Læs også:

Close
kikærte hummus

NEWS: 13 sunde leveår mistes grundet politikernes manglende handling

Nyheder  | 

13 sunde leveår mistes grundet politikernes manglende handling · Nye regler for hjemmearbejde på plads · Anmeldelse skabte utryghed i Haderslev · Pant får sit eget piktogram til affaldssortering · Flere end nogensinde før gik til kiropraktor i 2021 · Dagens billede: Super Super Bowl

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

13 sunde leveår mistes grundet politikernes manglende handling

Dansk Vegetarisk Forening vil have større fokus på gevinsterne ved at spise flere sunde, plantebaserede fødevarer, efter at et nyt studie har vist, at vores usunde kost skærer over et årti af den forventede levetid.

Den vestlige kost, vi indtager i Danmark med store mængder rødt, forarbejdet kød, sukker og salt, skærer mange år af vores forventede levealder. Hvis vi spiste langt mere grønt, ville vi ikke blot lægge op mod 13 år til vores levetid, vi ville også sænke risikoen for at få hjertekarsygdomme, diabetes og kræft.

Det er konklusionen på et nyt studie, norske forskere har offentliggjort. Studiet tager udgangspunkt i flere metastudier og lægger vægt på, at fødevarer som bælgfrugter, nødder og fuldkorn – i det hele taget en langt grønnere kost – vil lægge flere sunde år til vores levetid.

Dansk Vegetarisk Forening mener, at tiden er kommet til at sætte endnu mere fart på omstillingen af vores kost både for klimaets og miljøets skyld samt af sundheds- og samfundsøkonomiske grunde.

– Den traditionelle vestlige kost består af for meget sukker og kød, mens vi får alt for lidt grønt. Det betyder tabte leveår og har store sundhedsmæssige konsekvenser og tab af livskvalitet. Vi mener derfor, at forbrugerne skal have et økonomisk incitament til at vælge det sunde og grønne, når de står i supermarkederne. Det skal være billigere at vælge sunde fødevarer og dyrere at vælge de usunde, siger DVF’s generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl.

Incitamentet kunne være i form af en afgift på de fødevarer, som er både klimabelastende og et problem for sundheden i de mængder, vi indtager, samtidig med at man bruger indtægterne til at sænke f.eks. momsen på sunde, grønne fødevarer.

Dansk Vegetarisk Forening efterlyser også flere midler til at uddanne køkkenprofessionelle i at lave grønne retter, samt at der bliver serveret flere grønne retter i de offentlige køkkener.

Det norske studie er det seneste i rækken af flere, som har vist, at kosten spiller en afgørende rolle for vores sundhed. Ifølge beregninger fra 2021 foretaget af Københavns Universitet kunne vi få en samfundsøkonomisk gevinst på godt 20 milliarder kroner. årligt, hvis alle danskere spiste efter kostrådene, som anbefaler en langt grønnere kost.

Det må dog ikko blive forbrugernes ansvar alene at drive den grønne kostomstilling. De danske offentlige køkkener serverer 650.000 måltider om dagen og spiller dermed en afgørende rolle i udviklingen.

– Der er behov for, at politikerne sætter nogle rammer, der virkelig sætter fart på de grønne måltider. For eksempel i form af langt mere grønt og mindre kød i offentlige kantiner og efteruddannelse af ernæringsprofessionelle. Det er en omstilling, der skal foretages nu, slutter Rune-Christoffer Dragsdahl.

De norske forskere anslår, at en usund kost hvert år kan knyttes til 11 millioner dødsfald og 225 mio. tabte leveår verden over.

