Læs også:

Close
par, seng, sex, Sætninger, der ødelægger den sexede stemning. (Foto: Pexels)

NEWS: Potentiale til at få knækket klamydiasmitte-kurven

Nyheder  | 

Potentiale til at få knækket klamydiasmitte-kurven · To syriske mænd dømt for menneskesmugling ved grænsen · Den Globale Klima Task Force kommer med 15 forslag, der giver flere globale klimaeffekter · Størst andel ansøgere til tidlig pension i Morsø, Frederikshavn og Billund kommuner · Vare-serie så populær, at den får egne butikker · Dagens video: Et gammelt socialt eksperiment

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Potentiale til at få knækket klamydiasmitte-kurven

Danske Regioners bestyrelse har netop afsat 10 million kroner til at udbrede hjemmetest af klamydia til unge i hele landet.

Det har tidligere kun været tilbudt i otte kommuner gennem et samarbejde, Sex & Samfund har haft med netop de kommuner. Der er tale om et gearskifte i forebyggelsen af klamydia, hvis kommunerne griber forpligtelsen.

– Det er meget glædeligt, at Danske Regioner har prioriteret klamydiaforebyggelse, for der er et stort udækket behov. Vi har i en årrække haft et succesfuldt samarbejde med nogle få kommuner om at tilbyde gratis anonyme hjemmetest til unge, og dette kan blive et gearskift i kampen for at stoppe klamydia. Men det er afgørende vigtigt, at kommunerne griber den mulighed, der er spillet i hænderne på dem, siger Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund.

I Sex & Samfunds eksisterende projekt med tilbud om hjemmetest svarer de unge, at de vælger hjemmetesten, fordi det er nemme, hurtige og at de er mere trygge ved at tage den type test. Sex & Samfund har i mange år kæmpet for at opskalere den model til en stor gruppe unge. Det ser nu ud til at kunne lade sig gøre, men kommunerne skal prioritere smitteopsporingen.

– Vi har haft mange henvendelser fra kommuner, som gerne vil tilbyde denne mulighed til de unge, men det er ofte faldet på manglende økonomi og vanskeligheder med at få aftaler med regionerne. Med Danske Regioners beslutning bliver det nu langt enklere og meget billigere for kommuner i hele landet at være med i smitteopsporing. Vi håber, kommunerne griber denne mulighed og prioriterer seksuel sundhed i næste års planer og budgetter. Antallet af unge, der er smittet med klamydia er bare steget og steget de seneste mange år, og nu sker der endeligt noget, som har potentiale til at knække kurven, siger Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund.

Fakta:

  • Klamydia er en af de mest udbredte sexsygdomme i Danmark. De fleste, der bliver smittet med klamydia, får slet ingen symptomer, men de kan sagtens smitte andre. Ubehandlet klamydia kan føre til infertilitet.
  • Fra 2010-2020 steg antallet af konstaterede klamydiatilfælde i Danmark fra 27.950 til 34.689.
  • Finansieringen fra Danske Regioner vil give mulighed for cirka 65.000 anonyme gratis hjemmetest til 15-29-årige.
par, seng, sex, Sætninger, der ødelægger den sexede stemning. (Foto: Pexels)
Måske kan klamydiasmitte-kurven knækkes … (Foto: Pexels)

Læs også: Klamydiakurven er langt fra knækket

To syriske mænd dømt for menneskesmugling ved grænsen

Der er tale om den første sag i år, hvor der er rejst tiltale efter den skærpede bestemmelse i straffeloven, og anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi er tilfreds med dommen.

To syriske mænd på 40 og 43 år, begge bosiddende i Sverige, er ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg hver blevet idømt fem måneders ubetinget fængsel samt udvist med et indrejseforbud i seks år for menneskesmugling.

Indsmuglingen fandt sted den 8. juni 2021 ved Kruså Grænseovergang, hvor den 43-årige mand kom kørende i en svensk indregistreret varebil, der blev taget ud til kontrol af toldere fra Toldstyrelsen. Ved kontrollen fandt tolderne tre syrere, to voksne mænd og en dreng, der var gemt i bilens kølerum bag flamingokasser med is og fisk.

Den 43-årige blev anholdt af betjente fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Tilsvarende blev den 40-årige mand, der befandt sig i en svensk indregistreret varebil, der var følgekøretøj med bagage med mere anholdt.

