Læs også:

Close
pige strand sol sommer

NEWS: Danskerne dropper solcremen i Danmark

Nyheder  | 

Danskerne dropper solcremen i Danmark · Sprogø er en succeshistorie om aktiv naturforvaltning · Lastbilchauffør dømt for indsmugling af over et halvt ton hash · Populært madspildskoncept slår nye rekorder · Dagens billede: Meghan Markle har født en datter

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Danskerne dropper solcremen i Danmark

Vejrudsigten lover masser af sol i weekenden, og det er tid til at finde solcremen frem. Desværre undervurderer mange danskere behovet for at beskytte sig, når de steger i solen i Danmark, viser en ny undersøgelse. Husk beskyttelsen – også i Danmark, lyder det fra overlæge.

Lader du solcremen ligge på hylden, når solen skinner i Danmark? Så er du langt fra den eneste. En ny undersøgelse fra Kosmetik- og hygiejnebranchen viser, at en stor del af danskerne slet ikke beskytter sig med solcreme mod solens skadelige stråler, når de steger i solen i Danmark.

Hver femte dansker anvender aldrig solcreme, når de opholder sig i Danmark, og solen er fremme. Og kun 53 % bruger solcreme, når de lægger sig på stranden eller solbader andre steder. Det viser undersøgelsen blandt 1.004 danskere, som analyseinstituttet YouGov har lavet for Kosmetik- og hygiejnebranchen.

– Mange danskere har desværre et ret afslappet forhold til at beskytte sig mod de kræftfremkaldende stråler, når de opholder sig i solen i Danmark. Det er en uheldig opfattelse, at så længe man bare er i Danmark, så er solcreme ikke nødvendigt, siger farmaceut og teknisk og regulatorisk specialist i Kosmetik- og hygiejnebranchen, Klaus Vedel Jensen og tilføjer:

– Vores undersøgelse viser også, at danskerne bruger for lidt solcreme, når de smører sig ind. Kun 14 % svarer, at de bruger den anbefalede mængde på 30 ml eller mere, når kroppen og ansigtet skal have en tur med det beskyttende lag af solcreme.

På grund af coronakrisen og rejserestriktioner planlægger mange danskere, at ferien og sommeren skal tilbringes i Danmark. Ifølge en analyse fra Dansk Bank er det kun 13 % af danskerne, der forventer at tage på sommerferie i udlandet i løbet af sommeren 2021.

– Selvom UV-strålingen ikke er helt lige så stærk som sydpå, så er der alt muligt grund til også at beskytte sig, selvom man har droppet sommerferien under sydlige himmelstrøg og i stedet holder ferien i Danmark. Vores lyse hud og dårlig beskyttelse er en farlig cocktail, der øger risikoen for at udvikle hudkræft markant, slutter Martin Glud, overlæge ved Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital og specialist i hudkræft.

Ifølge tal fra Kræftens Bekæmpelse er Danmark blandt de lande i verden, hvor den største andel af befolkningen rammes af hudkræft. Cirka 19.000 nye tilfælde af hudkræft bliver diagnosticeret hvert år i Danmark. Og i løbet af de seneste 30 år er hudkræfttilfælde i Danmark fordoblet for kvinder og mere end tredoblet for mænd.

Gode råd om solbeskyttelse:

  • Brug rigelig med solcreme, når du smører dig ind. Én håndfuld til én krop.
  • Smør dig ind igen, når du har badet, svedt meget eller tørret dig med et håndklæde.
  • Tjek om din solcreme er blevet for gammel, før du bruger den. Kig efter krukkesymbolet bag på din solcreme, der fortæller hvor længe din solcreme kan holde sig efter åbning.
  • Undgå at opbevare din solcreme i direkte sollys eller ved for høj varme. Så holder den bedst.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1.004 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden den 14. – 16. april 2021.

pige strand sol sommer
Danskerne dropper solcremen i Danmark … (Foto: Unsplash)

Læs også: Ny solcreme … Læs med her

Sprogø er en succeshistorie om aktiv naturforvaltning

De seneste 20 år har naturforvaltningen på Sprogø haft fokus på at bevare og udvikle øens naturværdier. Ifølge en ny rapport er Sprogø i dag en naturperle med yngle- og rastesteder for arter af international betydning.

