Læs også:

Close
birk pollen

Birkepollenskyen over Centraleuropa

Nyheder  | 

Birkepollenskyen over Centraleuropa · Ny analyse: Prisen på byggematerialer er på himmelflugt · Skuddrab: Fyns Politi søger viden om sort Kia Ceed’s færden · Danmark i verdenstoppen: 6 ud af 10 CEO’er har CO2-mål i strategien · 24-årig mand idømt halvandet års fængsel i stor sag om grov hvidvask · Dagens video: Joe Biden udtaler sig om Sovjet

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Birkepollenskyen over Centraleuropa

Snart banker den næste store pollenplage, birkepollen, på døren. Sæsonen for birk er ofte en kort men intens pollensæson, der ofte strækker sig fra begyndelsen af april til slut maj.

Normalt topper sæsonen med meget høje pollental omkring 1. maj. Men dette års sæson kan måske vise sig at se anderledes ud. Satellitbilleder fra EU’s klimaovervågning Copernicus (C3S) meldte nemlig i slutningen af marts om en tung birkepollensky i Centraleuropa.

– Prognosen den 25-29. marts viste høje niveauer i særligt Frankrig og Schweiz i slutningen af marts. Heldigvis har den seneste prognose vist, at skyen er aftagende, og sandsynligvis ikke rammer Danmark i de kommende dage. Vi har kun haft et par enkelte birkepollen i vores pollenfælde i både København og i Viborg.

Til sammenligning havde vi sidste år allerede skudt sæsonen i gang på nuværende tidspunkt, og Dagens Pollental for den 4.april lå i 2021 på 8 for Østdanmark og 11 for Vestdanmark, fortæller Mathilde Kloster, leder af pollentællingerne ved Astma-Allergi Danmark.

Birkepollen kan rejse over store afstande. Særligt birkepollen rejser sommetider med vinden over store afstande. Det betyder, at vi i Danmark kan få pollen fra for eksempel Tyskland, Polen, Sverige og Norge afhængig af vindretning og vejrforhold.

Det er derfor ikke unormalt at Astma-Allergi Danmark finder birkepollen i pollenfælderne meget tidligt på foråret udenfor den lokale blomstringsperiode. Af den årsag holder Astma-Allergi Danmark også øje med udviklingen af pollen i udlandet og fænomener som polleskyen i Centraleuropa, fortæller Mathilde Kloster.

Netop fordi særligt birkepollen kan rejse langt, holder vi nøje øje med udviklingen i blandt andet Tyskland. Her varsles der aktuelt kun om middel til højniveauer af birkepollen i ganske få regioner i Vesttyskland. Om en Centraleuropæisk pollensky kan ramme Danmark, kommer an på vejrforholdene, fortæller Mathilde Kloster:

– Vindretningen er afgørende for, om en pollensky rammer Danmark. Og ikke mindst hvilket vejr der følger med vinden. Lige nu viser vejrudsigten regn over Danmark de kommende dage. Og regn er godt nyt for de mange danskere med allergi overfor birkepollen. Regn mindsker nemlig antallet af pollen i luften, fordi regnen vasker pollen ud af luften og ned på jorden.

Pollenskyen indeholdt foruden en høj koncentration af birkepollen også store mængder af nitrogendioxid og rødt støv fra Sahara. Hvis en sådan sky rammer Danmark, kan denne kombination forværre høfebersymptomerne hos mange danskere med allergi for birkepollen, da partiklerne er med til at genere slimhinder og luftveje yderligere, fortæller Betina Hjorth, Rådgivningschef hos Astma-Allergi Danmark.

Hold dig opdateret med Astma-Allergi Danmarks pollenservices:
Du kan holde dig opdateret med mængden af bikepollen i luften i Astma-Allergi Danmarks app, Dagens Pollental og på Astma-Allergi Danmarks hjemmeside her.

birk pollen
Der er en birkepollensky over Centraleuropa … (Foto: PR)

Læs også: Kom igennem foråret på trods af pollenallergi

Ny analyse: Prisen på byggematerialer er på himmelflugt

De stigende priser på materialer er nu et større problem for byggebranchen end manglen på arbejdskraft. Siden efteråret 2020 er priserne på flere forskellige byggematerialer steget til et rekordhøjt niveau, og i lyset af situationen i Rusland er der udsigt til yderligere stigninger, viser en ny analyse fra SMVdanmark.

