økosystem i havet. De leverer mad, husly og ynglepladser til andre arter, samtidig med at de forbedrer vandkvaliteten og er grundlæggende for genopretningen af det bredere økosystem i Nordsøen. I øjeblikket er der meget få steder i Nordsøen, hvor skaldyrslarverne kan skabe nye rev. Vores partnerskab vil teste og udvikle de bedste måder, hvorpå vindmølleparkerne kan levere dette, så de understøtter biodiversiteten. Når metoden er tilstrækkeligt testet, kan den potentielt udbredes i en større skala i hele verden.

Rewilding: Hvad er det, og hvorfor skal det implementeres i havet?

Rewilding handler om at se økosystemet som et hele og skabe gode forhold for, at naturen kan komme sig og trives på lang sigt. Metoden er aldrig før blevet afprøvet i stor skala i havet, hvor udfordringen er særlig akut. Faldet i havbiodiversitet, som i høj grad er drevet af global opvarmning, svækker havets rolle som en vigtig global klimaregulator. Samtidig betyder den hidtil usete udbygning inden for havvindinfrastruktur, som er nødvendig for at stoppe den globale opvarmning, at vi kommer til at interagere mere med den natur, vi i sidste ende søger at beskytte.

ørsted
Billede fra Ørsted x ARK Nature forklaringsvideoen om, hvordan havvindmølleparker kan gå hånd i hånd med naturen. (Foto: Ørsted)

Læs også: Sebastian Klein og WWF vil have børnene med i kampen for bier, blomster og biodiversitet

Politiet beslaglægger 5 kilo hård narkotika og større pengebeløb

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) anholdt sidste uge en mand i en sag om besiddelse af større mængder hård narkotika samt pengebeløb. NSK foretog anholdelsen tæt ved mandens bopæl i Lyngby.

Manden på 30 år er sigtet for at have været i besiddelse af 4 kilo kokain og 1 kilo heroin, og det er politiets formodning, at stoffet efterfølgende skulle distribueres i det Storkøbenhavnske område. På den anholdtes bopæl fandt politiet endvidere et større pengebeløb, og det skal nu undersøges, hvorvidt pengene stammer fra handel med narkotika.

– Jeg er meget tilfreds med, at vi efter en særdeles målrettet indsats har haft held og dygtighed til at fjerne en betydelig mængde narkotika fra de kriminelles besiddelse. Sagen er et godt eksempel på, at den samfundsskadelige kriminalitet, som handel med narkotika er, har vores opmærksomhed, udtaler vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

NSK arbejder efter anholdelsen videre med sagen, og det kan derfor ikke udelukkes, at sigtelsesgrundlaget udvides, eller at flere personer vil blive inddraget i efterforskningen. Den anholdte blev også fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling ved retten i Lyngby i sidste uge. Der var ved grundlovsforhøret begæret lukkede døre.

Politi
Politiet beslaglægger 5 kg hård narkotika og større pengebeløb. (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Tre mænd dømt for omfattende kokainhandel

Nu kommer dokumentaren NAVALNY på HBO MAX

Dokumentarfilmen undersøger mordforsøget på den gådefulde russiske anti-korruptionsforkæmper og tidligere præsidentkandidat, Alexey Navalny. I august 2020 dukkede en chokerende video op på sociale medier. Videoen viste den russiske oppositionsleder Alexey Navalny, der vred sig i smerte på et kommercielt fly, mens besætning og medpassagerer forsøgte at yde førstehjælp.

Instruktøren Daniel Roher tager seerne tæt på, hvad der egentligt skjulte sig bag de alarmerende overskrifter: De ophedede skænderier mellem Navalnys kone og de russiske sygeplejersker om hans pleje, hans evakuering til Tyskland og den bemærkelsesværdige tyske påstand om, at Navalny var blevet forgiftet med den russiske nervegift, Novichok.

Alexey Navalny havde for længst fået magtfulde fjender i Rusland – inklusive Vladimir Putin selv. I en medrivende fortælling, der minder om en thriller fra det virkelige liv, dokumenterer Roher metodisk den omhyggelige forskning og analyse, der afslørede morderne, og hvorfor de forsøgte at dræbe den mand, som Putin tilsyneladende betragtede som en alvorlig trussel mod sin magt. Roher sammenfletter interviews med Navalny, Navalnys familie og øjenvidner til begivenhederne.

NAVALNY er instrueret af Daniel Roher, produceret af Odessa Raeof RaeFilm Studios, Diane Becker og Melanie Miller fra Fishbowl Films og Shane Borisof Cottage, M. Amy Entelis og Courtney Sexton fra CNN Films og Maria Pevchikh fra Anti-Corruption Foundation er producenter af dokumentaren.

NAVALNY er hædret med både Audience Award i U.S. Documentary competition og den fan-udvalgte Festival Favorite Award. Forbes kalder dokumentaren ‘An Urgent, Unforgettable Film’. På HBO Max fra på onsdag den 26. maj …

navalny hbo
Fra på onsdag kan du se den spændende dokumentar om Navalny på HBO MAX. (Foto: PR)

Læs også: Seks ting du ikke vidste om streaming

Dagens video: Den uendelige retssag

· Mere fra samme kategori ·