Læs også:

Close
sushi plastikbakke

NEWS: Restauranter og hoteller vil bruge mindre plastik

Nyheder  | 

Restauranter og hoteller vil bruge mindre plastik · Mistænkeligt dødsfald i Gilleleje · Ny kampagne opfordrer til at vi deler vejen · Danmark skal hjælpe Brasilien, Colombia og Pakistan med vedvarende energi · Dagens billede: Kat får coronavaccine

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Restauranter og hoteller vil bruge mindre plastik

Et nyt samarbejde mellem Miljøministeriet og HORESTA skal sikre, at der bliver brugt mindre engangsplastik i hotel- og restaurationssektoren. Stort skridt nærmere en grøn affaldssektor og en cirkulær økonomi, siger miljøminister Lea Wermelin.

Din sushi kommer i en plastikbakke. Og når du skal have din takeaway-sandwich eller salat med ud i solskinnet er både indpakning og bestik i plastik. Kød og grøntsager er ofte indpakket i plastfolie. Eksemplerne er mange. Der bruges i dag store mængder plastik til takeaway- og mademballage, som typisk kun bruges én gang.

Derfor indgår Miljøministeriet, via Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen, nu et sektorsamarbejde med HORESTA. Sektorsamarbejdet skal bidrage til konkrete løsninger, der både reducerer mængden af engangsplastik og øger genanvendelsen af i hotel- og restaurationsbranchen. Vigtige aktører på tværs af værdikæden, som producenter, indkøbere og affaldsbehandlere, vil blive inddraget.

– Vi skal bruge langt mindre plastik end i dag. Og det vi bruger, skal vi blive bedre til at genbruge og genanvende. Lige netop på vores restauranter og hoteller er der et kæmpe potentiale for at bruge mindre engangsplastik. Med dette samarbejde får vi skabt nogle relevante initiativer, som kan inspirere alle i hotel- og restaurationsbranchen til at gå samme vej. Det er et stort skridt nærmere mod en grøn affaldssektor og en cirkulær økonomi, siger miljøminister Lea Wermelin.

I regeringens ‘Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’ er der sat et ambitiøst mål for hotel- og restaurationssektoren om 50 procent reduktion af visse engangsplastikemballager til takeaway i 2026.

Reduktionsmålet skal blandt andet opnås gennem udbredelse af eksisterende og nye genbrugsløsninger. Det kan for eksempel være, at vi som forbrugere kan vælge genbrugelige kaffekopper og emballager til takeaway frem for engangsemballage.

– Det er en meget ambitiøs målsætning. Erhvervet brænder for den grønne omstilling, og i HORESTA vil vi gerne bidrage til at nå dette mål og med at finde de rette og fremtidssikrede løsninger, som virksomhederne kan bruge til at reducere plastik i takeaway. Derfor er vi rigtig glade for samarbejdet med Miljøministeriet, som netop kan se værdien i at inddrage erhvervet, siger Jan Vinther Laursen, formand i HORESTA.

For at sikre fremdrift i arbejdet, vil der blive oprettet et sekretariat, der kan inddrage aktørerne på området. Sekretariatet for sektorsamarbejdet kommer til at ligge hos HORESTA, som repræsenterer aktører inden for alle dele af hotel- og restaurationssektorens værdikæde.

sushi plastikbakke
Samarbejde mellem Miljøministeriet og HORESTA skal sænke brugen af plastik … (Foto: Unsplash)

Læs også: En indsigt i plastens verden

Mistænkeligt dødsfald i Gilleleje

En kvinde blev mandag eftermiddag klokken 17.12 fundet død i sit hjem på Rosmosevej. Grundet visse omstændigheder i forbindelse med fundet blev dødsfaldet af Nordsjællands Politi betragtet som mistænkeligt, og politiets teknikere blev derfor sendt til adressen for at undersøge sagen nærmere.

Ud fra de indledende undersøgelser er der dog ikke umiddelbart noget, som tyder på, at der ligger en kriminel handling bag dødsfaldet, men kvinden vil blive obduceret i løbet af ugen for at finde den endelige dødsårsag.

