Læs også:

Close
indkøbskurv shopping

Danmark skal have et statskontrolleret klimamærke

Nyheder  | 

Danmark skal have et statskontrolleret klimamærke · Norlys i nyt strategisk partnerskab med Julemærkehjemmene · 28-årig sønderjysk bagmand dømt for grov krænkelse af ophavsretten · Populært ismejeri skifter navn · Tre anholdt efter knivstikkeri i Rødekro · Dagens billede: Ærlige Dirty Dancing stjerne

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Danmark skal have et statskontrolleret klimamærke

Forbrugerne skal lettere kunne træffe grønne valg, når der ryger madvarer ned i indkøbskurven. Derfor skal Danmark nu som det første land i verden have et statskontrolleret klimamærke, mener fødevareminister Rasmus Prehn. Regeringen afsætter nu ni mio. kr. til et storstilet udviklingsarbejde, der i løbet af et år skal komme med et bud på, hvordan klimamærket kan se ud.

Vi kan se på de madvarer, der ryger i indkøbskurven, om de er både sunde, økologiske og kontrolleret for dyrevelfærd. Men er de gode for klimaet? Det er ikke til at sige i dag.

Derfor melder fødevareminister Rasmus Prehn i dag ud, at Danmark nu skal have et statskontrolleret klimamærke.

Klimamærket skal hjælpe forbrugerne med at træffe grønne valg, når de handler. Samtidig skal det skubbe fødevareproduktionen i en mere klimavenlig retning. Klimamærket vil også bidrage til, at Danmark bedst muligt realiserer FN’s verdensmål – særligt mål 12 om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Et statskontrolleret klimamærke skal sikre, at der er ét fælles klimamærke, som forbrugerne kan have tillid til, og som detailhandlen og fødevarebranchen bredt set vil anvende.

Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri:

– Danskerne vil gerne spise mere klimavenligt. Men det er svært at gennemskue, hvad der er det grønne valg, når man står med indkøbskurven i hånden. Derfor skal Danmark nu have et statskontrolleret klimamærke. Det skal være ét samlet mærke, som forbrugerne kan have tillid til, så vi undgår en skov af mærker, der bare forvirrer. Nu samler vi de vigtigste spillere, og sætter arbejdet i gang. Inden jul skal de komme med deres skarpeste bud på, hvordan et dansk klimamærke kan se ud, så vi kan blive det første land i verden, der får et statskontrolleret klimamærke. Vi stiller os allerforrest på den globale scene, og viser vejen frem i den grønne omstilling.

Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk:

– Fra en af vores nye undersøgelser ved vi, at tre ud af fire forbrugere har svært ved at gennemskue fødevarernes klimaaftryk. Derfor er der brug for et klimamærke, som kan hjælpe forbrugerne med at træffe mere klimavenlige valg, når de står i indkøbssituationen. Hvis vi kan få et klimamærke, der kan vise vejen til en mere klimavenlig kost, bliver det et vigtigt bidrag til den grønne omstilling.

Per Thau, koncerndirektør i Coop:

”Det er afgørende for den grønne omstilling i dagligvarehandelen, at vi giver kunderne en troværdig kommunikation, som de kan anvende, når de står i supermarkedet og skal vælge, hvilke varer de vil købe. Klimamærket skal have samme troværdighed som det røde Ø-mærke har, og som har været stærkt medvirkende til Danmarks globale førerposition på økologi.”

Henrik Vinther Olesen, CSR-direktør i Salling Group:

– Ambitionen og det langsigtede mål må være et klimamærke, hvor forbrugeren kan se den konkrete klimabelastning direkte på den enkelte vare. Derfor hilser vi ministerens udspil velkomment og ser frem til at kunne bidrage med de erfaringer, vi har gjort os via egne forsøg med klimamærkning og for alvor rykke på klimadagsordenen.”

Til at udvikle et statskontrolleret klimamærke nedsætter fødevareministeren nu en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal stå i spidsen for et større arbejde det kommende år til ni mio. kr., hvor alle relevante aktører får mulighed for at komme med deres input til det nye danske klimamærke. På den baggrund skal arbejdsgruppen udarbejde en konkret model, som skal præsenteres inden jul.

Opdraget til arbejdsgruppen er, at klimamærket skal være entydigt, enkelt og let at forstå.

