Læs også:

Close
amazonas

NEWS: Danske virksomheders forbrug af palmeolie har stadig regnskov på samvittigheden

Nyheder  | 

Danske virksomheders forbrug af palmeolie har stadig regnskov på samvittigheden · 22-årig sigtet for tricktyveri og databedrageri af ældre kvinder · Trepartsaftale skal sikre et fortsat styrket voksen-, efter- og videreuddannelsessystem · God håndhygiejne kan give 8.900 flere jobs · 33-årig mand dømt for seksuelt overgreb · Dagens video: George Clooney fortæller

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Danske virksomheders forbrug af palmeolie har stadig regnskov på samvittigheden

Størstedelen af verdens store virksomheder gør stadig alt for lidt for at leve op til deres løfter om, at deres forbrug af palmeolie ikke har regnskov på samvittigheden. Men nogle få, heriblandt Arla, udmærker sig og viser, at en hurtig omstilling er mulig. Det viser en ny rapport fra WWF Verdensnaturfonden foretaget blandt 227 førende virksomheder globalt. Danske virksomheder er repræsenteret fra top til bund på listen.

Den nye rapport viser, at mange af verdens mest indflydelsesrige virksomheder fortsat gør for lidt for at modvirke den globale skovrydning og de store skader på natur, levesteder og mennesker, som palmeolieproduktion er skyld i. Faktisk opnår ingen af virksomhederne i analysen den højeste karakter. Det understreger, at alle virksomheder, sektorer og markeder, der er i berøring med palmeolie, er nødt til at handle nu og sikre forsyningskæder, der beskytter skove, økosystemer og lokalsamfund.

– Verden står midt i historiens største kriser, hvor mennesket tvinger klimaet, naturen og biodiversiteten i knæ. Derfor er det helt uacceptabelt, at erhvervslivet ikke gør mere for at sikre, at deres forbrug af palmeolie ikke er direkte skyld i skovrydning i hele verden. Virksomhederne kan nemt skifte til bæredygtige alternativer, og derfor må vi kræve, at der sker noget nu. Der kan ikke være flere undskyldninger, forklarer Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Næsten ingen virksomheder holder deres løfter – men Arla lyser i mørket. Den nye rapport bygger på WWF’s Palmeolie Scorecard (du kan se det her), der rangerer 227 virksomheder baseret på deres arbejde med palmeolie. Det gælder blandt andre danske Arla Foods, COOP Danmark, Rema 1000 og Salling Group samt internationale storspillere som L’Oreal, Ferrero, IKEA og McDonald’s. Rapporten omhandler virksomheder, der bruger palmeolie i fødevarer, hygiejneartikler og andre forbrugerprodukter, og på trods af mangeårige forpligtelser om at fjerne ødelæggelsen af ​​naturen fra deres palmeolieforsyningskæder inden 2020, overholder kun ganske få virksomheder deres løfter.

Rapportens højdespringer er COOP Switzerland, der som den eneste virksomhed scorer over 22 point ud af 24 mulige. Den bedste danske placering er Arla Foods, der sniger sig ind på en 10. plads med 19,91 point. De gode placeringer er et resultat af, at virksomhederne har styr på, hvor palemolien kommer fra og stiller krav til, at deres leverandører også har styr på bæredygtigheden i deres produktion – også på producentniveau. Midterfeltet i rapporten tæller blandt andre COOP Danmark og Rema 1000, mens Salling Group kommer ind på plads nr. 110 og dermed er blandt de helt store bundskrabere. Salling Group har således en score på sølle 10,65 ud af 24, hvilket er et godt stykke under det globale gennemsnit på 13,2 point.