Under anlæggelsen af Storebæltsforbindelsen fra 1989 til 98 voksede Sprogø i omfang med etableringen af Ny Sprogø. Som resultat af de følgende årtiers store indsats med aktiv naturpleje fremstår Sprogø nu med et varieret naturindhold af international værdi – på et areal, der er fire gange større end den oprindelige ø.

– Erfaringerne fra Sprogø dokumenterer, at effektiv infrastruktur og rig biodiversitet ikke behøver være hinandens modsætninger. De viser, hvordan vi som samfund kan arbejde konstruktivt med at bevare og stimulere unikke naturområder i forbindelse med større anlægsarbejder, siger Bjarne Jørgensen, Asset Management direktør i Sund & Bælt

Da anlægsarbejdet på Storebæltsforbindelsen gik i gang i 1989, var naturen på Sprogø præget af mange års landbrug, græssende dyr og manglende pleje. Floraen og faunaen var under pres. Under selve anlægsfasen blev naturen på Sprogø i vid udtrækning nulstillet frem til åbningen af broen i 1998.

I forbindelse med etableringen af Ny Sprogø blev der skabt nye værdifulde habitater i form af tidevandspåvirkede vadeflader både nord og syd for den østlige motorvejsrampe, og her er der sidenhen skabt levesteder for arter, som i Danmark ellers kun findes i Vadehavet.

– Vi havde fra starten en dobbelt målsætning for naturforvaltningen på Sprogø. Dels at bevare områdets præg af strandeng og dertil hørende biologiske mangfoldighed – og dels at udvikle Sprogø som et unikt landskab, der giver trafikanterne en god visuel oplevelse. Begge dele må siges at være lykkedes, slutter Bjarne Jørgensen.

Arbejdet på Sprogø har strakt sig over pleje af landskaber til aktiv beskyttelse af biodiversiteten, hvilket betyder, at Sprogø i dag har udviklet sig til et unikt naturområde i Danmark. De centrale greb i naturindsatsen har været regulering af adgang, genetablering af landskabstyper, oprensning af vandhuller samt afgræsning og fjernelse af invasive arter.

De konkrete resultater omfatter fastholdelse og forøgelse af bestanden af den truede grønbrogede tudse – ligesom der er indvandret nye plantearter til Sprogø, blandt andet den nationalt fredede orkidé maj-gøgeurt.

På de nye stensætninger, der er anlagt omkring Sprogø for at sikre bro og tunnel mod stigende havvand, har den rødlistede spurvefugl skærpiper og alkefuglen, tejsten, etableret sig. Det er også lykkedes at få splitternen retur til Sprogø, ikke mindst ved at lave fælles ynglesteder for terner og hættemåger, hvilket holder sølvmågerne væk.

Denne udvikling har sammen med bl.a. tilstedeværelsen af rastende edderfugle på træk betydet, at Sprogø nu er kategoriseret som et Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde.

Læs hele rapporten på Sund & Bælts hjemmeside her.

sprogø
Sprogø er succeshistorie … (Foto: Sund & Bælt)

Læs også: Der er plads til alle i naturen

Lastbilchauffør dømt for indsmugling af over et halvt ton hash

Retten i Roskilde har i dag idømt en 54-årig lastbilchauffør fra Ungarn 3,5 års fængsel for at have indsmuglet en større mængde hash. Chaufføren blev ligeledes udvist af Danmark med et indrejseforbud for bestandig.

Sagen har været efterforsket af Særlig Efterforskning Øst (SEØ), der hører under Københavns Politi, som modtog et tip om indsmuglingen. Tippet førte til, at den 54-årige blev anholdt den 18. august 2020. Efterforskningen viste, at den anholdte ved tre tidligere lejligheder havde smuglet hash til Danmark. Yderligere tre personer er dømt i sagen.

Retten i Roskilde har i dag fundet det bevist, at lastbilchaufføren havde indsmuglet 625 kilo hash. Det var i sagen omstridt, om manden vidste, at han kørte med hash, eller om han troede, at han blot kørte med almindelige fødevarer.

Retten i Roskilde fandt det dog bevist, at chaufføren var klar over, at han kørte med hash, da omstændighederne og leveringen af varerne fremstod meget usædvanlige, da de blev leveret til steder, som ikke var egnede til at modtage fødevarer.

