Læs også:

Close
klima miljø

NEWS: Klimabevægelsen: Vigtigt at omsætte klimaløfter fra nytårstale til resultater i 2022

Nyheder  | 

Klimabevægelsen: Vigtigt at omsætte klimaløfter fra nytårstale til resultater i 2022 · Mand fremstillet i grundlovsforhør for sigtelse af vold og trusler · Hver anden boligkøber vælger advokaten til · Desmond Tutu blev mindet i Københavns Domkirke · Dagens billede: Dømt skyldig 

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Klimabevægelsen: Vigtigt at omsætte klimaløfter fra nytårstale til resultater i 2022

Statsministeren lagde vægt på at bremse klimakrisen i årets nytårstale, og at indføre en drivhusgasafgift efter ‘forureneren betaler’-princippet. Det er gode tegn, men regeringen kunne allerede have vedtaget den sidste år.

Klimabevægelsen i Danmark er tilfreds med løfter om mere klimahandling fra statsministeren. Det de seneste år har været en mærkesag for Klimabevægelsen, blandt andet med kampagnen på www.forurenerenbetaler.dk. Men på grund af den utilstrækkelige tilgang til klimapolitikken i den indeværende regeringsperiode, vil Klimabevægelsen først klappe i hænderne, når løftet omsættes til politik.

– Verdens forskere fortæller os, at vi skal levere drastiske reduktioner i udledningen af drivhusgasser, hvis vi vil beholde en tryg tilværelse, og en sikker fremtid. Regeringen har endnu ikke påbegyndt en reduktion af drivhusgasser, da beslutningerne først vil få effekt langt ude i fremtiden. Derfor er der virkelig behov for en høj drivhusgasafgift, som netop kan få reduktionerne til at ske, påpeger Frederik Roland Sandby, Sekretariatschef i Klimabevægelsen i Danmark.

Klimabevægelsen mener også at en høj drivhusgasafgift er nødvendigt for at sikre sammenhængskraften i Danmark fremadrettet.

– De Økonomiske Vismænds rapport fra foråret viser, at det kan blive dyrt at nå det danske klimamål. Vi skal derfor vælge den billigste og mest effektive løsning, hvilket er at lade forureneren betale. Da omstillingen kun bliver dyrere som årene går, er det også nødvendigt at en drivhusgasafgift indføres omgående, og at den starter på et tilstrækkeligt niveau. Klimarådet vurderer, at niveauet er omkring 1.500 kroner per ton CO2 i 2030, men det er også muligt, at prisen skal være endnu højere, på grund af de seneste års nølen, udtaler Frederik Roland Sandby.

Klimabevægelsen mener også, at Socialdemokratiet har meget på spil, afhængig af, om det bliver en god eller dårlig aftale.

– Hvis der er noget, som det grønne Danmark kan samles om, så er det en høj ensartet drivhusgasafgift. Socialdemokratiets ageren i den her sag, kan derfor enten ende med en øget opbakning til regeringens klimapolitik, eller massiv kritik, over endnu en utilstrækkelig aftale, slutter Frederik Roland Sandby.

Klimabevægelsen anbefaler:

* Klimaafgifter skal anvendes for at sikre en retfærdig grøn omstilling hvor de som forurener mest, også betaler mest. For at forhindre en uretfærdig klimaafgift kan en del af provenuet f.eks. dedikeres til at styrke den grønne check.

* En ensartet klimaafgift på mindst 1.500 kr. pr. ton CO2 i 2030 skal gradvist indføres.

* Klimarådet skal løbende vurdere afgiftsniveauet herunder inkludere alternative anbefalinger til afgiftssatsen, der afspejler Danmarks begrænsede CO2-budget og et mindre såkaldt ‘udviklingsspor’.

* Klimaafgiften bør kombineres med forbud og produktionsnedgang i de mest klimabelastende aktiviteter, der ikke har realistiske alternativer og ikke kan forenes med Danmarks klimamål.

