Læs også:

Close
computer uddanne skole klasserum

NEWS: Antallet af lærere uden for folkeskolen stiger

Nyheder  | 

Antallet af lærere uden for folkeskolen stiger · COP26: Det er nu, der skal leveres · Politiet efterforsker knivstikkeri på campingplads · De nationale politigarantier er trådt i kraft · Over 700 bløde trafikanter sigtet · Dagens billede: Endnu et ‘stormøde’

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Antallet af lærere uden for folkeskolen stiger

Mens der i store dele af landet er efterspørgsel efter flere uddannede lærere på de kommunale skoler, vælger et stadig større antal lærere et job uden for folkeskolen.

Fire ud af 10 læreruddannede arbejdede i 2020 uden for folkeskolen. Det viser en ny analyse, som AE-rådet har lavet for Danmarks Lærerforening. Ud af i alt 71.200 uddannede lærere på arbejdsmarkedet i 2020 var de 28.400 ansat uden for folkeskolen. Det er en stigning på 1900 lærere siden 2017.

– Det er et stort problem, at uddannede lærere i den grad fravælger folkeskolen. Det er en bekymrende udvikling, der desværre har stået på i en lang årrække. Tallene peger på, at mange læreruddannede starter deres arbejdsliv i folkeskolen, men så falder fra. Det er derfor afgørende, at folkeskolen formår at fastholde lærerne – gerne hele arbejdslivet. Vi skal styrke både rekrutteringen og fastholdelsen af læreruddannede i skolerne, for vi ved, at den uddannede lærer har en afgørende betydning for elevernes faglige og sociale udvikling, udtaler formand i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

Analysen viser, at cirka to-tredjedele af de nyuddannede lærere har beskæftigelse i folkeskolen i deres første år på arbejdsmarkedet. Analysen viser samtidig, at mange forlader folkeskolen igen efter relativt kort tid.

– Derfor skal vi styrke indsatsen for en bedre overgang fra studie til job ved at sikre at der er gode lærerestartsordninger på skolerne, så de nyuddannede lærere får en god start på arbejdslivet. På læreruddannelsen skal koblingen mellem praksis og teori samtidig styrkes. Det arbejde er allerede i gang, fortsætter Gordon Ørskov Madsen.

Lærernes fravalg af folkeskolen som arbejdsplads rammer geografisk skævt. For eksempel arbejder knap 2 ud af 3 læreruddannede i Københavns omegn i folkeskolen. På Bornholm er det under halvdelen.

– Ligegyldig hvilket klasselokale, du sætter dig i som elev i Danmark, har du krav på kvalificeret undervisning af en uddannet lærer. Vi skal sikre uddannet arbejdskraft til alle egne af landet. Ligesådan kan man sige, at ligegyldigt hvilken skole, du arbejder på, skal du have mulighed for at udfolde din undervisning, så der er tid til fokus på hver enkelt elevs udvikling og trivsel. De rammer skal vi sammen med KL og Christiansborg blive ved med at forbedre. Så er der mulighed for, at mange uddannede lærere vil vende hjem til folkeskolen fremover, siger Gordon Ørskov Madsen.

Analysen viser, at cirka 10.000 af de læreruddannede uden for folkeskolen arbejder på private grundskoler. Derudover er knap 17.000 ansat i andre brancher. I Danmarks Lærerforening er formand Gordon Ørskov Madsen dog sikker på, at udviklingen vil vende i takt med en række forbedringer i de kommunale læreres arbejdsvilkår:

– Jeg er sikker på, vi kan vende udviklingen. I mange år har folkeskolelærerne været underlagt rigide arbejdstidsregler, som vi heldigvis har lagt i graven nu. Sidste år indgik vi en arbejdstidsaftale med KL, der kommer til at betyde klare forbedringer af lærernes arbejdsvilkår. Samtidig ser vi politisk vilje til at ændre folkeskoleloven og skabe et bedre samarbejde om skolen. Så med sikre skridt er vi godt på vej mod at indrette en folkeskole, der igen er en attraktiv arbejdsplads for Danmarks dygtige lærere.

