Læs også:

Close
Phone, mobil, mobil bag rattet, telefon, mobilspil bag rattet. (Foto: Unsplash)

NEWS: Politiet har øget fokus på uopmærksomme trafikanter

Nyheder  | 

Politiet har øget fokus på uopmærksomme trafikanter · Fem mænd og en kvinde idømt lange fængselsstraffe · København og Sjælland topper liste over flest unge uden job og uddannelse · Tre personer fremstillet efter knivstik i Taastrup · Dagens billede: Noget at se frem til

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Politiet har øget fokus på uopmærksomme trafikanter

I denne uge kontrollerer politiet uopmærksomme trafikanter på vejene i hele landet. Det sker samtidig med, at en landsdækkende kampagne opfordrer flere til at køre bil, når de kører bil.

Uopmærksomhed og manglende orientering er årsag til hver anden dødsulykke i trafikken. For at få flere til at holde fokus på trafikken, sætter landets 12 politikredse ind med en uopmærksomhedskontrol fra i mandags den 15. november og til og med søndag den 21. november.

– Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Hvad laver folk bag rattet? Rigspolitiets Nationale Færdselscenter gennemførte i 2019 en undersøgelse i hele landet, hvor man på by-, lande- og motorveje har observeret, hvad 20.000 trafikanter foretager sig bag rattet.

Undersøgelsen viser, at 0,8 % af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel taler i håndholdt mobiltelefon, mens bilen er i fart. Undersøgelsen viser også, at det særligt blandt de tunge køretøjer, især lastbiler, er et problem. Blandt lastbilchauffører taler 2,7 % i håndholdt mobiltelefon.

Brugen af håndholdt mobiltelefon under kørsel er faldet siden en tilsvarende undersøgelse i 2017, hvor 1,0 % af alle førere af personbil og 3,8 % af lastbilchauffører talte i håndholdt mobiltelefon.

Herudover viser undersøgelsen, at 7,8 % af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel foretager en såkaldt distraherende handling, så for eksempel at tale i hånd-holdt eller håndfri mobiltelefon, indstille GPS, spise, drikke eller lignende.

Hvor cirka 8 % af førerne af personbiler og varevogne foretager sig distraherende handlinger, når de kører på vejene, så er det tilsvarende tal for de tunge køretøjer (især lastbiler) mere end dobbelt så stort, nemlig 18,7 %, viser observationerne fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Den samlede mængde distraherende handlinger er altså steget med 2 procentpoints siden den tilsvarende undersøgelse i 2017 for både førere af person-/varebiler og med 4 procentpoints for førere af lastbiler.

– Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter. Men ulykker med tunge køretøjer hører på grund af deres størrelse og vægt til de alvorligste. Det er derfor særligt vigtigt, at erhvervschaufførerne holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der tager deres opmærksomhed fra trafikken, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Fakta:

• Der er uopmærksomhed involveret i omkring hver anden dødsulykke i trafikken.
• Hvis du kører 80 km/t. på en landevej og kigger på din mobil eller GPS i blot fire sekunder, så har du kørt 89 meter uden at have øjnene på trafikken.

Se mere på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside

Phone, mobil, mobil bag rattet, telefon, mobilspil bag rattet. (Foto: Unsplash)
Politiet har øget fokus på uopmærksomme trafikanter. (Foto: Unsplash)

Læs også: Politiet stopper uopmærksomme trafikanter

Fem mænd og en kvinde idømt lange fængselsstraffe

I en sag om i alt 11 handler med hård narkotika er fem mænd og en kvinde i dag ved Retten på Frederiksberg idømt fængselsstraffe på mellem tre og ni år.

Handel med kokain, amfetamin og metamfetamin var centrum i en sag, der efter 10 retsmøder i dag blev afgjort ved Retten på Frederiksberg. Her stod seks personer tiltalt, og de blev i dag straffet med fængselsstraffe på mellem tre og ni år.

Ifølge rettens afgørelse deltog de seks personer hver især i en eller flere handler med hård narkotika. Handlerne foregik over en periode i 2019-2020, og der blev i de fleste tilfælde handlet med et kilo ad gangen.

