Læs også:

Close
skov træer

PensionDanmark rejser skov for at erstatte træer brugt til bæredygtigt byggeri

Nyheder  | 

PensionDanmark rejser skov for at erstatte træer brugt til bæredygtigt byggeri · Danmark får ny Digital Post · Lavede indbrud med en økse · MeToo: Ny undersøgelse viser problemer med tillid og troværdighed i advokatundersøgelser · Ung mand i grundlovsforhør for narkosalg · Dagens billede: Russerne i angreb

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

PensionDanmark rejser skov for at erstatte træer brugt til bæredygtigt byggeri

Hedeselskabet og PensionDanmark har indgået aftale om at rejse op mod 100 hektar ny klimaskov i Danmark. Målet er at erstatte træ brugt til byggeri, forøge Danmarks skovareal og reducere CO2-udledningen.

Byggeri med trækonstruktioner kan udgøre et væsentligt bidrag til Danmarks ambitioner om at reducere CO2-udledningen. Men det skal ikke ske på bekostning af skovareal.

Derfor vil PensionDanmark, som en frontløber inden for byggeri med træ som det primære materiale, plante et træ for hvert træ, der bliver brugt, når Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab opfører nye ejendomme.

Derfor markerer PensionDanmark Skovens Dag med en ny aftale med Hedeselskabet om i første omgang at rejse 100 hektar klimaskov, der desuden vil bidrage til lagring af CO2 og udviklingen af mangfoldig natur og biodiversitet.

– Når vi som bygherre går forrest i arbejdet med at erstatte materialer med højt klimaaftryk med træ, skal vi også påtage os ansvaret for, at det ikke kommer med en pris i form af mindre skov. Derfor er samarbejdet med Hedeselskabet om klimaskov i Danmark en vigtig understregning af, at vi har en 360 graders tilgang til bæredygtighed og ansvarlighed, hvor vi vedvarende forsøger at hæve barren, udtaler administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen og tilføjer:

– Vores indledende investering vil på sigt give 40.000 kubikmeter tømmer. Det svarer til forbruget af træ i Fælledbys kommende 2.000 boliger samt tilhørende institutioner.

For Hedeselskabet er det naturligt at indgå i samarbejdet med PensionDanmark, hvor mange medarbejdere inden for skov og landbrug har deres pensionsopsparing.

– Når man bruger træ i byggeri, binder man ikke alene CO2 i bygningen i hele dens levetid, men er samtidig med til at fortrænge klimabelastede byggematerialer. Derfor anser vi i Hedeselskabet træ som fremtidens byggemateriale, og det glæder os, at PensionDanmark vil vise vejen – både med bæredygtigt byggeri og med etablering af klimaskov, siger Torben Friis Lange, administrerende direktør i Hedeselskabet.

Skoven vil blive rejst på landejendomme, som parterne i fællesskab udvælger. Hedeselskabet vil stå for at etablere og drive arealerne som klimaskov.

Klimaskoven har desuden til formål at skabe værdi i lokalområdet, hvor beboerne frit kan anvende skoven rekreativt, ligesom den vil bidrage til den nationale målsætning om at forøge de danske skove til 25 procent af landarealet.

Foruden CO2-bindingen i træerne og de rekreative muligheder i klimaskovene, etableres de også for at beskytte grundvandet og højne biodiversiteten.

PensionDanmark og Hedeselskabet planlægger at påbegynde etablering af skovarealerne og tilplantning med ny klimaskov i foråret 2023.

Fakta om samarbejdspartnerne:

PensionDanmark er Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab og en af Danmarks største ejendomsbesiddere.

Som en frontløber inden for bæredygtigt byggeri arbejder PensionDanmark hele tiden med at øge anvendelsen af bæredygtige byggematerialer.

Aktuelt forbereder PensionDanmark sammen med By & Havn byggeriet af Fælledby, som bliver Danmarks første byområde med træ som det gennemgående materiale i de bærende konstruktioner.

Hedeselskabet har siden 1866 beskæftiget sig med skovrejsning og er Danmarks største skovforvalter af både egne og forvaltede skove.

