Læs også:

Close
putin krig ukraine demonstration

Stærkere EU-samarbejde er det stærkeste forsvar mod Ruslands aggressioner i Ukraine

Nyheder  | 

Stærkere EU-samarbejde er det stærkeste forsvar mod Ruslands aggressioner i Ukraine · Risikerer dom for at passe sit arbejde · Mange nye varmepumper er med til at sikre hurtig grøn omstilling · Grundlovsforhør om voldtægt · Viden om spor af sprøjtemidler i grundvandet er bedre end det modsatte · Dagens billede: Kanye i unåde

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Stærkere EU-samarbejde er det stærkeste forsvar mod Ruslands aggressioner i Ukraine

EU’s suverænitet skal styrkes, afhængigheden af Rusland skal reduceres, og nye vækst- og investeringsplaner skal iværksættes i en fart. Det har EU-landenes stats- og regeringschefer diskuteret på EU-topmødet i Versailles. Den grønne omstilling er løsningen på energikrisen, og flere investeringer i forsvarsområdet er afgørende for vores sikkerhed, mener DI.

På det ekstraordinære EU-topmøde i Versailles, der fandt sted den 10.-11. marts, har EU’s stats- og regeringschefer strammet skruen over for Rusland i kølvandet på landets invasion af Ukraine. EU skal blandt andet styrke sin suverænitet og løsrive sig fra russisk gas og olie hurtigt. Den strategi bakker dansk erhvervsliv op om. Det er helt afgørende, at den grønne omstilling skal drive den europæiske uafhængighed af russisk energi.

– EU har valgt den grønne omstilling som løsning på energikrisen. Kun med massive grønne investeringer kan vi blive uafhængige af gasimport og samtidig nå klimamålene. Nu handler det om at fjerne tekniske barrierer, så vi kan komme i gang med udrulningen af vindmøller, solceller og øge produktionen af biobrændsel og hydrogen i stor skala. Alle områder, hvor dansk erhvervsliv i den grad er på forkant, siger Thomas Bustrup, international direktør i DI.

Konflikten i Ukraine har haft en række følgevirkninger, som har krævet akut omstilling i mange virksomheder. Forsyningsudfordringer og levering af råstoffer kalder på nye aftaler med partnerlande som USA, Norge og Australien. EU bør iværksætte disse aftaler med det samme, mener DI-direktøren.

–  Vi står med akutte forsyningsproblemer, som skal løses. Det kan være en udfordring for nogle danske virksomheder, hvis der pludselig lukkes for gassen og adgangen til vigtige råstoffer. Derfor bør EU hurtigst muligt indgå aftaler med partnerlande, så virksomhederne kan holde produktionen kørende, fortsætter Thomas Bustrup.

EU-landene har allerede vedtaget omfattende økonomiske sanktioner mod Rusland som svar på landets aggressive adfærd i Ukraine. Samtidig skal vi styrke EU’s forsvarsindsats, og derfor glæder det DI, at det er lagt op til større investeringer på forsvarsområdet.

–  Vi støtter fuldt ud EU’s planer om et tættere samarbejde og større investeringer på forsvarsområdet. Aldrig har det været så vigtigt, at vi sikrer fælles værn mod de mange sikkerhedstrusler, vi står over for. Vi må stå sammen uden forbehold. Danske virksomheder står klar til at bidrage med deres særkompetencer blandt andet inden for det maritime område, cybersikkerhed, kommando og kontrol, siger Thomas Bustrup.

putin krig ukraine demonstration
Børn er angste for der kommer krig i Danmark også … (Foto: Pexels)

Læs også: Tal med børn om krigen i Ukraine

Risikerer dom for at passe sit arbejde

Ambulancefører blev påkørt under udrykning, nu risikerer han at miste både job og kørekort. Urimelig hård behandling, mener fagforeningen FOA.

Det var en arbejdsdag som så mange andre for ambulancefører Bruno Dante Martiri. Lidt i midnat november sidste år kørte han, med fuld udrykning og en fødende kvinde bag i bilen og en lægebil i hælene, overfor rødt, og blev påkørt af personbil: Nu risikerer han at miste kørekortet, og dermed muligheden for at passe det job han har haft i 35 år.

– Det er urimeligt, at en banal trafikulykke skal koste en mand sit levebrød. Han har reddet et menneske, men det betyder mindre, for der er kommet en bule i en dør. Han har passet sit arbejde i årtier, og så er det takken? spørger Thomas Brücker, sektornæstformand for Teknik og Service hos FOA.

Ulykken skete den 9. november tyve minutter i midnat, hvor Bruno Dante Martiri kører udrykningskørsel fra Hornslet til Randers. Bag i ambulancen ligger en fødende kvinde, gravid med tvillinger, og lægen som er med, fordi han regner med, at fødslen går i gang lige om lidt. De blå udrykningsblink er tændt på ambulancen, og efter dem kommer lægebilen med blink og sirene.

