Læs også:

Close
ferie - sommerferie - bil med kufferter pexels

SOMMERNEWS: Hver ottende dansker har ikke råd til at rejse på ferie

Nyheder  | 

Hver ottende dansker har ikke råd til at rejse på ferie · Lidls ungarbejdere træder ind i branchens løntop · Begik indbrud i bil og løb i favnen på politiet · Novo Nordisk Fonden yder støtte til uddannelsesprojekter for unge flygtninge i Libanon · Dagens video: Ildebrand på Cypern · Fredagsfjol: Venskab udover det sædvanlige 🐶 · Sommerpostkort: Sommer i Tisvilde 😎

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Hver ottende dansker har ikke råd til at rejse på ferie

Især enlige forsørgere har svært ved at finde penge i budgettet til at holde ferie væk fra hjemmet. Her svarer hver fjerde, at de ikke har råd til at holde en årlig ferie på en uges varighed med deres nære familie.

Ferien står for døren, men det er ikke alle, som har råd til at tage på ferie væk fra hjemmet.

Således svarer 12 pct. af danskerne i Danmarks Statistiks levevilkårsundersøgelse (SILC), at de lever i husstande, som ikke har haft råd til at tage hele husstanden på en årlig ferie væk fra hjemmet i mindst en uge.

De personer, som har sværest ved at finde penge i budgettet til ferie, er enlige forsørgere. Her svarer omtrent hver fjerde enlige forsørger (27 pct.), at de ikke har råd til at holde en uges årlig ferie i ind-eller udland.

Den gruppe, som har næst sværest ved at finde penge til ferie, er voksne kvinder og mænd under 65 år, som bor alene. Her svarer omtrent 20 pct., at de ikke kunne finde råd til en årlig ferie.

– At de enlige har færre penge at rejse for hænger blandt andet sammen med, at de typisk er yngre, og at mange endnu ikke er etablerede på arbejdsmarkedet, forklarer specialkonsulent i Danmarks Statistik Daniel Gustafsson og fortsætter:

– Herudover har enlige med eller uden børn i modsætning til mange par kun én indkomst til at dække de faste udgifter til fx husleje og opvarmning af bolig.

Andel personer som ikke har råd til en årlig ferie væk fra hjemmet. 2020 

graf
(Graf: Danmarks Statistik)

Kilde: Danmarks Statistik & Eurostat

Anmærkning: Opgørelsen er baseret på en stikprøve og er derfor behæftet med statistisk usikkerhed. I 2020 er usikkerheden på gennemsnittet for alle +/- 1,2 procentpoint. Stikprøveusikkerheden er højere, hvis man betragter mindre delpopulationer i befolkningen, for eksempel en specifik husstandstype.

Andelen af danskere, som lever i husstande, der ikke har råd til at tage på ferie væk fra hjemmet, har dog generelt været faldende siden 2013, hvor andelen lå på 17 pct. Fra 2013 er andelen, der ikke har råd til ferie faldet, og lå i 2020 på 12 pct. – altså omtrent samme niveau som i år 2009 og 2010, hvor andelen lå på 11-12 pct.

Set i et europæisk perspektiv, så er der relativt få danskere, som ikke har råd til at holde ferie. I EU som gennemsnit, havde 28 pct. ikke råd til en uges ferie væk fra hjemmet i 2019.

Dog har flere husstande i Norge, Schweiz, Luxembourg og Sverige råd til ferie sammenlignet med Danmark. I disse lande havde henholdsvis. 7, 9, 10 og 10 pct. ikke råd til ferie, hvor det i 2019 var 11 pct. af danskerne, som svarede, at de ikke havde råd til en uges ferie væk fra hjemmet.