De to tiltalte blev dømt i henhold til anklageskriftet. Og retten var dermed enig i, at der var tale om menneskesmugling i henhold til den skærpede bestemmelse i straffeloven (§ 125 a), da menneskesmuglingen foregik med vinding for øje og under særligt skærpende omstændigheder.

Den 43-årige erkendte i retten, at han havde overtrådt udlændingeloven ved at bistå de tre personer med ulovlig indrejse, men nægtede, at der havde været tale om den skærpede bestemmelse i straffeloven, hvor strafferammen er væsentligt højere. Den 40-årige nægtede sig skyldig under retsmødet.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi er tilfreds med dommen. Der er tale om den første sag i år, hvor der er rejst tiltale efter straffelovens paragraf 125 a.

dom dømt retten
To mænd er dømt for menneskesmugling … (Foto: Unsplash)

Læs også: Mand tiltalt for drab på 39 personer i lastbilsag

Den Globale Klima Task Force kommer med 15 forslag, der giver flere globale klimaeffekter

Hvis vi for alvor vil klimakrisen til livs, så skal vi tænke på tværs af landegrænser. Derfor præsenterer fødevareklyngens Globale Klima Task Force nu 15 konkrete anbefalinger, som kan sikre yderligere reduktioner af drivhusgasudledninger på globalt plan.

Genetik fra VikingGenetics i Randers kan reducere udledningen af metan med 33 pct. pr. liter mælk fra indiske malkekøer, og DLG i Fredericia var blandt de første i Europa, der kunne klimadeklarere foder til husdyr. Det er blot to ud af mange eksempler på, hvordan den danske fødevareklynge kan komme til at spille en markant rolle i reduktionen af drivhusgasudledninger på globalt plan.

Efterspørgslen efter klimaløsninger fra den danske fødevareklynge forventes at stige de kommende år på grund af den globale befolkningstilvækst, klimaforandringer og øget behov for en mere bæredygtig fødevareproduktion. Men hvordan kan man udfolde det store potentiale fra danske virksomheder og levere klima- og miljøvenlige løsninger til fødevare- og landbrugsproduktion på verdensplan?

For at få svar på det etablerede Landbrug & Fødevarer i marts 2021 Den Globale Klima Task Force. Task Forcen, der består af repræsentanter fra virksomheder i fødevareklyngen, hvis løsninger allerede er med til at forbedre klimaet globalt, lancerer nu 15 forslag til, hvordan vi kan styrke udviklingen yderligere. Det vil ikke kun gavne klimaet, men også være til gavn for eksportindtægter og antallet af arbejdspladser i hele Danmark.

– Fødevareklyngen eksporterer allerede i dag produkter og løsninger til hele verden og er involveret i en række samarbejdsprojekter, hvor dansk teknologi, viden og know-how bidrager til en mere bæredygtig produktion – også på globalt plan. Med arbejdet i task forcen har vi forsøgt at blive konkrete på, hvordan vi kan udbrede vores grønne løsninger endnu mere. Anbefalingerne er en håndsrækning til de danske myndigheder om en styrket og fælles klima-, eksport- og udviklingsindsats, der bl.a. sker gennem flere samarbejdsaftaler og projekter i udviklings- og mellemindkomstlande, markedsmodningsprojekter og en styrket eksportfremmeindsats, siger formand for Task Forcen Kristian Hundebøll, CEO i DLG.

De 15 initiativer fra Den Globale Klima Task Force er delt op i fem hovedoverskrifter:

1. Eksportfremme og partnerskaber

2. EU’s farm to fork strategi

3. Fødevare- og landbrugsforskning

4. Uudvikling og markedsmodning

5. Bedre dokumentation og hurtigere godkendelsesprocesser.

Med anbefalingerne sender fødevarevirksomhederne et politisk signal om, at der er brug for et globalt supplement til målsætningen om en 70 pct. reduktion af Danmarks udledning.

