Læs også:

Close
nat nattelivet gader

NEWS: Flere betjente skal styrke trygheden i nattelivet

Nyheder  | 

Flere betjente skal styrke trygheden i nattelivet · Grønt bilsag fordoblet · Politiet indfører nye visitationszone · Ung mand i grundslovsforhør for vold mod ekskæreste · Planteslagterne vinder endnu en grøn iværksætterpris · To dømt for opbevaring af over 200 kilo dynamit · Dagens billede: Alec Baldwins første interview 

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Flere betjente skal styrke trygheden i nattelivet

Julefrokostsæsonen er over os, og det betyder erfaringsmæssigt mange mennesker i byen. Det har Københavns Politi særligt fokus på, og bruger samtidig anledningen til at sætte ekstra patruljer på gaden for at øge trygheden i nattelivet. Indsatsen fortsætter også efter nytår.

Som en del af flerårsaftalen for politiet er det besluttet at tilføre ekstra ressourcer til politiets beredskab, som kan være til stede i de områder, hvor der opleves utryghed – for eksempel i nattelivet.

Derfor styrker Københavns Politi nu vores nattelivsindsats og tilstedeværelse ved togstationer, metro med videre i aften- og nattetimerne i weekenderne. Styrkelsen falder sammen med julefrokostsæsonen, som traditionelt betyder mange mennesker i byen. Samtidig har vi hen over efteråret set et natteliv, som er ved at være tilbage på samme niveau som før pandemien – dog med den ændring, at mange nattelivsgæster begynder festen tidligere.

– Vi intensiverer vores indsats i nattelivet og vil fremadrettet være til stede med flere patruljer – både kørende, gående, cyklende og ridende. Det gør vi dels for at kunne lægge en dæmper på konflikter, inden de eskalerer, og for – gennem synlighed og dialog – at øge trygheden for nattelivsgæster og beboere i områderne, udtaler chefpolitiinspektør Søren Thomassen.

Konkret tilføjes ekstra gående og cyklende patruljer til nattelivsindsatsen, ligesom der indsættes patruljer, som primært bliver dedikeret til færdselsindsatser i områder med mange beværtninger og på indfaldsvejene dertil. Her vil de blandt andet have fokus på vanvidsbilisme og muskelbiler. Desuden vil Rytterisektionen blive en fast del af den tryghedsskabende patruljering i nattelivet, da der er godt udsyn over de ofte tæt befolkede gader fra en hesteryg.

Inde på restaurationerne fortsætter vi både vores målrettede bevillingsindsats med fokus på, at værtshuse og restauranterne overholder gældende regler, og det tætte samarbejde med restaurationernes dørmænd. Også den gode kontakt til Københavns Kommunes natteværter og støjvagter, som også yder en stor indsats hver weekend, fortsættes.

Fokus bliver i løbet af natten især på den del af Indre By, som kaldes Middelalderbyen, hvor der ofte er mange mennesker. Samtidig vil vi i timerne inden, nattelivet åbner, have en øget tilstedeværelse i S-tog, metro, busser og på indfaldsvejene til områderne. Det gør vi blandt andet, fordi en del af gæsterne allerede er påvirkede, når de kommer ind til byen, og fordi vi efter corona-nedlukningen har set, at mange gæster begynder festen tidligere.

Som et led i indsatsen for at øge trygheden i nattelivet har Københavns Politi tidligere i år også indført nattelivszoner i fire områder af byen med mange beværtninger og mange besøgende. Personer, der er idømt et nattelivsforbud for eksempel for vold begået i nattelivet, har mellem klokken 24.00-05.00 forbud mod at komme på alle serveringssteder med stærk alkohol over hele landet, samt forbud mod at opholde sig i nattelivszonerne i samme tidsrum. Håndhævelse af nattelivsforbuddet vil fortsat indgå som en fast del af nattelivspatruljernes opgaver – og med styrkelsen af indsatsen har vi fremadrettet flere øjne i natten.