På Danmarks niveau ligger landende Østrig, Finland og Tyskland med 12-13 pct., som ikke har råd til ferie. Herefter følger Nederlandene, hvor godt 13 pct. ikke havde råd til en uges ferie væk fra hjemmet. I bunden af listen er Rumænien, Grækenland og Serbien, hvor hhv. 56, 54 og 51 pct. ikke havde råd til ferie.

ferie - sommerferie - bil med kufferter pexels
Der er desværre mange, der ikke har råd til at rejse … (Foto: Pexels)

Læs også: 10 items til din sommerferie

Lidls ungarbejdere træder ind i branchens løntop

Fra den 1. juli 2021 vil alle ungarbejdere i Lidl få en lønstigning på 10 kroner i timen. Lidl Danmark har besluttet at hæve lønnen for deres ungarbejdere, som er omfattet af overenskomst med HK Handel. Dermed stiger timelønnen til 80,20 kroner og bringer Lidls ungarbejdere ind i den absolutte løntop i branchen.

Om den nye beslutning siger Sine Dolberg, HR-direktør hos Lidl Danmark:

– Jeg er glad for, at vi i dag kan præsentere vores nuværende og kommende ungarbejdere for en lønramme, der giver dem den anerkendelse, de fortjener. Konkret betyder det, at vi fra den 1. juli i år hæver ungarbejderlønnen med 14 pct. Hun tilføjer desuden:

– Det er dog samtidig vigtigt for mig at sige, at det ikke er gjort med branchens bedste løn. Derfor skal dette tiltag ses i sammenhæng med vores massive investering i gode udviklings- og karrieremuligheder, som gør det muligt for de unge mennesker at uddanne og udvikle sig fagligt såvel som personligt, samtidig med at de arbejder i Lidl. Vi håber og tror, at denne samlede pakke kan være med til at tiltrække og fastholde nuværende og kommende kolleger i butikkerne i dagens konkurrenceprægede arbejdsmarked, hvor vi i øjeblikket har cirka 85 ledige ungarbejderstillinger.

Hos HK Handel er formand Mette Høgh glad for den nye aftale og håber på, at andre arbejdsgivere vil lade sig inspirere af Lidl til at løfte sig på lønområdet.

– Det er så velfortjent og dejligt, at arbejdsgiverne vil honorere en så vigtig ressource i dagligvarehandlen – vi kan ikke klare os uden dem på den måde, butikkerne er struktureret i dag med de meget lange åbningstider. Med en meget lav ledighed og et stort behov for arbejdskraft, er det rigtigt godt, at Lidl nu sætter fokus på det helt indlysende: Bedre lønforhold. Jeg håber, at andre arbejdsgivere også vil lade sig inspirere til at løfte på lønområdet. Vi har brug for kvalificeret arbejdskraft og dygtige kolleger i handelsbranchen, og det får vi, når vi giver en anerkendelse, der modsvarer kompetencerne og er med til at fastholde de unge i branchen, forklarer Mette Høgh, formand for HK Handel.

Udviklingen glæder også Salgsdirektør, Anders Frydendahl, da den gør Lidls 134 butikker til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.

– Jeg er utroligt stolt over den indsats, som vores ungarbejdere dagligt bidrager med i vores butikker, hvor de er med til at sikre, at vi lykkes sammen. Det er helt afgørende for, at vores kunder får en god indkøbsoplevelse. Jeg er glad for, at vores ungarbejderes lønniveau nu kommer til at ligge i toppen af branchen. Derudover arbejder vi sammen med HR for konstant at udvikle vores medarbejdere og butikker, så Lidl Danmark er en attraktiv arbejdsplads, som honorerer og tiltrækker dygtige medarbejdere, slutter Anders Frydendahl.

lidl
Lidl Danmark har valgt at hæve timelønnen med 10 kr. for alle ungarbejdere, som dermed træder ind i den absolutte løntop i branchen … (Foto: Lidl PR-foto)

Læs også: Lidl vinder pris

Begik indbrud i bil og løb i favnen på politiet

I tirsdags fik Østjyllands Politi en anmeldelse om tyveri fra en bil, der holdt parkeret på Godthåbsgade i Aarhus C. En 56-årig kvinde havde været i færd med at feje sin indkørsel, da hun pludselig hørte et brag og efterfølgende kunne se en mand, der havde armen inde gennem en knust bilrude, hvorfra han hev en taske ud.

