Læs også:

Close
MeToo: Sexisme Bag Skærmen ... (Foto: Discovery Networks)

NEWS: Discovery udgiver dokumentaren Metoo: Sexisme Bag Skærmen

Nyheder  | 

Discovery udgiver dokumentaren Metoo: Sexisme Bag Skærmen · Mundbind er igen del af hverdagen i det offentlige rum · Trafikken over broerne på vej tilbage · Fire mænd tiltalt for drab på uskyldig i Vollsmose · Dagens billede: Første unge børn fået stik

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Discovery udgiver dokumentaren Metoo: Sexisme Bag Skærmen

Metoo: Sexisme Bag Skærmen er et vidnesbyrd fra en arbejdsplads, hvor en række kilder har oplevet en sexistisk kultur. Ud over de medvirkende, der står frem med navn, bygger dokumentaren på samtaler med en lang række kilder til baggrund.

Sexisme er et væsentligt og aktuelt emne, der præger samfundsdebatten. Derfor er det relevant at fokusere på at bidrage til den debat med en grundig skildring af, hvordan sexistisk kultur konkret er blevet oplevet på en arbejdsplads. De oplevelser er et udtryk for en aktuel problemstilling i samfundet, der er relevant til enhver tid. Og særlig vigtig i den debat, som #metoo-bølgen har igangsat.

​​Sexisme handler ikke om hverken sex, flirt eller almindelige tilnærmelser. Sexisme handler om magt og om ubalance i magtrelationen. De seneste år har vist os, at der er et behov for at sætte fokus på sexistisk kultur på rigtig mange arbejdspladser og i rigtig mange brancher. Ikke kun i mediebranchen.

Hvis vi skal bidrage til en debat på et oplyst grundlag fremadrettet, så kræver det, at beretninger og vidnesbyrd kommer frem i lyset, så vi kan lære af dem. Derfor bringer Discovery en dokumentar, som vi mener, er solid, vigtig og velunderbygget.

Programdirektør på Discovery Networks, Pil Gundelach Brandstrup udtaler:

– Hvis vi som samfund vil gøre os forhåbninger om en reel og oplyst debat, så forudsætter det, at nogen – som her – tør stille sig frem og sige højt, hvad de har oplevet, hvad de anså for grænseoverskridende adfærd, og hvilken hjælp de havde brug for – på det tidspunkt. MeToo: Sexisme Bag Skærmen handler netop om at sætte fokus på sexistisk kultur og italesætte ledelsens ansvar for en tryg arbejdsplads for alle.

Vi håber, at dokumentaren vil bidrage med perspektiv og oplysning, der er særligt vigtig i den debat, som MeToo-bølgen i disse år medfører. Vi synes, det her er en vigtig historie. Både for dem, der kommer til orde, og for samfundet som helhed.

Fakta om MeToo: Sexisme Bag Skærmen:

Alle tre afsnit kan streames via discovery+, og er den er produceret af Impact TV. Dagbladet Information har deltaget i dele af researchen. Dokumentaren er blevet til med støtte fra Public Service Puljen (DFI). Programmet vises senere på DK4.

MeToo: Sexisme Bag Skærmen ... (Foto: Discovery Networks)
MeToo: Sexisme Bag Skærmen … (Foto: Discovery Networks)

Læs også: Ny undersøgelse: Større problemer med sexchikane end hidtil antaget

Mundbind er igen del af hverdagen i det offentlige rum

Fra i mandags skulle du igen bruge mundbind, når du skal i butikker, i supermarkedet eller til frisøren. Og også, når du skal med tog, metro, bus eller flextrafik. Kunder og medarbejdere har tidligere vist flere gange, at de er gode til at bruge mundbind eller visir. Nu bliver det altså for en stund en del af hverdagen igen.

Fra i mandags har du skulle, ligesom en lang række andre steder i samfundet, også huske mundbindet, når du vil med tog, metro og bus. Det blev besluttet, da Folketinget den 25. november 2021 vedtog de tiltag, som regeringen har foreslået, for at få smittetallet ned. De ansatte i den kollektive transport vil på lige fod med ansatte i detailhandelen være fritaget for kravet om mundbind, hvis deres arbejdsgiver kræver, at de har coronapas.