Styrkelsen af Trygt Nattelivsindsatsen vil også fortsætte efter julefrokostsæsonen.

nat nattelivet gader
Flere betjente skal styrke trygheden i nattelivet … (Foto: Unsplash)

Læs også: København opretter to visitationszoner

Grønt bilsalg fordoblet

Andelen af grønne personbiler udgjorde i november 45 procent, hvilket er en fordobling af sidste års 22 procent. Dog går markedet samlet set 18 procent tilbage i november i forhold til samme tidspunkt sidste år på trods af en høj efterspørgsel.

De grønne biler fortsætter med at styrke deres position på det danske marked. I november måned blev der nyregistreret 3.030 elbiler og 3.640 plug-in hybrider, hvilket er 45 procent af det samlede bilsalg.

– De grønne biler vinder fortsat markedsandele, og det forventer vi fortsætter. Med en måned tilbage på kalenderen har salget af grønne biler allerede overgået salget for hele 2020 med 70 procent. Med udsigten til afgiftsstigninger i 2022, forventer vi tilmed en flot slutspurt af de grønne biler i december måned, foklarer Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Med det eksplosive salg af opladelige biler vil behovet for ladestandere kun stige. I øjeblikket er ladenetværket bagud i forhold til antallet af grønne biler på vejene, og det skal der rettes op på, så danskerne ubesværet kan træffe det grønne valg.

I november fik i alt 14.958 nye personbiler asfalt under dækkene. Det er 18 procent færre end i november 2020. Samtidig er år-til-dato-salget nu er 4,5 procent lavere end sidste års niveau i samme periode.

– Der er ingen tvivl om, at det er manglen på mikrochips, der bremser bilsalget i øjeblikket. Vores medlemmer giver udtryk for, at efterspørgslen på nye biler bestemt er god hos danskerne, men at producenterne simpelthen ikke kan følge med, fordi de mangler komponenter. Manglen på mikrochips kommer nok til at forfølge os ind i 2022, men det bliver forhåbentligt gradvist bedre. Dog er der stadig biler at få hos forhandlerne, som hurtigt kan leveres, udtaler Mads Rørvig.

elbil ladestander
November var en god måned for det grønne bilsalg … (Foto: MY DAILY SPACE

 

Pr. 30. november er der indregistreret 2.775.897 personbiler i 2021 hvoraf de grønne udgør 131.841.

elbiler
Grønt bilsalg fordoblet … (Grafik: De Danske Bilimportører)

Læs også: Ny analyse konkluderer: Der er for langt til el-ladere

Politiet indfører nye visitationszoner

Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi  besluttede at indføre visitationszone i dele af Rødovre og Herlev kommuner fra i fredags klokken 18 til fredag den 17. december 2021 klokken 18.

Begrundelsen for at indføre visitationszonen er en række voldelige hændelser i Storkøbenhavn, som vurderes at have relation til rocker- og bandemiljøet, og hvorunder der er anvendt skydevåben i flere tilfælde.

Blandt andet afgik en person ved døden den 3. december 2021, mens to andre personer blev såret i forbindelse med en skudepisode på Islevbrovej i Rødovre. Desuden afgik en person ved døden efter at være ramt af skud den 2. december 2021 på Nørrebrogade i Københavns Politikreds.

Det er Københavns Vestegns Politis vurdering, at de involverede grupperinger i Københavns Vestegns Politikreds vil kunne træffes i dele af Rødovre Kommune og i dele af Herlev Kommune.

I en visitationszone kan politiet i perioden foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

– Mens vi arbejder hårdt på at standse det her og retsforfølge de skyldige, skal vores borgere kunne føle sig trygge, hvor man bor og færdes – og med en visitationszone gør vi det sværere for kriminelle at udøve deres aktiviteter i området, udtaler politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi.

Københavns Vestegns Politi har skærpet sit operative fokus i visitationszonen og samarbejder tæt med Københavns Politi om at retsforfølge de skyldige.

Her gælder visitationszonen:

Visitationszonen er afgrænset som følger:

Klausdalsbrovej, Kommunegrænsen til Gladsaxe kommune, Kommunegrænsen til Københavns kommune, Roskildevej, Damhus Boulevard, Kommunegrænsen mod Hvidovre kommune, Kommunegrænsen mod Brøndby Kommune, Korsdalvej, Rødovre Parkvej, Tårnvej, Jyllingevej, Islevdalsvej, Niels Frederiksens Alle, Nordre Ringvej, Lyskær, Marielundvej, Herlev Hovedgade, Borgerdiget, Tvedvangen, Gammel Klausdalsbrovej, Skinderskovvej, Klausdalsbrovej.

