Læs også:

Close
havvindmøller, vindmøller, wind mill, energi, grøn energi, green energy

NEWS: Danmark udvider grønne samarbejder med tre nye lande

Nyheder  | 

Danmark udvider grønne samarbejder med tre nye lande · Narkotika i pølsemandsposer · Stalking skal gøres strafbart · Ole Kirk’s Fond støtter befolkningen i Afghanistan med bevilling til Røde Kors i Danmark · Dagens billede: Celeb gravid

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Danmark udvider grønne samarbejder med tre nye lande

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet kom i går med god og grøn nyhed, idet Danmark skal hjælpe Frankrig med havvind, Polen med fjernvarme og Kenya med at skabe en bæredygtig elproduktion og dermed at reducere CO2 udledningen i alle tre lande. Med de nye lande, har Danmark nu energisamarbejder med i alt 19 lande, som samlet set står for to tredjedele af den globale CO2 udledning.

Klimaudfordringerne kræver internationalt samarbejde. Derfor udvider Danmark sine grønne myndighedssamarbejder med tre nye lande; Kenya, Frankrig og Polen til samlet set 19 lande, der også omfatter de store udledere som USA, Indien og Kina. Ved at dele danske erfaringer på energiområdet og udveksle grøn know-how kan energipartnerskaberne bidrage til at reducere de globale CO2-udledninger, og åbne markeder for grøn dansk teknologi.

– Danmark står kun for 0,1 procent af de globale udledninger. Vores ambitiøse klimamål og grønne løsninger herhjemme skal derfor også inspirere lande verden over til en grøn omstilling. På den måde kan vi gøre en stor forskel for det globale klima. Med vores myndighedssamarbejder deler vi den viden og de erfaringer, vi har fra de sidste 40 år inden for blandt andet energieffektivisering, havvind og energiplanlægning med lande i hele verden. Ved at vise vejen i Danmark, gør vi en kæmpe forskel ude i verden, forklarer klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Der er stort potentiale for grønne danske energiløsninger i Frankrig, Polen og Kenya. I Frankrig og Polen er der et stort potentiale for grønne danske energiløsninger. Frankrig har fokus på at udvide landets brug af havvind, og her kan Danmark gennem samarbejdet sparre med de franske myndigheder om, hvordan området reguleres effektivt. Polen har lagt en ny og markant grønnere linje for landets energipolitik, og her skal samarbejdet i første omgang fokusere på fjernvarme. På sigt kan samarbejdet i de to lande udbygges til at omfatte flere områder inden for grøn omstilling.

Kenya har unik mulighed for at skabe økonomisk vækst baseret på bæredygtig energi. Her kan danske erfaringer fra årtiers grøn energiomstilling hjælpe med at vælge de billigste og mest bæredygtige energikilder til produktion af el – til gavn for kenyanerne og klimaet.

Fakta:

Danmark har myndighedssamarbejder om energi med 19 lande, som både inkluderer OECD- og udviklingslande, herunder USA, Kina, Indien og Japan, der til sammen udleder to tredjedele af verdens CO2.

Ved at opbygge viden og kapacitet i partnerlandenes nationale myndigheder, styrkes de politiske beslutningstagere til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger, der understøtter den globale grønne omstilling.

Myndighedssamarbejdet med Frankrig og Polen indgår som en del af Energistyrelsens Eksportordning og finansieres af eksportpakke II-reserven.

Myndighedssamarbejdet med Kenya udspringer af den nye Udviklingspolitiske strategi for 2021-25 og finansieres via Udenrigsministeriets strategiske sektorprogram.

havvindmøller, vindmøller, wind mill, energi, grøn energi, green energy
Danmark indleder grønt samarbejde med tre nye lande … (Foto: Pexels)

Læs også: Ny aftale sikrer grønnere biogasproduktion

Narkotika i pølsemandsposer

Med pølsemandsposer i lommerne blev to unge mænd på henholdsvis 16 og 19 år mandag anholdt mandag eftermiddag i Slagelse. Det skete efter et tip fra en borger. Da de to unge mænd blev visiteret, havde den ene en større mængde hash på sig, fordelt i 46 pølsemandsposer, i små plasticposer der ofte er brugt ved narkosalg. Den anden mand havde også pølsemandsposer i lommerne. I hans poser var der kokain i nogle og andre med lidt hash. De blev begge sigtet for salg af narkotika.

cannabis hash
To unge mænd anhold med store mængder narkotika i Slagelse … (Foto: Unsplash)

Læs også: Mexico vil afkriminalisere narkotika

Stalking skal gøres strafbart

Mandag indgik den socialdemokratiske regering, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet en aftale om bedre hjælp til ofre for stalking. I dag anslås det, at op mod 100.000 danskere udsættes for stalking hvert år. Og i følge regeringen har stalkere har det i dag for let, og derfor skal der strammes op, så der både kommer mere hjælp til ofrene, men også bedre muligheder for at straffe stalkerne.

Med aftalen får stalking fremover sin egen særskilte bestemmelse i straffeloven, behandlingen af tilholdssager bliver styrket, og så skal ofrene underrettes, når gerningsmanden eksempelvis løslades fra fængsel.

– Det her betyder, at indsatsen mod stalking bliver styrket. Men aftalen betyder også, at Dansk Stalking Center får bedre muligheder for at lave sit arbejde, forklarede justitsminister Nick Hækkerup (S) under præsentationen af aftalen.

