Læs også:

Close
trist ked af det ensom stress deprimeret

NEWS: Konsekvenserne af corona: Flere bliver ramt af angst og depression

Nyheder  | 

Konsekvenserne af corona: Flere bliver ramt af angst og depression · Antallet af førstegangskøbere steg med 14 pct. i 2020 · Fem anholdt i politiaktion rettet mod bandemiljøet på Fyn · Coop: Regerings støtte til lokalsamfund kan redde butikker · Gratis færger og rejsepas genindføres · Dagens billede: Tillykke til en ‘grand old lady’

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtig bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden …

Konsekvenserne af corona: Flere bliver ramt af angst og depression

Endnu en skyggeside af den lange nedlukning af samfundet viser sig nu. I de første fem måneder af 2021 har 25 pct. flere end i samme periode sidste år gjort brug af deres sundhedsforsikring, fordi de er ramt af angst eller depression. Det viser helt nye tal fra Topdanmark.

– Det er en bekymrende udvikling, og vi i har en stor opgave i samfundet og på arbejdspladserne med at være opmærksomme på psykisk mistrivsel. Vi mennesker kan have svært ved forandringer. Mange har fundet ud af, at det fungerer rigtig godt at sidde derhjemme, og man skal derfor ikke undervurdere, at der er mange, som er bekymrede for at skulle tilbage på arbejdspladsen og ud blandt andre mennesker igen i en travl hverdag, forklarer Vivian Byrholt, administrerende direktør i Topdanmark Livsforsikring.

Der har været en stigning i angst og depression blandt unge under 35 år, viser tallene fra Topdanmark for de seneste fem måneder.

– Desværre er der flere unge mennesker end tidligere, som lige nu har det svært og kontakter os, fordi de er angste eller føler sig deprimerede, fortsætter Vivian Byrholt.

Tidligere under nedlukningen har mange været påvirket negativt af at være isoleret derhjemme. Nu rammes flere af bekymringer for at skulle tilbage blandt kollegaer og mange mennesker igen. For nogle handler det om bekymring for at blive smittet. For andre handler det om, at de havde en velfungerende hverdag med familie og børn, fordi de har arbejdet hjemme, og nu står de i en ny situation, hvor de skal tilbage til en mere normal hverdag igen, lyder vurderingen fra Topdanmark.

Erfaringerne fra Topdanmark viser, at angst og depression er mere alvorlige lidelser, som kræver længere behandlingsforløb end for eksempel stress. Personer med angst eller depression kommer igennem et forløb hos en psykolog og i nogle tilfælde også til behandling hos en psykiater.

Jo hurtigere behandlingen sættes i gang, jo større sandsynlighed er der for et kortere sygdomsforløb, viser erfaringerne fra Topdanmark.

– Der er ingen tvivl om, at det er afgørende hurtigt at komme i gang med et behandlingsforløb. Derfor er vi også meget opmærksomme på at få vores kunder, som kontakter os, hurtigt i gang med behandling – og vi har en særlig hotline, hvor man kan ringe ind, hvis man har brug for råd eller har små symptomer på stress, angst, depression eller andre psykiske lidelser, slutter Vivian Byrholt.

Gode råd – Hold øje med symptomer
Stress kan udvikle sig til en længerevarende sygdom som fx angst, depression. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på tidlige symptomer:

– Har svært ved at sove
– Ikke kan koncentrere dig
– Let mister overblikket
– Bliver irritabel og trist
– Får hjertebanken eller forhøjet blodtryk

Hvis du har symptomer, anbefaler vi, at du søger hjælp. Jo hurtigere du får hjælp, jo bedre kan det forhindres, at det udvikler sig til en længerevarende sygdom.

trist ked af det ensom stress deprimeret
Flere ramt af angst og depression under corona … (Foto: Unsplash)

Læs også: En af coronaens mange sider: Hudsult

Antallet af førstegangskøbere steg med 14 pct. i 2020

Det er rekord siden 2015. På landsplan er førstegangskøberne blevet lidt ældre fra 2015-20. København har de yngste førstegangskøbere, mens øerne har de ældste. Andelen af førstegangskøbere var størst til huse i Favrskov, Aabenraa og Albertslund kommuner.

