Læs også:

Close
affald losseplads

NEWS: Mere kontrol med hvor affaldet ender

Nyheder  | 

Mere kontrol med hvor affaldet ender · Stormen Nora gav få udfordringer i Syd- og Sønderjylland · Nyt redskab hjælper mode- og tekstilbranchen med at styrke menneskerettigheder internationalt · Færre danskere kom til skade under skiferien · Vred mand anholdt i Aarhus · Dagens billede: Planetmysteriet

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Mere kontrol med hvor affaldet ender

Regeringen vil styrke tilsynet med eksport og import af affald, som er en central del af målet med den politiske aftale om en grøn affaldssektor. ”Dansk affald skal ikke ende på en losseplads i udlandet,” lyder det fra miljøminister Lea Wermelin. I samme omgang vil regeringen skærpe tilsynet med virksomhedernes håndtering af affald, så flere begynder at sortere mere.

Når vi står ved skraldespanden og sorterer mælkekartonen, kyllingebenet og konservesdåsen, gør vi det, fordi det nytter og gavner vores miljø og klima. For at undgå at affald, der kan genanvendes, ender på et forbrændingsanlæg eller på en losseplads i Sydøstasien, vil miljøminister Lea Wermelin nu styrke tilsynet med eksport af affald til udlandet.

Med aftalen om Klimaplan for en Grøn Affaldssektor i 2020 aftalte regeringen og aftalekredsen at styrke tilsynet med eksport og import af affald samt skærpe tilsynet med de danske virksomheders håndtering af affald.

Derfor skal langt flere lastbiler lastet med affald fremover stoppes og have lasten og papirerne tjekket ved grænseovergange, havne og på landevejene. Viser det sig, at de bryder reglerne, vil de kunne få en bøde. Regeringen lægger op til at styrke tilsynet med import og eksport af affald fra ca. 100 til cirka 1.700 årlige administrative tilsyn og fra cirka 300 til cirka 700 årlige fysiske tilsyn.

– Det er fuldstændig afgørende for mig, at når danskerne lægger kræfter i at sortere deres affald og gøre en grøn forskel ved skraldespanden, så skal de kunne have tillid til, at affaldet ikke bagefter blandes sammen og ender med at gå op i røg eller på en losseplads ude i verden, hvor det forurener til skade for lokalbefolkningen og miljøet. Det har vi desværre set bekymrende eksempler på. Derfor er det nødvendigt, at tilsynet bliver bedre, siger miljøminister Lea Wermelin.

Samtidig lægger regeringen op til, at tilsynet med virksomheders affaldshåndtering styrkes, så genanvendeligt affald faktisk genanvendes i stedet for at gå op i røg. Det betyder mere fokus på sortering af erhvervsaffald som for eksempel byggeaffald, madaffald og plastikaffald og dermed, at virksomhederne skal genanvende mere.

Virksomhederne har pligt til at sortere og genanvende deres affald, og det sker i dag i for ringe grad.

Regeringen foreslår, at det bliver Miljøstyrelsen, der står for at udvælge de virksomheder, der skal have tilsyn, at indsatsen målrettes de virksomheder, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt, og at antallet af tilsyn øges.

– Vi har bedt danskerne om at ændre vaner, og de er allerede i fuld sving med at affaldssortere i deres private hjem. Det er vigtigt, at også virksomhederne bliver bedre til at sortere, så de bidrager til den nødvendige grønne omstilling, siger miljøminister Lea Wermelin.

Det er aftaleparterne bag Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, der tæller Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet, som skal forhandle om et styrket affaldstilsyn.

Fakta:

Eksport- og importtilsyn:

Eksport- og importtilsynet består af både administrative og fysiske tilsyn.

  • Administrative tilsyn sker på baggrund af henvendelser fra for eksempel udenlandske miljømyndigheder, Toldstyrelsen eller politiet til Miljøstyrelsen om konkrete affaldstransporter, som muligvis kan have overtrådt reglerne i transportforordningen.
  • Fysiske tilsyn sker ved grænseovergange, på landevejene og på havnene i samarbejde med politiet og ofte også Toldstyrelsen.
  • Regeringen lægger op til at styrke tilsynet med import og eksport af affald til fra cirka 100 til cirka 1.700 årlige administrative tilsyn og fra cirka 300 til cirka 700 årlige fysiske tilsyn.
affald losseplads
Der skal mere kontrol med hvor affaldet ender … (Foto: Pexels)

Læs også: Et indblik i plastens verden 

Stormen Nora gav få udfordringer i Syd- og Sønderjylland

Den største opgave for myndighederne har været at håndtere den høje vandstand. Der har været enkelte hændelser, men alt er blevet håndteret.

