Læs også:

Close
smøg cigaret cigaretter

NEWS: Ny tobakslovgivning bliver ikke overholdt

Nyheder  | 

Ny tobakslovgivning bliver ikke overholdt · Europabevægelsen fordømmer russisk aggression i Østukraine · Politiet efterforsker dødsfald · Kongeligt besøg · Danske Havne: Flot pris til Østersøens perle · Dagens video: Noget af en bogkontrakt

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Ny tobakslovgivning bliver ikke overholdt

Cigaretter på butikshylden og kammerater, der ryger i skoletiden. Det er hverdag for mange unge, viser ny rapport. Patientforeninger efterlyser skærpet indsats, så de strammere regler for tobak bliver overholdt.

Rygning i skoletiden, synlig tobak i butikker og billige smøger. Sådan ser virkeligheden stadig ud for mange unge. Hele 72 pct. af eleverne på landets ungdomsuddannelser ser andre elever ryge i skoletiden, selvom der i august 2021 blev indført røgfri skoletid på alle ungdomsuddannelser.

Og det er ikke kun på ungdomsuddannelserne, at det halter med at efterleve de nye regler. 58 pct. af de 15-29-årige har inden for den seneste måned set tobaks- eller nikotinprodukter stå synligt fremme i butikkerne, selv om tobakken burde være skjult. Det viser nye tal fra undersøgelsen ’§RØG – en undersøgelse af tobak, adfærd og regler’. Det er TrygFonden, Statens Institut for Folkesundhed, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen, der står bag undersøgelsen.

– Lovgivningsmæssigt har vi taget nogle vigtige skridt, der skal sikre, at færre børn og unge ryger i fremtiden. Men der er brug for en skærpet indsats, så reglerne også bliver overholdt ude i virkeligheden. Ungdomsuddannelserne skal i langt højere grad tage opgaven med at gøre skoletiden tobaksfri på sig. Og butikkerne bør sikre sig, at tobakken rent faktisk ikke er synlig. Loven har sat nogle klare rammer, men når det halter med implementeringen, vil tiltagene ikke få den tiltænkte effekt, siger forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Hanak.

Ved udgangen af 2020 vedtog et bredt flertal i Folketinget en national handleplan mod børn og unges rygning. Med initiativer som røgfri skoletid, ingen synlig tobak i butikkerne og standardiserede tobakspakker skal handleplanen forebygge og bremse rygning blandt børn og unge.

Samtidig besluttede politikerne at hæve prisen på tobak af to omgange. Da undersøgelsen blev gennemført, skulle en pakke cigaretter i gennemsnit koste 55 kroner. Men undersøgelsen viser, at de unge i gennemsnit kun betaler 52,84 kroner per pakke.

– Det er et udtryk for, at producenterne holder prisen nede, så man stadig kan købe cigaretbrands til 50 kroner pakken. Det er helt forkert, når der blev aftalt en pris og den ikke er slået igennem i butikkerne. Vi ved, at høj pris på tobak er det mest effektive greb til at forebygge rygning blandt børn og unge, forklarer direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt.

Da flere af tiltagene i handleplanen mod børn og unges rygning endnu ikke er gennemført fuldt ud, er det for tidligt at drage håndfaste konklusioner om effekten af handleplanen, mener parterne bag undersøgelsen.

Standardiserede tobakspakker uden iøjnefaldende farver, grafik og logo er ved at erstatte de gamle pakker i butikkerne, men tiltagene vil først være fuldt implementeret d. 1. april 2022. En yderligere prisstigning på 5 kroner per pakke slår også først helt igennem fra d. 1. april 2022.

Den kun delvise implementering af handleplanen afspejler sig også i de unges rygevaner. Undersøgelsen viser, at andelen af unge, der ryger dagligt eller lejlighedsvist, kun ser ud til at være faldet ét procent point fra 2020 til 2021

– Det tager tid at ændre de unges rygevaner. Derfor er der brug for mere fokus på at få de gode politiske intentioner gjort til virkelighed. Og så er det ingen hemmelighed, at vi mener, at prisen på cigaretter fortsat er alt for lav. Stod det til os, skal prisen op på mindst 90 kroner per pakke. På den måde vil der blive sat mere skub i udviklingen, så vi får en fremtid, hvor ingen børn og unge ryger, uddyber Morten Ørsted-Rasmussen, Forebyggelseschef i Hjerteforeningen.