Den 55-årige kvinde råbte efter manden, der hurtigt cyklede fra stedet i retning mod Ole Rømers Gade. Kvinden begyndte at feje glasskårende sammen, da den 28-årige kvinde, der havde parkeret bilen, ankom til stedet. Hun forsøgte straks, om hun kunne spore den Macbook, der var blevet stjålet, og hun kunne se, at den fortsat bevægede sig i området ved Gustav Wieds Vej og Paludan-Müllers Vej.

På baggrund af geografien og fremgangsmåden havde betjentene en formodning om, hvem gerningsmanden kunne være, og de kørte ud til hans mors adresse, hvor de havde mistanke om, at han kunne opholde sig, idet det passede med det geografiske område, hvor den stjålne Macbook skulle være.

Da betjentene bankede på, blev døren åbnet af den mistænkes mor. Hun nægtede dog, at sønnen skulle være at finde på adressen, men hun ville ikke lukke betjentene ind for at lede efter ham. Betjentene havde dog taget ophold på hver sin side af bygningen, og da hoveddøren var blevet lukket, kom den mistænkte mand løbende ud af haven og lige i favnen på politiet.

Under sin trøje gemte han to computere og en iPad, og i hans ene bukselomme lå der en bushammer. Den 40-årige mand blev anholdt og sigtet for tyveri fra personbil. Herefter ransagede betjentene morens adresse, hvor der blev fundet flere ting, som også formodes at stamme fra tyverier.

Den 28-årige kvinde fik alle sine ejendele igen, og politiet er nu ved at fastlægge, hvem der ejer de øvrige genstande, hvilket kan resultere i flere sigtelser mod den 40-årige mand.

Computer, macbook, telefon, hygge, pige, online, skrive, e-mail, mail, tastatur
En uheldig tyv blev pågrebet … (Foto: Unsplash)

Læs også: 32-årig fængslet for drab

Novo Nordisk Fonden yder støtte til uddannelsesprojekter for unge flygtninge i Libanon

Mange unge i Libanon kæmper med stigende fattigdom og manglende uddannelsesmuligheder som følge af blandt andet landets økonomiske problemer og COVID-19-pandemien. To nye projekter skal bidrage til at skabe bedre fremtidsudsigter for de unge, herunder de mange unge syriske flygtninge i landet.

For de syriske børn og unge er manglen på adgang til læring og undervisning kritisk. Faktisk så kritisk, at en FN rapport viser, at 67 % af de unge flygtninge fra Syrien i 2020 stod uden job, uden færdig uddannelse og uden tilknytning til et erhvervsrettet undervisningsforløb. Med 1,5 millioner flygtninge er Libanon det land i verden, der huser flest syriske flygtninge per indbygger.

For at skabe bedre fremtidsmuligheder for de unge i Libanon – særligt syriske flygtninge, men også unge libanesere – bevilliger Novo Nordisk Fonden støtte til to individuelle men komplementære etårige projekter, der drives af henholdsvis Folkekirkens Nødhjælp og Norsk Flygtningehjælp.

Begge projekter indbefatter aktiviteter, der giver de unge mulighed for at dygtiggøre sig inden for en række fagområder og desuden modtage juridisk rådgivning, så de bliver bedre rustet til at klare sig selv.

– Målet med de to bevillinger er at reducere nogle af de mange negative konsekvenser COVID-19 pandemien har ført med sig for unge mennesker over hele verden. I Libanon har skolerne været lukket i mere end et år, og mange unge er kommet meget langt bagud i deres læring eller er helt faldet fra deres uddannelser,  udtaler Mette Ide Davidsen, Senior Programme Lead, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.