Tal fra Klimarådet viser, at Danmark sidste år brugte langt flere penge på at promovere kød og andre animalske produkter, end på at promovere vegetabilske fødevarer. Se mere her.

bælgfrugter plantebaseret
Dansk Vegetarisk Forening efterlyser flere midler til at uddanne køkkenprofessionelle i at lave grønne retter, samt at der bliver serveret flere grønne retter i de offentlige køkkener. (Foto: PR)

 

Læs også: Plantebaseret ret: Calzone med spinat og svampe

Nye regler for hjemmearbejde på plads

Der er bred politisk opbakning til nye regler for hjemmearbejde. Fremover vil særlige skærmregler først gælde efter mere end to dages regelmæssigt skærmarbejde, og i højere grad tilgodese ansatte med skiftende arbejdssteder.

Torsdag den 3. februar var alle Folketingets partier inviteret til møde i Beskæftigelsesministeriet til en drøftelse af nye regler for hjemmearbejde. På mødet blev regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative enige om en ny model for de arbejdsmiljøregler, der gælder ved hjemmearbejde.

I dag gælder en række særlige krav til indretning af såkaldte ‘skærmarbejdspladser’. Reglerne indtræder, når skærmarbejdet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge. De regler bliver nu lavet om. Det sker med henblik på at gøre reglerne mere tidssvarende, så de imødekommer, at stadig flere mennesker har skiftende arbejdssteder.

Fremover vil reglen om, at arbejdstiden skal svare til én dag eller mere blive fastsat til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder.

De nye regler forventes at kunne træde i kraft i slutningen af april 2022.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

– Jeg er glad for, at vi nu har fundet en politisk og afbalanceret løsning, som både giver mere fleksibilitet og tager hensyn til arbejdstagere med skiftende arbejdspladser. Med denne løsning gør vi nu reglerne for hjemmearbejde mere tidssvarende, så de afspejler dagens arbejdsmarked, hvor arbejdet for visse medarbejdertyper kan udføres mange forskellige steder og ikke kun på kontoret. Vi mødes igen om et år, hvor vi vil drøfte, hvordan de nye regler har virket i praksis.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Anne Honoré Østergaard:

– I Venstre har vi længe kæmpet for at forbedre reglerne for hjemmearbejde, og derfor er jeg meget glad for, at det endelig lykkes. Selvom vi heldigvis er på vej ud af pandemien, og vi i højere grad kan vende tilbage til arbejdspladserne, så har vi lært, at hjemmearbejde kan være positivt for både den enkelte og produktiviteten. Mennesker er forskellige, og derfor mener vi i Venstre, at det er vigtigt at øge friheden og fleksibiliteten i forhold til hjemmearbejde. Med ændringerne bliver reglerne mindre bureaukratiske, så det bliver nemmere at arbejde hjemme og arbejdende danskere i højere grad får frihed til at planlægge deres egen hverdag. Det øger arbejdsglæden, og det kommer både virksomhederne og de ansatte til gode.

Beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti, Niels Flemming Hansen:

– Det glæder os, at der er fundet en god løsning på dette vigtige område, som favner – og sikrer gode forhold for – både arbejdstager og arbejdsgiver.

Yderligere information (I):

Når de særlige skærmregler gælder, må den ansatte – ligesom i dag – godt bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis udstyret opfylder gældende krav (for eksempel justerbar stol og adskilt skærm og tastatur) i vejledningen om skærmarbejde. Hvis den ansattes eget udstyr ikke opfylder kravene, skal arbejdsgiveren sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed for den ansatte. Det kan arbejdsgiveren for eksempel gøre ved, at den ansatte får arbejdsudstyr som for eksempel computer, skærm, tastatur, mus, stol og lampe fra arbejdspladsen med hjem.

Yderligere information (II):

Med fortolkningen ’mere end to dage om ugen’ kan der være lønmodtagere, som ikke vil være omfattet af særreglerne på hverken deres faste arbejdssted eller hjemme, for eksempel fordi de arbejder to dage på deres faste arbejdssted, to dage hjemme og én dag et tredje sted.