Hedeselskabet planter klimaskove over hele landet i eget navn og for kunder gennem forretningsdelen HedeDanmark.

skov
PensionDanmark rejser skov for at erstatte træer brugt til bæredygtigt byggeri … (Foto: Hedeselskabet)

Læs også: I naturen er der plads til alle

Danmark får ny Digital Post

Nu får Danmark ny Digital Post, der styrker den offentlige service for både borgere og virksomheder. Som en vigtig milepæl i fremtidssikringen af Danmarks offentlige digitale infrastruktur satte det offentlige mandag den 21. marts strøm til det nye Digital Post. Med den nye it-løsning styrkes brugervenligheden i myndighedernes digitale kommunikation med borgere og virksomheder. Samtidig åbnes muligheden for at tilgå post fra det offentlige via flere platforme.

Mandag afløses den tidligere it-løsning til post fra offentlige myndigheder med det nye Digital Post. Den nye løsning er en vigtig del af arbejdet med at forbedre og fremtidssikre den offentlige service til gavn for borgere og virksomheder, så brugervenlighed og sikkerhed følger med tiden.

Den offentlige sektor har fået et øget ejerskab over den nye Digital Post-løsning, hvilket giver en større fleksibilitet til at kunne tilpasse løsningen til fremtidige behov og sikre en bedre sammenhæng til andre offentlige it-løsninger.

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen:

– Med den nye løsning sikrer vi, at Digital Post forsat vil være en essentiel grundsten i den offentlige digitale infrastruktur og borgernes møde med det offentlige. Det er en forudsætning både for borgernes velfærd og for danske virksomheders konkurrenceevne, at myndigheder, borgere og virksomheder nemt og sikkert kan udveksle alt fra følsomme oplysninger til information af generel karakter. Det har Digital Post muliggjort siden 2013 for virksomheder og 2014 for borgere, og med den nye løsning sikres det, at vi i Danmark fortsat kan sætte nye standarder inden for sikker digital kommunikation fra og med den offentlige sektor.

Digital Post er de offentlige myndigheders fælles it-løsning, der gør det muligt at kommunikere sikkert med borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det er for eksempel via Digital Post, at borgerne modtager indkaldelser fra sygehuset eller svar på pladsansøgningen til en institution fra kommunen, og det er også her, at virksomheder i Danmark modtager information om fx barsel, refusion af sygedagpenge eller straffeattester. Netop denne dobbeltfunktion som postkasse for offentlig post til borgere og virksomheder får nu et løft med lanceringen af en ny Digital Post-app, der gør det lettere for særligt ejere og medarbejdere i SMV’er at skifte mellem sin private post og sin virksomhedspost.

Stine Hegelund Bertelsen, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen:

– I den nye Digital Post-løsning har der været fokus på at gøre det nemmere at tjekke beskeder i Digital Post-appen – særligt for de mindre virksomhedsejere. Derfor er det nu muligt i appen at skifte mellem de vigtige beskeder, man får i regi af at være henholdsvis virksomhedsejer og borger – uden at logge ind flere gange. Nu kan den private post og virksomhedsposten tjekkes ét sted. Det, tror jeg, vil skabe værdi for mange af de mindre virksomhedsejere, der både får et bedre overblik og samtidig sparer tid.

Fremover kan virksomheder og borgere frit vælge, om de vil tilgå deres Digital Post fra de tre platforme, som det offentlige stiller rådighed: borger.dk, Virk eller den nye Digital Post-app. Digital Post fra det offentlige vil også kunne læses på de to platforme fra private selskaber, e-Boks og mit.dk. På disse platforme kan man også modtage post fra private aktører som fx banker og forsikringsselskaber, der har indgået en privat aftale om at anvende en af de privatejede platforme for sikker digital post. Det er e-Boks A/S, der står bag platformen e-Boks, og Netcompany er virksomheden bag mit.dk.

Det nye Digital Post kan bringe den offentlige service op på et nyt niveau med et større fokus på brugervenlighed og interaktion. Det såkaldte MeMo-format i den nye it-løsning for Digital Post giver blandt andet myndighederne mulighed for at opsætte smartere visninger og funktioner, der gør det lettere for borgeren at handle på beskeder med fx kalenderinvitationer, der kan kopieres direkte over i borgerens kalender på mobilen, tablet eller computer – eller direkte links ind til offentlige selvbetjeningsløsninger.

Tommy Kjelsgaard, vicedirektør i Danske Regioner:

– I regionerne ser vi bestemt et potentiale i de muligheder, som Digital Post åbner op for. Med den nye it-løsning kan vi arbejde videre med nye funktioner, som giver fx bedre og mere brugervenlige hospitalsindkaldelser og muligheder for at skrive med specifikke afdelinger. Det er vigtigt, at vi har gode løsninger, så vi fortsat er effektive, og at man samtidig føler sig tryg ved den digitale kommunikation.

