Læs også:

Close
amazonas

NEWS: Dansk skovrejsnings NGO planter hurtigvoksende træer i Amazonas

Nyheder  | 

Dansk skovrejsnings NGO planter hurtigvoksende træer i Amazonas · Advarsel mod misbrug af kreditkort i pirattaxaer · Fængselsstraf til 50-årig bedrager · Første spadestik til Danmarks største plejehjem taget · Tjek dit coronapas · Dagens billede: Verdens mest sexede mand · Fredagsfjol: Ferie set med Celeste Barbers sjove hoved 🤣

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Dansk skovrejsnings NGO planter hurtigvoksende træer i Amazonas

Kan det særlige balsatræ være en vej til at standse afskovningen af klodens største regnskov og levere på verdens klimamål? Spørger man en gruppe danske ildsjæle, er svaret et rungende ‘JA’. Og de er allerede gået i gang med at genplante.

Pastaza-provinsen, Ecuadoriansk Amazonas: Fordelt over 10 hektarer ødelagt skovområde kigger omtrent 20.000 nye træspirer nu frem fra regnskovens blottede muld. Det sidste unge balsatræ i den første fase af genskovningsprojektet Wawazonia er netop sat i jorden. Og spørger man Lars Heiselberg Vang Jensen, formand for miljøorganisationen Growing Trees, kan det ikke gå hurtigt nok med at få dækket mere ryddet skovbund med hurtigvoksende træer. Organisationen, der i dag snart har plantet 3 mio. træer i Danmark, og 60.000 træer i blandt andet Ghana Kenya og Bolivia, har nu kastet sig over at hjælpe verdens største regnskov.

– Miljøfolk har i årtier forgæves forsøgt at standse rydningen af klodens regnskove. Desværre viser alle undersøgelser, at verdenssamfundet har fejlet slemt med den mission, og vi har ikke tid til at vente længere. Derfor er vi nu gået i gang med at genrejse Amazonasskoven sammen med dens oprindelige beboere indianerne, forklarer han.

Pastaza-regionen er beboet af shuar-indianerne; et oprindeligt folk i Ecuadoriansk Amazonas. De lever blandt andet af jagt, fiskeri og indsamling af forskellige frugter og insekter i skoven. For dem handler skovgenopretningen derfor om mere, end miljøhensyn. Den er et nødvendigt grundlag for hele deres eksistens. Og gennem generationer har shuar-indianernes traditionelle levevis givet dem en unik indsigt i bæredygtig skovdrift. Ikke mindst af den grund er det danske skovrejsningsprojekt baseret på lokale kræfter, fortæller Lars Heiselberg Vang Jensen formand for skovrejsnings NGOén Growing Trees Network Foundation.

– Det er shuar-indianerne i området, som har udpeget de mest kritiske arealer for os. Det er også dem, som har fremskaffet Balsa-træspirerne og sat dem i jorden. Indtil træerne er stabile og levedygtige, vil de på traditionel vis holde insekter og andre dyr fra at ødelægge dem. I bytte for den hjælp får shuar-folket adgang til i et vist omfang at bruge skoven og dens biomasse på sigt, til at sikre dets levevis, siger han.

At det netop er balsatræer, som den danske NGO har valgt at plante i det afskovede Amazonasområde, er ingen tilfældighed. Træet er en af Amazonasområdets mest hårdføre, levedygtige og hurtigvoksende arter. Balsatræ optager CO2 2-3 gange hurtigere end danske træarter kan. Ved at plante netop denne art vil der inden for få år igen være trækroner over den hidtil blottede skovbund. Skovens dyr kan på ny sprede sig under trækronerne, jorderosion undgås, og der lagres samtidig store mængder CO2 i form af biomasse. En hektar balsa-skov med 1111 plantede balsatræer, binder 30-40 tons CO2 per hektar per år. Og den netop plantede skov kan derfor blive et vigtigt redskab i kampen mod global opvarmning.