De vigtigste initiativer i den nye aftale er:

  1. Særskilt kriminalisering

  2. Styrket behandling af tilholdssager

  3. Ny fire-ugers klagefrist

  4. Ret til bistandsadvokat

  5. Mulighed for varetægtsfængsling

  6. Underretning ved løsladelse

  7. Bedre behandlingstilbud

mobil hånd
Stalking skal gøres strafbart … (Foto: Unsplash)

Læs også: Højsteret har hævet straffen for stalkning

Ole Kirk’s Fond støtter befolkningen i Afghanistan med bevilling til Røde Kors i Danmark

Befolkningen i Afghanistan befinder sig lige nu i en kritisk og kaotisk humanitær situation. Ole Kirk’s Fond bevilliger derfor 50 millioner kroner til Røde Kors til en indsats i det krigshærgede og tørkeramte land.

Titusindvis af mennesker er drevet på flugt. Der meldes om overgreb og drab på civile og mange sårede. Der er et ekstraordinært pres på hospitaler, og infrastruktur er blevet ødelagt, hvilket besværliggør adgang til livsvigtige forsyninger. I befolkningen hersker der stor utryghed om landets fremtid og den enkeltes sikkerhed. Derudover kæmper Afghanistan med en alvorlig tørke, og hundredtusindvis havde i forvejen brug for akut, livsvigtig hjælp.

Ole Kirk’s Fond bevilliger nu ekstraordinært 50 millioner kroner til Røde Kors, som lige nu arbejder intenst på at sikre hospitalsbehandling, psykologisk førstehjælp til børn og unge samt distribution af nødhjælp til landets befolkning.

– Hele verden følger med i den kaotiske situation i Afghanistan og føler med befolkningen. Derfor er det et meget stort ønske for Ole Kirk’s Fond at kunne bidrage til Røde Kors’ arbejde med at afhjælpe den humanitære krise, fortæller Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond, der er en almennyttig fond stiftet til minde om LEGO® virksomhedens grundlægger.

Støtte til humanitære indsatser er ét af Ole Kirk’s Fonds fem uddelingsområder. Fonden støtter primært humanitært gennem to globale katastrofepuljer, hvor fokus er på agilitet og muligheden for at reagere hurtigt i en akut krisesituation. Situationen i Afghanistan kalder på en ekstraordinær og hurtig indsats.

– Det er med stor respekt for Røde Kors’ arbejde og med et stort ønske om at hjælpe den afghanske befolkning, at Ole Kirk’s Fond sender denne bevilling afsted, fortsætter Karin Skjødt Hindkjær.

Bevillingen på 50 millioner kroner fra Ole Kirk’s Fond til Røde Kors skal primært bruges inden for tre livsvigtige områder til den afghansje befolkning:

– Støtte til drift af sundhedsklinikker og hospitaler

– Psykologisk førstehjælp og aktiviteter – primært målrettet kvinder, børn og unge

– Distribution af mad og nødhjælpspakker

– Bevillingen fra Ole Kirk’s Fond vil gøre det muligt for Røde Kors under de mest kaotiske omstændigheder at nå titusindvis af afghanere med sundhedsydelser og nødhjælpspakker, fortæller Anders Ladekarl, generalsekretær og fortsætter:

– Afghanistan er i midten af en transition, og det er svært for afghanerne og for os at forudse resultatet. Men vi ved, at de humanitære behov er enorme. Siden 1. august har vi behandlet mere end 7.000 sårede patienter på egne eller støttede klinikker og hospitaler over hele landet. Vores medicinske teams vil fortsætte arbejdet og forventer at modtage patienter i de kommende måneder og år frem – både fra løbende kamphandlinger og fra ueksploderet ammunition. Det er hjerteskærende at se børn og unge mænd og kvinder, der har mistet lemmer på vores skadestuer. Den flotte bevilling er afgørende for det arbejde, slutter Anders Ladekarl.

Om Ole Kirk’s Fond:
Ole Kirk’s Fond arbejder for at fremme livskvaliteten for børn og deres familier. Fonden er almennyttig og blev etableret til minde om LEGO® virksomhedens grundlægger, Ole Kirk Kristiansen. Det sociale område har en særlig plads i Ole Kirk’s Fond, men fonden arbejder også inden for kulturelle, kirkelige, humanitære og uddannelsesmæssige områder. Fonden blev stiftet for at gøre Billund attraktiv for medarbejdere og deres familier. Vi støtter stadig lokale ildsjæle og fokuserer i særlig grad på at skabe tryghed, trivsel og udfoldelsesmuligheder for børn på nationalt og globalt plan. Se mere på olekirksfond.dk

Om Røde Kors:
Røde Kors er altid til stede. Hver dag redder vi liv og ruster mennesker til at klare sig gennem kriser og katastrofer. Vi skaber fællesskaber og støtter samfundets sårbare til et bedre liv, og i kriser er vi en del af det nationale beredskab i Danmark.

192 lande er med Genèvekonventionen blevet enige om at have Røde Kors som fælles hjælpeorganisation. Vi hjælper mennesker på begge sider af konflikten og i de fjerneste egne af verden. Uden hensyn til nationalitet, religion eller politiske holdninger.

Vi er verdens største humanitære organisation med omkring 12 millioner frivillige over hele verden. Vi er en bevægelse for medmenneskelighed i verden, i lokalsamfundet og dér, hvor du bor.

afghanistan røde kors
Ole Kirk Fonden giver bidrag til den danske del af Røde Kors … (Foto: Røde Kors)

Læs også: Afghanistan er livsfarlig at opholde sig i

Dagens billede: Celeb gravid

· Mere fra samme kategori ·