Læs også:

Close
hav havet

NEWS: Danskerne har langt større ambitioner for havet end regeringen 

Nyheder  | 

Danskerne har langt større ambitioner for havet end regeringen · Kommentar til ledighedstallet for august 2021 · Dyrenes Beskyttelse: Forlængelse af forbud mod minkavl er et skridt på vejen · 32-årig sigtes for at blufærdighedskrænke piger · Hugo Helmig trækker sig tilbage · Dagens video: Smukke København

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Danskerne har langt større ambitioner for havet end regeringen

En ny undersøgelse viser, at langt hovedparten af Danmarks befolkning ønsker, at mindst 20 procent af havet omkring Danmark skal være i fred for menneskelig aktivitet som bundtrawling og sandsugning. Dermed har danskerne markant højere ambitioner for det danske hav end regeringen, der kun vil afsætte 4,1 procent til strengt beskyttede områder i den kommende havplan. Undersøgselsen foretaget af analyseinstituttet MEGAFON for WWF Verdensnaturfonden viser, at regeringens ambitioner for beskyttelse af Danmarks hav på ingen måde lever op til danskernes forventninger. Hele 79 procent af de adspurgte danskere mener, at mere end 10 procent af havet bør være strengt beskyttet og dermed urørt. Og 71 procent mener, at mere end 20 procent af havet skal være strengt beskyttet. Danskerne er dermed langt mere optaget af at beskytte vores havnatur end regeringen.

– Undersøgelsen er et gigantisk vink med en vognstang til vores politikere. Regeringen vil gerne gøre Danmark til et grønt foregangsland, men på havområdet er vi en bundskraber. Vores have er presset i knæ af blandt andet forurening, fiskeri og iltsvind. Det har danskerne gennemskuet, og der er massivt flertal herude for, at vi skal beskytte vores have bedre. Derfor bør regeringen øge ambitionerne på naturområdet i den nye havplan, fortæller Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Danmarks havnatur har da også brug for al den hjælp, den kan få. Ifølge den seneste opgørelse fra DCE er syv af Danmarks otte naturtyper i havet i såkaldt ’stærkt ugunstig tilstand’. Og selvom regeringen vil øge andelen af strengt beskyttede områder fra næsten ingenting til 4,1 procent i forslaget til den kommende havplan, er der langt op til forskernes anbefalinger og EU’s ambition på hele 10 procent, som Danmark har tilsluttet sig. Regeringen har i stedet valgt at afsætte havarealet til fiskeri, sandsugning og andre aktiviteter, der ødelægger havbunden og dermed livsgrundlaget for bunddyr, planter og fisk.

– Eksperterne fortæller, at Danmarks naturtyper i havet er i ’stærkt ugunstig tilstand’, og at det danske hav ikke har en ”god miljøtilstand”. Det er en slags DJØF-sprog for, at havet har det ad pommern til. Dansk havnatur er så presset, at EU nu anbefaler at indstille det direkte erhvervsfiskeri efter torsk i hele Østersøen og Bælthavet. Samtidig har vi i vores indre danske farvande for nyligt haft et havareal på størrelse med Luxembourg ramt af dødbringende iltsvind. Tiden er inde til, at regeringen tager vores fælles naturværdier alvorligt og lever op til det, vi har lovet vælgerne og EU, fortsætter Bo Øksnebjerg.

Undersøgelsen viser samtidig, at danskerne faktisk er meget overoptimistiske på havets vegne. Flere end 61 procent af de adspurgte tror nemlig, at mere end 10 procent af Danmarks havareal allerede er strengt beskyttet. Men sandheden er imidlertid, at mindre end 1 procent af Danmarks havareal i dag er skånet for al direkte forstyrrelse og udnyttelse, inkl. alle former for fiskeri, indvinding af sand og grus, byggeri mm.

Eksperternes anbefalinger og danskernes store interesse og kærlighed til havet er tilsyneladende ikke nået ind på Christiansborg. Det gælder ikke blot havplanen, der er for uambitiøs på naturens vegne, men også det seneste finanslovsforslag for 2022, hvor der ikke er afsat penge til at beskytte naturen og dyrelivet i de danske farvande. Og det kan vise sig at blive en dyr beslutning.

Havet omkring Danmark er med sine 104.000 kvadratkilometer landets største naturområde, og vi danskere nyder godt af de goder, havet giver os. Vi får fisk på bordet, sand til vores byggerier, energi fra vindmølleparkerne, og så er havet et af vores vigtigste klimaværn, fordi det lagrer kulstof i havbunden og i vores kystvandes ålegræsenge.