Arbejdsgruppen består af Fødevarestyrelsen (formand), Salling Group, COOP, De Samvirkende Købmænd, Forbrugerrådet Tænk, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, DI og Økologisk Landsforening. Det er ambitionen, at arbejdsgruppen kan levere deres bud på Danmarks nye klimamærke inden udgangen af 2022.

Fakta om klima og fødevarer:

 • Danskerne udleder i gennemsnit hvad der svarer til cirka 7 ton CO2 om året fra privat forbrug. Omtrent 2 ton kommer fra fødevarer og drikkevarer. Det svarer til cirka 5,5 kilo om dagen. (Energistyrelsen).
 • En gennemsnitlig dansker i alderen 6-64 år kan reducere klimaaftrykket fra kosten med 31-45 pct. ved at følge kostrådene (Klimarådet).
 • Hovedparten af danskerne mener, det er vigtigt at bekæmpe klimaforandringer, via det vi spiser. Seks ud af 10 vil gerne spise mere klimavenligt (Madkulturen).
 • Tre ud af fire forbrugere oplever, at det er svært at gennemskue, hvilket klimaaftryk fødevarer har. Og kun to ud af cirka 1.100 adspurgte forbrugere kan rangere otte almindelige madvarer korrekt efter, hvor meget de belaster klimaet (Forbrugerrådet Tænk).
 • Mærker har stor betydning for forbrugerne. 86 pct. bruger mærker til at orientere sig efter, når de køber ind (Forbrugerrådet Tænk).
indkøbskurv shopping
Danmark skal have et statskontrolleret klimamærke. (Foto: Pexels9

Læs også: Bred milliardaftale sætter turbo på nye grønne brændstoffer

Norlys i nyt strategisk partnerskab med Julemærkehjemmene

Norlys og Julemærkehjemmene indgår et nyt strategisk partnerskab. Målet er at hjælpe børn i Danmark ud af mistrivsel gennem en række støtte- og indsamlingsinitiativer.

Sammenhængskraft og fællesskab er nøgleordene i det nye partnerskab mellem energi- og telekoncernen Norlys og Julemærkefonden, der driver Julemærkehjemmene. Og netop disse nøgleord er stærkt forankret i begge organisationer.

Julemærkehjemmene arbejder for, at ingen børn skal stå uden for fællesskabet, og tror på, at alle børn har værdi for fællesskabet. Norlys har fokus på at skabe positiv forandring gennem fællesskabet ud fra tilgangen om, at vi kan løfte mere sammen end hver for sig.

– Vi er meget glade og stolte over, at Norlys har valgt at støtte vores arbejde for børnene. Hvert år giver vi op mod 1.000 børn et 10 ugers ophold på et af vores fem Julemærkehjem. Det er børn, som kæmper med mobning, ensomhed og mistrivsel. Hos os kommer de ind et fællesskab med andre børn og voksne, og de lærer at se sig selv og verden på en ny måde, fortæller direktør i Julemærkefonden Søren Ravn Jensen og fortsætter:

– Med partnerskabet med Norlys får vi en økonomisk støtte, men lige så vigtigt en meget engageret samarbejdspartner som med en række initiativer kan støtte op om vores arbejde til gavn for udsatte børn fra hele Danmark.

Partnerskabet indebærer udover en økonomisk støtte, at Norlys opretter et ambassadørkorps blandt sine medarbejdere. Ambassadørkorpset skal udvikle og drive aktiviteter, som kan skabe intern synlighed om Julemærkehjemmenes arbejde og samtidig indsamle støttekroner. Norlys fordobler det beløb, som ambassadørkorpset indsamler.

– Vi synes, at Julemærkefonden gør et fantastisk arbejde. Med det nye partnerskab støtter vi de sociale fællesskaber for udsatte børn i Danmark, og samtidig aktiverer vi det interne fællesskab i Norlys. Det handler om sammenhængskraft og sammenhold – fra fællesskab til fællesskab, siger Niels Duedahl, administrerende direktør i Norlys.

Julemærkefonden har i dag strategiske partnerskaber med en række større virksomheder. I et strategisk partnerskab udvikler virksomhederne sammen med Julemærkefonden støtteløsninger, som passer til den enkelte virksomheds værdier og muligheder. Et partnerskab er et længevarende samarbejde til fordel for børnene på Julemærkehjemmene.

