Læs også:

Close
regn

NEWS: Danskernes bekymring for klimaforandringerne er voksende

Nyheder  | 

Danskernes bekymring for klimaforandringerne er voksende · Lidl først med SRP-verificerede ris til danskerne · Midlertidig stikprøvevis grænsekontrol fortsætter · Kommentar til ledighedstallet for september 2021 · Danskerne står sammen om at hjælpe · Dagens billede: Facebook bliver til Meta

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Danskernes bekymring for klimaforandringerne er voksende

Et stigende antal danskere bekymrer sig om klimaets tilstand. Det viser en ny undersøgelse, som Gjensidige og NRGi har fået foretaget forud for det vigtige klimatopmøde COP26.

I august tegnede FN’s Klimarapport et dystert billede af klimaets tilstand til stor bekymring for politikere, organisationer og forskere verden over. Nu, kort før klimatopmødet COP26 i Glasgow, viser en ny undersøgelse, at bekymringen er kraftigt stigende hos danskerne.

På godt et halvt år er andelen af danskere, der bekymrer sig om klimaet, steget fra 37 % til 58 %, viser undersøgelsen, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige og NRGi.

– Det er markant, at så mange flere danskere er bekymrede sammenlignet med for seks måneder siden. Men situationen er også alvorlig, og jeg tror, at den grønne omstilling fylder mere i bevidstheden hos de fleste. Forhåbentligt kan det føre til, at vi alle sammen tænker over, hvordan vi kan bidrage til at nedbringe vores eget CO2-aftryk fx ved at vælge klimavenlig strøm eller energirenovere vores bolig, forklarer Jacob Vittrup, der er adm. direktør hos energikoncernen NRGi.

Med undersøgelsen ønsker Gjensidige og NRGi at sætte fokus på danskernes tilgang til den grønne omstilling for netop at få et indblik i, hvordan både virksomheder og forbrugere kan være en del af løsningen på at mindske CO2-aftrykket samt se proaktivt på klimaforandringerne.

– De fleste er enige om, at vi står med en hasteopgave, hvis vi skal nå det ambitiøse mål om en nedbringelse af CO2-aftrykket med 70% i 2030. I NRGi mener vi, at alle skal hjælpe omstillingen på vej – det gælder både virksomheder og forbrugere. Med kompetencer og produkter inden for energi, infrastruktur og det byggede miljø har vi en ambition om at bidrage aktivt til reduktionen af vores CO2-aftryk. Det gør vi ved at medvirke til en elektrificering og en omstilling af vores energisystemer til at blive vedvarende og ved at tilbyde attraktive produkter og services, der gør det nemt for forbrugerne at træffe det klimavenlige valg, siger Jacob Vittrup.

Den seneste tids ekstreme vejr i en række lande har gjort klimaudfordringerne tydelige, og med oversvømmelserne i Tyskland og Belgien er krisen rykket tættere på. Det afspejler sig også i undersøgelsen, hvor henholdsvis 58 % svarer, at risikoen for mere ekstremt vejr, der især bekymrer dem.

Skadedirektør i Gjensidige, Henrik Sagild, opfordrer til, at man tager sin forholdsregler, hvis man har konkrete bekymringer.

– Først og fremmest er det afgørende, at vi hver især er opmærksomme på, hvordan vores adfærd påvirker planeten. Det vidner undersøgelsen om, at danskerne er. Samtidig er vi nødt til at forholde os til, hvordan klimaforandringerne kan påvirke vores hverdag. Med de forandringer, vi desværre har oplevet gennem mange år, kan det være en god idé at klimasikre boligen, så den tager højde for storm, stigende nedbør og i det hele taget mere ekstremt vejr. Det er selvsagt ikke sjovt at stå med en oversvømmet bolig og risikere fugtskader og ødelagte ejendele, og det er altid vores anbefaling at forebygge, så meget man kan, foklarer Henrik Sagild.

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen er foretaget i september 2021 af Kantar Gallup for NRGi og Gjensidige blandt 1066 repræsentativt udvalgte danskere, der har svaret på spørgsmål om klimaforandringer.

klimaforandring regn
Danskerne er bekymrede for klimaforandringerne … (Foto Gjensidige Forsikring)

Læs også: Danmarks første klimaretssag

Lidl først med SRP-verificerede ris til danskerne

Dagligvarekæden Lidl har længe fokuseret på at tilbyde flere verificerede og bæredygtige produkter til danskerne, der nu får mulighed for at vælge mere bæredygtige ris, når indkøbsturen går til Lidl. Risene er verificeret med Sustainable Rice Platform (SRP) med hjælp fra den danske NGO Preferred by Nature.