Syd- og Sønderjyllands Politi, kommunernes redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsen og Totalforsvarsregionen har aftenen og natten igennem fulgt stormen Nora tæt.

Indsatsen er sket i regi af Den Lokale Beredskabsstab, hvor myndighederne arbejder sammen på tværs af de enkelte sektorer, for at kunne håndtere større hændelser.

– Stormen har ikke givet de store udfordringer. Der har været enkelte hændelser, men alt er blevet håndteret, oplyser vicepolitiinspektør Jesper Hansen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den største opgave for myndighederne har været at håndtere den høje vandstand. Der har været mindre oversvømmelser på Fanø, i Varde og i Haderslev kommuner og på Rømø i Tønder Kommune. Og i en række tilfælde har Beredskabsstyrelsen ydet bistand med mandskab og pumper.

Oversvømmelsen på Rømø førte desuden til, at enkelte borgere i et sommerhusområde måtte tage ophold på den lokale skole. Stormen har desuden betydet enkelte væltede træer.

Myndighederne har ikke modtaget anmeldelser om personer, der er kommet til skade som følge af stormen

vand vadehavet sky himmel strand fanø danmark (Foto: MY DAILY SPACE)
Vadehavet holdt sig nogenlunde i ro under Nora … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Postkort fra Fanø og Nordjylland

Nyt redskab hjælper mode- og tekstilbranchen med at styrke menneskerettigheder internationalt

Brancheorganisationen Dansk Mode & Textil lancerer redskabet ’Getting it Right’. Det skal hjælpe de danske mode- og tekstilvirksomheder med at udøve due diligence i henhold til de internationale retningslinjer, og bliver dermed et vigtigt element i branchens ansvarlige virksomhedsadfærd med særligt fokus på menneskerettigheder.

Alle virksomheder, uagtet størrelse og branche, skal respektere menneskerettighederne. Det er stadfæstet i FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECD’s Retningslinjer for Ansvarlig Virksomhedsadfærd. Begge retningslinjer vil danne udgangspunkt for den kommende EU-lovgivning om due diligence ‘Sustainable Corporate Governance Directive’, som er lige på trapperne.

Kravene stiger, og for at ruste de danske mode- og tekstilvirksomheder til den kommende lovgivning lancerer brancheorganisationen Dansk Mode & Textil (DM&T) et nyt redskab, ’Getting it Right’. Redskabet skal hjælpe de danske virksomheder med at sikre due diligence i forhold til menneskerettigheder, som er et centralt element i både FN’s og OECD’s retningslinjer. ’Getting it Right’ er udarbejdet i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder, og 15 af DM&T’s medlemmer har bidraget til udviklingen i form af interviews og workshops. I DM&T glæder CSR- og bæredygtighedschef Marie Busck sig over det nye redskab, som skal være med til at eliminere nogle af de risici, der medfølger i en meget globaliseret branche.

– Igennem årene har vi desværre set en række eksempler på dårlige arbejdsforhold og menneskerettighedskrænkelser i de globale værdikæder, og fra dansk side kan vi ikke se stiltiende til. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu er klar med en praktisk orienteret hjælpende hånd til vores medlemmer, siger hun og tilføjer:

– Det her redskab er en stor hjælp for de danske virksomheder, og jeg er glad for vores samarbejde med Institut for Menneskerettigheder, som har været en vigtig sparringspartner i processen.

Også Institut for Menneskerettigheder har været glade for samarbejdet.

– Vi ved, at der er udfordringer på tværs af værdikæden for mode- og tekstilbranchen, og derfor er vi meget glade for, at branchen selv rækker hånden ud og søger et samarbejde. Vi har i fællesskab skabt et værktøj, som kan hjælpe de danske virksomheder med at forstå og tackle udfordringerne og skabe en positiv udvikling, siger Cathrine Bloch Veiberg, Programleder for Ansvarlige Værdikæder, Institut for Menneskerettigheder.

’Getting it Right’ er et praksisnært redskab, som har været under udvikling siden 2021, hvor Institut for Menneskerettigheder og DM&T indgik et samarbejde om at udvikle et redskab til mode- og tekstilvirksomheder. Formålet var at sikre, at virksomheder kan udøve due diligence i forhold til menneskerettigheder og systematisk undersøge hvilke risici, der eksisterer i den typiske værdikæde for mode- og tekstilbranchen. Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) har været strategisk partner i processen og NCP Danmark har også bidraget med sparring og oplæg. Redskabet bygger på eksisterende vejledninger og erfaringer, men har taget udgangspunkt i en holistisk værdikædeforståelse og har kigget udover leverandørkæden og dernæst også kigget på de risici der bl.a. ligger i omstillingen til en mere cirkulær branche.

Redskabet ligger nu færdigt og vil blive lanceret på et webinar i dag, som vil byde på oplæg fra Institut for Menneskerettigheder, DIEH og NCP Danmark.