Kvinde død i Gilleleje … (Foto: Rigspolitiet)

Læs også: Faldt i søvn på bar og endte i håndjern

Ny kampagne opfordrer til at vi deler vejen

En cykeltur mellem grønne marker med højt til himlen og termokaffe i tasken. Mange af os har fundet glæden ved at cykle afsted på de danske landeveje det sidste år, hvor rejser og sociale aktiviteter har været begrænsede. Men landevejene er ofte smalle, og det er vigtigt, at vi passer på hinanden og deler vejen.

Derfor relancerer transportminister Benny Engelbrecht og Vejdirektoratet nu kampagnen ‘VI DELER VEJEN’ sammen med Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet, Danmarks Cykle Union og FDM.

Den sætter fokus på cyklister på landevejene og fortæller bilister og cyklister, at der er plads til dem begge, hvis de vel at mærke holder afstand til hinanden.

– Vi har mange strækninger her i landet, som bilister og cyklister deler med hinanden; og særligt til sommer, hvor vi er mange, der skal holde ferie herhjemme, er der brug for ekstra opmærksomhed over for hinanden. Det er vigtigt, vi viser hensyn og holder god afstand ved overhalinger. Jeg håber, at vi kan nå endnu bredere ud med budskabet i år ved at have 13 strækninger med i kampagnen, og jeg vil derfor gerne takke Vejdirektoratet og de mange samarbejdspartnere for at hjælpe med at sætte trafiksikkerheden på dagsordenen i hele landet, forklarer transportminister Benny Engelbrecht.

Du kan møde kampagnen på de sociale medier og på skilte langs 13 forskellige landevejsstrækninger på statsvejene. De udvalgte strækninger vil i løbet af de næste par år få forbedret cykelforholdene, men indtil da er det ekstra vigtigt, at vi passer på hinanden netop her.

Landevejene er udvalgt, da de ofte er smalle og dermed kan være svære at køre på, hvis bilister og cyklister møder hinanden.

– Når man kører på vejene, er det vigtigt, at man sætter sig i andre trafikanters sted og viser hensyn til hinanden. Det handler blandt andet om at være opmærksom, respektere fartgrænserne og holde god afstand, så farlige situationer ikke opstår. På den måde kan mange trafikulykker undgås, da der skal så lidt til, udtaler Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Det er ofte de bløde trafikanter, for eksempel cyklister, der kan føle sig udsat og som bliver klemt i trafikken.

– Dødsulykker i trafikken er tragiske og unødvendige, og det gælder ikke mindst påkørsler af cyklister bagfra ude på landevejene. Samtidig ved vi, at utryghed i trafikken får cyklister til at stille cyklen. Derfor er der et meget stort behov for at gøre det mere trygt at være cyklist på landeveje, og både bilister og cyklister har et fælles ansvar for at køre hensynsfuldt og opmærksomt i forhold til andre trafikanter, siger direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam.

Også hos FDM er man opmærksom på problematikken, når cyklisten møder bilisten ude på vejene.

– Der skal være plads til alle trafikanttyper på vejene. I praksis kan det på navnlig landeveje uden cykelsti være en udfordring for bilister at passere cyklister i sikker afstand. Det er ikke altid, cyklister er opmærksomme på at trække ind til siden, og bilister skal generelt være særlig opmærksomme på at holde afstand, når de overhaler cyklister. Det håber vi, kampagnen igen kan hjælpe til sker, forklarer Thomas Møller Thomsen, der er administrerende direktør for FDM.

Fra Danmarks Cykle Union bakker man også op om kampagnen.

– Vi er glade for, at der igen sættes fokus på sikkerheden. Vi skal passe på hinanden, og vi skal alle være opmærksomme på, hvordan vi deler vejen. Rigtig mange af vores medlemmer træner dagligt på de danske veje, de har naturligvis også selv et ansvar, men da de jo er de bløde trafikanter, er det godt, at der synligt markeres, at her skal man være ekstra opmærksom og netop huske at dele vejen, slutter kommunikationschef Ulrich Gorm Albrechtsen.

Læs mere om kampagnen her.

vi deler vejen kampagne trafikanter cyklister
Ny kampagne skal gøre folk opmærksomme på, at vi er mange, der deler vejene, som vi bruger … (Foto: PR)

Læs også: Uheld med trailere koster flere liv en højresvingsulykker

Danmark skal hjælpe Brasilien, Colombia og Pakistan med vedvarende energi

Der er stor international efterspørgsel på dansk viden og erfaringer inden for grøn omstilling. Derfor har Klima, Energi- og Forsyningsministeriet og Udenrigsministeriet søsat et nyt initiativ, som skal hjælpe med at sikre adgang til pålidelig, bæredygtig energi til en overkommelig pris. I første omgang udrulles initiativet i Brasilien, Colombia og Pakistan.