Alle nævnte veje indgår i visitationszonen.

For at sikre trygheden efter de voldelige hændelser i det københavnske rocker- og bandemiljø oprettede Københavns Politi også fra i fredags to visitationszoner: En i Tingbjerg/Husum og en, der omfatter dele af Nørrebro og Nordvest.

I den visitationszone, der omfatter dele af Nørrebro og Nordvest, var der torsdag den 2. december et skyderi, hvor en 27-årig mand med tilknytning til det københavnske rocker- og bandemiljø blev ramt og afgik ved døden. To personer er i dag blevet varetægtsfængslet sigtet for drabet.

Det er politiets vurdering, at episoden er endnu et eksempel på en række voldelige hændelser i det københavnske rocker- og bandemiljø, og at de involverede grupperinger holder til på dele af Nørrebro, i Tingbjerg og Husum. På den baggrund opretter Københavns Politi to visitationszoner, der træder i kraft kl. 18.00 i dag.

–  Borgerne skal kunne føle sig trygge, når de færdes i de københavnske gader, og derfor har vi en solid og omfattende indsats rettet mod bandekriminalitet. Vi vil ikke acceptere den utryghed, som bandernes gerninger fører med sig, og som led i indsatsen opretter vi nu to visitationszoner, som giver os mulighed for at kontrollere, at personer ikke færdes med våben i områderne, udtaler politidirektør Anne Tønnes.

–  Ud over at oprette to visitationszoner fortsætter vi vores brede indsats for at forebygge yderligere bandekriminalitet. Det betyder blandt andet øget tilstedeværelse af vores patruljer og nærpoliti, og så har vi et godt og intensivt samarbejde med boligforeninger, de kommunale gadeplansmedarbejdere og andre gode aktører i områderne, slutter Anne Tønnes.

Ud over skyderiet den 2. december vurderes det, at situationen i rocker- og bandemiljøet blandt andet har ført til, at der den 11. november blev affyret flere skud mod en gruppe personer, som opholdt sig ved en kiosk på Ruten i Tingbjerg, og den 16. november blev der ligeledes affyret flere skud ved en kiosk på Bisiddervej i København NV. Derudover blev der i dag afgivet skud i en frisørsalon i Rødovre, hvor tre personer blev ramt.

Visitationszonerne er gældende fra fredag den 3. december 2021 klokken 18.00 til fredag den 17. december 2021 klokken 18.00 i følgende geografisk afgrænsede områder:

Zone 1
Ruten – Åkandevej – Kildebrøndevej – Smørumvej – Veksøvej – Stenløsevej – Islevhusvej – Kongemarksvej – Banefløjsstien – langs kredsgrænsen – Kildeager – langs kredsgrænsen og via stisystem til Hillerødmotorvejen – Ruten.

Zone 2
Ågade – Bispeengbuen – Borups Alle – Hareskovvej – Utterslevvej – Rådvadsvej – Frederiksborgvej – Rødkløvervej – via stier syd for kredsgrænsen – Lundedalsvej – Tuborgvej – Lersø Parkallé – Rovsingsgade – Hans Knudsens Plads – Borgervænget via cykelsti til – Vognmandsmarken – Bryggervangen – Omøgade – Lyngbyvej – Nørre Allé – Tagensvej – Fredensgade – Sortedam Dosseringen – Peblinge Dosseringen – Åboulevard – Ågade.

politi politibil
Nye visitationszoner indføres grundet to drab i slutningen af sidste uge … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Visitationszoner indføres i København

Grundslovsforhør for vold mod ekskæreste

Østjyllands Politi fremstillede i slutningen af sidse uge en 29-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Randers. Han blev sigtet for vold begået onsdag morgen mod sin 25-årige kvindelige ekskæreste i en lejlighed i Randers.

