Læs også:

Close
cyber hacker hacking cyberangreb

Cybersikkerhedsrådet anbefaler: Få styr på cyberberedskabet nu

Nyheder  | 

Cybersikkerhedsrådet anbefaler: Få styr på cyberberedskabet nu · Stort fald i antal uforsikrede biler · 50-årig mand dømt for blufærdighedskrænkelse · 3F donerer sekscifret beløb til nødhjælp og støtte i Ukraine · Nødråb til børneminister: Dagplejeres udgifter eksploderer · Dagens billede: Distortionnyt

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Cybersikkerhedsrådet anbefaler: Få styr på cyberberedskabet nu

I lyset af krigen i Ukraine opfordrer Cybersikkerhedsrådet danske virksomheder og organisationer til hurtigst muligt at sikre, at man har den basale cybersikkerhed på plads for at kunne imødegå cyberangreb.

Cybersikkerhedsrådet opfordrer danske virksomheder og organisationer til hurtigst muligt at sikre, at den basale cybersikkerhed er på plads. Privat formand for Cybersikkerhedsrådet, Per Olsen, som samtidig er Chief Security Officer i Telenor, forklarer:

– Krigen i Ukraine bør være et wake-up call til alle virksomheder og organisationer: Cybertruslen er hele tiden til stede, den er alvorlig, og vi er nødt til at være forberedt. Selvom myndighederne ikke i øjeblikket advarer om en konkret og afledt øget trussel mod danske virksomheder, så kan billedet hurtigt ændre sig. Og bliver man først angrebet, så er det jo for sent, siger formanden.

Selvom truslen fra destruktive cyberangreb og cyberaktivisimen er vurderet som lav, er det muligt at danske virksomheder og myndigheder, der er til stede i Ukraine, kan blive ramt af destruktive cyberangreb med følgevirkninger som strømafbrydelser eller ødelæggelse af data – den såkaldte spill-over effekt.

Derfor anbefaler Cybersikkerhedsrådet, at virksomheder og organisationer øger deres fokus på at styrke cyberberedskabet:

– Center for Cybersikkerhed har offentliggjort en liste over vigtige tiltag, som man kan implementere for at styrke forsvaret over for cyberangreb. Vi opfordrer alle virksomheder og organisationer til at læse listen grundigt og få implementeret de relevante tiltag med det samme, siger Per Olsen.

Cybersikkerhedsrådet anbefaler også, at virksomheder med leverandører og samarbejdspartnere fra lande som Ukraine, Belarus og Rusland udarbejder en konkret risikovurdering og på baggrund af den iværksætter nødvendige forholdsregler og foranstaltninger.

Center for Cybersikkerheds (CFCS) liste over tiltag til styrkelse af organisationers cyberforsvar kan findes på centerets hjemmeside her.

Mindre virksomheder kan også starte med Erhvervsstyrelsens syv råd om it-sikkerhed, som kan findes på portalen www.sikkerdigital.dk.

Om Cybersikkerhedsrådet:

Det offentlig-private Cybersikkerhedsråd har til formål at kvalificere myndighedernes og virksomhedernes arbejde med cyber- og informationssikkerhed og at styrke det digitale demokrati, herunder gennem udbredelse af viden om, og forståelse for, de trusler og muligheder, som digitaliseringen og nye teknologier medfører.

Cybersikkerhedsrådet fokuserer på det strategiske niveau og arbejder blandt andet med strategiske bidrag til arbejdet med den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi samt bidrag til videndeling, rådgivning og vejledning i forhold til trusler, sårbarheder, hændelser og cyberøvelser til relevante parter og gennem relevante netværk og konferencer.

cyber hacker hacking cyberangreb
Dæm op for cyberangreb nu – lyder anbefaling … (Foto: Pexels)

Læs også: Coronarelaterede cyberangreb stiger voldsomt

Stort fald i antal uforsikrede biler

Tal fra DFIM viser stort fald i antal uforsikrede køretøjer, men 10 % af de danske bilejere ved ikke, at ansvarsforsikringen for deres bil er lovpligtig, og endnu flere er i tvivl om, hvilken bilforsikring, de har. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige.

På godt tre år er antallet af køretøjer uden ansvarsforsikring reduceret fra godt 50.000 til ca. 10.000. Det viser tal fra DFIM, der er forsikringsbranchens garantifond for skader forårsaget af uforsikrede køretøjer. Men desværre er skadetallet ikke faldet i samme takt, hvilket understreger, at der stadig ligger et stort arbejde for både myndighederne og forsikringsbranchen.

Men til trods for det gode arbejde fra DFIM, kører der tusindvis af uforsikrede køretøjer rundt på de danske veje, hvilket kan skyldes, at alt for mange danske bilejere ikke ved, hvilke forsikringer, de har. For i en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige, svarer blot syv ud af ti, at de har den lovpligtige ansvarsforsikring.