Det gik stærkt på boligmarkedet i 2020 på trods af COVID-19 – og rekordmange blev samtidig for første gang ejere over enten et hus, en lejlighed eller et sommerhus.

Det viser en særkørsel fra Danmarks Statistik, der går tilbage til 2015.

Det samlede antal af førstegangskøbere i almindelig fri handel steg fra godt 65.000 i 2015 til 79.000 i 2020. Det er en stigning på næsten 21. pct. Alene fra 2019 til 2020 steg antallet af førstegangskøbere med godt 17 pct.

–Stigningen skal ses i lyset af, at boligmarkedet har oplevet et boom under COVID-19, hvilket også har afspejlet sig i flere førstegangskøbere, forklarer Jakob Holmgaard, der er fuldmægtig i Danmarks Statistik.

– Der kan være flere årsager til, at der er gode muligheder for førstegangskøberne at komme ind på det danske boligmarked. Udbetalingen af de indefrosne feriepenge kan have haft en positiv effekt på den generelle boligkøbers evne til at klare udbetalingskravet. Desuden ved vi, at danskerne i lav grad synes, at udgiften til boligen i Danmark er et problem, hvilket også kan have en betydning. Det er det, man kalder boligbyrden, fortsætter Jakob Holmgaard.

danmarks statistik førstegangskøbere
Figur 1: Antal og gennemsnitsalder for førstegangskøbere af både enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse solgt i almindelig fri handel. 2015-2020

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik.

Faktaboks: Førstegangskøbere i denne artikel

  • I denne artikel er førstegangskøbere defineret som personer, der har købt en ejerbolig i almindelig fri handel i løbet af året og ikke i de tre forudgående år har ejet en ejendom.
  • Har den samme person erhvervet sig flere ejerboliger på et år, tæller personen med flere gange i statistikken.
  • Andelsboliger tæller ikke som ejerboliger. Har man ejet en andelsbolig og købt en ejerbolig i perioden, tæller man med som førstegangskøber.
  • Hvis en ejerbolig erhverves af to førstegangskøbere, tæller begge førstegangskøbere med i statistikken.

Gennemsnitsalderen på førstegangskøbere var i 2015 på 35,5 år og har været svagt stigende frem til 2020, hvor gennemsnitsalderen er på 36,2 år. Der er dog store forskelle på førstegangskøbernes gennemsnitsalder i landets forskellige kommuner.

– København, Odense, Århus og Frederiksberg havde de yngste førstegangskøbere, hvor gennemsnitsalderen ligger i begyndelsen af 30’erne. Hvis vi kigger i den anden ende af spektret, er det på øerne Læsø, Langeland, Fanø, Samsø, Ærø og Lolland, hvor gennemsnitsalderen ligger i 40’erne, at vi finder de ældste førstegangskøbere. De geografiske forskelle i førstegangskøbernes gennemsnitsalder afspejler både geografiske forskelle i prisniveauer samt sammensætningen af boligtyper – for eksempel er sommerhuskøberne ofte ældre end ejerlejlighedskøberne, slutter Jakob Holmgaard.

nøgle flytte dør
Antallet af førstegangskøbere er steget … (Foto: Unsplash)

Læs også: Få gode råd hvis du skal flytte hjemmefra

Fem anholdt i politiaktion rettet mod bandemiljøet på Fyn

Særlig Efterforskning Vest slog onsdag morgen til i en større, koordineret aktion på Fyn, hvor fire mænd på 22, 22, 29 og 35 år samt en kvinde på 27 år blev anholdt. De er alle sigtet for besiddelse og salg af hård narkotika.

Særlig efterforskning Vest har gennem et stykke tid efterforsket mod bandemiljøet på Fyn, hvilket resulterede i en større, koordineret aktion onsdag morgen i tæt samarbejde med Fyns Politi og med assistance fra flere politikredse samt Toldstyrelsen.

Under aktionen blev der slået til på flere adresser, fire mænd og en kvinde på 27 år blev anholdt, og der blev fundet narkotika, ammunition og et større kontantbeløb. Politiet vurderer, at tre af de anholdte, der alle er fra Odense-området, har en ledende rolle i bandemiljøet.