Norlys

 • Danmarks største integrerede energi- og telekoncern med 1,7 million kundeforhold og 2.800 medarbejdere.
 • Hovedsæde i Silkeborg, afdelinger i blandt andet Aarhus, Aalborg, Esbjerg og København.
 • Gennem særlige vækstpuljer uddeler Norlys desuden årligt 50 millioner kroner til innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling.

Julemærkehjemmene

 • Hjælper op mod 1.000 børn om året.
 • Et ophold varer 10 uger og er gratis for barnet og dets familie.
 • Julemærkehjemmene er næsten udelukkende finansieret af støtte fra privatpersoner, virksomheder og fonde.
 norlys julemærkehjem
Det nye partnerskab støtter sociale fællesskaber til gavn for udsatte børn i Danmark. (Foto: PR)

Læs også: Etly Klarborg donerer til Julemærkehjemmene

28-årig sønderjysk bagmand dømt for grov krænkelse af ophavsretten

En 28-årig mand blev sidste uge ved Retten i Sønderborg dømt for krænkelser af ophavsretten af særlig grov karakter. Den dømte har igennem hjemmesiderne www.thetrove.net og www.thetrove.is ulovligt udbudt adgang til ikke under en TB (terabyte) ophavsretsligt beskyttede værker bestående af forskellige spil.

Retten idømte den 28-årige ni måneders betinget fængsel, 150 timers samfundstjeneste, og et erstatningskrav på 200.000 kroner. Herudover blev den ulovlige fortjeneste på 832.736,83 kroner samt det anvendte udstyr konfiskeret.

National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har allerede sikret en ulovlig fortjeneste på 800.000 kroner i sagen, som nu går til sagens forurettede og statskassen.

Sagen blev indledt tilbage i april 2020, hvor NSK modtog en anmeldelse fra Zacco Advokatanpartsselskab.

Efter en indledende efterforskning ransagede NSK den nu dømtes bopæl, og fandt blandt andet udstyret anvendt til forbrydelsen samt en del af det ulovlige udbytte.

Under retsmødet erkendte den 28-årige, at han gennem en periode på to et halvt år havde drevet de to hjemmesider, hvorfra det rettighedskrænkende materiale blev udbudt. Hjemmesiderne havde en samlet omsætning på ikke under 832.736,83 kroner, hvilket blev genereret igennem reklamer på hjemmesiderne.

Hos NSK udtaler anklagerfuldmægtig Rasmus S. Hegelund følgende om dommen:

– Vi har i dag fået dom i en sag om alvorlig kriminalitet. Der er tale om kriminalitet, som ikke bare går ud over rettighedshaverne, men også den almindelige forbruger, som skal betale ekstra for at erhverve sig spil på lovlig vis. Det er en skærpende omstændighed i sagen, at krænkelserne er foregået i den størrelsesorden, som de er, og at alle med en internetforbindelse har kunnet downloade materiale fra hjemmesiderne. Samtidig har der været en betydelig indtjening, som nu er taget fra den dømte, forklarer anklager i NSK Rasmus S. Hegelund.

domstol dom retssal
28-årig sønderjysk bagmand dømt for grov krænkelse af ophavsretten … (Foto: Unsplash)

Læs også: Mindst hver 4. mindre danske virksomhed får deres produkter kopieret

Populært ismejeri skifter navn

I 100 år har danskerne kunne forkæle sig selv med kvalitetsis lavet af en Hansen – de sidste 19 år under navnet Hansens Flødeis. Det bliver vi heldigvis ved med at kunne, men nu skal du kigge efter et andet navn i køledisken.

Danmarks populære ismejeri, Hansens Flødeis, skifter navn. De seneste 100 år har en Hansen lavet god, dansk, kvalitetsis til danskerne. Først under navnet Hillerød Mejeri i 1922, derefter som Frederiksborg Is i 1929. Og senest som Hansens Flødeis i de snart tyve år, hvor 4. generation i Hansen-familien, Rasmus og Anders, har stået ved ismaskinerne.

Navneskiftet skyldes, at virksomheden udvikler sig, og det skal navnet selvfølgelig afspejle. Derfor vil du fra april måned opleve, at isene fra det familieejede mejeri begynder at optræder med det forenklede navn: Hansens.

Navneskiftet er der en god grund til, fortæller Rasmus Eibye Hansen, der er direktør for Hansens og leder mejeriet sammen med sin bror, Anders Eibye Hansen.