Om undersøgelsen:

  • §RØG er en spørgeskemaundersøgelse blandt 15-29-årige.
  • Undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder og region.
  • Undersøgelsen blev igangsat i 2020 og er gentaget to gange i 2021. Fremadrettet gentages undersøgelsen hvert efterår.
  • Mere end 10.000 unge har deltaget i hver undersøgelse.
  • Formålet med undersøgelsen er at følge udviklingen i unges tobaks- og nikotinforbrug over tid og at evaluere effekten af lovmæssige tiltag på området.
  • TrygFonden finansierer undersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed står for dataindsamling og udarbejdelse af rapport i samarbejde Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Flere tal fra §-RØG-undersøgelsen, efteråret 2021:

Pris:

  • 52,84 kr. giver de 15-29-årige rygere i gennemsnit for en pakke cigaretter.
  • 67 pct. af de unge svarer, at de har givet mindre end 55 kr. for den seneste pakke, de købte.

Rygning blandt unge:

19 pct. af de 15-29-årige ryger cigaretter (9 pct. dagligt og 10 pct. lejlighedsvis).

smøg cigaret cigaretter
Ny tobakslovgivning bliver ikke overholdt … (Foto: Pexels)

Læs også: Partier er klar med indgreb mod rygning

Europabevægelsen fordømmer russisk aggression i Østukraine

Den russiske præsidents beslutning om at sende tropper til Donbass-regionen i Ukraine møder fordømmelse fra Europabevægelsens formand Stine Bosse samt næstformand Jens-Kristian Lütken, der netop har besøgt Ukraine denne weekend.

Formand for Europabevægelsen Stine Bosse betoner, at vi står i et afgørende tidspunkt i den europæiske historie, der kræver hurtig handling.

– Det, der er på spil, er princippet om, at et enkelt land og folk frit kan vælge egen skæbne til. Europa har i høj grad udviklet sig i en positiv retning, fordi de lande i vores nærhed, der ønsker at tilslutte sig vores grundværdier – frihedsrettigheder og demokrati – har friheden til det, siger Stine Bosse.

Ukrainerne sætter deres lid til europæerne. Næstformand i Europabevægelsen, Jens-Kristian Lütken, har i den netop forløbne weekend besøgt det vestlige Ukraine. To uger tilbage var han i Donetsk regionen i det østlige Ukraine, ligesom han besøgte regionen i 2014 og 15. Han understreger vigtigheden af, at EU lytter til Ukraines kald om støtte.

– Putins handling er et skridt, som har til formål at destabilisere Ukraine og ødelægge muligheden for, at Ukraine kan blive et velfungerende demokrati. Personligt har jeg oplevet både i det østlige og vestlige Ukraine, at ukrainerne sætter deres lid til, at deres fremtid er i Europa, og at europæerne vil fortsætte presset på Putin. Det skal vi leve op til, siger Jens-Kristian Lütken.

Sanktioner har førsteprioritet. EU-Kommissionsformand Ursula von der Leyen og præsident for Det Europæiske Råd Charles Michel har allerede annonceret i en pressemeddelelse mandag, at en sanktionspakke er på vej. Det møder opbakning fra Europabevægelsens formandskab.

– Vi skal være årvågne. Vi skal reagere hurtigt. Den absolutte førsteprioritet lige nu, er, at vi nu samlet melder et niveau ud af sanktioner, der står mål med alvorsgraden, slutter Stine Bosse.

kiev
Foto fra Euromaidan-demonstrationerne i Kiev. (Foto: maksymenko oleksandr/NurPhoto)

Læs også: Europabevægelsen besøger Ukraine

Politiet efterforsker dødsfald

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker i øjeblikket en hændelse, hvor et ægtepar mandag blev fundet døde. Der er intet, der tyder på, at hændelsen er banderelateret. Politiet modtog mandag klokken 17.37 anmeldelse om en livløs person i et køretøj på Skovvej i Oksbøl i Varde Kommune.

Der var tale om en 52-årig mand fra Esbjerg Kommune, som blev erklæret død på stedet af en læge.