Gennem det nye initiativ, Danish Energy Transition Initiative (DETI),skal Danmark hjælpe endnu flere lande med at gøre deres omstilling af energisystemer grønnere. I første omgang skal initiativet hjælpe med at reducere CO2-udledninger i Brasilien, Colombia og Pakistan ved at støtte udvikling af vedvarende energi, energieffektivitet og energiplanlægning.

– Hvis vi for alvor skal gøre noget ved klimaforandringerne, skal vi som grønt foregangsland hjælpe andre lande med at omstille deres energisystemer. Danmark er førende inden for vedvarende energi og energieffektivitet, og vi har vigtig viden, som kan gøre en forskel for den grønne omstilling ude i verden. Vi hjælper allerede en række af de største udledere i verden med at blive grønnere. Nu styrker vi indsatsen i en række lande, som står over for en massiv stigning i deres energiforbrug. Det skal vi hjælpe med at gøre grønt, udtaler klimaminister Dan Jørgensen.

Alle tre lande har givet udtryk for et stærkt ønske om at samarbejde med Danmark, og de regner alle med at øge elproduktionen markant frem mod 2030. Derfor er det vigtigt at fokusere på andelen af vedvarende energi i elforbruget samt fordelene ved at energieffektivisere allerede nu.

– Vi ved, at klimaforandringerne rammer verdens mest fattige og sårbare mennesker hårdest. Den globale opvarmning giver alvorligere konsekvenser i fattigere lande end i vores del af verden. Derfor giver det god mening, at vi hjælper lande med at begrænse CO2-udledningerne. Den grønne omstilling er derfor afgørende for, at vi kan komme i mål med vores internationale udviklings- og klimaambitioner, siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

Indsatsen vil i Brasilien koncentrere sig om energiplanlægning og udvikling af havvind, i Colombia om udvikling af havvind og rammebetingelser for energieffektivitet og i Pakistan om energi-planlægning, fremme af vedvarende energi og energieffektivitet i industrien.

Det nye initiativ bliver drevet af Energistyrelsen, som allerede yder teknisk assistance i etablerede energi- og klimapartnerskaber med 16 lande, herunder USA, Kina og Indien. Her deler danske eksperter erfaringer fra den grønne omstilling hjemme med lokale myndigheder.

FAKTA:

  • Brasilien, Colombia og Pakistan har tilsammen cirka 472 millioner indbyggere, og alle lande forventer markant stigende elproduktion frem mod 2030. Danish Energy Transition Initiative (DETI) skal hjælpe landene med at skabe en bæredygtig omstilling af energiforsyningen baseret på vedvarende energi.
  • DETI er et nyt initiativ, hvor de enkelte rådgivningsprojekter vil have varighed på mellem 3 til 12 måneder.
  • Ordningen er et supplement til Danmarks eksisterende 16 energisamarbejder, som drives af Energistyrelsen i samarbejde med Udenrigsministeriet. Budgettet lyder på 15 millioner kroner over en periode over fem år startende i 2021 via Klimapuljen. Der forventes årlige ansøgningsrunder.
  • Alle tre lande har via nationale ministerier og styrelser udtrykt ønske om et energisamarbejde med Danmark og deres behov matcher Energistyrelsens fire internationale indsatsområder: Energiplanlægning og scenarier, vedvarende energi, fleksibilitet og kraftværker samt energieffektivitet og fjernvarme.
  • DETI-ordningen kan søges af danske ambassader i såkaldte OECD-DAC lande (udviklingslande) i tæt samarbejde med partnerlandene, hvor der ikke allerede er et eksisterende myndighedssamarbejde med Energistyrelsen. Ambassaderne og Energistyrelsen vil være ansvarlige for at drive samarbejdet med de lokale myndigheder med støtte fra Udenrigsministeriet.
rio de janeiro brasilien
Danmark skal også hjælpe Brasilien på deres rejse mod mere vedvarende energi … (Foto: Unsplash)

Læs også: Danmark skal lede ny global IEA-kommission for social retfærdig grøn energiomstilling

Dagens billede: Kat får coronavaccine

· Mere fra samme kategori ·