Mundbind har været en del af hverdagen før. Og kunderne har været gode til passe på hinanden og følge myndighedernes anvisninger om værnemidler. Derfor er det også forventningen, at kravet om mundbind kan implementeres uden yderligere problemer. Samtidig opretholdes den grundige daglige grundig rengøring af alle kontaktflader som f.eks. holdestænger og stopknapper, ligesom der fortsat er håndsprit på mange af de store stationer.

– I DOT er vi optaget af at passe godt på kunder og medarbejdere. Vi er alle vant til, at der i perioder er restriktioner, som f.eks. at man skal bruge mundbind. Nu er vi som samfund i en sådan periode igen. Det bakker vi naturligvis op om i den offentlige transport, og vi føler os sikre på, at kunderne vil være lige så gode til at passe på hinanden og huske mundbindet denne gang, som sidst der var krav om mundbind. I den offentlige transport er vi i hvert fald klar til at tage trygt og godt imod kunderne i bus, tog og metro – også med krav om mundbind fra i dag mandag, siger Rune Jon Jensen, sekretariatschef i DOT Din Offentlige Transport.

Krav om mundbind eller visir gælder ikke børn, mennesker med luftvejsproblemer, klaustrofobi eller lignende. Derfor er det vigtigt at alle husker på at det er tilladt for nogle at rejse uden mundbind og vise respekt overfor hinanden.

– I DOT vil vi gerne benytte lejligheden til at minde om, at der også er kunder, som er undtaget fra kravet om mundbind. Så hvis man møder en uden mundbind, behøver det ikke at betyde, at vedkommende ikke ønsker at vise hensyn til andre, slutter Rune Jon Jensen.

Du kan læse mere om de nye tiltag her.

bus mundbind
Så er det frem med mundbindet igen … (Foto: DOT)

Læs også: Coronaens mange ansigter: Hudsult

Trafikken over broerne på vej tilbage

Både fritidstrafikken og lastbilerne kørte i stigende grad over Storebæltsbroen og Øresundsbron hen over sensommeren i takt med, at covid-19 restriktionerne blev ophævet. De øgede indtægter bidrager til et tilfredsstillende resultat for årets første ni måneder.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 8,0 pct. i forhold til samme periode sidste år. Personbiltrafikken steg med 7,8 pct. og lastbiltrafikken med 9,6 pct. Indtægterne fra vejtrafikken steg således med 217 millioner kroner i forhold til de første ni måneder af 2020.

Trafikken er fortsat 9,1 pct. lavere end i samme periode i 2019 før pandemien. Vejindtægterne er 57 millioner kroner lavere end i 2019, og restriktioner og nedlukninger har fortsat en effekt på koncernens indtægter.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg er ikke påvirket af covid-19 pandemien og var på 249 millioner kroner, hvilket er på niveau med samme periode sidste år.

På Øresundsbron faldt trafikken med 6,3 pct. i forhold til 2020, og personbiltrafikken faldt med 8,2 pct., mens godstrafikken steg med 7,3 pct. I forhold til samme periode i 2019 inden covid-19 pandemien er den samlede trafik 41,7 pct. lavere.

– Trafikken er godt på vej mod niveauet før corona, særligt på Storebæltsbroen, hvor trafikken slog rekord i juli måned med godt 1,3 mio. biler. På Øresundsbron er der dog lidt længere op til normalniveauet, selvom grænserestriktionerne nu er ophævet. Samlet set bidrager den stigende trafik positivt til resultatet for perioden, men vi forventer fortsat, at årets resultat vil være påvirket af situationen med covid-19, udtaler CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter tredje kvartal 18,4 milliarder kroner og reduceret med 0,7 mialliard kroner siden 30. juni 2021. Tilbagebetalingstiden er dog forlænget med 2 år til 36 år (svarende til 2034), primært som følge af, at A/S Storebælt skal medfinansiere regeringens Infrastrukturplan 2035 med udbytter på samlet set 7,9 milliard kroner. Det giver isoleret set en forlængelse af tilbagebetalingstiden på 3-4 år, men i modsat retning trækker en forventet normalisering af trafikindtægterne oven på covid-19 pandemien.