En 48-årig mand var som den eneste i sagen tiltalt for at have deltaget i samtlige 11 handler, og han blev idømt ni års fængsel, mens hans 46-årige kammerat fik syv års fængsel.

Yderligere tre mænd i alderen 25 til 41 år blev idømt fængselsstraffe på mellem tre et halvt og fem år, mens en 46-årig kvinde fik tre års fængsel.

Handlerne er primært foregået i Københavnsområdet, men i enkelte tilfælde også på Midtsjælland og Sydsjælland. Efter en omfattende efterforskning slog politiet til i en koordineret anholdelsesaktion i marts 2020. Den 41-årige mand blev dog først anholdt i juni 2020.

– Politiet har på overbevisende vis kortlagt og dokumenteret begivenhedsforløbene i de 11 narkohandler. Det er godt arbejde, som har overbevist retten, og jeg er meget tilfreds med udfaldet, udtaler specialanklager Andreas Emil Christensen fra anklagemyndigheden ved Københavns Politi

Fire af de dømte ankede på stedet dommen, men de resterende to udbad sig betænkningstid.

dom dømt retten
Fire af de dømte ankede på stedet dommen, men de resterende to udbad sig betænkningstid. (Foto: Unsplash)

Læs også: Sigtet for at have produceret 430 kilo amfetamin

København og Sjælland topper liste over flest unge uden job og uddannelse

76.600 unge i aldersgruppen 15-29 år står uden for job- og uddannelsessystemet, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tallet dækker over store geografiske forskelle.

Hver 10. ung opvokset i Københavns Kommune har hverken job eller uddannelse og er heller ikke i gang med en uddannelse. Det samme er tilfældet i kommunerne Ishøj og Langeland, mens mange Syd- og Vestsjællandske kommuner også har en overrepræsentation af unge uden for job- og uddannelsessystemet.

Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der kortlægger 15-29-åriges job- og uddannelsesstatus.

I alt står 76.600 unge i aldersgruppen 15-29 år uden for job- og uddannelsessystemet. Det svarer til 7,6 procent af de unge.

– Det er især blandt unge fra Københavnsområdet og Syd- og Vestsjælland, at vi kan se en høj andel, der står uden for job- og uddannelsessystemet. Omvendt er de unge fra Midt- og Vestjylland og Nordsjælland i langt højere grad godt på vej. Forskellene vidner om, at mange kommuner har en tungere gruppe af unge, der er svære at få med, når det kommer til job og uddannelse, forklarer chefanalytiker og projektchef Mie Dalskov Pihl, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

– For langt de fleste er det svært at få en god tilknytning til arbejdsmarkedet uden uddannelse, og det starter allerede i folkeskolen. Vi kan se, at det er vigtigt at have en god skolegang og komme godt afsted fra afgangsprøverne, hvis man skal lykkes. Det handler om at have nogle skoler, der løfter de her børn og unge, fortsætter Mie Dalskov Pihl.

– Kommunerne har en vigtig rolle at spille. Når de unge er færdige med grundskolen, handler det om at have en kommunal indsats, der får de her unge spillet ind på banen. Der er man nødt til at se uddannelse som en investering i fremtiden,” siger Mie Dalskov Pihl.

Fokus på unge uden job og uddannelse bør ikke afgrænses til ufaglærte under 25 år
Når Børne- og Undervisningsministeriet laver opgørelser over unge uden job eller uddannelse, kigger man udelukkende på 15-24-årige. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener ikke, at det giver et dækkende billede, hvis man for alvor vil undersøge, hvordan man bedst muligt skaber en børne- og ungeindsats, hvor flest muligt lykkes med at uddanne sig og få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

– Vi har længe vidst, at alt for mange unge bliver efterladt på perronen, og det er noget, politikerne allerede er opmærksomme på. Men ofte taler vi kun om de unge frem til de er 24 år, og i den debat glemmer vi desværre de unge mellem 25 og 29 år. Vi mener, at det i høj grad er relevant at tale om de unge over 25 år, da toget for alvor kan være kørt for den gruppe, siger Mie Dalskov Pihl.

