Læs også:

Close
kemi

NEWS: FFL22: Regeringen afsætter 304 millioner kroner til kampen mod skadelig kemi

Nyheder  | 

FFL22: Regeringen afsætter 304 millioner kroner til kampen mod skadelig kemi · Weleda indgår nyt samarbejde med recycling-app · Velliv står bag ny psykiatriafdeling til Odense Universitetshospital · Fængsel og udvisning for drab i Gullestrup · Dagens billede: Du smukke natur

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

FFL22: Regeringen afsætter 304 millioner kroner til kampen mod skadelig kemi

Over de næste fire år vil regeringen afsætte 304 millioner kroner til at bekæmpe de farligste kemikalier i alt fra legetøj til tekstiler og fødevarer. Pengene skal udmøntes efter forhandlinger om to nye aftaler på kemi- og biocidområdet i efteråret. Derudover prioriteres der godt 252 milioner kroner til regeringens udspil ‘Tættere på – grønnere byer og en hovedstad i udvikling’, der blev præsenteret i maj.

Selv om de færreste nok tænker over det, så er vi er i kontakt med kemi dagen lang. Når vi vasker hår, når vi trækker i outdoor-jakken, eller når vi giver vores børn hagesmæk på.

Det er ikke al kemi, der er skadelig, men det er vigtigt, at vi håndterer de farligste kemikalier, der kan findes i de produkter, vi omgiver os med, og som kan være for eksempel kræft- og allergifremkaldende, hormonforstyrrende eller være længe om at nedbrydes i naturen.

Regeringen foreslår derfor at afsætte 304 millioner kroner til en ny kemiindsats over de næste fire år. Pengene skal gå til indsatser både i Danmark og i EU. Og pengene skal også sikre en stærk indsats på biocidområdet.

Biocider er kemiske produkter, der bruges til at bekæmpe uønskede organismer, og findes mange steder i vores dagligdag: Håndsprit, træbeskyttelse og produkter mod skadedyr er alle biocider.

Ministeriet har inviteret til en workshop med interessenter og ordførere den 10. september, forud for at de politiske forhandlinger går i gang.

– Der skal ikke være skadelige stoffer i de produkter, som vi omgiver os med, og derfor er kemiindsatsen helt afgørende for en tryg hverdag for os alle sammen og for de mere udsatte grupper som fx børnene. Her ønsker jeg blandt andet at forbrugerindsatsen i Tænk Kemi skal fortsætte. Danmark er allerede et foregangsland, og den ambitiøse linje skal vi fortsætte. Det håber jeg, at Folketingets øvrige partier vil være med til, forklarer miljøminister Lea Wermelin.

Det er et udspil, hvor regeringen blandt andet foreslår at give en række kommuner mulighed for at skærpe miljøzonerne, at indføre nulemissionszoner og give mulighed for at forbyde ældre brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning. Der er også afsat finansiering til et forbud mod at sprøjte med bl.a. glyphosat på visse offentlige og private arealer og til mere skovrejsning

– Vi er godt i gang med de politiske forhandlinger om en aftale, der skal give kommunerne flere redskaber i værktøjskassen til at skabe grønnere byer og bekæmpelse af luftforurening. Med vores finanslovsforslag sikrer vi, at der vil være finansiering til blandt andet mere ambitiøse miljøzoner i byerne, et sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer og mere skovrejsning, slutter Lea Wermelin.

Læs hele regerings lovforslag her.

Yderligere initiativer:

– Den flerårige udmøntning af 888 millioner kroner, der blev afsat sidste år på finansloven i Natur- og Biodiversitetspakken, fortsætter. Blandt andet er fem kommende naturnationalparker udpeget, og der er en proces i gang om yderligere udpegninger.

– Regionerne er i gang med den flerårige proces med at oprense nogle af de største generationsforureninger i Danmark, som der sidste år blev afsat 630 millioner kroner til – her i blandt Høfde 42 og Kærgård Klitplantage.