– Gennem de seneste år har der været et stigende fokus på biler, der ikke er dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring. Fokus har blandt andet været på dagsgebyrer på 250 kr. og kampagner fra forsikringsbranchen og DFIM. Hos Gjensidige har det givet mange spørgsmål fra kunderne, men også større opmærksomhed på skader, der involverer uforsikrede biler. Dette kan være årsagen til, at vi som branche stadig ser nogenlunde det samme antal skader med køretøjer uden ansvarsforsikring, som før dagsgebyret blev indført, forklarer Henrik Sagild, direktør for Skade i Gjensidige.

Desværre viser undersøgelsen også, at hver tiende danske bilejer slet ikke ved, at ansvarsforsikringen er lovpligtig, og det bekymrer Henrik Sagild:

– Det er meget positivt, at det har haft så stor en effekt at rette fokus på de uforsikrede køretøjer, og jeg tror på, at der vil være endnu færre uforsikrede biler, knallerter og motorcykler på vejene fremadrettet. Men det bekymrer mig, at så mange danskere stadig ikke ved, at ansvarsforsikringen er lovpligtig. Det øger nemlig risikoen for, at de ved en fejl, forglemmelse eller misforståelse ikke får tegnet eller fornyet de rigtige forsikringer, og dermed ender med at bære en stor økonomisk risiko, slutter Henrik Sagild.

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige i november/december 2021 blandt 1.543 repræsentativt udvalgte danskere.

bil biler
I følge Gjensidige Forsikring er en del biler uforsikrede … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Hver anden dansker sover med brandfaren

50-årig mand dømt for blufærdighedskrænkelse

En 50-årig mand fra Holstebro har sendt beskeder med seksuelt indhold til en række unge mænd. I torsdags blev han ved retten i Holstebro dømt for blufærdighedskrænkelse. Dommen lyder på 60 dages betinget fængsel.

I en periode på omkring ni måneder i 2020 sendte en midaldrende mand fra Holstebro beskeder med seksuelt indhold til forskellige unge mænd. Sagen blev i dag gennemført som en tilståelsessag ved retten i Holstebro. Her blev den 50-årige mand dømt for blufærdighedskrænkelse af i alt ni unge mænd.

Sagen begyndte, da en af de unge mænd i december 2020 meldte manden til politiet. Samme dag anholdt og afhørte Midt- og Vestjyllands Politi den nu dømte og sikrede hans telefon og pc som bevismateriale. Efterforskningen viste efterfølgende, at den unge mand, der havde kontaktet politiet, langt fra var alene om at modtage beskeder med seksuelt indhold fra den nu dømte.

– Det er vigtigt, at man som forurettet i krænkelsessager henvender sig til politiet. Vi ved godt, at det kan være rigtig svært at tale om, men vi er i politiet uddannet til at tage imod ofrene i de her situationer. Ofte er man jo heller ikke alene, så man kan også hjælpe andre ved at gå til politiet, sådan som det er sket i den her sag, udtaler politiinspektør Hans Roost, der er leder af central efterforskning i Midt- og Vestjyllands Politi.

Den nu dømte kender de ni unge mænd fra foreningsarbejde. Ved dagens retsmøde erkendte den 50-årige mand de krænkelser, han har udsat de unge for. Retten valgte at give manden en dom på 60 dages betinget fængsel med prøvetid i et år, hvor han er under tilsyn af Kriminalforsorgen. Derudover skal manden udføre samfundstjeneste.

– Jeg er godt tilfreds med dommen og kan konstatere, at dommeren var enig med anklagemyndigheden i, at der havde været et tillidsforhold mellem den nu dømte og de forurettede i sagen, som blev brudt, og det afspejler straffen også, lyder det fra anklagerfuldmægtig Line Amby Pedersen, der mødte i retten for anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Retten besluttede også, at den 50-årige mand skal betale 5.000 kroner i godtgørelse til hver af de forurettede.
Manden erkendte som nævnt forholdene, men ankede straffen og godtgørelsen for tort til formildelse.

retten court (Foto: Unsplash)
Mand dømt for blufærdighedskrænkelser … (Foto: Unplash)

Læs også: Ung mand i grunlovsforhør for vold mod 12-årig

3F donerer sekscifret beløb til nødhjælp og støtte i Ukraine

3F føler et ansvar for at gøre, hvad man kan for at hjælpe Ukraine. Forbundet donerer 900.000 kroner til nødhjælp i Ukraine og støtte af dem, der kommer til Danmark.

Krigen i Ukraine berører 3F dybt, der er den fagforening i Danmark med flest ukrainske medlemmer.

Hovedbestyrelsen i 3F har i dag besluttet, at man skal gøre sit for at hjælpe Ukraine og ukrainere i Danmark. Det betyder, at man blandt andet sender en donation på 762.000 kroner, der skal gå til nødhjælp og faglige søsterorganisationer i Ukraine.

– Vi skal støtte det ukrainske folk med alt, hvad vi kan og fortsætte med at presse på for solidaritet og fred, siger 3F´s konstituerede formand Tina Christensen.

3F har også besluttet at holde indsamlinger til 1. maj og kongressen, der skal gå til ukrainske søsterorganisationer.