– Der er en dobbelt gevinst i den her form for skovgenopretning. Vi får hurtigt modarbejdet tabet af regnskov, og vi får nedbragt kuldioxidmængden i atmosfæren. Shuar-folket bruger balsatræet til redskaber som fx kanoer, og træet bruges desuden i vindmølleindustrien globalt. Så derfor vil det selv ved eventuel fældning på sigt stadig sikre en varig lagring af CO2 og erstatte andre CO2 tunge eller forurenende materialer, slutter formand for skovrejsnings NGO’en Growing Trees Network Foundation Lars Heiselberg Vang Jensen.

amazonas
Nelva i landsbyen Chinimp Tuna – står ved et balsatræ der er 2 1/2 måned gammel … (Foto: PR)

Læs også: Danske virksomheders brug af palmeolie har stadig regnskov på samvittigheden

Advarsel mod misbrug af kreditkort i pirattaxaer

På det seneste har Københavns Politi set flere sager, hvor borgere har fået stjålet og misbrugt deres kreditkort i forbindelse med, at de har taget en pirattaxa.

Det er desværre ikke kun almindelige taxaer, der kører rundt i Københavns natteliv. Flere unge bliver fristet til at tage en pirattaxa, som er en privat bil, der bruges til ulovlig taxakørsel, hjem i de sene nattetimer i stedet for en almindelig taxa for at spare penge. Men det kan hurtigt gå hen og blive en meget dyr tur.

– Vi vil kraftigt opfordre til, at man ikke benytter sig af pirattaxaer, som både er ulovlige og – som vi har set på det seneste – indebærer en risiko for, at man får sit kreditkort stjålet,” siger politikommissær Nicklas Poulsen, leder af tyverisektionen i Københavns Politi.

De forurettede er primært unge mænd i alderen 18-35 år, der efter en tur i byen har taget en pirattaxa hjem fra Indre By eller Nørrebro. Efter endt tur skal de betale med kreditkort på en dankortterminal i bilen, og når de forsøger at betale, bliver deres kode afluret og transaktionen slår fejl. Herefter skabes der forvirring fra den eller de gerningsmænd, der sidder i bilen, og den forurettede får stjålet sit kreditkort.

De forurettede vågner typisk op næste dag til en besked om, at deres kreditkort er misbrugt – ofte for ret store beløb.

– Det er især gået ud over unge mænd, der har været berusede efter en bytur. De er måske fristet af et billigt lift hjem med en pirattaxa, men det kan hurtigt gå hen og blive en meget dyr tur, fortsætter politikommissær Nicklas Poulsen.

Københavns Politi er i fuld gang med at efterforske sagerne.

– Hvis du skal hjem fra en bytur, så tag en autoriseret taxa, benyt offentlig transport eller lav en aftale med en ven eller et familiemedlem, som kan hente dig, slutter Nicklas Poulsen.

bil rat
Politiet i København advarer mod pirattaxaer … (Foto: Unsplash)

Læs også: Uber vil gerne vende tilbage til Danmark

Fængselsstraf til 50-årig bedrager

En 50-årig mand fra Herning er i dag blevet idømt seks måneders fængselsstraf for i alt 107 forskellige forhold af bedrageri begået på internettet.

Retten i Herning har i dag ved en tilståelsessag idømt en 50-årig svindler fra Herning en fængselsstraf på i alt seks måneder. De to af månederne er ubetingede. Derudover er han blevet idømt 100 timers samfundstjeneste for at have begået de i alt 107 forskellige forhold af bedrageri i samhandel.

I perioden fra september 2019 og frem til juli 2021 har den 50-årige begået de bedrageriske forhold på flere online handelsplatforme fra forskellige falske profiler. Her har han sat alt fra en knallert til en computermus og porcelænsservice til salg, som køberne efterfølgende aldrig har modtaget. Det til trods for, at de alle har betalt penge til den 50-årige mand for tingene.