Brændstof er steget med 66 pct., jern og stål med 61 pct. og aluminium med 31 pct. Over hele linjen er der massive prisstigninger på de materialer, som især byggebranchen anvender. Samtidig er der udsigt til yderligere stigninger i de allerede rekordhøje priser. Det skyldes bl.a. problemerne med at få især jern og stål fra Rusland.

Det viser en ny analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Typisk vil sådanne prisstigninger ende hos kunderne, men det er ikke helt så ligetil, siger Lasse Lundqvist, konsulent i SMVdanmark.

– I øjeblikket hersker der usikkerhed i bygge- og anlægsbranchen. For når man ikke kender de fremtidige materialepriser, er det svært at afgive et tilbud til en kunde. Derfor er det vigtigt, at man som håndværker for så vidt muligt forsøger at tage højde for dette, når man udarbejder et tilbud, siger han.

Analysen ser også på, I hvor høj grad de enkelte materialer bliver anvendt. For eksempel prisen på træ er steget med 20 pct., hvilket er noget mindre end andre byggematerialer, men da træ udgør 17 pct. af materialeforbruget i håndværkerens indkøbskurv, kan det mærkes meget kraftigt.

De høje priser bliver af 61 pct. af byggevirksomhederne udråbt som en udfordring. ‘Kun’ 40 pct. nævner mangel på arbejdskraft som en udfordring, viser analysen.

Flere byggevirksomheder taber lige nu penge på opgaver, der er omfattet af fastpriskontrakter, fordi byggeomkostningerne overstiger indtjeningen, uden at prisen kan rykkes tilstrækkeligt. SMVdanmark mener, at offentlige myndigheder bør vise forståelse i forbindelse med sådanne fastpriskontrakter, der binder byggevirksomhederne.

– Det offentlige har et særligt ansvar for at sikre, at deres kontrakter med private virksomheder er rimelige og ikke gør ellers sunde og veldrevne virksomheder økonomisk usikre, forklarer Lasse Lundqvist.

18 pct. af Danmarks import af jern og stål kommer fra Rusland, og Rusland er dermed det land, vi importerer næstmest jern og stål fra. Ligeledes udgør russisk træ også en væsentlig kilde til de danske byggevirksomheder.

– Vi har ganske givet ikke set det sidste af sanktionerne mod Rusland, der kan drive priserne yderligere op. Derfor bør regeringen også straks sikre, at man har det nødvendige mandat i EU til, at vi kan yde støtte til de mest berørte virksomheder, slutter Lasse Lundqvist.

Læs analysen her.

bygge, byggeri, byggematerialer
Prisen på byggematerialer er på himmelflugt … (Foto: Pexels)

Læs også: 10 ting jeg ville ønske at jeg vidste, da jeg flyttede sammen med min kæreste

Skuddrab: Fyns Politi søger viden om sort Kia Ceed’s færden

Fyns Politi beder om hjælp til at kortlægge en sort Kia Ceed’s færden i tid før og efter skuddrabet på en 19-årig mand i Odense den 27. februar på en p-plads bag KFC/Netto på Nyborgvej.

I forbindelse med anholdelsen søndag og den efterfølgende varetægtsfængsling mandag af en 23-årig mand beslaglagde Fyns Politi en sort Kia Ceed med registreringsnummeret DF 81490.

Fyns Politi har en mistanke om, at den sorte Kia Ceed muligvis er det flugtkøretøj, vidner så stikke af fra en p-plads ved et mindre skovområde på Grevenlundsvej i retning mod Niels Bohrs Allé.  Flugten skete umiddelbart efter, at der på p-pladsen var blevet sat ild til en rød Toyota Aygo, som formentlig blev anvendt som flugtbil fra gerningsstedet, hvor den 19-årige mand blev skuddræbt.

Fyns Politi er meget interesseret i at kortlægge den sorte Kia Ceed’s færden i tidsrummet op til og efter drabet. Derfor beder politiet om hjælp fra vidner, der sidder inde med viden om bilen, og hvor den har kørt.

Politiet søger særligt oplysninger om bilens færden fra den 26. februar til den 28. februar 2022 i følgende områder:

  • Gerningsstedet ved Nyborgvej i dagene forud for drabet
  • Områderne Vollsmose, Agedrup og Seden i dagene forud for drabet og i dagene efter drabet
  • Området omkring p-pladsen på Grevenlundsvej og Niels Bohrs Allé både i dagene forud for drabet, men også umiddelbart efter afbrændingen af den røde Toyota Aygo.