Læs analysen ‘4 ud af 10 læreruddannede arbejder ikke i folkeskolen’ her.

computer uddanne skole klasserum
En del lærere er nu ikke tilknyttet folkeskolen mere … (Foto: Unsplash)

Læs også: Næsten hver femte lærer i folkeskolen har ikke en læreruddannelse

COP26: Det er nu, der skal leveres

Stats- og regeringschefer fra hele verden indleder søndag klimakonferencen COP26 i Glasgow. Og det er nu, de skal komme med mere ambitiøse løfter, som bliver fulgt op af konkrete handlinger, lyder opfordringen fra DI. Klimaet kræver hurtig handling, teknologierne er modne, og virksomhederne er klar til at levere. Nu venter vi på politikerne.

DI deltager på COP26 i lighed med en lang række danske virksomheder og vil fremvise konkrete klimaløsninger på den danske erhvervspavillon organiseret af State of Green.

– Vi er på den anden side af smarte overskrifter og fraser nu. Ingen er længere i tvivl om, hvad opgaven er. Nu handler det om, hvor hurtigt vi kan få omstillingen til at ske. Vi tager til Skotland for at vise, hvad der skal til og fortælle politikerne, at tempoet skal op, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

– Vedvarende energi er i dag billigere end fossil energi. Investeringer i energieffektivitet er tjent hjem på få år, og vi er godt i gang med at begynde produktionen af fremtidens bæredygtige brændstoffer – også kaldet Power-to-X. Det, vi globalt set savner, er politisk vilje og handling, siger han.

I Paris-aftalen, som blev indgået for seks år siden, har landene fremlagt individuelle klimaplaner. Men selv hvis alle lever op til det, de har lovet, rækker det langt fra til, at vi kan holde os under 1,5- 2,0 graders-målet fra Parisaftalen.

DI opfordrer derfor til, at alle lande beslutter sig for konkrete reduktioner, så de flugter med ambitionerne i Parisaftalen. Danmark og EU er heldigvis godt med, mener DI.

– EU er klart den mest klimaambitiøse region i verden. Og Danmark er et af de mest ambitiøse lande i EU. Vi kommer med et budskab om, at det er muligt at være grøn og velstående på samme tid. Det er et budskab, der virker. EU og Danmark skal hjælpe andre mindre velbeslåede lande til at finde den rette vej med de ressourcer, der er til rådighed. Det handler klimalederskabet også om, understreger Lars Sandahl Sørensen.

Danske virksomheder producerer i dag en lang række af de teknologiske løsninger, som skal bruges i den grønne omstilling. Det gælder alt fra energieffektive byggematerialer til vedvarende energi.

Vi er godt på vej ind i næste fase af den grønne omstilling, hvor vedvarende energi omdannes til bæredygtige brændstoffer, som kan bruges i lastbiler, skibe og fly.

– Løsningerne er klar, men det kræver meget store investeringer. Mange steder i verden er man knap nok begyndt på at energieffektivisere virksomheder og boliger. Og dertil kommer investeringerne i vedvarende energi, når man udfaser kulkraftværker og anden fossil energi. Det er områder, hvor danske virksomheder kan hjælpe, siger Lars Sandahl Sørensen.

DI’s administrerende direktør peger på, at det er ved at være sidste chance, hvis vi skal nå at ændre udviklingen, inden der sker uoprettelige forandringer af klimaet. Han opfordrer den danske regering til at være meget tydelig på klimakonferencen.

– Det her handler om vores børn og de kommende generationers livsvilkår. Vi må se i øjnene, at det tager lang tid at ændre udviklingen. Men udfordringen er, at vi ikke har ret lang tid. Derfor er det nu, der skal leveres, og ikke til næste år, slutter Lars Sandahl Sørensen.

natur verden kloden klima (Foto: Unsplash)
COP26: Det er nu, der skal leveres, siger Dansk Industri …  (Foto: Unsplash)

Læs også: Danskernes bekymring for klimaforandringer er voksende

Politiet efterforsker knivstikkeri på campingplads

Midt- og Vestjyllands Politi er mandag eftermiddag til stede på en campingplads syd for Skive efter et slagsmål med knivstikkeri blandt syv udenlandske mænd.

Lidt før klokken 12 fik Midt- og Vestjyllands Politi en anmeldelse om et større slagsmål med knivstikkeri blandt en gruppe udenlandske mænd på en campingplads syd for Skive. Syv mænd har været involveret i slagsmålet. Fem blev kørt til behandling på sygehuset – én af dem i kritisk tilstand, men uden for livsfare. De to sidste blev kørt direkte til afhøring.