Derfor etableres i tillæg en opsamlingsmodel, som har hjemmearbejdspladsen som udgangspunkt. Det indebærer en helhedsvurdering af det samlede skærmarbejde på hjemmearbejdspladsen, kontorarbejdspladsen og de skiftende arbejdssteder som vil kunne udløse en skærmarbejdsplads efter de særlige regler i skærmbekendtgørelsen på hjemmearbejdspladsen, hvis der samlet set udføres skærmarbejde på skærmarbejdspladserne mere end to dage om ugen, medmindre der allerede er etableret en skærmarbejdsplads på kontorarbejdspladsen eller det skiftende arbejdssted.

computer job arbejde hjemmekontor computer (Foto: Unsplash)
Nye regler for hjemmearbejde på plads … (Foto: Unsplash)

Læs også: Gode råd til at indrette dit hjemmekontor

Anmeldelse skabte utryghed i Haderslev

Efterforskning viser dog, at der ikke er hold i anmeldelse fra weekenden. Syd og Sønderjyllands politi modtog søndag den 13. februar en anmeldelse om, at en 15-årig pige natten mellem lørdag den 12.  og søndag den 13. februar blev antastet af to ukendte mænd på Aastrupvej i Haderslev.

De to mænd kørte ifølge forklaringen ind foran den 15-årige pige i en mindre mørk personbil, sprang ud og tog fat i henholdsvis styret og bagagebæreren på pigens cykel og holdt fast, hvorefter de sagde, at de ville køre hende hjem. Det lykkedes den 15-årige at rive sig løs og cykle fra stedet, hvorefter bilen kørte væk.

Efterforskningen og genafhøringen af den 15-årige pige viser nu, at der ikke er hold i anmeldelsen.

Anmeldelsen har skabt utryghed i nærområdet. Syd og Sønderjyllands politi understreger derfor, at der ikke umiddelbart er grund til at frygte lignende episoder.

politi politibil
Anmeldelse skabte utryghed i Haderslev … (Foto: PR)

Læs også: Politiet i Aalborg eftersøger stadig vidner

Pant får sit eget piktogram til affaldssortering

Det fælles piktogram-system til affaldssortering udvides nu med fem pant-piktogrammer, som gør det nemmere for både kommuner, organisationer, virksomheder og privatpersoner at sikre, at dåser og flasker med pant bliver rigtigt sorteret og genanvendt til nye hos Dansk Retursystem.

Nu bliver det lettere at sortere en sodavandsflaske eller en dåseøl med pant i den rigtige spand. Dansk Retursystem har udviklet pant-piktogrammer, som bliver del af det officielle piktogramsystem til affaldssortering, og dermed kan sættes på de beholdere, der indsamles pant i.

Alle kommuner har allerede taget piktogramsystemet fra Dansk Affaldsforening i brug, og med affaldsbekendtgørelsen er det blevet obligatorisk at mærke affaldsbeholdere til husholdningsaffald og husholdningslignende erhvervsaffald med piktogrammerne. Derudover bruges piktogrammerne af mange virksomheder og på emballager, så det bliver nemmere for borgerne at sortere korrekt – og nu kan panten komme med i den sortering.

– Vores pantsystem i Danmark er fantastisk, og vi har fået mange henvendelser fra kommuner, boligforeninger, virksomheder og store event-arrangører, som savnede et piktogram til flasker og dåser med pant. De oplever nemlig, at der enten i restaffald, plast- eller i metalspanden havnerflasker og dåser med pant, som burde være afleveret i pantsystemet. Derfor er vi glade for, at Dansk Retursystem nu har fået udviklet fem pant-piktogrammer til voresfælles piktogramsystem, forklarer direktør Henrik Friis, Dansk Affaldsforening.

I Dansk Retursystem håber man, at de nye pant-piktogrammer kan være med til at få noget af den pant retur, der hvert år ender i husholdnings- og erhvervsaffaldet – og dermed ikke bliver genanvendt i pantsystemet.