– Det er med stor tilfredshed, at der på baggrund af et solidt efterforskningsarbejde af Særlig Efterforskning Øst nu er faldet dom i sagen. Dommen viser, at en lastbilchauffør har pligt til at reagere, når omstændighederne og leveringen fremstår meget usædvanlige, og straffens længde afspejler, hvor alvorligt retten ser på grov narkotikakriminalitet, siger anklagerfuldmægtig Bjarke N. Andreasen.

Den domfældte, som har været varetægtsfængslet under hele sagen, er fortsat fængslet efter dom. Han ankede dommen på stedet.

lastbil
Lastbilchauffør fra Ungarn er dømt for narkotikaindsmugling … (Foto Unsplash)

Læs også: Dømt for produktion af skunk

Populært madspildskoncept slår nye rekorder

Folkekirkens Nødhjælps Wefood-butikker, som bekæmper madspild ved at sælge overskudsvarer som traditionelle supermarkeder ofte kasserer, klarer sig bedre end nogensinde. I årets første tre måneder har butikkerne solgt 117 tons varer. Det svarer til, at alle på Sjælland kan få en Astronaut-is – og så er der endda nok til at dele med langelænderne.

Danskerne er stadig vilde med at bekæmpe madspild. Det viser seneste opgørelse fra Folkekirkens Nødhjælp, som driver de populære Wefood-butikker. I løbet af årets første tre måneder har butikkerne solgt 117 tons varer. Det svarer til vægten af 2.340.000 Astronaut-is – eller sagt på en anden måde: Astronaut-is nok til alle på Sjælland og Langeland.

Det er en stigning på 33 procent sammenlignet med samme periode sidste år, og dermed har Wefood og Folkekirkens Nødhjælp endnu engang slået egne rekorder.

– Vi er virkelig glade for den glubende appetit på vores Wefood-butikker. Det vidner om, at både leverandører, supermarkeder og ikke mindst forbrugerne bakker op om konceptet og ønsker at bidrage til en grønnere fremtid og en mere retfærdig verden, siger generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen.

I 2020 reddede Wefood 387 tons varer fra skraldespanden og havde en omsætning på knap 8,5 millioner kroner, og med den store opbakning til konceptet forventer generalsekretæren, at Wefood i år vil sælge mere end 400 tons varer.

–Overskuddet fra Wefood-butikkerne i Danmark bruges blandt andet på at forebygge sult og konsekvenserne af klimaforandringer. Vi uddeler fødevarer og kontanter i flygtningelejre og hjælper fattige bønder med landbrugsproduktionen og klimaresistente afgrøder, der kan modstå klimaforandringer og dermed forebygge sult. På den måde kan vi omsætte madspild i Danmark til fødevarer for verdens fattigste, fortæller Birgitte Qvist-Sørensen.

Folkekirkens Nødhjælp åbnede den første Wefood-butik i 2016, og i dag er der butikker i både København, Aarhus, Vejle og flere er på vej. Wefood sælger dagligvarer og tekstil, som mange konventionelle supermarkeder ofte kasserer, men som ingenting fejler. Det kan være varer med fejl i emballagen, eller varer som har passeret bedst-før-datoen eller er udgået af sortiment. Udvalgte Wefood-butikker sælger også genbrugsvarer. Butikkerne drives af frivillige, og overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælps aktiviteter i verdens mest udsatte områder.

En af de største leverandører til Wefood er Salling Group, der blandt andet står bag føtex, Bilka, Netto og BR. I 2020 donerede koncernen 100 tons varer til Wefood.

Takket være en stor donation fra Salling Fondene og økonomiske støtte fra organisationen Y’s Men kan Folkekirkens Nødhjælp snart åbne endnu en Wefood-butik, denne gang i Aalborg.

– Vi er rigtig stolte af, at vi kan udvide konceptet til Nordjylland, da vores håb er at gøre Wefood til et landsdækkende koncept, som alle har mulighed for at benytte sig af. Det er vigtigt for os, at Wefood-butikkerne er en sund forretning, der skaber overskud til vores arbejde i verdens mest udsatte egne, slutter Birgitte Qvist-Sørensen.

Organisationen har valgt at lukke butikken i Tingbjerg ved København, fordi den ikke har givet overskud. Det betyder, at Folkekirkens Nødhjælp har fem, snart seks Wefood-butikker i Danmark.

Find din nærmeste Wefood og læs mere om konceptet her.

madspild wefood
Der reddes varer som aldrig før … (Foto: PR)

Læs også: Madspild for dummies

Dagens billede: Meghan Markle har født en datter

· Mere fra samme kategori ·