– Tilskudspuljen til kystbeskyttelse frem mod 2023 er åbnet, så flere relevante projekter kan få tilskud til kystbeskyttelse.

kemi
Der skal gøres noget ved skadelig kemi … (Foto: Unsplash)

Læs også: Hvad er AllergyCertified

Weleda indgår nyt samarbejde med recycling-app

I samarbejde med den svenskudviklede recycling-app Bower (tidligere Panta På), vil Weleda fra i går den 30. august gøre det muligt for forbrugere at aflevere deres gamle emballage ved genanvendelsesstationer via stregkode.
Ved at aflevere den brugte produktemballage værner du om miljøet, samtidig med at du optjener penge og point. Det optjente beløb kan doneres til velgørende formål direkte i appen, overføres til din bankkonto eller konverteres til attraktive tilbud. Derudover kan du direkte i appen se, hvor meget kuldioxid, du har sparet vores planet for.

I år fejrer Weleda at virksomheden fylder 100 år og i den forbindelse har de valgt at sætte endnu større fokus på bæredygtighed ved at indgå dette samarbejde med appen Bower.

– Samarbejdet med Bower er en del af vores langsigtede strategi, hvor vi kan være med til at skabe en mere bæredygtig forbrugeradfærd. Appen gør det både nemt og sjovt at træffe bæredygtige valg, og kan derfor benyttes af flere aldersgrupper, hvilket er et stort plus. For os er det utroligt vigtigt at være med i udviklingen og få forbrugere til at træffe flere bæredygtige valg, fortæller Johanna Dannesund Eriksson, Nordic Sales & Marketing Manager hos Weleda.

Bower har været på det nordiske marked som recycling-app siden 2019, og nu træder Weleda ind som samarbejdspartner.

– Vi er superbegejstrede for at indgå dette samarbejde med så veletableret et hudplejebrand som Weleda. I kombination med vores egen vision om en bæredygtig verden, føles det helt naturligt at arbejde sammen med Weleda om en grønnere fremtid. Det er et skridt i den rigtige retning, ikke kun for os, men for alle, udtaler Suwar Mert, administrerende direktør og medstifter af Bower.

Weleda har altid haft stærkt fokus på bæredygtighed, både hvad angår emballage og ingredienser i deres hudplejeprodukter. Weledas filosofi er, at alt, hvad du tager fra naturen, også skal gives tilbage. Derudover opfylder Weleda alle FN’s 17 bæredygtigheds- og udviklingsmål. Weledas samarbejde med Bower er dermed et naturligt og vigtigt skridt i deres fortsatte arbejde med bæredygtighed. Samarbejdet betyder, at det fra i dag vil være muligt at pante Weledas produktemballage med stregkoder til genanvendelse på den nærmeste genbrugsstation.

Fem hurtige trin til, hvordan du genanvender produktemballagen:

1. Download Bower-appen der, hvor du downloader dine andre apps.
2. Scan og sorter din emballage derhjemme. Alle Weleda-produkter, som har en stregkode, kan sendes til genbrug med Bower-appen.
3. Gå til din nærmeste genbrugsstation. Du kan finde din nærmeste genbrugsstation via appens kortfunktion.
4. Inden emballagen afleveres i den korrekte beholder, er det vigtigt, at du bekræfter, at du er på genbrugsstationen og kontrolscanner en af ​​dine tidligere scannede pakker, før du lægger dem i genbrugsbeholderen.
5. Når du har afleveret din emballage, får du pantværdien for alt, hvad du har scannet. Du kan i appen direkte se, hvor meget kuldioxid du har skånet vores planet for samt point og penge, du har optjent.

weleda recycling app bower
Weleda har indgået samarbejde med recyclingapp … (Foto: Weleda)

Læs også: Augustfund – beautynyheder

Velliv står bag ny psykiatriafdeling til Odense Universitetshospital

I 2024 forventes afdelingen at stå færdig som en del af det nye Universitetshospital i Odense. Det er Velliv, der finansierer byggeriet, som opføres og drives i et offentligt-privat-partnerskab (OPP).

I Velliv er mental sundhed et kerneområde. Vi ønsker at italesætte mental sundhed og vigtigheden af denne anno 2021, der skal give den enkelte tryghed og støtte ved sygdom. Derudover er selskabets ejer, Velliv Foreningen, en vigtig og aktiv stemme inden for mental sundhed. Finansieringen af den kommende voksenpsykiatri-afdeling falder derfor naturligt ind i det fokus. Investeringen foretages i samarbejde med A. Enggaard A/S.