Redskabet kan ikke være mere aktuelt. EU Kommissionen har varslet, at de vil offentliggøre deres lovudkast til ‘Sustainable Corporate Governance’ den 23 februar.

mode menneskerettigheder
Nyt redskab hjælper mode- og tekstilbranchen med at styrke menneskerettigheder internationalt … (Foto: PR)

Læs også: Clooney donerer 100.000 dollars til menneskerettigheder

Færre danskere kom til skade under skiferien

For første gang i to år har danskerne for alvor været af sted på skiferie i uge 7, men langt færre danskere er kommet til skade på pisterne end normalt.

Efter to år uden skiferie fandt mange skiglade danskere atter vej til pisterne på de populære skidestinationer i sidste uges vinterferie. Men de foreløbige tal viser, at langt færre danskere er kommet galt af sted på pisterne.

Hos Alm. Brand har man oplevet et fald på næsten 50 pct. i antallet af skader i uge 7, hvis man sammenligner med samme periode i 2019, før coronapandemien ramte.

– I en normal uge 7 har vi travlt med at hjælpe med knæskader og brækkede ben blandt vores kunder, men det har ikke været tilfældet i år, hvor mange danskere igen har været på skiferie for første gang i to år, siger Maria Bitsch, skadechef for person- og specialskade i Alm. Brand, og fortsætter:

– Vi har set et stort fald i skiskader i uge 7, og det er en glædelig nyhed. For den enkelte kunde der kommer til skade, er det selvfølgelig irriterende, og her har vi stået klar med hjælp og vejledning, siger Maria Bitsch.

Der var færre og mere forsigtighed. Forsikringsselskabet har dog først det fulde overblik over skiskader i løbet af ugen, men forventer, at antallet af skader fortsat vil være væsentligt lavere end under en ”normal” vinterferie uden restriktioner.

– Da Østrig indførte nye rejserestriktioner i januar, var der mange danskere der aflyste skiferien, og strejken i Københavns Lufthavn har også betydet, at der er folk, som først er kommet på ski senere, og det er en af årsagerne til, at vi har set så få skiskader på nuværende tidspunkt, siger Maria Bitsch og fortsætter:

– Men jeg tror også, at flere har været ekstra påpasselige på pisterne. Efter to år med begrænset skiløb har mange været lidt rustne og er startet forsigtigt. Og jeg håber da, at flere vil udvise samme forsigtighed næste år. En skiskade kan være en smertefuld affære og uden den rette forsikring, kan den også blive meget dyr, siger Maria Bitsch.

På trods af indrejserestriktioner er Østrig stadig danskernes foretrukne skiland, hvor Alm. Brand også har set flest skader. Top 5 over lande med flest tilskadekomne danskere ser således ud:

1. Østrig
2. Frankrig
3. Italien
4. Sverige
5. Norge

ski
Alm. Brand Forsikring melder om færre skiskader i vinterferien .. (Foto: PR)

Læs også: Fem ting du skal have styr på før skiferien

Vred mand anholdt i Aarhus

Lørdag klokken 01:17 blev en 48-årig spirituspåvirket mand fra Aarhus bortvist af personalet på restauration Herr Bartels på Åboulevarden i Aarhus, men på vej ud tog den 49-årige fat i en dørmands jakke, så en jakkelomme gik i stykker.

Politiet blev tilkaldt, og da patruljen ankomst, holdt sigtede stadig fat i dørmanden, hvorfor han blev fjernet med magt. Han blev sigtet for overtrædelse af restaurationsloven vedr. denne episode. Den 48-årige stillede sig umiddelbart derefter op foran patruljen og urinerede op ad en husmur, hvilket afstedkom en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen oveni.

Patruljen forsøgte at få manden til at gå fra stedet, hvilket han nægtede. Efter gentagne forsøg – uden at dette lykkedes – måtte patruljen derfor tage fat i ham igen, men dette afstedkom, at han blev endnu mere aggressiv, og tog nu fat én af betjentenes jakker. Tålmodigheden med manden var nu opbrugt, og han blev derfor forsøgt anholdt med henblik på at komme med på stationen til afrusning. Dette var han dog ikke tilfreds med og modsatte sig voldsomt anholdelsen.

Han blev derfor eksponeret med peberspray, hvorefter anholdelsen kunne gennemføres. Den 48-årige blev hensat i detentionen og vil lørdag formiddag blive afhørt til samtlige sigtelser, hvorefter han løslades.

mand sur vred
Politiet måtte lørdag natte rykke ud til vred mand i Aarhus … (Foto: Unsplash)

Læs også: Bliv klogere på psykisk vold i parforholdet

Dagens billede: Planetmysteriet

· Mere fra samme kategori ·