På verdensplan er konventionelle ris en overset kilde til klimaproblemer. Over halvdelen af jordens befolkning får deres primære næring fra ris, men verdens ældste kornsort er desværre også skyld i et alvorligt træk på jordens ressourcer gennem et enormt forbrug af ferskvand på 2.500 liter vand per kilo ris og udledning af store mængder metan; en drivhusgas, der er 34 gange så kraftig som CO2.

Taler det til ens dårlige samvittighed, kan man nu finde SRP-verificeretris hos Lidl, som dermed er det første danske supermarked til at udbyde den mere bæredygtige ris. Det kan som forbruger være svært at finde rundt i de mange ordninger, men at ris er SRP-verificeret betyder en reduktion i vandforbruget på 20 %, at udledningen af drivhusgasser reduceres med 50 % samt en 10 % højere betaling til de bønder, der dyrker risene.

Forbrugere i dag er i højere grad mere bevidste om, at bæredygtighed dækker bredere end blot at et produkt er økologisk eller fairtrade, men hidtil har der ikke været meget fokus på selve produktionen af ris og hele forsyningskæden bag.

Hos Lidl oplever man en stigende efterspørgsel på mere bæredygtige produkter. I Danmark ser vi generelt set bevidste forbrugere, og vi tilvælger i høj grad økologi, heriblandt økologiske ris. De økologiske principper er dog ikke tilstrækkelige til at bekæmpe de andre graverende problemer, der knytter sig til selve dyrkningen – en problematik, der stadig mangler fokus på.

– Hos Lidl ønsker vi at bidrage til at gøre ris til mere bæredygtige afgrøder ved at skabe en afsætningskanal for ris dyrket på en mere bæredygtig vis. Når vi tilbyder vores kunder SRP- verificeret ris, håber vi både at kunne sætte fokus på risproduktionens udfordringer og samtidig bidrage til at gøre alternativet rentabelt. Kun på den måde kan vi skabe en varig reduktion af det klimaaftryk, der kommer fra dyrkning af ris samt forbedrede levestandarden for de bønder, der lever af at dyrke ris, udtaler Rasmus Pape, indkøbsdirektør i Lidl i Danmark.

Den danske NGO, Preferred by Nature, blev grundlagt i Aarhus i 1994 og arbejder i dag internationalt med praktiske løsninger for at skabe positive forandringer i de lande, hvor mange råvarer produceres. NGO’en verificerer blandt andet skove og landbrug over hele verden. Det er også Preferred by Nature’s eksperter, der har været med til at udvikle Sustainable Rice Platform i 2011 – verdens første standard for bæredygtig risdyrkning.

Preferred By Nature er godkendt til at verificere risbønder og tage på kontrolbesøg for at sikre, at kravene i standarden bliver overholdt – heriblandt biodiversitet, sociale forhold, arbejdsvilkår. Her er et krav også at ændre den teknik, bønderne dyrker risene på. Eksempelvis undervises bønderne i at skiftevis oversvømme markerne og lade dem tørre ud – på den måde undgår man anaerobe forhold, som resulterer i den potente drivhusgas metan.

– Vi er meget glade for, at Europas største dagligvarekæder, Lidl, vælger at sætte SRP-verificeret ris på hylderne. Det er med til at kaste lys på de udfordringer, der er i produktionen af konventionelle ris, som få desværre har hørt om i Danmark. Når danske forbrugere tilvælger SRP-verificeret ris, støtter de altså de bønder, der vælger at producere bæredygtigt. Det skaber en afsætning – og det er et stort fremskridt både for miljøet og for bønderne, slutter Peter Feilberg, direktør i Preferred By Nature.

Indtil videre har Lidl introduceret de bæredygtige ris i Tyskland, Danmark og i Holland, og ser et stort potentiale i at fortsætte udrulningen i stadig flere lande på tværs af Lidls 11.550 butikker.

Fakta:

  • 3,5 milliarder mennesker spiser ris som deres primære ernæringskilde
  • Risdyrkning forbruger 30-40 % af al verdens ferskvand og står for 10 % af det menneskeproducerede metan-udledning
  • Ris er den største årsag til tab af habitater

Kilde: Sustainable Rice Platform

lidl ris
Kunderne i Lidl får nu mulighed for at vælge mere bæredygtige ris på indkøbsturen. (Foto: Lidl)

Læs også: Lidl vinder Forbrugerrådet Tænks øko-pristjekpris

Midlertidig stikprøvevis grænsekontrol fortsætter

Sidste mandag blev indrejsereglerne relateret til coronasmitten fjernet, hvorfor politiets covid-19-relaterede grænsekontrol ophører. Den midlertidige stikprøvevise grænsekontrol af hensyn til Danmarks sikkerhed fortsætter.