– Vores familie har produceret kvalitetsflødeis i 100 år, og det vil vi blive ved med. Men vi vil samtidig også fortsat udvikle på, hvad god is er. De seneste år har vi introduceret flere og flere isvarianter, der er lavet på andet end fløde, og vi er på vej med et endnu bredere udvalg. Derfor er det tid til, at det er vores familienavn, i stedet for en istype, man skal kende os på, fortæller Rasmus Eibye Hansen.

I de seneste 7 år har Hansens tilføjet en række is til sortimentet, der ikke er lavet på fløde. Eksempelvis POP lavet på kokosmælk og mango og Nougat- og Vaniljeis lavet på mandel- og havrefløde.

Flødeisen, der er lavet på økologisk mælk fra danske køer, er stadig den is, der sælges mest af hos Hansens, mens omkring 10 % af omsætningen kommer fra deres plantebaserede is. Hos Hansens spår de, at de veganske is i fremtiden vil komme til at fylde mere i danskernes indkøbskurv.

– Vores oldefar var en af de første herhjemme, der begyndte at sælge iscreme, som man kaldte det dengang. Så vi ser os selv som en del af en håndværkstradition, hvor man hele tiden udvikler og forbedrer. Derfor vil vi ikke bare lave det, vores familie altid har gjort. Vi vil skubbe til opfattelsen af, hvad der er god is herhjemme – og det kan være meget andet end flødeis. For os er det vigtigste, at den gode smag altid er i fokus – fløde eller ej, udtrykker Anders Eibye Hansen.

Men selvom der kommer nye varianter til, forsikrer Anders og Rasmus om, at den cremede flødeis stadig vil forblive den samme gode is, vi kender.

– Vores is er lavet til at give dig en oplevelse. Mange af vores is minder folk om deres barndom. Det vil vi ikke lave om på, vi vil bare også gerne mere end det. Vi ved, vi er rigtig dygtige til at producere is, og derfor vil vi gerne tilbyde smagsoplevelser til de mange – også til dem, der ikke spiser mælkeprodukter eller dem der bare gerne vil variere lidt slutter Rasmus Eibye Hansen.

Om HANSENS:

Hansens is tradition blev etableret i 1922 af Hans Hansen i Hillerød. Dengang under navnet Hillerød ismejeri. I dag er det Hans Hansens oldebørn Anders og Rasmus Hansen, der driver ismejeriet. Hansens producerer omkring 1 million liter is om året. Lige nu kan du finde 10 veganske produkter fra Hansens.

hansen is hansens
Det kendte ismærke skifter navn … (Foto: PR)

Læs også: MUMS! vinder over Dumle

Tre anholdt efter knivstikkeri i Rødekro

Syd- of Sønderjyllands Politi anholdt mandag tre personer efter slagsmål og knivstikkeri i Rødekro. Slagsmålet fandt sted i Østergade, hovedgaden i Rødekro, hvor politiet klokken 22.31 fik en anmeldelse om, at der var ‘hørt en masse råberi og set personer løbe fra stedet’. Det oplyser vagtchef Nikolaj Hølmkjær fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

– Vores patruljer fandt to personer som blødte kraftigt. Formentligt er de stukket med kniv, men det er ikke bekræftet. Der er intet der tyder på, at episoden er banderelateret, udtaler vagtchefen.

De to personer er indlagt, den ene af de tilskadekomne har været i kritisk tilstand.

Tre personer blev mandag nat anholdt i forbindelse med sagen.

– Der er tale om tre yngre mænd, og anklagemyndigheden tog tirsdag stilling til, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. Har man set noget og ikke talt med os endnu, så hører vi meget gerne fra vidner, ligesom vi gerne vil have besked, hvis man har videoovervågning, der vender ud mod Østergade i Rødekro, forklarer vagtchef Nikolaj Hølmkjær.

Politiet øger patruljering i Rødekro og var også på tryghedsskabende besøg i byen efter knivstikkeriet, hvor de havde parkeret den mobile politistation ved SuperBrugsen i Rødekro, og hvor betjentene talte med utrygge borgere og kunne tage mod eventuelle oplysninger.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser desuden vidner til episoden, ligesom man meget gerne vil have eventuel videovervågning fra Rødekro, og de kan kontaktes på 1-1-4.

politi politibil
Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser desuden vidner til episoden … (Foto: PR)

Læs også: Knivstikkeri i Horsens

Dagens billede: Ærlige Dirty Dancing stjerne

 

· Mere fra samme kategori ·