I kommunerne ser man også frem til at komme i gang med at kunne benytte mulighederne i det nye Digital Post, der kan styrke brugervenligheden i den digitale dialog med borgere såvel som virksomhederne.

Christian Harsløf, direktør for digitalisering, teknologi sundhed, social og ældre i KL:

– Vi ved, at ny teknologi er en del af svaret på, hvordan vi skal levere god og tidssvarende velfærd også i årene, der kommer. Det handler blandt andet om at udvikle den måde, vi er i dialog med borgerne på og give borgerne en bedre service og kvalitet. Her er det nye Digital Post med til at styrke brugervenligheden i kommunernes digitale dialog med borgere og virksomheder. Nu kan vi arbejde med at gøre det nemmere at bekræfte aftaler, betale regninger eller underskrive dokumenter. Derfor glæder vi os til, at vi skal i gang med at udnytte de nye muligheder til gavn for borgerne.

Fremover kan den enkelte myndighed også se frem til, at de nu slipper for den administrative afregningsopgave til leverandøren for hver Digital Post, de sender. Det betyder, at den enkelte myndigheds administrationsopgave, hvor regningen for Digital Post ofte skal fordeles blandt de interne afdelinger i myndigheden, nu ophører. For med det nye Digital Post får den offentlige sektor en fælles regning, som betales centralt.

I den nye Digital Post-løsning sættes også et stort punktum for, at borgerne får sms’er mellem kl. 18 og kl. 08, når de har modtaget ny post fra det offentlige. Dermed er det slut med at blive forstyrret med adviseringer på skæve tidspunkter af døgnet.

pige seng kaffe computer
Danmark får ny Digital Post … (Foto: Pexels)

Læs også: Nu kan du få kørekort digitalt

Lavede indbrud med en økse

Formentlig på grund af nogle uoverensstemmelser af en art besluttede en 42-årig mand sig i sidste weekend for at bryde ind i en lejlighed på en adresse i Sakskøbing.

Man kan ikke sige, at det var et udpræget sofistikeret indbrud, for der blev brugt en økse til at hugge sig vej gennem døren, ligesom flere ting i lejligheden fik nogle ordentlige hug. Til gengæld blev der ikke stjålet noget.

Politiet fandt lørdag formiddag frem til den 42-årige, der blev anholdt og sigtet for indbrud og hærværk. Det afholdt ham dog ikke fra – så snart han blev løsladt –  at tage direkte over til den selvsamme lejlighed, hvor han havde brudt ind, for at banke voldsomt på døren.

Politiet blev igen tilkaldt, og betjentene gjorde meget klart for ham, at han skulle forlade stedet. Det havde han imidlertid lidt svært ved at forstå, så han blev igen anholdt og taget med på politistationen – igen.

Det står dig frit for at gå ind at købe en økse. Det kræver ikke våbentilladelse. (Foto: Pexels)
Mand lavede indbrud med økse. (Foto: Pexels)

Læs også: Økseangreb i Birkerød

MeToo: Ny undersøgelse viser problemer med tillid og troværdighed i advokatundersøgelser

Advokatfirmaer bør arbejde mere for at sikre retsbeskyttelse for krænkede personer, når de undersøger sager om seksuel chikane og krænkelser. Det viser ny undersøgelse fra KVINFO.

Tilliden er lav eller mangler helt. Selve formålet er uklart. Og vigtige spørgsmål bliver ikke behandlet. Sådan lyder blot et par centrale kritikpunkter fra personer, der har deltaget i advokatundersøgelser og advokatordninger i forbindelse med seksuel chikane og krænkelser.

KVINFO, Danmarks videnscenter for køn og ligestilling, har undersøgt erfaringer med at deltage i de advokatundersøgelser og -ordninger, som bliver brugt af virksomheder, organisationer og andre, når der opstår problemer med seksuel chikane og krænkelser. I KVINFOs undersøgelse er det netop de krænkede personer, som deler deres erfaringer.

– De mennesker, som deltager i advokatundersøgelser, står i forvejen et meget usikkert sted. Det er svært at tale om seksuel chikane og krænkelser i det hele taget, og vi ved fra undersøgelser, at det kan også kan have alvorlige konsekvenser for krænkedes ansættelse. Derfor er det endnu mere vigtigt, at disse ordninger – der jo bliver brugt for at undersøge problemer og komme dem til livs – er indrettet sådan, at de skaber tryghed og tillid, siger Henriette Laursen, der er direktør i KVINFO. Hun sidder i følgegruppen til Advokatrådets arbejdsgruppe, der skal skabe tydelige rammer for, hvordan advokatundersøgelser gennemføres.