Fyns Politi har i forbindelse med efterforskningen modtaget henvendelse fra borgere, som har set den sorte Kia Ceed holde parkeret i Agedrup i tiden efter drabet. Derfor vil Fyns Politi særligt gerne høre, hvis andre vinder har set bilen i Agedrup, og måske også har set personer relateret til køretøjet i området.

kia ceed
Sådan ser bilen ud som politiet efterlyser … (Foto: PR)

Læs også: Fire måneders fængsel for vidnetrusler

Danmark i verdenstoppen: 6 ud af 10 CEO’er har CO2-mål i strategien

6 ud af 10 danske topledere har fastsat mål for udledning af drivhusgas i virksomhedens langsigtede strategi. Det er langt flere end globalt, men kun hver tredje har forpligtet sig til en net zero-målsætning. Det skyldes blandt andet mangel på ressourcer og branchestandarder. Sådan lyder konklusionen i PwC’s CEO Survey 2022.

PwC’s CEO Survey 2022 viser, at de danske virksomheder er langt bedre til at integrere klimaindsatsen i virksomhedens strategiske arbejde end de globale virksomheder. Hele 63 % af de danske topledere fortæller således, at mål for udledning af drivhusgasser indgår i virksomhedens langsigtede strategi, mens det kun er 37 % på globalt niveau. Dermed er de danske topledere kun overgået af de svenske (68 %) og de finske topledere (64 %).

– Det er meget glædeligt, at de danske virksomheder er i top tre i verden, når det gælder at integrere klimaindsatsen i strategien. De færreste betvivler, at klimaforandringer har konsekvenser for samfundet og for virksomheder, og konsekvent handling nu kan gøre danske virksomheder bedre rustede for fremtiden og give en konkurrencefordel, siger Susanne Stormer, partner og leder af sustainability i PwC. Hun fortsætter:

Med krigen i Ukraine skal virksomhederne navigere i en ny geopolitisk krise, som for mange indebærer vanskelige strategiske dilemmaer. Og det er svært at forudse konsekvenserne på kort og længere sigt:

– På den ene side har vi har endnu ikke set tegn på, at den geopolitiske krise ændrer virksomhedernes klimamål. På den anden side er der ingen tvivl om, at vi kigger ind i helt andre scenarier, både politisk og økonomisk, som kræver handling. Vi tror dog på en fortsat prioritering af klimahandling. Politisk er der klar fokus på sammenhængen mellem sikkerhedspolitik og energipolitik, og en understregning af behovet for at accelerere den grønne omstilling. Myndighedskrav og investorforventninger om redegørelse for håndtering af klimarisici er også uændrede høje. De stigende energipriser kan desuden skubbe på energieffektiviseringer, der kan understøtte virksomhedens klimamål, fortæller Susanne Stormer. Hun tilføjer:

– Vi kan dog opleve, at virksomhederne på kort sigt bliver nødt til at øge deres forbrug af fossile brændstoffer, da flere virksomheder – både i Danmark og EU – intensiverer deres indsats for at blive uafhængig af russisk gas.

Surveyen viser desuden, at et mål om udledning af drivhusgasser indgår i lidt mere end hver fjerde danske CEO’s personlige bonus- eller incitamentsordning, mens det globalt kun er tilfældet for 13 % af toplederne.

– Det vidner om, at klimaudfordringerne tages alvorligt i de danske bestyrelser, og at der er en klar forståelse af de forretningsmæssige konsekvenser. En bonusordning på toplederniveau inden for dette område er et tydeligt signal om, at en reduktion af CO2-udledningen skal prioriteres højt, fortæller Susanne Stormer.

Hver tredje danske virksomhed har allerede forpligtet sig til ‘net zero’ (en netto-udledning af CO2 på nul), og yderligere 29 % af virksomhederne arbejder hen imod en sådan forpligtelse. Lidt over hver tredje virksomhed har ifølge PwC’s CEO Survey ikke forpligtet sig til net zero.

– Det er positivt, at hver sjette danske virksomheder har forpligtet sig til net zero eller er på vej til det. Også her ligger de danske virksomheder over de globale. Det at sætte et net zero mål er en ambitiøs målsætning, der rummer forpligtelser, og det er ikke ligetil. Derfor kan det være vanskeligt at få alle med, understreger Susanne Stormer.

Hun henviser til, at de topledere, der ikke har forpligtet sig til net zero, peger på en række årsager hertil: Over halvdelen svarer for eksempel, at virksomheden på nuværende tidspunkt ikke har kompetencerne til at måle deres drivhusgasudledning (55 %), og næsten samme andel svarer, at den branche, virksomheden befinder sig i, ikke har en standardiseret tilgang til CO2-reduktion (52 %). Hver femte svarer desuden, at de ikke har råd til at sætte et net zero-mål.

