Læs også:

Close
planet jorde grøn miljø verden

Bred milliardaftale sætter turbo på nye grønne brændstoffer

Nyheder  | 

Bred milliardaftale sætter turbo på nye grønne brændstoffer · Ondt i økonomien presser unge på deres uddannelse · Syv mænd dømt for medvirken i groft overfald gennem ledsagelse og passivitet · VELUX Gruppen fjerner næsten al plastik fra emballagen til ovenlysvinduerne · Person fundet død i Helsingør Nordhavn · Dagens billede: Oprøret indefra

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Bred milliardaftale sætter turbo på nye grønne brændstoffer

For at sætte fart på udvikling af grønne brændstoffer har regeringen indgået en bred aftale om Power-to-X, herunder om et statsligt udbud på 1,25 milliard kroner. Målet er skabe grønt brændstof til fly, skibe, lastbiler både herhjemme og i udlandet.

Aftalen er indgået med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet i skyggen af den alvorlige situation i Europa, hvor energiuafhængighed og acceleration af grønne alternativer er mere aktuel end nogensinde.

– Med aftalen styrker vi klimaet, dansk erhverv og den grønne forsyningssikkerhed. Jeg er meget glad for, at vi har bred politisk enighed om at sætte målet så højt, at Danmark kan spille mere end en national rolle i udvikling og produktion af nye brændstoffer. Europa er på intens jagt efter alternativer til fossil energi, og vi har travlt. Både med at blive grønne og med at blive mere uafhængig af russisk sort energi, siger klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen.

Med aftalen skal Danmark sigte mod at opbygge en elektrolysekapacitet på 4 – 6 GW frem mod 2030. Med et mål på op mod 6 GW er Danmark i top 3 blandt de europæiske lande. Høje ambitioner for grønne brændstoffer er afgørende for at udfase fossil energi, reducere klimabelastninger, understøtte grøn vækst og løsne Ruslands greb om Europas energiforsyning.

Aftalen består af en tilskudsordning på 1,25 milliard kroner i form af et statsligt udbud til brintproduktion, bedre rammevilkår for producenterne og bygger oven på en række erhvervsfremmetiltag og puljer. Det betyder, at regeringen samlet set har prioriteret mindst 3 milliarder kroner til PtX siden 2019.

– Danske virksomheder står klar til at udvikle og producere fremtidens grønne brændstoffer og grønne teknologier. Med aftalen lyder startskuddet til et nyt grønt erhvervs- og eksporteventyr, som nu også handler om at blive uafhængig af russiske energikilder hurtigst muligt. Det kan skabe grønne arbejdspladser og accelerere virksomhedernes grønne omstilling både herhjemme og i udlandet, fortsætter erhvervsminister, Simon Kollerup.

“Med den nye aftale fjerner vi de kendte barrierer for storskala- PtX, og baner i stedet vejen for produktionen af nye grønne brændstoffer og en bedre og mere fleksibel brug af vores energisystem”, siger klima-, energi og forsyningsordfører for Socialdemokratiet, Anne Paulin.

– Nu sætter vi en klar retning for, hvordan vi for alvor gør Danmark til et PTX-land. For SF er det vigtigt, at strategien tydeligt viser, at produktion af grøn strøm, elektrificering og power-to-x går hånd i hånd i den grønne omstilling af Danmark og Europa, siger klima-, energi- og forsyningsordfører for SF, Signe Munk.

– I Det Konservative Folkeparti er vi glade for aftalen. Vi har længe efterspurgt handling i forhold til Power-to-X og en plan for udbygning af VE, som begge er afgørende for den grønne omstilling. Vi skal erstatte fossile brændstoffer og i stedet få sat skub i udviklingen af grønne brændstoffer, elektrificering og brint. Sådan kan vi langt bedre omdanne, lagre og udnytte Danmarks grønne potentiale, som både vil gavne klimaet, men også kan blive et grønt dansk eksporteventyr. Vi har arbejdet for at hæve ambitionerne, øge tempoet for reelt at være med i den europæiske konkurrence, samt at få så meget klimaeffekt for pengene som muligt, forklarer ordfører for energi og forsyning, Katarina Ammitzbøll, og klimaordfører Mona Juul fra Det Konservative Folkeparti.