Efterforskningen af hændelsen førte efterfølgende til, at politiet klokken 19.24 i et kolonihavehus i Kvaglundparken i Esbjerg fandt den 52-åriges ægtefælle, en 47-årig kvinde, livløs. Vedkommende blev erklæret død på stedet af en læge.

Derefter pågik efterforskningen pågår og obduktion skete tirsdagen, hvor obduktion dokumenterede, at  den 47-årige kvinde var blevet dræbt. Politiet efterforsker derfor bredt, blandt andet for at afdække kvindens færden forud for drabet.

Obduktionen af den 52-årige mand har ikke dokumenteret nogen synlige, fysiske skader. Og politiet afventer derfor yderligere retskemiske undersøgelser, før den endelige dødsårsag kan klarlægges. De pårørende er underrettet.

politi politibil
Politiet efterforsker drab … (Foto: PR)

Læs også: 39-årig mand tiltalt for drabsforsøg

Kongeligt besøg

Hertuginde Kate er i disse dage på officielt besøg i Danmark, hvilket heller ikke er gået ubemærket hen internationalt. For eksempet var det på Vogue tirsdag. Hele det officielle program for hertuginde Kates besøg er ikke  offentliggjort. Men det danske kongehus har meldt ud, at de var vært for hertugindens besøg på Amalienborg i går onsdag.

Her modtog dronning Margrethe og kronprinsesse Mary hertuginde Kate i Christian IX’s palæ, hvorefter hun og kronprinsesse Mary spiste frokost sammen. Bagefter besøgte de et krisecenter, hvor hertuginden blev præsenteret for Mary Fondens arbejde med børn, der havner på krisecenter med deres mor. Tirsdag var hertuginde Kate blandt også på besøg i en børnehave.

Læs også: Hvem er mest miljøbevidst i den britiske kongefamilie

Danske Havne: Flot pris til Østersøens perle

Rønne Havn får initiativpris af Dansk Industri. De danske havne er fremme i skoene med grøn omstilling.

– Det er megaflot, at Rønne Havn, vores dynamiske perle i Østersøen, får Dansk Industris Initiativpris for at turde satse målrettet og engageret på at spille havnen ind i den grønne omstilling.

Det siger brancheorganisationen Danske Havnes direktør Tine Kirk som kommentar til, at Rønne Havn tirsdag har fået Dansk Industris lokale Initiativpris med bl.a. begrundelsen:

– Rønne Havn A/S har været fantastisk gode til at forudse og udnytte mulighederne for at gøre Bornholm til en vigtig spiller i den grønne klimadagsorden. De har haft et beundringsværdigt mod til at satse og foretage de nødvendige investeringer for at fremtidssikre havnens virke og skabe vækst og udvikling på Bornholm, som Kenn Kjellberg, formand for DIBornholm, formulerer det.

Nøgleordet i havnens strategi har netop været ”fremtidssikring”, og dét formår Bornholms store havn, mener Danske Havne.

Grønne havnenyheder i kø. I det hele taget har de grønne havne-nyheder stået i kø i årets første to måneder. F.eks. vil Hanstholm Havn næste år blive Europas første CO2-neutrale fiskerihavn via et anlæg på havnen, der skal sikre fiskerflåden klimavenligt metanol. Havnene i Esbjerg og Aabenraa er på banen med hhv. verdens første landstrømsanlæg baseret på brint, og et stort Power-to-X-anlæg. Senest har Vordingborg Havn medddelt, at man sammen med en partner etablerer verdens første anlæg af sin art, der skal producere grønne brændsler til fly. Dermed bliver en dansk havn omdrejningspunkt for statsministerens hensigter fra nytårstalen om at etablere grønne, danske flyruter.

Danske Havne formulerede for to år siden en grøn vision, som havnene arbejder målrettet efter, og som i tiltagende omfang binder de danske havne og den grønne omstilling i Danmark uløseligt sammen.

Hvert år udgiver brancheorganisationen rapporten “Grønne Erhvervshavne” med status på fremskridtene i den grønne omstilling i havnene. Næste rapport udkommer den 25. april på Havnekonferencen i Aalborg.

rønne havn
Rønne Havn får flot pris … (Foto: PR)

Læs også: Danske Havne giver fuld opbakning til krydstogtskibe

Dagens video: Noget af en bogkontrakt

· Mere fra samme kategori ·