Og faktisk viser ny forskning, at det både er muligt at hive flere ressourcer ud af havet og samtidig have en havnatur i balance. Beregninger fra Oceana viser for eksempel, at EU’s fiskere kunne hive 56 procent flere fisk op ad havet og samtidig have sunde fiskebestande, hvis vi skiftede til en mere bæredygtig udnyttelse af vores fælles ressourcer.

Ifølge World Economic Forum ville overgangen til en sådan natur-positiv økonomi øge verdens bruttonationalprodukt med svimlende 10,1 trillioner dollars om året og skabe 395 millioner nye jobs inden 2030. Derfor foreslår WWF Verdensnaturfonden, at regeringen udlægger minimum 10 procent af den danske havnatur som urørt. Samtidig opfordrer WWF regeringen til at skabe mindst to nye marine naturnationalparker, der kan hjælpe med at genskabe vores fiskebestande og sikre store områder med såkaldt ålegræs, der kan suge væsentligt mere klimaskadelig CO2 ud af atmosfæren end for eksempel en regnskov. Og sidst, men ikke mindst, så skal Danmarks kommende havplan bane vejen til en bæredygtig blå økonomi og sikre biodiversiteten i hele det marine landskab.

– Regeringens forslag til en ny havplan er præget af ren vanetænkning. Andre steder i verden går regeringerne i en helt anden retning og stræber efter at skabe såkaldte natur-positive havplaner, hvor man investerer i at genskabe naturens økosystemer, og derefter udnytte naturens ressourcer på en bæredygtig måde. Her giver mere beskyttet natur faktisk flere indtægter og jobs. Det burde vi også gøre i Danmark, slutter Bo Øksnebjerg.

Om undersøgelsen:
Undersøgelsen, der er lavet af analyseinstituttet MEGAFON i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden, er gennemført ultimo september 2021 som en internetundersøgelse hos medlemmer af MEGAFON-panelet.

Undersøgelsen er gennemført særskilt for WWF Verdensnaturfonden, så ingen uvedkommende spørgsmål kan påvirke besvarelsen af undersøgelsens spørgsmål.

1.002 brugbare interview er gennemført blandt personer i Danmark i alderen 18 år eller derover.

hav havet
Danskerne har langt større ambitioner for havet end regeringen … (Foto: Unsplash)

Læs også: Danmark udvider grønne samarbejder med tre nye lande

Kommentar til ledighedstallet for august 2021

I august 2021 ligger ledigheden på 101.300 fuldtidspersoner, hvilket er 5.600 færre fuldtidsledige sammenlignet med juli 2021. Det svarer til et fald i ledigheden på 5,2 procent. Ledighedsprocenten er nu 3,6 procent. Ledigheden ligger således nu for første gang under niveauet fra før COVID-19 krisen. Det er samtidig den laveste ledighed registret siden starten af 2009.

Her er beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard kommentar til ledighedstallet:

– Det er fantastisk, at vi endnu engang ser et fald i ledigheden. Det er endnu et positivt tegn på, at vi fortsat er godt på vej ud af krisen. Det understreger samtidigt, at regeringen sammen med et bredt udsnit af Folketingets partier har ført en ansvarlig økonomisk politik og danskerne har stået sammen. Det skal vi glæde os over nu.

– Der er brancher, der mangler hænder. Derfor er det vigtigt, at vi fokusere på at skabe et bedre match mellem ledige og virksomheder. Samtidig skal vi følge op på, om rådighedsreglerne efterleves af kommuner og a-kasser, og vi skal styrke seniorernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor sidder regeringen netop nu sammen med arbejdsmarkedets parter til trepartsdrøftelser om mangel på arbejdskraft.

Se tal fra Danmarks Statistik her.

kontor, arbejde, job, kollega
Der er stadig fald i ledigheden … (Foto: Unsplash)

Læs også: Regeringen vil have flere i arbejde

Dyrenes Beskyttelse: Forlængelse af forbud mod minkavl er et skridt på vejen

Forlængelsen af forbuddet mod minkavl frem til 2023 gøder jorden for en reel nedlukning af erhvervet. Det er glædeligt og kan gøre den dyre nedlukning til en langsigtet investering i dyrevelfærd, mener Dyrenes Beskyttelse

Regeringen og dens støttepartier er enige om at forlænge det midlertidige forbud mod minkalv i Danmark til og med 2022. Det står klart efter minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn afholdt møde med ordførere fra Folketingets partier. Beslutningen bakkes op af Dyrenes Beskyttelse.