Udvidelsen af aldersgruppen giver også mulighed for at medtage unge mellem 25 og 29 år, der har gennemført en gymnasial uddannelse, men ikke er kommet i gang med en videregående uddannelse eller i job efterfølgende. Den gruppe tæller 7.500 unge mellem 25 og 29 år.

– Hver syvende 25-29-årig, der har en studentereksamen, har ikke fået taget den i brug – hverken på en erhvervskompetencegivende uddannelse eller med et job. Desværre viser analysen, at der bliver flere og flere af dem. For lidt mere end ti år siden var det kun hver tiende, slutter Mie Dalskov Pihl.

Du kan læse hele analysen her.

Tal fra analysen:

  • 76.600 unge i aldersgruppen 15-29 år har hverken et job eller en uddannelse eller er i gang med en uddannelse per februar 2020. Det svarer til 7,6 procent. Der er sket en stigning siden 2014, hvor der var 64.800 unge.
  • De 76.600 unge dækker over 46.600 unge i aldersgruppen 15-24 år, 22.500 unge i aldersgruppen 25-29 år, der ikke har anden uddannelse end grundskole, og 7.500 25-29-årige, der har gennemført en gymnasial uddannelse uden at være i job eller i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse.
  • Blandt de 76.600 unge i aldersgruppen 15-29 år var over halvdelen heller ikke i gang med uddannelse eller i beskæftigelse året før.
  • Mange af dem har dårlige karakterer fra afgangsprøverne i 9. klasse. 19,6 procent af de unge, der har fået under 2 i karaktergennemsnit i dansk og matematik, står uden job og uddannelse. Blandt unge der har fået over 4 i dansk og matematik er kun 3,4 procent uden job og uddannelse. Samlet har næsten halvdelen af gruppen enten ikke været oppe til afgangsprøver eller ikke bestået afgangsprøverne i dansk og matematik.
  • Børn af ufaglærte er overrepræsenterede. Blandt unge med ufaglærte forældre er det hver 6., der ikke har fået en uddannelse, eller er i gang med en uddannelse eller er i beskæftigelse. Blandt unge med mindst én forælder, der har en videregående uddannelse, gælder det hver 20.
  • Der er en lille overvægt af mænd i gruppen. 8,6 procent af de 15-29-årige mænd er i gruppen, og 6,4 procent af de 15-29-årige kvinder er i gruppen.
uddannelse job
Der er store forskelle rundt i Danmark … Se det interaktive kort her. (Grafik: PR)

Læs også: Ny kortlæsning afslører hvad der bremser unge uden uddannelse

Tre personer fremstillet efter knivstik i Taastrup

Tre unge mænd er blevet anholdt efter knivstikkeriet i Taastrup søndag. De er mandag fremstillet i grundlovsforhør mandag.

De tre unge mænd på henholdsvis 18, 21 og 22 år blev anholdt i løbet af søndag eftermiddag og søndag aften. De mistænkes for at have været involveret i et knivstikkeri, som fandt sted i området omring Cederlunden i Taastrup i går eftermiddags kort før klokken 16.30.

Detaljerne om hvad der er forgået, er fortsat under efterforskning, og er derfor ikke noget politiet kan melde ud offentligt for nu – men en af de unge mænd er selv ramt af kniv og fremstilles derfor in absentia. De to andre blev anholdt i går aftes på baggrund af efterforskning.

I Retten i Glosgrup mandag kom det også frem, at offer for knivsstikkeriet er erklæret hjernedød, hvilket betyder, at sigtelserne for de tre anholdte, som er sigtet for forsøg på manddrab, kan blive udvidet. Det skriver Ekstra Bladet.

– Vi arbejder massivt med efterforskningen i dag, og vi opfordrer vidner i sagen om at kontakte os, siger politikommissær Ole Nielsen.

kniv
Offer for knivstikkere søndag i Taastrup er erklæret hjernedød … (Foto: Unsplash)

Læs også: Politiet indfører i blandt andet Vollsmose visitationszoner

Dagens billede: Noget at se frem til

· Mere fra samme kategori ·