– Jeg er meget tilfreds med den forholdsvist hårde straf, som den sigtede i dag har fået. Selvom han ikke tidligere har været dømt, vidner det om, at der bliver set med stor alvor på den her slags bedragerier, lyder det fra Iben Ernst Bøttker, der er anklager i Anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi.

– De fleste af os har prøvet at handle privat på nettet, hvor vi har et meget tillidsbaseret system. Vi stoler på, at vi får de ting, vi betaler for hos andre mennesker, og derfor er det glædeligt, når dem der snyder, bliver straffet. Det vidner også om, at det giver god mening at anmelde det, når man som borger oplever at blive snydt, siger hun.

Den 50-årige mand er blev dømt for at have bedraget i alt 107 forskellige købere for forskellige beløb i størrelsesordenen fra 250 kroner til op til 6.000 kroner.

idømt, fængsel, straf, dom, dommer, anholdt, politi, 112, hammer
Man dømt for 107 forhold. (Foto: Pexels)

Læs også: DNA-spor sendte narkohandlere fem år i fængsel

Første spadestik til Danmarks største plejehjem taget

Et moderne plejehjem med fokus på fællesskab. Det nye Sølund rummer både plejeboliger, ungdomsboliger og en daginstitution, og arkitekturen skal invitere beboerne til at mødes og skabe samvær på tværs af generationer.

Duften af friskbagt morgenbrød breder sig fra bageriet i stueetagen og videre ud til børnehavens børn og plejehjemmets beboere. På 4. sal mødes de ældre i pejsestuen eller på terrassen med panoramaudsigt over Sortedamssøen og Københavns tårne. Cirka sådan kan man beskrive Det nye Sølund – generationernes hus.

I dag er der et stort hul i jorden, men over de næste fem år bliver der bygget 360 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer og produktionskøkken, 22 tryghedsboliger, 150 ungdomsboliger inklusiv 20 ungdomsboliger til unge med særlige behov samt en 5-gruppers daginstitution og en offentlig parkeringskælder med cirka 120 p-pladser. Når Det nye Sølund er færdigbygget, vil det være Danmarks største plejehjem. Samlet set bliver hele bebyggelsen cirka 38.000 m².

– Vi bygger et bud på fremtidens plejehjem, som åbner sig mod byen og omgivelserne. Her er plads til at nyde byen og hinandens selskab og plads til at lokalområdets beboerne kan bruge de nye grønne udearealer. Det har været vigtigt for os at skabe optimale rammer for de ældre samtidig med, at det store byggeri giver noget tilbage til byen og ikke mindst til lokalområdet, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Det største gårdrum er planlagt som et halvoffentligt uderum, hvor lokalområdets beboere kan gå igennem og tage ophold i respekt for de ældre beboere, og vil være rammen om et stærkt fællesskab.

‘Bystrøget’ i stueetagen kommer til at rumme fællesfaciliteter for både børn, unge og ældre, hvor generationerne kan mødes. Og som en satellit til produktionskøkkenet indrettes der et bageri med skuevindue og luge til udlevering af friskduftende brød til børnehave og plejehjem. Der bliver desuden plads til mikrobutikker i stueetagen.

– Det nye Sølund samler flere generationer i samme byggeri og bliver et levende aktiv og arkitektonisk vartegn i bydelen – et sted hvor ældre, unge og børn kommer hinanden ved, og hvor og de ældre på plejehjemmet kan blive inddraget i byens liv, fortæller John B. Sørensen, formand for bygherren SAB.