– Der er betydeligt plads til forbedring hos virksomheder fra alle dele af palmeolieindustrien, hvor størstedelen ikke engang formår at indføre tiltag og politikker, der kan sikre, at deres palmeolie ikke er skyld i rydningen af regnskovene, fortsætter Bo Øksnebjerg og fremhæver det bedste og værste danske eksempel:

– Arla er en af solstrålehistorierne i rapporten. På blot et år har de sammen med bare en håndfuld andre virksomheder gjort store fremskridt i deres arbejde med palmeolie og gået fra en midterplacering til top-10. Det kan mange andre virksomheder lære meget af. Det gælder for eksempel Salling Group, der desværre igen ligger og roder rundt blandt de dårligste. Jeg mener ganske enkelt ikke, det kan være rigtigt, at et rigt land som Danmark skal være repræsenteret i bunden. Vi bør være foregangsland på alle grønne parametre. Alle kan se, at troperne står i brand. Vi er nødt til at gøre noget nu.

Ifølge Bo Øksnebjerg og WWF er det dog vigtigt at huske, at det ikke er palmeolien i sig selv, der er problemet. Det er den skovrydning, som produktionen af palmeolie er skyld i. Det er nemlig muligt at købe certificeret bæredygtig palmeolie på verdensmarkedet. Derfor er det enkelt for virksomhederne at sikre, at den palmeolie, de importerer, er bæredygtig og ikke har regnskov på samvittigheden. Dette gælder også for en række andre produkter, som kommer fra troperne, for eksempel bæredygtigt produceret træ eller soja.

amazonas
Afskovning i Amazonas. (Foto: Andre Dib / WWF)

Læs også: Ingrediens i Nutella kan give kræft

22-årig sigtet for tricktyveri og databedrageri af ældre kvinder

En 22-årig mand fra Østjylland blev sidste uge fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding sigtet for tricktyveri og databedrageri af tre ældre kvinder.

Sydøstjyllands Politi modtog mandag den 11. oktober 2021 anmeldelser om, at tre ældre kvinder fra Kolding på henholdsvis 86 år, 88 år og 95 år var blevet ringet op af en person, som udgav sig for at være en konsulent fra banken. ‘Konsulenten fra banken’ fortalte kvinderne, at deres hævekort var ved at blive misbrugt – og derfor havde banken sendt en medarbejder, som skulle afhente hævekortet. Kvinderne blev samtidig bedt om at udlevere koden til hævekortet. Efter hævekortene var blevet udleveret, blev der hævet kontanter i hæveautomater og hævekortene blev også brugt til at købe varer i butikker i Kolding.

– Vi satte hurtigt ind med en intensiv efterforskning af de tre sager og vores efterforskningsskridt førte til at vi allerede i går kunne anholde den 22-årige, uddyber politiinspektør Carit Andersen fra Sydøstjyllands Politi, ’jeg er meget glad for, at vi så hurtigt efter anmeldelserne kan anholde en formodet gerningsmand, der ved sin grove udnyttelse af ældre mennesker, har været med til at skabe utryghed.

Da Anklagemyndigheden anmodede om lukkede døre under grundlovsforhøret, har Sydøstjyllands Politi ikke yderligere oplysninger at dele med offentligheden.

pensionist ældre kvinde hænder
Ung mand har forsøgt at franarre ældre kvinder deres kode … (Foto: Unsplash)

Læs også: Dømt for corona-trick tyveri

Trepartsaftale skal sikre et fortsat styrket voksen-, efter- og videreuddannelsessystem

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om at forlænge aftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) i et år. Der afsættes 328,5 millioner kroner i 2022.

Aftalen skal understøtte et stærkere voksen-, efter- og videreuddannelsessystem og indebærer en fuld videreførelse af de initiativer i VEU-trepartsaftalen fra 2017, som ikke allerede er afsluttet. Det betyder blandt andet en videreførelse af forhøjede takster og VEU-godtgørelse på AMU-området, omstillingsfonden, en videreførelse af FVU-it og FVU-engelsk samt prøver på AMU.

Parterne er desuden enige om at udskyde de ordinære VEU-trepartsforhandlinger til foråret 2022. Som optakt til forhandlingerne har parterne aftalt at igangsætte tematiske drøftelser. Disse drøftelser vil bl.a. have fokus på digitalisering, fleksibilitet og kvalitet på arbejdsmarkedsuddannelserne, basale færdigheder, grøn omstilling, motivation og videregående VEU.