Herhjemme vil 3F tage ansvar for at tage godt imod de ukrainere, som kommer til Danmark. I forvejen har forbundet organiseret ukrainske 3F medlemmer, der har stået for indsamlinger og støtte til Ukraine. Der sættes 100.000 kroner af til at udvide og styrke disse netværk.

– Vi har i dag haft Alla Navrotska fra vores afdeling i Odense med til hovedbestyrelsesmødet for at fortælle om det arbejde, hun har gjort for vores ukrainske medlemmer, og hvordan krigen berører hende selv. Hendes tale gjorde et stort indtryk, og vi i 3F føler os selvfølgelig forpligtet til at gøre, hvad vi kan for at hjælpe Ukraine, siger Tina Christensen.

Styrkelsen af de ukrainske netværk er en del af en indsats, hvor 3F klæder de ukrainske medlemmer på til at tage godt imod de ukrainere, som flygter til Danmark.

Netværket skal være med til at sikre, at de ukrainere som kommer, får en tryg velkomst, støtte og en introduktion til det danske arbejdsmarked med ordentlige vilkår og fair forhold.

ukraine demonstration krig
3f giver flot donation til krigen i Ukraine … (Foto: Pexels)

Læs også: Fokusnews: Tal med børn om krigen i Ukraine

Nødråb til børneminister: Dagplejeres udgifter eksploderer

De rekordhøje prisstigninger griber hårdt ind i dagplejernes privatøkonomi, som også skal bære udgifter til børnenes hverdag i dagplejen. Hjælp dem gennem krisen, lyder appel fra sektorformand til ministeren.

Dagplejere landet over er hårdt truet på privatøkonomien. De historisk høje prisstigninger rammer nemlig også de udgifter, dagplejerne har til at drive dagplejen, der som regel er en fast integreret del af dagplejefamiliens samlede økonomi.

– Selvom prisen på mælk og brød stiger med raketfart, skal børnene i dagplejen stadig have sunde måltider. Dagplejerne kan ikke skrue et par grader ned for varmen, for der skal være lunt for de små, som også ofte sidder på gulvet. Og vaskemaskinen skal køre med sengetøj til barnevogne og frottéhagesmække. Her hjælper gængse spareråd ikke – og imens udhules dagplejernes løn med samme rekordhøje tempo, som priserne stiger, udtaler formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen.

I et brev til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) påpeger han, hvor stor knibe mange dagplejere befinder sig i netop nu. Og han appellerer til, at der bliver fundet en løsning, der kan bære dagplejerne igennem den aktuelle situation med kritisk høje priser. En midlertidig, økonomisk løsning.

For dagplejerne er der to måder, hvorpå de kan afregne de udgifter, der er forbundet med at drive dagplejen. Den ene indebærer, at dagplejeren dokumenterer samtlige udgifter til for eksempel mad, fingermaling og legetøj. Men også udgifter til tøjvask, opvaskemaskine, varme- og vandforbrug, som knytter sig specifikt til dagplejen, skal registreres. Metoden er tidskrævende og skal vælges for et helt år ad gangen, hvorfor praktisk taget alle i stedet vælger den anden model, nemlig at få et standardfradrag på 60 procent af deres indkomst fraregnet AM- og ATP-bidrag og pension.

– Fordi dagplejernes arbejdsplads er deres eget hjem, er familiens økonomi vævet tæt sammen med driften af dagplejen. Nu eksploderer udgifterne ikke bare som for alle andre på privatfronten, men også på driften af dagplejen. Derfor rammer forbrugerprisernes himmelflugt dagplejerne dobbelt, siger Kim Henriksen.

– Vi har i forvejen alvorlige rekrutteringsproblemer og mangel på dagplejere. Det bliver ikke nemmere at fastholde eller trække nye til, hvis meldingen til dagplejerne er, at når der opstår en helt ekstraordinær situation som denne, så er det en økonomisk selvhenter. Nej. Det er force majeure, og vi bliver nødt til at finde en vej til at bære dagplejerne igennem, indtil vi forhåbentlig snart ser mere stabile forhold i verden omkring os, fortsætter Kim Henriksen, der ellers frygter, at en del vil forlade faget tidligere end planlagt.

– Dagplejerne er knapt nok kommet igennem corona, hvor mange også oplevede stigende udgifter til den ekstra rengøring, pandemien krævede. Det har ikke alene tæret på økonomien, men også kræfterne. Vi kan ikke lade dem i stikken, understreger Kim Henriksen.

Der findes cirka 8.000 kommunale dagplejere landet over. Samlet har de cirka 28.000 børn i alderen 0-2 år indskrevet. Gennemsnitslønnen for en dagplejer er, eksklusive pension, særydelser og særlig feriegodtgørelse, 28.267 kr. før skat for en 48 timers arbejdsuge.

barn børnehave
Dagplejernes udgifter er eksploderet … (Foto: Pexels)

Læs også:

Dagens billede: Distortionnyt

· Mere fra samme kategori ·