Regeringen vil fremlægge en plan for VE-udbygning på land og hav i Danmark, der sikrer, at Danmark kan være nettoeksportør af grøn energi – også set i lyset af det nye ambitiøse PtX-mål.Et mål på 4 – 6 GW elektrolyseanlæg kan skabe reduktioner på 2,5 – 4,0 millioner tons CO2 i 2030, herunder op til 2 millioner tons i det danske regnskab.

Fakta:

Aftalen består blandt af:

  • Et udbud på i alt 1,25 mia. kr., der ydes som driftsstøtte i 10 år.
  • Bedre mulighed for at føre elledninger direkte fra vind- og solparker til PtX-anlæg.
  • Mulighed for lavere tariffer til store elforbrugere som fx PtX-producenter.
  • 57 mio. kr. i 2022-2026 til en PtX-taskforce, der blandt andet vil vejlede projektudviklere og myndigheder.
  • Første skridt mod etablering af en dansk brintinfrastruktur, der kan fremme eksport til for eksempel Tyskland.
planet jorde grøn miljø verden
(Foto: Pexels)

Læs også: Dansk fabrik kan levere grønt brændstof til danske indenrigsfly i 2025

Ondt i økonomien presser unge på deres uddannelse

Mange af de unge, der mistrives på deres uddannelse eller ligefrem dropper ud, har også økonomiske problemer. Det viser en ny undersøgelse, som Forbrugerrådet Tænk har lavet i samarbejde med Finans Danmark. Undervisning i privatøkonomi kan give redskaber til at håndtere økonomien og bør prioriteres højere, foreslår de to organisationer.

Unge kan støde på adskillelige udfordringer i løbet af uddannelsen; karakterræs, skoletræthed og trivselsproblemer er et udpluk af de problemer, unge kan blive mødt af. Men rod i privatøkonomien spiller også en væsentlig rolle i den sammenhæng.

Det viser en undersøgelse, som Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark har lavet, hvor 1.000 unge i alderen 20 til 30 år har deltaget.

Hver femte af de unge med økonomiske udfordringer fortæller, at privatøkonomien enten i meget høj grad eller i høj grad var medårsag til problemer på uddannelsen. Og særligt blandt unge, der har afbrudt deres uddannelsesforløb, har økonomien spillet en rolle. Over halvdelen af dem, der er droppet ud af en uddannelse, svarer, at privatøkonomiske problemer stjal fokus. I samme gruppe svarede to ud af tre, at et fuldtidsjob og en umiddelbar fast indkomst fristede dem til at droppe ud.

Ifølge projektchef i Forbrugerrådet Tænk Lone Buchardt kan problematikken få betydning for et helt livsforløb:

– Det er foruroligende, at en så stor andel af unge møder udfordringer under uddannelsen, som er knyttet sammen med rod i privatøkonomien. I sidste ende kan det få den konsekvens, at de unge må droppe ud af uddannelsen, hvilket kan have negative følgevirkninger resten af deres liv. Vi ved fra tidligere undersøgelser, som vi har foretaget i samarbejde med TrygFonden og Finans Danmark, at det for unge er skamfuldt og tabubelagt at tale om rod i økonomien. Vi opfordrer til, at bryde tabuet. Tag fat i dine forældre eller andre i din omgangskreds og fortæl om dine udfordringer, siger Lone Buchardt

For mange unge er økonomi svært stof, og at ændre dårlige økonomiske vaner er en svær øvelse. Derfor ser Forbrugerrådet Tænk også gerne, at undervisning i privatøkonomi prioriteres, så unge tidligt bliver bevidste om deres økonomiske adfærd. Ifølge undersøgelsen vurderer omkring halvdelen af de unge, at læring om privatøkonomi ville have gjort deres studietid nemmere.

– De unges forståelse for privatøkonomi kan få stor betydning og påvirke deres muligheder og chancer for at gennemføre en uddannelse. Og der er desværre en tendens til at unge, der dropper ud af en uddannelse og ikke kommer med på vognen igen, har en langt større tendens til rod i privatøkonomien end andre unge, siger analysechef i Finans Danmark, Christian Heebøll Hammer.