I et kryds bliver de påkørt af en personbil. Bruno Dante Martiri fortæller, at han har set personbilen, men er sikker på, at føreren af bilen både har set og hørt ham. Efter sammenstødet kører ambulancen videre på hospitalet med den fødende kvinde. Lægebilen bliver tilbage, og snakker med bilisten, og sikrer sig, at alt er okay.

Politiet vælger efter sammenstødet at rejse en sag mod Bruno Dante Martiri for brud på færdselsloven. Anklageren går efter 2.500 kroner i bøde og tre års betinget frakendelse af kørekortet.

Bruno Dante Martiri mener, at det vil gå ud over patienten i den lange løb.

– Jeg har bare udført mit job. Det vil betyde, at mine kolleger og jeg altid vil holde for rødt, når vi er på udrykning. Det kan potentielt forlænge transporttiden med flere minutter. Og for patienten, så er det minutterne, der tæller, siger han til Fagbladet FOA.

Thomas Brücker, fra FOA, mener, at lovgivningen burde laves om:

– Jeg synes, at det er en kæmpe udfordring, at vi har en lovgivning, der ikke giver formildende omstændigheder til personer, der kører udrykning. Når man har det job, så er det fordi, at man gerne vil redde mennesker. Det kan betyde, at der køres over for rødt, når der køres med udrykning, slutter Thomas Brücker

Thomas Brücker ønsker en særlovgivning på området, som betyder, at personer, der arbejder med udrykning, vil kunne få en mildere dom end privatbilisten.

Der falder dom i sagen den 22. marts 2022 ved Retten i Randers.

foa ambulance
Thomas Brücker,
Sektornæstformand FOA … (Foto: PR)

Læs også: Ny undersøgelse afslører PTSD blandt brandfolk og reddere

Mange nye varmepumper er med til at sikre hurtig grøn omstilling

50.000 nye varmepumper vil i løbet af det næste år kunne medvirke til at sikre både hurtig grøn omstilling og dansk forsyningssikkerhed. Varmepumper er et meget energieffektivt alternativ til naturgassen, som Regeringen og et flertal i Folketinget har aftalt at afvikle inden 2030. Og nu hvor forsyningssikkerhed er blevet en akut prioritet – ikke mindst som følge af udviklingen i Ukraine og Regeringens ønske om at afvikle import af naturgas fra Rusland hurtigst muligt, er varmepumper blevet en helt oplagt løsning

– Vi kan rimeligt hurtigt medvirke til at udfase naturgasfyret og erstatte det med individuelle varmepumper, fortæller Lars Abel, Sekretariatschef i Varmepumpeindustrien.

Varmepumpeteknologien er en meget energieffektiv og vedvarende varmekilde, som mangedobler den vind og solenergi, der produceres. Det er helt i overensstemmelse med Klimarådets anbefalinger i Klimarådets rapport ‘Omstilling frem mod 2030’ fra juni 2017, og senest i statusrapporten fra februar 2022. Her peger man på behovet for forskellige elektrificeringstiltag, heriblandt omstilling fra olie- og gasfyr til varmepumper. Klimarådet peger på det store CO2-fortrængningspotentioale. En udrulning af flere individuelle varmepumper kan iværksættes umiddelbart, og i modsætning til eksempelvis fjernvarme forudsætter det ikke flerårige investerings- og anslægsplaner, tilføjer Lars Abel.

I en henvendelse til Statsminister Mette Frederiksen skriver Varmepumpeindustrien:

– Varmepumpeindustrien foreslår, at der straks muligt iværksættes en opgørelse og kortlægning af olie- og gasfyr i kommunerne. I første omgang peger vi på mulighederne for at udfase statens og kommunernes egne olie- og gasfyr. Herudover tilrettelægges en aktiv og systematisk konverteringsindsats, så alle bygningsejere af olie- og gasfyr automatisk får et tilbud om en hurtig og tryg konvertering til en varmepumpe. Det vil samtidig betyde behov for yderligere gunstige rammevilkår. Den overvældende interesse for den nuværende bygningspulje, hvor man kan søge om en økonomisk håndsrækning til eksempelvis at udskifte sit olie- eller gasfyr med en varmepumpe, understreger danskernes lyst til at omsætte de grønne ambitioner til handling. Håndværkerfradraget kunne samtidig målrettes den grønne omstilling.

Varmepumpeindustrien tilbyder samtidig at mødes med Klima- Energi- og Forskningsminister Dan Jørgensen for at drøfte mulighederne for en hurtig udrulningsplan for individuelle varmepumper, oplyser Lars Abel.

Når man fra politisk hold er klar til at prioritere indsatsen og træffe de nødvendige beslutninger, er varmepumpeindustrien derfor også helt klar til at hjælpe de danske boligejere med at sige et hurtigt farvel til deres olie- og gasfyr, fastslår Lars Abel.

Fakta: Udviklingen omkring varmepumper i Danmark

Der har de seneste år været en markant stigningen i antallet af installerede varmepumper i Danmark.