Midt- og Vestjyllands Politi var mandag til stede på campingpladsen, hvor efterforskere samler spor og forsøger at klarlægge, hvad der er sket. De syv mænd er aldersmæssigt i 20’erne og 30’erne. De opholdt sig på campingpladsen, da de har sæsonarbejde i Danmark.

telt camping
Politiet efterforsker knivstikkeri på campingplads … (Foto: Unsplash)

Læs også: Ung mand anholdt efter knivstikkeri i Esbjerg

De nationale politigarantier er trådt i kraft

Fra i mandags har borgerne garanti for, at politiet rykker hurtigt ud, hvis de bliver udsat for indbrud, voldtægt, vold eller opdager salg af narkotika ved skoler.

Fremover er politiet forpligtet til at komme til stedet ved alle indbrud i privat beboelse, og senest 24 timer efter borgeren har anmeldt indbruddet til politiet. Derudover skal politiet rykke ud med det samme og komme berørte borgere til undsætning, såfremt der er akut behov for politiet i sager om vold og voldtægt.

Endelig fastsætter politigarantierne, hvad politiet gør i forbindelse med anmeldelser for eksempel om politiets vejledning til kriminalitetsofre og politiets forebyggende arbejde i forbindelse med narkotikasalg ved skoler.

– Vi hilser politigarantierne velkommen her i Fyns Politi, for de typer af sager, der nu er politigaranti på, er allerede højt prioriterede områder hos os. Når det er sagt, så synes jeg, det er fint at borgene nu har noget konkret, som en garanti at forholde sig til på netop de her sagsområder, fordi det er alvorlig kriminalitet, som skaber utryghed, og som kan have store personlige omkostninger for ofrene, siger politiinspektør Peter Haslund fra Fyns Politi og alutter:

– Jeg håber, at garantierne vil bidrage til at borgere på Fyn som kunne tvivle på, om politiet mon ville komme ud til dem, hvis de anmeldte fx et indbrud, nu føler sig helt sikre på, at det gør vi selvfølgelig.

Hvis en borger oplever, at politiet ikke lever op til garantien, kan de klage over det. På politiets hjemmeside kan man læse mere om garantierne og se, hvordan man klager. Du kan se mere her.

politi politibil
Nu er der indført politigaranti … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Politiets gode råd til boligsøgende

Over 700 bløde trafikanter sigtet

Politiet satte fokus på bløde trafikanters adfærd i trafikken i uge 43, hvor mere end 700 cyklister og knallertførere blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

Politiet gennemførte i uge 43, fra mandag den 25. oktober til søndag den 31. oktober 2021 en målrettet indsat mod bløde trafikanter, herunder cyklister og knallerter. Politiet havde fokus på de bløde trafikanters adfærd i trafikken så som manglende lys, kørsel frem for rødt lys, kørsel på fortov og anden trafikfarlig og generende adfærd. Derudover blev der også kigget på køretøjernes tilstand, herunder konstruktivt ændrede knallerter med hastigheder over det tilladte.
I 2020 blev 28 cyklister og syv knallertførere dræbt i trafikken, hvor yderligere 799 cyklister og 257 knallertførere kom til skade. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkørere en medvirkende årsag.
Ved indsatsen i uge 43 blev 621 cyklister og 94 knallertkørere sigtet for overtrædelse af færdselsloven, heraf blandt andet:

  • Cyklist kørsel frem for rødt/gult lys: 71
  • Lygteføring, forkert eller mangelfuld: 232
  • Cyklist/knallert – indkørsel forbudt: 40
  • Cyklist/knallert – kørsel på fortov/gangsti: 177
  • Cyklist/knallert – kørsel mod ensretning: 19
  • Cyklist benyttet håndholdt mobiltelefon: 42
  • Hastighedsoverskridelse ved konstruktivt ændrede knallerter: 19
  • Styrthjelm ikke benyttet: 5

– Da vi i færdselspolitiet helt grundlæggende arbejder for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, og da cykler og knallert også er udsatte enten ved egen risikobetonet adfærd eller fordi de bliver overset af andre trafikanter, fortsætter vi også vores fokus på dette område, udtaler politiassistent, Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

cykel cykle Dansk danmark nyhavn København (Foto: Unsplash)
Politiet delte i sidste uge mange bøder ud … (Foto: Unsplash)

Læs også: Cyklister er de vredeste i trafikken

Dagens billede: Endnu et ‘stormøde’

· Mere fra samme kategori ·