Forbrugerrådet Tænk opfordrer unge med rod i økonomien til at tage kontakt til organisationens Økonomi- og Gældsrådgivning. Her kan man få hjælp til at få et overblik over økonomien samt få gode råd til, hvordan man kan komme sine problemer til livs. Desuden opfordrer Forbrugerrådet Tænk alle voksne omkring unge til at være opmærksomme på unges økonomiske udfordringer og hjælpe med at få den rette hjælp.

unge studerende uddannelse
Ondt i økonomien presser unge på deres uddannelse … (Foto: Pexels)

Læs også: Gode råd til at undgå studiegæld på

Syv mænd dømt for medvirken i groft overfald gennem ledsagelse og passivitet

Syv mænd i er ved Retten i Odense blevet idømt mellem 8 måneder og 2 års fængsel for medvirken i et groft overfald på en 26-årig mand fra Odense. Tilsammen fik de syv tiltalte 9 år og 8 måneders fængsel. Usædvanligt ved sagen er, at de dømte blev fundet skyldige i medvirken ved ledsagelse og passivitet i knivoverfaldet på den 26-årige mand.

Overfaldet skete den 5. marts 2021 på Nyborgvej ved Vildrosevej i Odense, hvor en bil med vilje kørte ind i forurettedes bil, hvorefter den forurettede blev overfaldet og stukket ned samt sparket og slået.

Forud for overfaldet havde flere biler i minimum en halv time kørt i kortege rundt i området med et ikke afklaret formål. Kort før gerningstidspunktet får de pludselig kontakt med forurettedes bil, hvorefter de kører efter ham og forsøger at afskære ham mulighed for at komme væk. Det ender med, at forurettede kører fra Vildrosevej, hen over fortovet og videre ud på Nyborgvej. En af de efterfølgende biler kører efter ham i høj fart og kører sin bil direkte ind i forurettedes køretøj.

Derefter forsøger forurettede af slippe væk til fods, men flere personer fra de forfølgende biler springer ud af bilerne og løber efter ham. Det ender med, at forurettede falder og derefter bliver stukket med en kniv samt udsat for både spark og slag, hvorefter gerningsmændene stikker af fra stedet i deres biler.

Den voldsomme hændelse blev optaget af flere overvågningskameraer i området. På baggrund af disse optagelser samt politiet efterforskning, blev i alt syv personer identificeret og tiltalt i sagen for medvirken ved ledsagelse og passivitet til overfaldet.

– Det er en usædvanlig sag, fordi vi faktisk ikke har kunnet fastslå, hvem der stak med kniven, men ud fra efterforskningen og ikke mindst overvågningsbillederne er det tydeligt at se, at de nu dømte deltog i overfaldet netop gennem at løbe efter manden – altså deres ledsagelse, og gennem passivitet – det faktum at de intet gjorde for at forhindrede overfaldet, og at de på den måde deltog passivt i det. Dommen er derfor vigtig, fordi den slår fast, at man godt kan være skyldig ved at indgå i et overfald gennem at være aktivt til stede og blot forholde sig passivt, slutter specialanklager Klaus Lauridsen fra Fyns Politi.

De tiltalte/dømte i sagen er:

En 18-årig mand fra Odense – dom: 1 års fængsel
En 23-årig mand fra Odense – dom: 1 år og 6 mdr. fængsel, varetægtsfængslet efter dommen
En 19-årig mand fra Odense – dom:  2 års fængsel
En 21-årig mand fra Odense – dom: 8 måneders fængsel
En 18-årig mand fra Odense – dom: 1 år og 3 måneders fængsel
En 36-årig mand fra Odense – dom: 1 år og 6 mdr. fængslet samt udvisning af Danmark i 12 år
En 20-årig mand fra Odense – dom: 2 års fængsel

Fire af de dømte er varetægtsfængslet – den ene in absentia, han er derfor nu efterlyst af politiet. De dømte udbad sig alle betænkningstid med hensyn til eventuel anke.

idømt, fængsel, straf, dom, dommer, anholdt, politi, 112, hammer
Syv mænd dømt i sag … (Foto: Pexels)

Læs også: Tre anholdt for databedrageri

VELUX Gruppen fjerner næsten al plastik fra emballagen til ovenlysvinduerne

VELUX Gruppen offentliggjorde i går, at 90%1 af virksomhedens emballage til ovenlysvinduerne nu er plastikfri og i stedet erstattet af nye papirbaserede materialer, der skal skærme vinduet mod slag og skræmmer fra fabrikken og helt ud til boligejeren.

Ovenlysproducenten er nu gået over til at anvende den papirbaserede emballage til de mest populære modeller af ovenlysvinduer. Initiativet vil spare virksomheden for op til 900 ton plastik hvert år, og det vil samtidig gøre det lettere for kunderne, når de skal skaffe sig af med emballagen i affaldssorteringen.