Læs Klimabevægelsens principper til en dansk drivhusgasafgift på forurenerenbetaler.dk.

klima miljø
Klimabevægelsen mener, det er vigtigt at omsætte klimaløfter fra nytårstale til resultater i 2022 … (Foto: Unsplash)

Læs også: Der er plads til alle i naturen

Mand fremstillet i grundlovsforhør for sigtelse af vold og trusler

Østjyllands Politi fremstillede en 37-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Han sigtes for vold og trusler på livet begået mod en 30-årig mand. Den 30-årige bor i samme opgang i Højbjerg som den 37-årige.

Ifølge sigtelserne har den 37-årige ved to lejligheder truet den 30-årige – senest også den 27. december, hvor han opsøgte den 30-årige i hans lejlighed og holdt en kniv op mod hans hals, mens han kom med verbale trusler.

Den 37-årige blev anholdt onsdag eftermiddag.

retten court (Foto: Unsplash)
Mand fremstillet i grundlovsforhør for sigtelse af vold og trusler … (Foto: Unplash)

Læs også: Fængselsstraf for blandt andet blufærdighedskrænkelse og vold

Hver anden boligkøber vælger advokaten til

Boligkøberne er splittede, når det kommer til vigtigheden af advokatbistand ved en bolighandel. En ny undersøgelse fra AdvokatWatch vurderer, at mere end hver anden boligkøber vælger advokaten til. Hos Danske BOLIGadvokater er det ambitionen af få endnu flere til at se vigtigheden af uafhængig juridisk og økonomisk rådgivning.

En ny undersøgelse fra AdvokatWatch viser, at 57% af undersøgelsens deltagere, som enten har købt eller solgt bolig indenfor de seneste ti år, brugte advokatbistand i forbindelse med handlen. Et resultat, som bringer glæde hos Danske BOLIGadvokater, fordi foreningen gennem de seneste 20 år har kæmpet (og stadig kæmper) for boligadvokatens berettigelse.

Danske BOLIGadvokaters formand Niels Erlandsen udtalte blandt andet til AdvokatWatch:

– Vi så selvfølgelig gerne, at 100% af de bolighandlende blev rådgivet af deres advokat, men det viser blot, at vi stadig har en vigtig opgave foran os. Vi har helt klart en opgave i at få gjort forbrugerne opmærksomme på, hvordan markedet er skruet sammen, og hvad vi kan tilbyde (…) Det er simpelthen i den enkelte handel, at vi må levere et produkt til køberen, som de er tilfredse med, og at vi viser, at vi også har vores berettigelse’.

Med flere online virksomheder, der fifler med boligadvokat-titlen og foranlediger forbrugeren til at tro, at de køber boligrådgivning af en uddannet advokat, selvom der ikke er en eneste advokat ansat i virksomheden, bliver det stadig vigtigere at få synliggjort, hvorfor det er vigtigt med uafhængig rådgivning hos en advokat.

– Forbrugerne vildledes og mange får ikke den rådgivning, de har behov for. Flere køberrådgivere modtager provision fra f.eks. forsikringsselskaber og banker for at få boligkøberne til at vælge netop dette forsikringsselskabs eller denne banks produkt. Mange købere spises af med en dårligere handel end de kunne have fået. Rådgivningen er ganske enkelt ikke til boligkøberens bedste, udtaler Danske BOLIGadvokaters formand Niels Erlandsen.

Tjekliste – det skal du gå efter, når du vælger rådgiver til din bolighandel:

Rådgivning om korrekt brug af et advokatforbehold i købsaftalen, så du ikke skal betale gebyr til sælger (1 pct. af købesummen), hvis der findes forhold, som betyder, at du ønsker at annullere handlen

Gennemgang og rådgivning om betydningen af typisk mere end 200 siders dokumenter, der indgår i en bolighandel

Kontrol af, om sælger har fremlagt alle relevante dokumenter i forbindelse med handlens indgåelse, eksempelvis oplysninger om jordforurening og andre miljøforhold, servitutter, bygningernes lovlighed m.m.

