Læs også:

Close
øl alkohol druk

Næsten hver tredje 15-17-årige har haft blackout efter druk

Nyheder  | 

Næsten hver tredje 15-17-årige har haft blackout efter druk · 10 personer sigtet for knivoverfald efter anholdelsesaktion i Odense · Læg ikke loft over studiepladser, der er mangel på · Kæmpe forskelle på afgangselever karakter alt efter hvor de bor · 33-årig mand fra Fyn idømt forvaring · Dagens billede: Fakta som vi måske ikke helt var klar over 

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Næsten hver tredje 15-17-årige har haft blackout efter druk

Det er ikke kun tømmermænd, som rammer helt unge, når de møder dansk alkoholkultur. Hele 31 pct. af 15-17-årige har haft blackout, og næsten ligeså mange er kommet til skade på grund af alkohol, viser ny undersøgelse.

I dag skal man kun være 16 år for lovligt at købe øl, vin og andet alkohol med en alkoholprocent på op til 16,5. Og det benytter mange sig af. Hele 94 pct. af 15-17-årige har prøvet at drikke alkohol. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholindsats ’Fuld af liv’. I undersøgelsen er 1.015 unge i alderen 15-25 år blevet spurgt til deres viden, holdninger og adfærd, når det kommer til alkohol. 236 af de adspurgte er 15-17 år.

Når de helt unge drikker, er det desværre ofte mere end en enkelt genstand eller to, der ryger indenbords. Seks ud af ti af de 15-17-årige i undersøgelsen har nemlig prøvet at drikke så meget, at de næste dag ville ønske, at de havde drukket mindre. 31 pct. har oplevet blackout efter alkoholindtag – altså, at der er dele af eller hele aftenen, som de ikke kan huske. Næsten ligeså mange (29 pct.) har oplevet at komme til skade, fordi de har drukket for meget alkohol.

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed dør i gennemsnit ét ungt menneske hver måned på grund af alkohol. De tragiske dødsfald sker for eksempel i forbindelse med trafikulykker, drukneulykker og fald fra højder.

– Lidt sorte huller i hukommelsen i løbet af en festlig aften kan måske virke harmløst for nogle, men når alkoholen får unge til at miste kontrollen over sig selv og deres handlinger, kan det i værste tilfælde have fatale konsekvenser, siger Mette Lolk Hanak, der er forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

Hun fortsætter:

– Når vi tillader 16-17-årige at købe alkohol, bakker vi som samfund op om en kultur, hvor alkohol introduceres alt for tidligt. Tallene her viser tydeligt, at en tidlig introduktion til alkohol ikke er en mild introduktion, men derimod et møde med en voldsom drukkultur, som kan være svær at navigere i for de helt unge.

Vejen til at ændre den våde danske alkoholkultur starter med sunde og sikre rammer for vores børn og unge. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er det svært at se argumenterne for fortsat at tillade, at unge under 18 år kan købe alkohol udenom deres forældre eller andre voksne:

– Vi ved, at alkohol kan have alvorlige konsekvenser på både kort og lang sigt. Og vi ved, at højere aldersgrænser får unge til at starte senere med at drikke alkohol og drikke mindre. Derfor har vi en klar opfordring til de danske politikere om at tage ansvar og indføre en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol. Det vil både betyde, at færre unge vil komme til skade i beruset tilstand, og at de på den lange bane vil være i mindre risiko for at blive afhængige og få alkoholrelaterede sygdomme – herunder kræft, slutter Mette Lolk Hanak.

Om undersøgelsen:

I september-november 2021 har analysebureauet Voxmeter gennemført en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.015 15-25-årige for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholindsats ’Fuld af liv’.

Tallene, der henvises til i denne nyhed, baserer sig på svar fra de 236 15-17-årige, der har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne for hele aldersgruppen 15-25 år (1.015 personer) stemmer godt overens med resultaterne for de 15-17-årige.

Data er repræsentativt i forhold til køn, alder og region.

Læs mere om undersøgelsen her:

Notat om 15-17-åriges oplevelser med at have drukket for meget

druk øl
Unge drikker for meget og for tidligt. Kræftens Bekæmpelse ønsker en 18-årsgrænse for køb af al alkohol. (Foto: Unsplash.com)

Læs også: Flertal vil forbyde salg af alkohol på ungdomsuddannelser

10 personer sigtet for knivoverfald efter anholdelsesaktion i Odense

Fyns Politi har tirsdag anholdt ti personer i alderen 19-25 år i forbindelse med en planlagt aktion. De 10 er blevet sigtet for overfald med knive på to personer den 13. januar 2022 i Odense.

Overfaldet på de to personer fandt sted i Dannebrogsgade bag banegården i Odense kort før klokken 23. De to mænd blev begge såret og den ene var i livsfare. De 10 er alle sigtet for overtrædelse af straffelovens §245, jf. §23, der handler om legemsbeskadigelse af særlig rå, brutal eller farlig karakter samt medvirken til overfaldet.