– Vi har valgt at støtte de unge i Libanon gennem Folkekirkens Nødhjælp og Norsk Flygtningehjælp, fordi de to organisationer har kapaciteten til at sikre, at flere unge får en uddannelse og opnår de færdigheder, der er nødvendige for at de kan klare sig selv, fortsætter hun.

Folkekirkens Nødhjælp vil med projektet ‘Strengthening Youth Education Opportunities and Empowerment’ arbejde for at fastholde unge i deres uddannelsesforløb og forberede dem til arbejdsmarkedet. De cirka 8,500 unge, som projektet retter sig mod vil desuden blive tilbudt undervisning i arabisk, engelsk, matematik og naturvidenskab. Desuden tilsigter projektet, at de unge udvikler deres selvstændighed og sociale kompetencer, og det skal undervisning i emner som kritisk tænkning, borgerrettigheder og team work være med til at stimulere.

– Libanon er i en kritisk forfatning, og de unges muligheder er fuldstændig forsvundet. Derfor kommer bevillingen fra Novo Nordisk Fonden på et afgørende tidspunkt. Hos Folkekirkens Nødhjælp arbejder vi, i fælleskab med stærke lokale organisationer, på at tilbyde aktiviteter, der kan skabe nye fremtidsmuligheder til de unge, hvis liv er blevet vendt på hovedet af COVID-19 pandemien, eksplosionen i Beirut i august 2020 og den økonomiske og politiske krise, siger generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen.

Folkekirkens Nødhjælp modtager en bevilling på otte millioner kroner.

Norsk Flygtningehjælp vil med projektet ‘Reducing the negative impact of COVID-19 and empowering youth in Lebanon’ fremme selvstændiggørelsen af de unge, blandt andet gennem certificerende kurser, der styrker de unges faglighed og således sår kimen til flere jobmuligheder og en bedre levestandard.

Projektet, der forventes at inkludere cirka1,400 unge, består blandt andet af kursusaktiviteter inden for tekniske, digitale, landbrugsmæssige og håndværksmæssige færdigheder. Desuden vil der blive tilbudt rådgivning og juridisk assistance særligt målrettet syriske flygtninge.

– De unge syriske flygtninges skrøbelige juridiske status er endnu et bump på vejen mod læring og jobmuligheder. Derfor kommer støtten til de syriske og libanesiske unge på et kritisk tidspunkt set i lyset af landets økonomiske kollaps og COVID-19 pandemien. Hvis der ikke handles, vil den manglende adgang til uddannelse og jobs få de unge til at miste håbet og troen på fremtiden, siger Carlo Gherardi, landedirektør for Norsk Flygtningehjælp i Libanon.

Norsk Flygtningehjælp modtager en bevilling på 12,5 millioner kroner.

‘Indsatser for unge’ er et af Novo Nordisk Fondens strategiske fokusområder inden for det sociale og humanitære område. Formålet er at styrke unges faglige og sociale kompetencer, så de er bedre rustet til at træffe positive livsvalg og indgå som aktive medborgere i samfundet.

Geografisk støtter fonden indsatser i lande påvirket af konflikten i Syrien med særligt fokus på nabolandene Jordan og Libanon samt Syrien. Målgruppen er unge syriske flygtninge og internt fordrevne samt udsatte unge i nabolandene.

Novo Nordisk Fonden har netop annonceret en ny bevillingsrunde på i alt 40 millioner kroner under programmet ‘Pathways to Youth Empowerment and Self-Reliance’, der også er målrettet projekter til fordel for unge i Libanon.

Læs mere her.

Farvel og tak for uddannelse (Foto: Pexels)
Novo Nordisk Fonden gstøtter uddannelsesprojekter for flygtninge i Libanon … (Foto: Pexels)

Læs også: Flygtningenstrømmen forværret i Grækenland

Dagens video: Ildebrand på Cypern

Fredagsfjol: Venskab udover det sædvanlige 🐶

Sommerpostkort: Sommer i Tisvilde 😎

· Mere fra samme kategori ·