Endvidere er der enighed om fire pejlemærker for de kommende drøftelser, der skal danne baggrund for langsigtede løsninger på VEU-området med det formål at sikre, at fremtidens arbejdsstyrke kan matche arbejdsmarkedets behov.

Med aftalen er der også truffet beslutning om, at underskuddet i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på 2,6 milliard kroner, der er opstået som følge af løntilskud til virksomhederne i 2020, kan tilbagebetales af arbejdsgiverne over en treårig periode i stedet for kun ét år.

– Jeg er glad for, at vi kan videreføre den ambitiøse aftale om et styrket og fleksibelt VEU-system. Det giver lønmodtagere gode muligheder for opkvalificering, hvilket bl.a. er centralt for den grønne omstilling, vi står overfor. Med aftalen lægger regeringen op til yderligere trepartsforhandlinger i 2022. Her vil vi have et særligt fokus på at nedbringe antallet af voksne med manglende basale færdigheder i fx læsning udtaler børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

– Det er fornuftigt at forlænge aftalen med et år. Det skaber økonomisk stabilitet for sektoren, og det giver mulighed for, at initiativerne kan komme op at flyve efter halvandet år med COVID-19. Jeg ser frem til, at parterne nu drøfter den videre udvikling af et effektivt og fleksibelt VEU-system frem mod en opfølgende aftale i 2022. Endelig er jeg tilfreds med, at vi har fundet en rimelig løsning på genopretningen af økonomien i AUB, som samtidig letter byrderne på virksomhederne, fortsætter administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad.

– Jeg er særligt tilfreds med, at vi med denne aftale om forlængelse af VEU-trepartsaftalen også har givet hinanden håndtryk på, at vi til næste år skal drøfte nogle langsigtede ambitiøse løsninger, der omfatter hele VEU-systemet. Et styrket voksen-, efter- og videreuddannelsessystem for både ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse bliver i de kommende år helt afgørende for at sikre den nødvendige opkvalificering og omstilling af den danske arbejdsstyrke. Det gælder både i forhold til den grønne omstilling, nye teknologier og styrket velfærd, slutter formand for FH, Lizette Risgaard.

Læs mere om aftalen her.

auditorie klasseværelse undervisning
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om at forlænge aftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) i et år … (Foto: Unsplash)

Læs også: Bekymrende udvikling i unges valg af uddannelse

God håndhygiejne kan give 8.900 flere jobs

En ny analyse viser, at hvis danskerne fortsætter med at spritte af og holde fast i de gode hygiejnevaner fra coronakrisen, kan vi fjerne 1,9 millioner fraværsdage om året. Det svarer til et øget arbejdsudbud på 8.900 fuldtidsbeskæftigede og en økonomisk indsprøjtning på 7,1 mia. kroner om året til dansk økonomi.

– Dansk erhvervsliv higer i øjeblikket efter arbejdskraft, og politikerne leder med lys og lygte efter løsninger på, hvordan vi kan øge arbejdsudbuddet. Vores analyse viser, at der et kæmpe økonomisk potentiale i at fastholde de gode hygiejnevaner, som vi har lært i forbindelse med coronapandemien, fordi vi kan nedbringe det generelle sygefravær markant,hyg siger adm. direktør i Kosmetik- og hygiejnebranchen, Helle Fabiansen, og tilføjer:

– Vi taler ikke om store forkromede arbejdsmarkedsreformer eller offentlige ydelser, der skal justeres. Vi taler om, at vi skal blive ved med at spritte af og fastholde de gode hygiejnevaner, som vi har fået ind under huden i løbet af coronapandemien. Det er så lavthængende en frugt, at det er for dumt ikke at plukke den.

Analysen bygger på danske og internationale videnskabelige studier, der undersøger sammenhængen mellem sygefraværet og god håndhygiejne på arbejdspladser, daginstitutioner og skoler. Den dokumenterer, at jævnlig brug af håndsprit kan fjerne 1,9 millioner fraværsdage om året. Det svarer til et øget arbejdsudbud på 8.900 fuldtidsbeskæftigede om året.