– Det er vores vurdering, at besiddelsen og salg af narko har fundet sted over en længere periode. Der er tale om organiseret kriminalitet, og vi skønner, at der blandt de anholdte er ledende medlemmer af en bandegruppering. Jeg er meget tilfreds med dagens aktion, som er et resultat af længere tids målrettet efterforskning, udtaler politiinspektør ved Særlig Efterforskning vest, Carit Andersen.

De anholdte er sigtet for besiddelse og salg af narkotika, og de tre mænd blev sidste onsdag fremstillet i Retten i Odense.

drugs narkotika heroin
Fem unge personer med relation til bandemiljøet er anholdt … (Foto: Unsplash)

Læs også: Bandekonflikten blusset op under corona

Coop: Regeringens støtte til lokalsamfund kan redde butikker

Som led i regeringens landdistriktspakke, er der afsat 18 millioner kroner til borgerdrevne butikker. Og det får opbakning fra Coop. Med cirka 300 nærbutikker er Coop en af de virksomheder i Danmark med mest lokal tilstedeværelse

– Coops butikker ude i de lokale samfund er jo allerede ejet af medlemmerne. Coop har lige fra starten for 155 år siden været en borgerdrevet butik og virksomhed. Det er vi stadig. Men der er mange steder, hvor den sidste butik har det svært, og støtte til disse, kan være med til at sikre den livsnerve, butikkerne er i disse lokalsamfund, forklarer bestyrelsesformand for Coop, Lasse Bolander.

Coop er i forvejen i fuld gang med en række aktiviteter, blandt andet crowdfunding, der skal hjælpe de mindste butikker. Coop er i gang med at udvikle et helt nyt koncept, som er målrettet mod at sikre driften i de mindste butikker og nye områder, hvor der er mulighed for at drive mindre butikker.

– Vi glæder os over at regeringen ser de samme ting som os, nemlig at de små landdistrikter har behov for en hjælpende hånd. Vi arbejder hver dag i Dagli’Brugsen i disse samfund og ser frem til i endnu højere grad at kunne støtte op om fællesskabet. For der er desværre et antal byer, som er i fare for at miste deres sidste butik, hvis ikke der gøres noget ekstraordinært. Her er mobilisering af borgerne, og offentlig støtte til udvikling af butikkerne nogle af mulighederne, udtaler kædedirektør Maria Beck-Tange, Dagli´Brugsen

Coop har de seneste år haft held til at gennemføre en række succesfulde crowdfunding-projekter, hvor borgerne via Coop Crowdfunding har etableret lokale butikker.

Eksempler på det er i Skuldelev og Sorring, hvor der blev rejst 4,8 millioner kroner af de lokale borgere. Yderligere fem projekter er på vej, heraf 3-4 i år.

aarhus by
Regeringens hjælp kan gøre en stor økonomisk forskel for lokalsamfundet, fortæller Coop … (Foto: Unsplash)

Læs også: Coop bygger ny og bæredygtig bydel

Gratis færger og rejsepas genindføres

Med den nye sommerpakke genindføres også gratis færgebilletter på indenrigsrejser. Det gælder både for gående, cyklister og biler med handicapparkeringskort. Ordningen kommer til at gælde fra den 1. juli til og med september. I modsætning til sidste års sommerpakke bliver det i år valgfrit for operatørerne af færger, hvilke afgange der skal være gratis. Det sker for sikre, at færgerne ikke bliver så fyldt, at de lokale øboere ikke kan komme med.

Desuden genoplives rejsepasset, hvilket er en otte dages fri-rejse-billet med kollektiv transport. Den ordning vil gælde i skolernes sommerferie. Prisen bliver 399 kroner for voksne og 199 kroner for børn mellem 12 og 15 år. Det kom frem på pressemøde fredag eftermiddag.

bornholm sommer danmark (Foto: Unsplash)
Danskerne kan igen få glæde af gratis færger og rejsepas i deres sommerferie … (Foto: Unsplash)

Læs også: Postkort fra Fanø

Dagens billede: Tillykke til en ‘grand old lady’

· Mere fra samme kategori ·