Flere af Varmepumpindustriens medlemsvirksomheder i Danmark og udlandet har allerede udvidet deres produktionsfaciliteter i betydeligt omfang.

Varmepumpeindustrien anslår derfor, at det er muligt at installere op imod 50.000 luft/vand eller jordvarmepumper i løbet af det næste års tid. Det vil være godt og vel en fordobling i forhold til det seneste år.

Ifølge Varmepumpindustriens samarbejdspartnere blandt installatørerne vil der også være den nødvendige arbejdskraft til rådighed, ikke mindst når det tages i betragtning, at gasinstallationerne afvikles sideløbende. Der er i dag cirka 1.200 veluddannede VE-godkendte varmepumpeinstallatører, som står klar til at installere de individuelle varmepumper.

varmepumpeindustrien
Varmepumper er med til at sikre grøn omstilling og forsyningssikkerhed … (Foto: PR)

Læs også: En del boliger annonceres med forkert energimærkning

Grundlovsforhør om voldtægt

Østjyllands Politi fremstillede i går mandag en 53-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Randers. Han sigtes for voldtægt begået søndag formiddag på en adresse i Norddjurs mod en 24-årig kvinde, som han var kørelærer for.

Derudover sigtes han for ved forskellige lejligheder i en periode fra den 1. februar til 20. marts at have begået seksuelle overgreb mod den 24-årige i en bil under køretimerne og forsøgt at voldtage hende.

Anklagemyndigheden anmodede om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi ønsker derfor p.t. ikke at oplyse yderligere om sagen.

retten court (Foto: Unsplash)
Kørelærer i grundlovsforhør for voldtægt … (Foto: Unplash)

Læs også: Læge idømt fængsel for bedøvelse og voldtægt af kvinder

Viden om spor af sprøjtemidler i grundvandet er bedre end det modsatte

De seneste resultater af massescreening bekymrer DANVA. Men vandselskaberne kan kun skærme drikkevandet mod spor af sprøjtemidler, de kender. Derfor er massescreening en vigtig indsats fra myndighedernes side.

De foreløbige resultater fra massescreening af grundvandet viser, at der er fundet tre sprøjtemiddelrester over den tilladte kravværdi i drikkevand.

– Det er altid alvorligt, når vandselskaberne skal forholde sig til nye stoffer i grundvandet. Vandselskaberne har ansvaret for, at drikkevandet overholder de gældende krav. Nye fund af sprøjtemidler og kemikalier i grundvandet må ikke påvirke kvaliteten af drikkevandet, udtaler direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Men han understreger, at det er vigtigt at få et overblik over grundvandets tilstand.

– Viden er det vigtigste værktøj for vandselskaberne i deres arbejde. Analyser er den eneste mulighed for at få et samlet overblik over, hvilke stoffer, der siden 1950’erne, er udvasket ned gennem jordlagene til grundvandet. På den måde kan vi undgå overraskelser i fremtiden. Når man screener for mange stoffer, så finder man flere, end man kendte til. Sådan vil det være. Nu danner vi os også et overblik over de seneste fund, og så sætter vi ind over for dem, siger Carl-Emil Larsen, og fortsætter:

– Fundene illustrerer endnu engang, hvor vigtigt det er med en sammenhæng mellem godkendelsesordninger og analysemetoder. Det er helt praktisk nødvendigt, at der i godkendelsesordningen også indgår nedbrydningsprodukter og analysemetoder. Vi skal kunne analysere for de stoffer, der potentielt kan true grundvandet – også nedbrydningsprodukter. Den analyse skal være på plads som en del af godkendelsen af stofferne.

Miljøministeriet har meldt ud, at der er fundet to nedbrydningsprodukter, LM6 og LM5, af ukrudtsmidlet terbuthylazin over den tilladte kravværdi. Midler med terbuthylazin har i perioden 1973–2008 været solgt i Danmark til bekæmpelse af ukrudt i majs og ærter, skovkulturer, frugttræer, læhegn og buske.

– De nye fund understreger vigtigheden af, at arealer med grundvand, der bruges til drikkevandsproduktion beskyttes helt. Vi ser endnu engang, at mere viden giver flere udfordringer. Så lad os understrege at drikkevandsproduktionen og sprøjtemidler skal holdes adskilt, siger Carl-Emil Larsen, og fortsætter:

– Vi ser nu med al ønskelig tydelighed resultaterne af menneskelig aktivitet. Det tager mange år for stoffer at nå grundvandet. Det gælder også de stoffer, der stadig er tilladte til anvendelse i både landbruget og kemikalieindustrien, siger Carl-Emil Larsen.

Udover LM6 og LM5 er der fundet stoffet R471811, der er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet chlorothalonil, der har været solgt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000. Chlorothalonil har været godkendt til brug som svampemiddel i hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland, samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse.

drikkevand grundvandet
Viden om spor af sprøjtemidler i grundvandet er bedre end det modsatte … (Foto: PR)

Læs også: Fem biråd så du kan hjælpe bierne til sommer

Dagens video: Kanye i unåde

· Mere fra samme kategori ·