– Minkfarme vil i al overskuelig fremtid kunne komme til at fungere som reservoirer for virus, der siden kan sprede sig til befolkningen. Alene af den grund er det en fornuftig beslutning at forlænge forbuddet mod minkavl. Men forbuddet er lige så vigtigt et løft af dyrevelfærden i Danmark, da det afholder mink fra at blive holdt i bure, der slet ikke tager hensyn til de små rovdyrs biologi og naturlige adfærd, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Regeringens forslag om forlængelse af det nuværende forbud sker med henvisningen til sundhedsrisikoen ved en genåbning af minkproduktionen. Dyrenes Beskyttelse håber, at forlængelsen kan gøde jorden for et permanent forbud på sigt.

– Et permanent forbud mod minkproduktion vil forvandle den store milliardregning for nedlukningen af erhvervet til en investering i bedre dyrevelfærd. Vi håber derfor, at forlængelsen af forbuddet svækker de kræfter, der kæmper for at genindføre en forældet industri, siger Britta Riis.

Dyrenes Beskyttelse har længe argumenteret for det uetiske og dyrefjendske ved minkproduktionen. Organisationen peger på, at mink er aktive rovdyr, som i naturen forsvarer territorier, ofte flere kilometer langs vand. På minkfarmene tilbringer de derimod hele deres liv i meget små og golde trådbure, hvor de er afskåret fra at udfolde deres basale naturlige adfærd. Denne type argumenter håber Dyrenes Beskyttelse, at forlængelsen af forbuddet giver grobund for.

– Det midlertidige forbud med minkalv er udløst og nu forlænget af hensyn til sundhedsrisikoen, men vi er nu i en situation, hvor vi godt kan forbyde det permanent alene for dyrenes skyld, slutter Britta Riis.

mink (Foto: Unsplash)
Dyrenes Beskyttelse er glade for forlængelsen … (Foto: Unsplash)

Læs også: Sidste mink gravet op og kørt til forbrænding

32-årig sigtes for at blufærdighedskrænke piger

Østjyllands Politi anholdt torsdag aften en 32-årig mand fra Randers, som sigtes for i tre tilfælde at have blufærdighedskrænket børn. Han fremstilles fredag kl. 11.00 i grundlovsforhør i Retten i Randers.

Tirsdag morgen fik politiet en anmeldelse om, at en 9-årig pige var blevet udsat for en blotter, da hun gik på et stisystem ved Mispelvej i Randers NV. Pigen skyndte sig at cykle videre, hvorefter hun kontaktede sine forældre, der ringede til politiet, som sendte en patrulje til området. Det lykkedes dog ikke at finde gerningsmanden.

Torsdag morgen kontaktede faren til en 11-årig pige Østjyllands Politi og fortalte, at hans datter to gange havde set en mand stå og onanere i en lejlighed i Randers C, mens han kiggede på hende gennem en vindue.

Første gang var inden sommerferien hvor hun og en veninde var på vej hjem fra skole. Den episode blev i første omgang ikke anmeldt. Onsdag morgen stod manden ifølge datteren igen i vinduet og onanerede, mens han kiggede på hende, og den 11-åriges far ringede derfor til politiet.

Ud fra pigens forklaring fandt Østjyllands Politi frem til lejligheden i Randers, hvor den 32-årige bor. På baggrund af den 9-åriges pige signalement af blotteren på stisystemet er den 32-årige også sigtet for dét forhold. En højt prioriteret sag for politiet.

– Det kan være en voldsom oplevelse for et barn at blive udsat for blufærdighedskrænkelse, og det er jo enormt utrygt for både børn og forældre, når den slags sker i det område, man færdes i. Derfor har vi også prioriteret denne sag meget højt, og jeg er tilfreds med, at vi så hurtigt har fået fat i den formodede gerningsmand, udtaler politiinspektør Brian Olsen.

Den 32-årige har tidligere domme for blufærdighedskrænkelse og besiddelse og børneporno, og han fremstilles i grundlovsforhør fredag klpkken 11.00 med henblik på varetægtsfængsling.  Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre i retten, og Østjyllands Politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere om sagen.

blotter blufærdighedskrænkelsemand tunnel
32-årig sigtes for at blufærdighedskrænke piger … (Foto: Unsplash)

Læs også: Mand anklaget for blufærdighedskrænkelser i Trige

Hugo Helmig trækker sig tilbage

Lørdag kom Hugo Helmig ud med denne personlige besked på instagram, og straks gik medierne amok. Men den unge dygtige sanger har valgt at trække stikket på ubestemt tid – også selvom han nu har været stoffri i to år. Andre problemer er dog altoverskyggende i hans liv og også både vigtige og presserende at få under kontrol. En god men helt sikkert svær beslutning han har taget. Men vi håber, både at se og høre Hugo Helmig igen.

Læs også: Hugo Helmig spiller i X-factor

 

Dagens video: Smukke København

· Mere fra samme kategori ·