Det er politiets opfattelse, at overfaldet var planlagt og skete som led i en konflikt mellem grupper af personer, hvor der tidligere har været anvendt skydevåben. De ti sigtede har efter politiets opfattelse tilknytning til en af grupperingerne, mens de to, der blev overfaldet, begge har perifer tilknytning til en anden gruppering.

– Det er lang tids grundig efterforskning, der har ført frem til anholdelserne i dag. Det er et endog meget vanskeligt miljø at efterforske i, og derfor har vi undervejs holdt kortene meget tæt til kroppen. Vi håber, at vi med hele ti anholdelser samtidig har stækket den gruppering, de anholdte har tilknytning til – og dermed minimeret den aktuelle konflikt, som pågår, udtaler vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen fra Fyns Politi.

Ud over at anholde de ti personer, så har politiet i løbet af dagen desuden ransageret flere adresser rundt i Odense.

– Det har vi gjort for at sikre eventuelle beviser eller andet, der kan være med til at underbygge vores efterforskning. Som sagt har vi inden længe arbejdet intenst med sagen. Det har vi ikke kunnet fortælle offentligheden ret meget om – og vi kan heller ikke nu gå i detaljer af hensyn til den fortsatte efterforskning. Det er jo sådan, at når vi fortæller om sagen, så lytter ikke bare de lovlydige borgere med, det gør de kriminelle også, og de skal jo helst ikke vide, hvad vi har gang i, siger Jesper Weimar Pedersen.

Fyns Politi arbejder i øjeblikket også intenst med at efterforske drabet på en 19-årig mand, der blev dræbt af skud på parkeringspladsen ved KFC/Netto på Nyborgvej i Odense. I den forbindelse har politiet ikke nye oplysninger til offentligheden, men politiet oplyser, at en mulig sammenhæng med den verserende konflikt indgår i efterforskningen.

– Det er klart, at vi undersøger en mulig sammenhæng, men det er endnu for tidligt at konkludere noget. Dertil er vi ikke nået langt nok i vores efterforskning, slutter Jesper Weimar Pedersen.

De 10 anholdte personer blev onsdag alle blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense. Anklagemyndigheden vil anmodede om lukkede døre. I forbindelse med aktionen anholdt politiet yderligere to personer, som ikke er sigtede i sagen, og som derfor blev løsladt senere på tirsdagen.

kniv
10 personer sigtet for knivoverfald efter anholdelsesaktion i Odense … (Foto: Unsplash)

Læs også: 39-årig mand sigtet for drabsforsøg

Læg ikke loft over studiepladser, der er mangel på

I et personligt brev til samtlige folketingsmedlemmer opfordrer en række organisationer politikerne til ikke at reducere på studiepladser, hvor erhvervslivet skriger på arbejdskraft.

Manglen på arbejdskraft er en af de største udfordringer, Danmark står overfor. Det gælder mange brancher, men ikke mindst på STEM-området og det samfundsvidenskabelige område, hvor efterspørgslen på uddannede kandidater allerede i dag er stor, og på sigt kun vil stige.

Derfor har Dansk Erhverv, Ingeniørforeningen, IDA, IT-Branchen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI sendt et fælles brev til alle 179 medlemmer af Folketinget.

Budskabet er, at udflytningsplanerne er et meget højt politisk spil, der i sidste ende kan blive dyrt for danske virksomheder og det danske samfund.

De fire afsendere mener, at intentionerne om at flere skal have mulighed for at uddanne sig i hele landet, er meget prisværdige. Men skal det ske på en klog måde, hvor erhvervslivet og samfundsøkonomien ikke står tilbage som tabere, skal planerne justeres, så vi undgår at uddanne færre af dem, vi mangler.

Opfordringen fra de fire organisationer er, at der her i slutspurten af de politiske forhandlinger kommer fokus på, hvor erhvervslivets efterspørgsel er, og eventuelt etablerer nye studiepladser på disse områder rundt om i landet.

Det vil sikre, at de regionalpolitiske ønsker kan gå hånd i hånd med vækst og velstand, og at slutresultatet ikke spænder ben for den hjemlige udvikling.

studerende ingeniørforeningen
Læg ikke loft over studiepladser, der er mangel på … (Foto: Ingeniørforeningen)

Læs også: Laveste i 10 år – færre starter på universiteterne

Kæmpe forskelle på afgangselever karakter alt efter hvor de bor

I Kalundborg Kommune ender næsten hver femte afgangselev uden 2-tallet i dansk og matematik – i Rudersdal er tallet fire gange mindre. Der er store kommunale forskelle på, hvor mange afgangselever der kommer godt af sted fra folkeskolen, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

På landsplan afslutter hver ottende elev 9. klasse uden karakteren 2 i både dansk og matematik. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.

Bag tallet gemmer der sig store lokale forskelle. I enkelte kommuner er det op mod hver femte afgangselev, der ikke får 2-tallet. I andre kommuner gælder det kun få procent af eleverne.