Hvert år produceres der 300 millioner ton plastik på verdensplan, og forskere anslår, at 60% af

plastikken, der er produceret siden 1950, er endt på lossepladser eller i naturen2. Engangsplastik har særligt vist sig at have en negativ effekt på biodiversiteten og naturen, hvis det ender de forkerte steder3. I stedet for plastik vil indpakningen af ovenlysvinduerne bestå af Forest Stewardship Council (FSC) certificeret pap.

Når plastikken er fjernet, vil VELUX-kunderne spare tid på at skulle skille affaldet fra vinduerne ad i forskellige kategorier, der gør processen både hurtigere og billigere.

Overgangen til papirbaseret materiale resulterer i en 13% reduktion af CO2-aftrykket for VELUX Gruppens emballage til ovenlysvinduerne, og er helt centralt for virksomhedens generelle bæredygtighedsmål om, at al indpakning skal være 100% plastikfri og genanvendelig i 2030.

Tiltaget markerer også første skridt på en intens grøn omstilling af VELUX Gruppen i måden virksomheden drives på og skaber innovative bæredygtige løsninger til markedet.

– Hos VELUX er vi fokuserede på at tage vores ansvar alvorligt for at skabe en mere bæredygtig fremtid ved at sætte kloden og naturen i centrum af vores produktionsbeslutninger, siger Tina Mayn, Senior Vice Præsident fra VELUX Gruppen.

– Emballagen er en vigtig del af vores produkter og skal derfor være så klima- og miljøvenlig som muligt. Vi er stolte af at kunne reducere plastikandelen så markant og stadig kunne beskytte vores ovenlysvinduer under transporten. Det er et vigtigt skridt på vejen til at opnå det, vi kalder ‘Green our packaging’ bæredygtighedsmål, slutter Tina Mayn.

Hvis du vil vide mere om VELUX bæredygtighedsstrategi 2030 kan du læse mere her.

Fakta:

  1. Følgende typer af ovenlysvinduer bliver fremover leveret uden plastic i emballagen: GGL, GGU, GPL, GPU*, GZL, GLL, GLU. Både manuelt og elektrisk.

I forhold til GPU, er det kun de manuelle varianter, der er med i projektet.

2. FN`s miljøprogram – læs her.

3. New Study Shows Plastic in Oceans Is on the Rise (nationalgeographic.com) and Single-Use Plastics 101 (2020), NRDC. [online] 09 April. Available at www.nrdc.org [Accessed 25 Feb. 2021].

velux vindue
VELUX Gruppen fjerner næsten al plastik fra emballagen til ovenlysvinduerne … (Foto: PR)

Læs også: Naturen er svaret på krisen

Person fundet død i Helsingør Nordhavn

En mand er mandag eftermiddag fundet død i vandet i Helsingør Nordhavn. Det er Nordsjællands Politis formodning, at der er tale om den 16-årige unge mand, som har været meldt savnet siden lørdag.

Mandag eftermiddag blev en mand fundet død i vandet i Helsingør Nordhavn i forbindelse med eftersøgningen af den 16-årige unge mand, som forsvandt natten til lørdag efter en bytur i Helsingør.

Det er Nordsjællands Politis klare formodning, at den afdøde mand er identisk med den forsvundne 16-årige unge mand, men identiteten på den afdøde skal dog endeligt fastslås ved undersøgelser i den nære fremtid.

– Det er en dybt tragisk sag, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er noget, som indikerer, at der skulle ligge en forbrydelse bag. Under eftersøgningen har utallige borgere bidraget med at dele efterlysningen og lede efter den savnede, ligesom vi har modtaget uvurderlig assistance fra flere samarbejdspartnere, og det vil vi gerne sige stort tak for, fortæller vicepolitiinspektør John Dyhrberg Christensen fra Nordsjællands Politi.

Under eftersøgningen har Nordsjællands Politi blandt andet fået assistance fra Århus Universitets vandstrømsforskere, Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet, Søværnets Dykkertjeneste samt National Politihundetjeneste. Idet Nordsjællands Politi betragter dødsfaldet som en tragisk hændelse, har politikredsen ikke yderligere kommentarer til sagen.

Medier og andre, som måtte have bragt billeder af den savnede person, opfordres til at fjerne disse af hensyn til de pårørende.

politi politibil
En tragisk ulykke med endnu en ung person, der er druknet … (Foto: PR)

Læs også: Ung kvinde druknet i Holbæk Havn

Dagens billede: Oprøret indefra

· Mere fra samme kategori ·