Forventningerne til resultatet for 2021 er reduceres fra et overskud i størrelsesordenen 1,8-2,0 milliard kroner til et overskud mellem 1,7-1,85 milliard kroner. Det skyldes, at trafikken på Øresundsbron er lavere end forventet, og renteudgifterne er øget på grundd af den højere inflation. Der er dog fortsat knyttet en usikkerhed til resultatet som følge af covid-19 pandemien, primært i forhold til Øresundsbron.

Læs rapporten her

betalingsanlæg storebæltsbroen
Der er god trafik gennem betalingsanlæg … (Foto: PR)

Læs også: Sommerferie gav trafikrekord på Storebælt

Fire mænd tiltalt for drab på uskyldig i Vollsmose

Fyns Politi har rejst tiltale mod fire mænd i alderen 19 til 26 år for drabet den 24. juni 2020 i Vollsmose på Abdinur Mohamed Ismail, som blev et uskyldigt offer i en skudepisode mellem to stridende grupperinger. De fire mænd er også tiltalt for drabsforsøg på to andre mænd.

Ud over de fire, der er tiltalt for manddrab og drabsforsøg, så er en femte 32-årig mand også tiltalt i sagen. Den 32-årige mand er sammen med de fire øvrige tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse og for at have bragt andres liv og førlighed i fare.

Tiltalerejsningen er sket på baggrund af en meget kompleks og intensiv efterforskning. Politiet har under efterforskningen fastlagt, hvem der ifølge politiets opfattelse gjorde hvad og hvornår under episoden den 24. juni 2020. Alt dette vil senere komme frem under bevisførelsen i den kommende retssag, hvor retten forventes at kunne tage stilling til skyldsspørgsmålet i løbet af efteråret 2022.

Skudepisoden, der kostede Abdinur Mohamed Ismail livet, fandt sted kort før midnat på parkeringspladsen ved boligblokken Egeparken. Efter politiets opfattelse var den kulminationen på en længerevarende konflikt mellem to grupperinger fra Vollsmose og Korsløkke. De to grupper havde tilknytning til henholdsvis Korsløkkeparken (Gruppe 1) og Bøgetorvet (Gruppe 2).

Abdinur Mohamed Ismail var netop kommet hjem til sin bopæl i Egeparken, da der blev afgivet skud af personer fra Gruppe 1 mod den 32-årige mand fra Gruppe 2, som også er tiltalt i sagen. Den 32-årige fra Gruppe 2 befandt sig på parkeringspladsen ved Egeparken. Han blev ramt fire gange, men overlevede. Også en hund blev ramt af skud og døde kort efter.

Da gerningsmændene fra Gruppe 1 efterfølgende flygtede fra stedet, blev de i følge politiets efterforskning mødt af bevæbnede personer fra Gruppe 2. En af personerne fra Gruppe 2 afgav fire skud, hvoraf det ene ramte Abdinur Mohamed Ismail.

Fire af de fem tiltalte i sagen sidder i øjeblikket varetægtsfængslet. Det drejer sig om den 26-årige mand, de to 22-årige mænd samt den 19-årige mand.

Anklageskriftetet mod de fem tiltalte indeholder i alt 10 forhold, og de tiltalte er en 32-årig mand, en 26-årig mand, en 22-årig mand, en 19-årig mand og en 22-årig mand.

For alle de fem tiltalte i sagen nedlægger anklagemyndigheden i medfør af straffelovens §79a, stk.1, 1.pkt. og 2. pkt., jf. stk. 2 påstand om, at de tiltalte i et tidsrum fastsat af retten får opholdsforbud i et nærmere afgrænset område i og omkring Vollsmoseparken og Korsløkkeparken.

For den 26-årige tiltalte i sagen nedlægger anklagemyndigheden påstand om udvisning med et af retten fastsat indrejseforbud, idet den 26-årige mand ikke er dansk statsborger.

Sagen er forhåndsberammet med start i august 2022 ved Retten i Odense.

domstol dom retssal
Fire mænd tiltalt for drab på uskyldig i Vollsmose … (Foto: Unsplash)

Læs også: Forlængelse af visitationszoner i Vollsmose 

Dagens billede: Første unge børn fået stik

· Mere fra samme kategori ·