– Vi er meget glade for at indgå i OPP-projektet, som er en rigtig god investering for Velliv. Projektet sikrer vores kunder et tilfredsstillende langsigtet afkast, fortæller ejendomsdirektør Solveig Rannje og fortsætter:

– Vi ønsker at bidrage til kundernes og danskernes mentale sundhed. Vi kan se os selv som virksomhed i denne investering, der understøtter de værdier, Velliv står for. Vi mener det alvorligt med arbejdet omkring FN’s verdensmål, der er fast integreret i vores investeringer. Derfor er det et naturligt skridt, at vi finansierer en afdeling, der har fokus på danskernes mentale velvære – samtidig med vores kunder sikres et godt afkast.

OPP-projektet opføres i samarbejde med entreprenøren A. Enggaard A/S, der skal bygge den 20.000 kvm store afdeling. Enggaard skal endvidere drive og vedligeholde bygningerne i den 20-årige driftsperiode efter færdiggørelsen.

– I Velliv har vi klare rammer for vores investeringer. Det betyder blandt andet, vi vil bidrage til det samfund og den verden, vi er en del af. Det er eksekveringen af denne finansiering et resultat af. Her kan vi afspejle Vellivs kerneværdier, samt bidrage til det samfund, vi er en del af. Vi har i høj grad et ønske om at påtage os et ansvar og leve op til vores egne værdier, og det kan vi stå på mål for med finansieringen af den nye psykiatriafdeling i Odense, afslutter Solveig Rannje.

Afdelingen forventes at beskæftige 600 medarbejdere på det nye OUH, som kommer til at indeholde otte sengeafsnit med 142 senge.

velliv Universitetshospital odense
Det nye Universitetshospital I Odense forventes færdigt i 2024. (Foto: Velliv)

Læs også: Psykisk vold: Vi interviewer forfatter om emnet

Fængsel og udvisning for drab i Gullestrup

En 39-årig mand blev i fredags fundet skyldig i drab på en 51-årig mand i Gullestrup, og han står til at skal 12 år i fængsel og er derefter udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt. Sådan lød konklusionen, da der faldt dom i sagen om drabet på en 51-årig mand i Gullestrup.

Den 51-årige mand blev den 14. juli 2020 fundet knivdræbt i sit hjem. Den 39-årige nu dømte mand blev dagen efter anholdt og har siden siddet varetægtsfængslet. Han har under retssagen erkendt, at han var til stede, da den 51-årige mand i juli 2020 blev dræbt, og at det var ham, der påførte offeret skaderne, men han har forklaret, at han handlede i nødværge.

Retten vurderede imidlertid beviserne anderledes og dømte den 39-årige mand skyldig i manddrab. Han skal altså nu 12 år i fængsel og er udvist af Danmark.

– Alt i alt er jeg tilfreds med dommen, da retten har haft samme vurdering af nødværge spørgsmålet som anklagemyndigheden, ligesom der er sket udvisning med et indrejseforbud for bestandig. I forhold til nødværge spørgsmålet lagde retten blandt andet vægt på, at den dømte havde mulighed for at forlade dræbtes bopæl i stedet for at hente en kniv. For så vidt angår straffen var min påstand fængsel i 14 år, da det var min opfattelse, at der var nogle skærpende omstændigheder, navnlig på grund af tilfældene af tyveri fra afdøde efter drabet. Et flertal af rettens medlemmer fandt dog, at en straf på 12 års fængsel var passende, hvilket også er udgangspunktet i drabssager, udtaler anklager Jakob Kjær fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den 39-årige mand blev også dømt for tyveri fra den dræbtes bopæl, og en 49-årige kvinde blev delvis dømt for hæleri ved at have opbevaret nogle af tyvekosterne. Hun blev idømt 60 dages fængsel, som omfattede 30 dage fra en tidligere dom. Sagen har kørt som en nævningesag ved retten i Herning.

Den 39-årige mand tog betænkningstid, og han blev fortsat fængslet efter dom. Den 49-årige kvinde ankede til formildelse.

dom dømt retten
Fængsel og udvisning for drab i Gullestrup … (Foto: Unsplash)

Læs også: Anhold og bil beslaglagt efter vandvidskørsel

Dagens billede: Du smukke natur

· Mere fra samme kategori ·