Matas er en af de virksomheder som under hele coronapandemien har sat stort fokus på hygiejne i kædens butikker.

–  I Matas har vi i forbindelse med corona systematiseret og intensiveret vores rengørings- og hygiejne indsat i butikkerne. Blandt andet skal alle nyansatte igennem et on-boarding kursus, hvor kædens rengørings- og hygiejne regler gennemgås. På baggrund af vores erfaringer med rengøring og hygiejne under corona, har vi valgt at fastholde en stor del af vores rengørings- og hygiejneregler, da de giver rigtigt god mening i forbindelse med generel smitte og sygdomsforebyggelse. Vores ansatte giver ligeledes udtryk for, at de er glade for det øgede fokus på rengøring og hygiejne, da det er med til at give tryghed på arbejdspladsen, forklarer arbejdsmiljø-, uddannelses- og integrationskonsulent i Matas, Ditte Thygesen Gullach.

Hos Rådet for Bedre Hygiejne, der arbejder for at udbrede viden om hygiejne og de samfundsgavnlige effekter, siger formand og professor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, Anders Miki Bojesen, om analysen:

– Det er næsten skræmmende store tal, som et så begrænset tiltag som fortsat fokus på håndhygiejne kan bidrage med. De gode vaner er allerede under pres og der bliver længere og længere imellem håndspritten i forretninger, på kontorer og i offentlige bygninger. Det er nu vi skal holde fast og huske hvor stor en forskel det gør.

hånd vaske hænder hygiejne
God håndhygiejne kan give 8.900 flere job … (Foto: Unsplash)

Læs også: 10 ting du (måske) ikke vidste om hud

33-årig mand dømt for seksuelt overgreb

En 33-årig mand dømt for seksuelt overgreb mod 24-årig kvinde og for at have set passivt til, mens hun afgik ved døden. Hændelserne blev dokumenteret på video af den 33-årige, der også blev dømt for blufærdighedskrænkelse og for uberettiget at have delt billeder af den afdøde kvinde.

En 33-årig mand fra Esbjerg blev fredag ved en domsmandsret ved Retten i Esbjerg idømt ni måneders fængsel for dels at have begået et seksuelt overgreb mod en 24-årig kvinde, der var stærkt narkotikapåvirket, dels at have set passivt til, mens kvinden døde af en overdosis narkotika.

Det seksuelle overgreb – andet seksuelt forhold en samleje – fandt sted den 17. januar 2020 i en lejlighed i Esbjerg, hvor kvinden var så påvirket af narkotika, at hun ikke kunne modsætte sig handlingen.
Den 33-årige blev dog frifundet for voldtægt, da retten fandt, at kvinden under denne del ikke længere var helt ukontaktbar.

Den 2. februar 2020 befandt de to personer sig i samme lejlighed, hvor kvinden var i livsfare på grund af en overdosis narkotika. Den 33-årige undlod at yde førstehjælp eller at ringe 1-1-2, hvorefter kvinden afgik ved døden i boligen.

Begge hændelser blev dokumenteret på video af den 33-årige, der i denne sammenhæng også blev dømt for blufærdighedskrænkelse mod kvinden og for uberettiget – og under skærpende omstændigheder – at have delt billeder af den afdøde kvinde.

Den 33-årige blev endvidere dømt for i flere tilfælde at have købt hård narkotika i udlandet, der blev sendt med postvæsenet. Narkotikaen blev opdaget i forbindelse med Toldvæsenets kontrol af breve og pakker fra udlandet.

Den 33-årige nægtede sig skyldig i størstedelen af forholdene. Dommen blev modtaget.

politi politibil
Mand dømt for flere grove forseelser … (Foto: Niclas Jessen)

Læs også: Mand dømt for blufærdighedskrænkelser overfor piger

Dagens video: George Clooney fortæller

· Mere fra samme kategori ·