– Det er et problem, at der nogle steder fortsat er så mange unge, der går ud af folkeskolen med så dårlige kort på hånden, forklarer Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker og projektchef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Den største andel, der ikke opnår karakteren 2 i både dansk og matematik ved afgangsprøverne, er i Kalundborg Kommune med 18 procent af afgangseleverne. Der er flere sønderjyske, sydsjællandske og vestsjællandske kommuner i top-10.

Den laveste andel er i Rudersdal Kommune med 4,1 procent. Generelt er det i kommunerne nord for København og på Østsjælland, at færrest ikke opnår 2-tallet ved afgangsprøverne.

Det er svært at få en uddannelse, hvis man ikke har bestået dansk og matematik. Får man 2 i både dansk og matematik, har man lige netop bestået. Dermed viser 2-tallet, at eleven at eleven kan læse, skrive og regne.

Samtidig peger mange undersøgelser på, at unge, der ikke har fået mindst 2 i dansk og matematik ved afgangsprøverne, har alvorligt forringede chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kan være svært at komme ind på en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse efterfølgende, hvis man ikke opnår 2 i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve.

På erhvervsuddannelser er en del af optagelseskravet mindst 2 i henholdsvis dansk og matematik, mens karakterkravet er højere på de gymnasiale uddannelser. Derfor er det som udgangspunkt svært at blive optaget på en ungdomsuddannelse uden 2-tallet i dansk og matematik

– Vi ved, at rigtig mange, der ikke har fået mindst 2, ofte ender med ikke at få en ungdomsuddannelse. Vi taber dem simpelthen på gulvet allerede i grundskolen. Ud over det manglende faglige niveau gemmer der sig ofte en historie om dårlig trivsel bag tallene, siger Mie Dalskov Pihl.

Gruppen, der ikke får 2 i dansk og matematik, omfatter både dem, der får en lavere karakter end 2, og dem, der af forskellige grunde ikke aflægger prøve.

Der er en lille fremgang at spore siden 2017. Analysen viser, at gruppen af afgangselever, der ikke opnår 2 i dansk og matematik, skrumper ind. Siden 2017 er andelen på landsplan faldet fra 16,2 procent til 12,8 procent i 2019, der på grund af corona er det seneste sammenlignelige dataår.

– Det er selvfølgelig glædeligt, at der er flere unge, der får 2-tallet med sig ud af grundskolen, men det er stadig en alt for stor gruppe, der ikke får det. Det bør politikerne i både kommunalbestyrelserne og på Slotsholmen tage alvorligt, siger Mie Dalskov Pihl.

Læs analysen her.

Analysens hovedkonklusioner:

Hver ottende afgangselev – knap 13 procent – får ikke mindst 2 i både dansk og matematik. Der er dog sket et lille fald. I 2017 lå andelen, der ikke fik mindst 2 i de to fag, på lidt mere end 16 procent. Dette gælder på tværs af skoletyper.

Flere steder på Syd- og Vestsjælland eller Lolland og Falster er andelen uden 2-tallet i de to fag mindst dobbelt så stor som for eksempel i København eller Aarhus.

At trives i skolen er fundamentet for læring. De elever, der var glade for at gå i skole i 6. klasse, får også bedre karakterer til afgangsprøverne i 9. klasse. Det gælder målt på den faglige trivsel, men også på for eksempel social trivsel.

Se tabellen som interaktivt kort her.

danmarkskort karakter
Der er store forskelle rundt i landet … (Grafik: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd )

Læs også: Ekspertgruppe klar med rapport om karakterskala

33-årig mand fra Fyn idømt forvaring

Mandag blev en 33-årig mand fra Fyn idømt forvaring. Dommen får han for en lang række alvorlige lovovertrædelser begået mod blandt andet en ekskæreste. Manden har anket dommen.

I alt 24 forhold blev manden dømt for i går mandag den 28. februar ved retten i Odense. Af de mest alvorlige forhold kan blandt andet nævnes to voldtægtsforsøg mod en ekskæreste ligesom han også blev dømt for trusler og vold mod denne.

Derudover blev manden dømt for trusler og vold mod en række andre personer blandt andet flere personer i offentlig tjeneste herunder personale i kriminalforsorgen, på retspsykiatrisk afdeling, politiet og andre. Et af forholdene fandt sted under et flugtforsøg, da den 33-årige flygtede fra retspykiatrisk afdeling i Middelfart, hvor han var indlagt på det pågældende tidspunkt.

Anklagemyndigheden nedlagde i forbindelse med sagen påstand om, at manden blev idømt en forvaringsdom. Dette valgte retten at imødekomme. Den 33-årige ankede dommen umiddelbart efter domsafsigelsen. Manden har siddet varetægtsfængslet under sagen og skal forblive varetægtsfængslet.

mand sur vred
33-årig mand fra Fyn idømt forvaring … (Foto: Unsplash)

Læs også: Bliv klogere på psykisk vold i parforholdet

Dagens billede: Fakta som vi måske ikke helt var klar over

· Mere fra samme kategori ·