Ifølge sigtelsen slog den 29-årige blandt andet kvinden, tog hænderne om halsen på hende og kastede hende hen mod et bord. Kvinden kom umiddelbart ikke alvorligt til skade. En patrulje kørte til stedet kort efter anmeldelsen om voldsepisoden, og den 29-årige blev anholdt i lejligheden.

vred sur mand fyr
Mand fremstillet i grundlovsforhør …(Foto: Modelfoto/Unsplash)

Læs også: Drop ham: 5 tegn på, at han er en emotionel manipulator

Planteslagterne vinder endnu en grøn iværksætterpris

Priserne til årets plantebaserede ypperste blev, på tværs af i alt syv kategorier, uddelt af Dansk Vegetarisk Forening, DVF, onsdag aften. Planteslagterne løb med prisen som Årets Grønne Iværksætter. Men grøntnørderne fra Kødbyen er slet ikke færdige med at gøre grøntsagerne til hverdagshelte på danskernes tallerkner.

Hvor er det bedst og nemmest at købe ind til grønne måltider? Hvilke politikere gør mest for at sætte klimavenlig mad på dagsordenen? Hvilken dansk iværksættervirksomhed har taget den grønne førertrøje på? Alt det og meget mere blev afgjort onsdag aften, hvor Dansk Vegetarisk Forening kunne uddele syv priser til virksomheder, personer og produkter, der gør en forskel for danskernes plantemadsvaner lige nu.

Prisuddelingen, og i øvrigt Dansk Vegetarisk Forenings 125-års jubilæum, blev fejret i CPH Food Space, hvor blandt andet grøntnørderne fra Planteslagterne løb med prisen som Årets Grønne Iværksættere.

Det er tredje gang i år, Planteslagterne løber med en pris. Først blev de kåret som Årets Planteiværksættere 2021, siden vandt Planteslagternes Dild-dellen prisen som Årets Veganske produkt 2021, og nu kan de utrættelige grøntsags-entusiaster altså også skrive Årets Grønne Iværksættere 2021 på deres CV. Og det til trods for, at Planteslagterne blot har et par år på bagen.

planteslagterne
Planteslagterne får mere hæder … (Foto: PR)

Læs også: Plantebaseret mad: Linsekrebinetter med ærter

To dømt for opbevaring af over 200 kilo dynamit

To mænd har i dag tilstået at have opbevaret 206,4 kilo dynamit på en adresse på Amager. De er blevet idømt fængselsstraffe på fire og fem år.

Det var en stor mængde sprængstof, som under en planlagt politiaktion blev fundet i et redskabsskur i Sundby den 18. april. I dag blev sagen afgjort i Københavns Byret, hvor to mænd på henholdsvis 21 og 55 år var tiltalt for at have opbevaret i alt 206,4 kilo dynamit og to tændsatser under særligt skærpende omstændigheder .

Ved dagens retsmøde erkendte de to tiltalte sig skyldige, og den 21-årige, der har tilknytning til rocker- og bandemiljøet, blev af retten straffet med fem års fængsel, mens den 55-årig fik en dom på fire års fængsel. Begge modtog deres domme.

– Der er tale om en meget stor mængde sprængstof, hvilket selvfølgelig gør sagen alvorlig. De to mænd har tilstået at have opbevaret dynamit og tændsatser, og jeg er tilfreds med de domme, som retten er nået frem til, udtaler anklager Stephanie Dahl-Jensen fra anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

De to mænd har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen den 18. april. Her slog efterforskere fra Grænsecenter Øresund (GCØ)*, der hører under Københavns Politi, til på en adresse i Sundby på Amager. I et skur tilknyttet den ene af de to mænd fandt politiet flere kasser med dynamit samt de to tændsatser. De mange kilo sprængstof var ikke umiddelbart i eksplosionsfare under opbevaringen.

*GCØ blev etableret den 1. april 2020 for at imødegå grænseoverskridende kriminalitet på tværs af Øresund. I denne sag er det politiets formodning, at sprængstoffet er kommet til Danmark via Sverige, men de nærmere omstændigheder har ikke kunnet klarlægges.

dynamit sprængstof
(Foto: Unsplash)

Læs også: Dyrenes Beskyttelse ønsker forbud mod fyrværkeri for private

Dagens billede: Alec Baldwins første interview

· Mere fra samme kategori ·