Kritisk stillingtagen til tilstandsrapportens indhold, så ubehagelige overraskelser undgås

Uafhængig vurdering af finansierings- og forsikringstilbud

Vurdering af om boligens prisniveau er fornuftigt på baggrund af onlinevurderingsværktøj, lokalt markedskendskab samt handlens vilkår

Professionel prisforhandling på dine vegne

Håndtering af berigtigelse og tinglysning af handlen med udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse m.v.

Et professionelt modspil til ejendomsmægleren, som udelukkende varetager sælgers interesser

Sikkerhed for at du bliver vejledt om eventuelt behov for testamente, samejeoverenskomst, ægtepagt m.v.

nøgle huskøb hussalg
Hver anden boligkøber vælger advokaten til … (Foto: Unsplash)

Læs også: Tilstandsrapporter giver kun boligkøber den halve sandhed om bygningen

Desmond Tutu blev mindet i Københavns Domkirke

Den sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutu blev mindet med lystænding og gudstjeneste i Vor Frue Kirke i går søndag den 2. januar. Det er Vor Frue Kirke/Københavns Domkirke og Folkekirkens Nødhjælp, der stod bag mindehøjtideligheden for den sydafrikanske menneskerettighedsforkæmper, der døde 2. juledag – 90 år gammel.

Desmond Tutu var en tæt samarbejdspartner og ven af Folkekirkens Nødhjælp.

– Desmond Tutu kæmpede hele sit liv for fattige og undertryktes ret til et værdigt liv. Hans virke rakte langt ud over kampen mod apartheid i Sydafrika. Han blev på den måde biskop for hele verden, og ingen andre personer har betydet så meget for Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Han lærte os, at nødhjælp ikke bare handler om at uddele mad, men om rettigheder. At vi i længden kun kan hjælpe mennesker, hvis vi adresserer roden til problemet i stedet for at symptombehandle. Det gælder uanset, om vi kigger på apartheid, kastesystemer, forholdene i de besatte palæstinensiske områder eller årsagerne til klimaforandringerne. Vi mindes ham ved at tænde lys og sætte ord på hans utrættelige virke for at skabe en bedre og mere retfærdig verden, fortæller Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Københavns Biskop Peter Skov-Jakobsen prædikede ved gudstjenesten for Desmond Tutu, der selv prædikede om tilgivelse og forsoning – og tordnede mod racisme og ulighed. Peter Skov-Jakobsen forklarer:

– Med Desmond Tutus død har verden mistet en moralsk stemme, der insisterede på, at alle mennesker er skabt lige i Guds billede, og derfor talte han de udstødtes sag. Han kæmpede for sandheden og troede på tilgivelsens mulighed. Kampen for demokratiet i Sydafrika var for Desmond Tutu tæt forbundet med, hvad det vil sige at være skabt som menneske og omfattet af Guds kærlighed, der har vist sig i Jesu liv, død og opstandelse. Hans kritikere i Sydafrika og rundt om i verden mente, at han dermed politiserede evangeliet og gjorde kristendom til en politisk frihedskamp. Men for Desmond Tutu var opgøret med apartheid mest af alt et trosspørgsmål og ikke kun et spørgsmål om politik. Det handlede om, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan mennesker bevarer deres menneskelighed og menneskelige værdighed, når de oplever krig, sult og uretfærdighed.

Lystændingen i Vor Frue Kirke fandt sted fra klokken 16 med solosang og tekstoplæsninger af og om Desmond Tutu, og blev introduceret af Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen med flere.

Gudstjenesten var med prædiken ved Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen.

desmond tutu
Desmond Tutu i 2009 på prædikestolen i Vor Frue Kirke (Foto: Klaus Holsting)

Læs også: Danskere skal tænke over mening med livet

Dagens billede: Dømt skyldig

· Mere fra samme kategori ·