– Fødevareerhvervet bidrager aktivt til 70 pct-målsætningen, ligesom vi også fortsat knokler for vores ambition om at blive klimaneutrale i 2050. Den Globale Klima Task Force er en yderligere dimension hertil. Det vigtigste er, hvilken forskel det i sidste ende gør for klimaet – ikke bare på Danmarks 4,3 millioner hektar, men globalt. Og der har den danske fødevareklynge potentialet til at gøre meget mere. Men hvis potentialet skal indfries, så er det afgørende, at vi kan bevare en stærk fødevareklynge med en stor landbrugsproduktion i Danmark, der kan bruges som platform til at udvikle endnu flere klimaeffektive og miljøvenlige løsninger, silutter Anne Arhnung, adm. Direktør i Landbrug & Fødevarer.

klima forurening
Den Globale Klima Task Force kommer med 15 forslag, der giver flere globale klimaeffekter … (Foto: Unsplash)

Læs også: Danmarks første klimaretssag

Størst andel ansøgere til tidlig pension i Morsø, Frederikshavn og Billund kommuner

På den første måned har godt 16.000 personer ansøgt om ret til tidlig pension. Morsø, Frederikshavn og Billund kommuner har den største andel ansøgere set i forhold til den aldersgruppe i kommunen, som kan søge.

Fra den 1. august har der været mulighed for at ansøge om ret til tidlig pension for dem, der er født i 2. halvår 1955 frem til og med 1960. Lever de op til de generelle betingelser i ordningen og kravene til anciennitet, har de mulighed for at gå på tidlig pension op til tre år før folkepensionsalderen, som for disse årgange er 67 år.

På godt fire uger har godt 16.000 personer set over hele landet ansøgt. Flest ansøgere er der naturligt i de større kommuner, men kigger man på andel ansøgere set i forhold til den aldersgruppe, som kan søge, så er det andre kommuner, der ligger i toppen. Her ligger Morsø, Frederikshavn og Billund kommuner, mens Gentofte, Rudersdal og Hørsholm kommuner ligger i bunden.

De første personer, som opnår ret til tidlig pension, kan overgå til ordningen ved årsskiftet. På baggrund af den nuværende fordeling af det samlede antal ansøgninger, som Udbetaling Danmark har behandlet, har 31 pct. opnået ret til tre års tidlig pension. I alt 43 pct. har fået opgjort 42-43 års anciennitet på arbejdsmarkedet, som betyder, at de har ret til hhv. ét og to års tidlig pension. I alt 26 pct. har fået opgjort en anciennitet på under 42 år.

Aftalen om ret til tidlig pension faldt på plads sidste efterår. Tidlig pension er en mulighed for at trække sig tilbage før folkepensionen for dem, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet og har haft et langt og ofte hårdt arbejdsliv.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

– Antallet af ansøgninger fra ordningens opstart pr. 1. august bekræfter mig i, at der har været behov for vores aftale om tidlig pension. Jeg er stolt af, at vi fandt en løsning for dem, der har haft meget lange arbejdsliv, så de kan gå fra, før de er slidt helt ned og fortsat har livskvalitet i pensionsalderen. Jeg er også meget tilfreds med at se, at der er bred fordeling af ansøgere i hele landet.

Udbetaling Danmark behandler ansøgningerne om ret til tidlig pension, og ansøgerens anciennitet på arbejdsmarkedet beregnes ved at trække på oplysninger fra offentlige systemer og registre. Ansøgere kan selv supplere med egen dokumentation for blandt andet perioder på arbejdsmarkedet, som kan tælle med i beregningen af anciennitet.

værksted tømrer
Størst andel ansøgere til tidlig pension i Morsø, Frederikshavn og Billund kommuner … (Foto: Unsplash)

Læs også: Regeringen vil indføre flere jobs som kompensation for Arne-pension

Vare-serie så populær, at den får egne butikker

Coops eget mærke inden for moderne boligdesign til lave hverdagspriser, ‘Living & More’, er inden for de seneste år blevet så populær, at det nu får dets egne butikker. Den 26. august åbnede den første ‘Living & More’-butik i Strib ved Middelfart.

‘Living & More’, der hidtil er blevet solgt på Coop.dk Shopping, har fra 2019 til 2021 øget salget med mere end 70 procent.

– Med Living & More rammer vi sæsonens hotteste tendenser i en god kvalitet, som de fleste har råd til, fortæller kategorichef Maria Ràbade-Lieber.

Den næste butik vil åbne i Slotscentret i Holbæk allerede i slutningen af september. I butikkerne kan man prøve varerne og bestille dem, hvorefter de leveres direkte til døren hos kunden i løbet af cirka 48 timer af Coop.dk.

coop
Brandet er ikke mindst blevet meget populær med varer som Java-skabet, Karl-sofaen og Odin vitrineskabet … (Foto: Coop)

Læs også: Coop bygger bæredygtig bydel for milliarder

Dagens video: Et gammelt socialt eksperiment

· Mere fra samme kategori ·