– I Dansk Retursystemer vi rigtig glade for at blive en del af det fælles og anerkendte piktogramsystem. Selvom vi danskere kan betragte os som verdensmestre i at pante, så både kan og skal vi blive endnu bedre. Når flere end 9 ud af 10 pantemballager kommer retur, betyder det også, at der er cirka 125 mio. flasker og dåser, der ikke kommer tilbage i pantsystemet. En del af disse flasker og dåser er jeg sikker på nu bliver mulig at få retur til genanvendelse, når fx sportsforeninger, restauranter, boligforeninger og uddannelsesinstitutioner begynder at tage pant-piktogrammerne i brug, slutter direktør for Cirkulær Økonomi Heidi Schütt Larsen, Dansk Retursystem.

Fakta:

Hvert år er der cirka 125 millioner dåser og flasker, der ikke bliver pantet. Her forsvinder de hen:

  • Den største del, nemlig 40 procent, forsvinder i de private hjem, hvor de bliver smidt ud – enten sammen med sorteret affald eller sammen med restaffaldet.
  • De 30 procent forsvinder i erhvervsaffaldet – både fra butikkernes flaskerum, fra arbejdspladser, samt hoteller og restauranter, selv om de generelt har et velfungerende pantmaskineri.
  • De 20 procent havner i skraldespande i det offentlige rum, fx parker og busstationer.
    De sidste 10 procent forsvinder andre steder hen. Heldigvis ser det ud til, at det kun er en meget lille del – under fem procent af den forsvundne pant, svarende til cirka 0,5 procent af den samlede mængde pant – der forsvinder i naturen.
  • Hver gang der afleveres flasker og dåser med pantipantsystemet, så spares der råstoffer og energi, hvilket er godt for klima og miljø. Der bruges 95 % mindre energi, når man fremstiller en dåse af genanvendt materiale frem for at producere en helt ny. Man sparer også råstoffer. Dåser er lavet af aluminium, og for at få et kilo aluminium skal man udvinde fire kilo af bjergarten bauxit. Det behøver man ikke, når man genanvender, og det er gode nyheder for økosystemet og vores fælles klima.
  • Dansk Retursystem indsamler alle flasker og dåser med pant og sørger for, at materialet bliver genanvendt til nye flasker og dåser. I 2020 kom der 1,7 milliard flasker og dåser retur, og det sparede for udledning af 178.000 tons CO2.
pant
Pant for deres eget piktogram … (Foto: PR)

Læs også: Mysteriet om de mange millioner forsvundne pantflasker- og dåser er løst

Flere end nogensinde før gik til kiropraktor i 2021

Trods flere nedlukninger af samfundet i 2021 gik flere danskere til kiropraktor. Formanden peger på manglende fysisk aktivitet blandt danskerne som en mulig årsag.

I alt 388.895 patienter gik ind ad døren hos en kiropraktor i 2021. Det er 6.700 flere end i rekordåret 2019 og dermed det markant bedste år i de danske kiropraktorklinikker nogensinde. Det svarer til en fremgang på næsten 2 %.

Resultatet kommer efter et år hvor nedlukninger af samfundet prægede Danmark, men det betød altså overhovedet ikke, at borgerne ikke fik ondt i muskler og led og havde brug for rådgivning og behandling.

– De mange nedlukninger har nok ikke gjort noget godt for folkesundheden. Alt for mange har oplevet at deres liv i perioder er blevet sat på pause på ubestemt tid. Sportsklubber og fitnesscentre har været lukket i månedsvis og når man så heller ikke kommer ud af døren for at gå på arbejde, men bare sidder derhjemme, ja så kommer problemerne lige så stille og roligt. Det viser jo, hvor vigtigt fysisk aktivitet er, både for den fysiske og psykiske sundhed, udtaler Michael Christensen.

pige ryg
Flere gik til kiropraktor i 2021 … (Foto: Unsplash)

Læs også: Klumme: ‘Du ser da ikke syg ud’

Dagens billede: Super Super Bowl

· Mere fra samme kategori ·