– Det viser, at det er meget komplekst at arbejde med net zero. Der er langt fra nok at sætte sig en målsætning og skrive det ned i en strategi. Det kræver ressourcer på tværs af virksomheden og de rette kompetencer, hvis virksomheden skal være i stand til at måle sin CO2-udledning og lykkes med at indfri sine mål med at nedbringe den, forklarer Susanne Stormer.

CEO Survey 2022 viser desuden, at cirka halvdelen af de danske virksomheder, der har forpligtet sig til net zero eller er på vej til det, anvender science based targets, som indebærer at sætte mål der svarer til Parisaftalens forpligtigelse til at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

– Det vil være en klar fordel, hvis flere virksomheder vælger at anvende science based targets. Det er vigtigt, at virksomhederne arbejder mod samme mål, og at målsætningen er baseret på videnskab. Science based targets bidrager med gennemsigtighed, pålidelighed og sammenlignelighed , fortæller Susanne Stormer.

Danske topledere svarer i langt højere grad end de globale CEO’er, at kunder og medarbejdere har en stor indflydelse på deres klimaforpligtelser. Hele 80 % af de danske CEO’er svarer, at kundernes forventninger har haft væsentlig indflydelse på deres løfte om CO2-neutralitet eller net zero-udledning. Til sammenligning er det 59 % globalt. Og hele 75 % af de danske topledere svarer, at tiltrækning af medarbejdere har stor eller meget stor indflydelse på deres klimaløfte, hvilket er markant flere end globalt (42%).

– Den aktuelle geopolitiske krise understreger vigtigheden af at kende og tage ansvar for de globale værdikæder. De danske virksomheder oplever en større forventning fra såvel bevidste forbrugere som medarbejdere om, at man som virksomhed forpligter sig på at bidrage til at løse de store samfundsudfordringer Der er derfor ingen tvivl om, at de virksomheder, der formår at definere sig klart i forhold til klima og bæredygtighed, vil stå stærkere for fremtiden. slutter Susanne Stormer.

Om CEO Survey 2022:
I PwC’s 25. CEO Survey blev der gennemført 4.446 interview i 89 lande. I alt 80 danske CEO’er har deltaget. CEO Survey er verdens førende toplederundersøgelse.

verden globus hånd usa (Foto: Unsplash)
Danmark i verdenstoppen: 6 ud af 10 CEO’er har CO2-mål i strategien … (Foto: Unsplash)

Læs også: Dansk fabrik kan levere grønt brændstof til danske indenrigsfly i 2025 

24-årig mand idømt halvandet års fængsel i stor sag om grov hvidvask

Den 24-årige blev dømt for i alt 26 forhold af hvidvask af særlig grov karakter. 20 borgere fik stjålet i alt 2,8 millioner kroner. En 24-årig mand fra Tønder, med bosnisk oprindelse, er ved Retten i Sønderborg blevet idømt et år og seks måneders fængsel i et større sagskompleks om hvidvask af særlig grov karakter.

Der var tale om en tillægsstraf til en anden dom på seks måneders fængsel for blandt andet databedrageri og hæleri. Den 24-årige blev dømt for i alt 26 forhold af hvidvask af særlig grov karakter, der blev alle opdaget i perioden mellem marts 2020 og juli 2021.

Mønstret ved alle 26 hændelser var det samme. Ukendte medgerningsmænd havde først haft held til at bryde ind i alt 20 borgeres netbank-konti og stjæle i alt 2,8 millioner kroner.

Pengene blev derefter overført til en række personer – såkaldte mulddyr – for at sløre, at den egentlige modtager var den 24-årige mand. Den 24-årige hævede herefter pengene og gav dem videre til de ukendte medgerningsmænd, der stod bag netbank-indbruddene.  De forurettede stammer fra alle dele af Danmark.

Den 24-årige blev anholdt den 29. september 2021, har været varetægtsfængslet frem til retsmødet og er fængslet efter dom. Den bosniske mand modtog desuden en advarsel om udvisning. Manden har under sagen erkendt sig skyldig og modtog dommen. Den 24-årige har i et tilfælde selv optrådt som muldyr. De øvrige personers sager bliver behandlet separat.

dom retten
Dom faldet i sag om hvidvaskning … (Foto: Pexels)

Læs også: Bank finder mistænkelige overførsler for 37 milliarder euro

Dagens video: Joe Biden udtaler sig om Sovjet

· Mere fra samme kategori ·