Fakta om Sølund:

  • Det nye Sølund opføres, hvor der også tidligere har ligget et plejehjem – de gamle bygninger var imidlertid blevet utidssvarende og er revet ned.
  • Det nye byggeri udføres i to etaper.
  • I 2012 blev beboerne i det gamle plejehjem overflyttet til det ombyggede Fælledgården.
  • I 2017 blev to af de tidligere plejehjemsbygninger omdannet til cirka 210 midlertidige ungdomsboliger. De unge fraflyttede i foråret 2021, hvorefter nedrivningen blev påbegyndt.
  • Når 1. etape er færdig i 2023, flyttes de sidste 150 plejehjemsbeboere fra den sidste blok i det eksisterende plejehjem samt daginstitutionen over i den første del af Det nye Sølund. Herefter nedrives resten af det eksisterende Sølund og byggeriet af 2. etape påbegyndes. 2. etape forventes åbnet i 2026.
  • Man bygger i to etaper for at holde som meget som muligt af plejehjemmet og daginstitutionen funktionsdygtig mens byggeriet står på.
  • Det er KAB, som er byggeforretningsfører på projektet og arkitektfirmaet CF. Møller som har tegnet Det nye Sølund.
plejehjem sølund københavn
Nu er første spadestik taget til Sølund … (Modelfoto: KAB)

Læs også: Plejehjemsbeboere får besøg i specialdesignede containere

Tjek dit coronapas

Fra i dag fredag skal vi til at vise coronapas igen. Derfor er det en god ide at tjekke dit coronapas, så du er klar.

Folketingets Epidemiudvalg har vedtaget, at COVID-19 igen skal erklæres som en samfundskritisk sygdom fra torsdag den 11. november og en måned frem. Samtidig har Epidemiudvalget besluttet, at man fra fredag morgen klokken 6 igen skal vise coronapas i en række sammenhænge.

Det betyder, at tusindvis af danskere endnu en gang skal logge på sundhed.dk for at hente deres coronapas eller finde det på deres telefon på MinSundhed-appen eller på coronapas-appen.

Systemerne er klar. Coronapassene har ikke været i brug i Danmark, siden kravet om at vise dem blev afskaffet i september måned. Men systemerne er testet og klar til at levere igen.

Hos sundhed.dk forventer direktør Morten Elbæk Petersen da også, at genindførelsen af coronapasset vil foregå gnidningsfrit. Alligevel appellerer han til, at danskerne udviser tålmodighed, når de igen skal til at hente deres coronapas på sundhed.dk.

– Vi opdaterer systemet løbende, men det kan ikke undgås, at spidsbelastninger med mange tusind besøgende kan give ventetid. Derfor vil jeg også gerne opfordre til, at man henter sit coronapas i god tid, hvis man ved, at man skal bruge det, siger han.

Hos Sundhedsdatastyrelsen, der er ansvarlig for coronapas-appen melder direktør Lisbeth Nielsen også klart skib.

– Man skal jo aldrig blive alt for skråsikker, men vi er forberedt, og vi arbejder hele tiden på at forbedre appen.Til gengæld er det en god ide, at man som borger lige har prøvet at åbne coronapas-appen på sin telefon, så det ikke driller, når man står og skal bruge det, forjlarer hun.

Hvis det er mere end en måned siden, at du har åbnet dit coronapas, vil du blive bedt om at logge ind igen med NemID.

Find dit coronapas frem. Coronapas-appen er en af flere muligheder for at få dit coronapas. Det kan også tilgås og downloades på sundhed.dk og i appen MinSundhed. Det er muligt at hente og udskrive coronapas for dig selv og for personer, der har givet dig fuldmagt til deres coronapas.

Det 3. vaccinationsstik kan ses i coronapasset på sundhed.dk og i MinSundhed, men det vises lige nu kun i EU/rejsedelen i coronapas-appen. Fra i dag  fredag den 12. november vil 3. stik også fremgå under MinSide i den danske version af appen. Det 3. vaccinationsstik har pt. ikke betydning for, om coronapasset er gyldigt.

Læs mere om reglerne for coronapasset og hvor det kommer til at gælde på coronasmitte.dk

coronapas
Tjek lige dit coronapas … (Foto: Minsund.dk)

Læs også: Har du coronakuller

Dagens billede:

Fredagsfjol: Ferie set med Celeste Barbers sjove hoved 🤣

· Mere fra samme kategori ·