Et bredt flertal i Folketinget blev i sidste uge enige om en aftale, der betyder at indrejserestriktionerne af hensyn til covid-19 fjernes. Aftalen betyder en ophævelse af den del af politiets indrejsekontrol, der er covid-relateret. Her har blandt andet turister uden for EU skullet have et anerkendelsesværdigt formål for at kunne rejse ind i landet.

Med den nye politiske aftale vendte den midlertidige grænsekontrol sidste mandag tilbage til grundlaget før coronakrisen. Den midlertidige grænsekontrol blev oprindeligt indført som konsekvens af det store flygtningepres i 2015. Siden er kontrollen justeret flere gange blandt andet på grund af terrortruslen i Europa og senest coronasmittefaren.

Der vil fra mandag fortsat være stikprøvevis grænsekontrol ved den dansk-tyske landegrænse af hensyn til Danmarks sikkerhed. Syd- og Sønderjyllands Politi vil som hidtil være tilstede døgnet rundt ved grænseovergangene i Frøslev, Kruså og Padborg, ligesom der ved de øvrige grænseovergange og i togene vil være stikprøvevis kontrol som hidtil. Ved kontrollerne fokuseres på om de generelle indrejsebetingelser bliver overholdt, ligesom der fortsat vil være fokus på at forebygge og bekæmpe kriminalitet i forbindelse med indrejse via den dansk-tyske landegrænse.

– Som borger vil man eksempelvis ikke længere skulle medbringe dokumentation for vaccination eller test, når man vil krydse grænsen. Men vi tjekker selvfølgelig fortsat om de generelle regler for indrejse overholdes, ligesom vi forsat vil have fokus på at forebygge og bekæmpe kriminalitet hen over landegrænsen, slutter politiinspektør Brian Fussing, leder af UKA Vest.

De nye indrejseregler trådte i kraft mandag den 25 oktober 2021.

politi politibil
Midlertidig stikprøvevis grænsekontrol fortsætter … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Corona rejseregler normaliseres

Kommentar til ledighedstallet for september 2021

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfayes kommenterer her ledighedstallet for september 2021. I september 2021 var der 94.600 ledige. Det er 5.400 færre end måneden før, svarende til et fald i ledigheden på 5,4 procent. Dermed fortsætter den positive udvikling, hvor ledighedstallet i sidste måned var det laveste siden januar 2009.

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye siger:

– Det er meget positivt, at vi igen ser et fald i ledigheden. Det understreger endnu en gang, at vi som nation er på rette kurs efter corona. Det er selvfølgelig en stor gevinst for samfundet, men jeg er mindst lige så glad på vegne af de mange, der nu er blevet en del af det arbejdende fællesskab.

Og han fortsætter:

– Det er afgørende, at virksomheder får den arbejdskraft, de har brug for. Derfor har vi for nyligt indgået en klog og velbalanceret aftale, der bidrager til at afhjælpe manglen på arbejdskraft. – Vi står lige nu i en unik situation, hvor vi har alle muligheder for at få flere ledige i job. Det har vi alle en forpligtelse til bliver en realitet.

Find tallene på Danmarks Statistiks hjemmeside her.

piger kvinder arbejde job computer
Det ser stadig godt ud for ledighedstallet … (Foto: Unsplash)

Læs også: Alle danskere skal være rigere i 2030

Danskerne står sammen om at hjælpe

Der blev slået rekorder … En af de gode af slagsen. onationer. Danskerne gav masser af donationer – hele 169.848.989 kroner blev det til, hvilket er et rekordstort beløb. Derfmed er der samlet penge ind,, der kan gå tilen masse forskningsprojekter, der kan sættes i gang.

– Jeg har svært ved at finde ord, sådan lød det fra administrerende direktør hos Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker efter indsamlingen lørdag, der for 10. år i træk afholdt Knæk Cancer.

Aftenen bød som sædvanlig på mange stærke og rørende oplevelser og flotte og overraskende donationer.

Læs også:

Dagens billede: Facebook bliver til Meta

· Mere fra samme kategori ·