I debatten om MeToo-sager har retssikkerhed for ’krænkere’ været et tydeligt tema, mens spørgsmålet om retsbeskyttelse for krænkede fyldt meget lidt. KVINFOs undersøgelse bidrager med viden om krænkedes erfaringer med at deltage eller vælge ikke at deltage i advokatundersøgelser og -ordninger.

– Hvis advokatundersøgelser og -ordninger skal være brugbare værktøjer, så skal de fungere sådan, at krænkede faktisk vil bruge dem. Hvis de virker afskrækkende eller intimiderende, så bruger krænkede dem ikke. Resultatet bliver så, at de ikke bidrager til retsbeskyttelse for de mennesker, som bliver udsat for seksuel chikane og krænkelser, slutter Henriette Laursen.

På baggrund af undersøgelsen anbefaler KVINFO blandt andet:

Transparens og klar afgrænsning
Advokatundersøgelser og -ordninger bør være transparente og klart afgrænsede. Deltagere bør kende forløb, tidsramme og mulighed for indsigt i egen sag. Det bør være tydeligt, hvilke oplevelser undersøgelser og ordninger inkluderer, hvem der kan deltage, og hvordan advokatundersøgelser og -ordninger står i forhold til lovgivning og retligt ansvar.

Beskyt både krænkede og ’krænker’
Undersøgelser og ordninger bør sikre, at krænkede har tillid til, at de nyder den samme beskyttelse som ’krænker’ i forhold til fx fortrolighed, adgang til kommunikation med advokatfirmaet og indsigt i referat, rapport og indstilling.

Respekter begrænsninger
Seksuel chikane og krænkelser finder sjældent sted i et vakuum. De er derimod gerne symptom på eller resultat af skadelig kultur. Advokatfirmaer bør forholde sig åbent til, at mens advokatundersøgelser kan afdække og klarlægge specifikke sager, er de mindre anvendelige, når selve kulturen i en organisation er problemet.

Forstå traumereaktioner
Seksuel chikane og krænkelser er ofte forbundet med forvirring, fortrængning, skam, skyldfølelse og frygt for mistro. Advokatfirmaer bør balancere en undersøgelsers spørgemetode med dette, ligesom de, der interviewer, bør gøre sig bekendt med almindelige traumereaktioner.

Om undersøgelsen:

Datagrundlaget for KVINFOs undersøgelse er 22 kvalitative interviews med kvinder og mænd, med tydelig overvægt af kvinder og enkelte skriftlige bidrag fra kvinder og mænd. Interviewpersonerne refererer til oplevelser i forskellige virksomheder, institutioner og organisationer af forskellig størrelse, som igen indbefatter både omfattende og enkeltsagsadvokatundersøgelser og -ordninger.

morgan freeman, skuespiller, metoo, anklager, seksuel chikane, harvey weinstein
MeToo: Ny undersøgelse viser problemer med tillid og troværdighed i advokatundersøgelser. (Foto: Pixabay)

Læs også: Discovery udgiver dokumentaren Metoo: Sexisme bag skærmen

Ung mand i grundlovsforhør for narkosalg

Østjyllands Politi fremstiller fredag klokken 11.00 en 20-årig mand fra Aarhus i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Han sigtes for narkosalg, efter han torsdag eftermiddag blev anholdt på en adresse i Mårslet.

På baggrund af mistanke om, at der var ulovlige stoffer på stedet, foretog politiet en ransagning – blandt andet med brug af narkohund.

Der blev ved ransagningen fundet en større mængde MDMA, kokain og hash og emballage, der indikerede, at der tidligere havde været endnu større mængder narkotika.

Under en efterfølgende ransagning af den 20-åriges lejlighed i Aarhus fandt politiet et større kontantbeløb, som formodes at stamme fra narkohandel.

Både kontanter og stoffer blev beslaglagt, og den 20-årige blev anholdt og fremstilles fredag i grundlovsforhør.

piller amfetamin narko
Ung mand i grundlovsforhør for salg af narko … (Foto: Unsplash)

Læs også: Tre anholdt for databedrageri

Dagens billede: Russerne i angreb

· Mere fra samme kategori ·