Læs også:

Close
retssag københavn landsretten

NEWS: Danmarks første klimaretssag

Nyheder  | 

Danmarks første klimaretssag · Det er blevet dyrere at få besøg af håndværkeren · Kærestepar dømt efter narkofund · 20 organisationer til Christiansborg: Ingen børn skal leve i fattigdom i Danmark · Dagens billede: Pool med ekstra egenskaber

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Danmarks første klimaretssag: Grønne organisationer vil trække Danish Crown i retten for vildledning af forbrugerne

Klimabevægelsen i Danmark, Den Grønne Studenterbevægelse og Dansk Vegetarisk Forening vil nu bruge retssystemet til at få Danish Crown til at fortælle sandheden om deres klimaskadelige fødevarer til de danske forbrugere. Det er betegnelsen ’Klimakontrolleret gris’ og sloganet ’Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror’, der er en klar overtrædelse af markedsføringsloven, mener organisationerne. Kravet er, at Danish Crown dementerer udsagnene med samme styrke og udbredelse, som de er blevet markedsført.

Klimabevægelsen i Danmark og Dansk Vegetarisk Forening følger nu den globale trend med at bruge retssystemet i kampen for klima og miljø. Foreningerne er gået sammen om at kræve, at slagterikoncernen Danish Crown øjeblikkeligt stopper med at greenwashe dansk svinekød med formuleringer, der er groft vildledende. Retter koncernen ikke ind, har foreningerne instrueret deres advokater om at tage sagen hele vejen i det danske retssystem for dels at få nedlagt forbud mod at bruge formuleringer som for eksempel ’Klimakontrolleret gris’ og ’Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror’, og dels kræve, at Danish Crown bruger lige så mange annoncepenge på at fortælle forbrugerne sandheden, som koncernen har brugt på vildledningen.

– Klimabevægelsen har længe sendt klager til Forbrugerombudsmanden med henblik på at stoppe virksomheder i at markedsføre sig som klimavenlige. Nu tager vi et skridt videre, og vil om nødvendigt stævne Danish Crown, der i særlig grad har lavet store kampagner for at greenwashe deres klimaskadelige produkter, udtaler Frederik Roland Sandby, der er sekretariatsleder ved Klimabevægelsen i Danmark, som er en paraplyorganisation for en række klimagrupperinger heriblandt Den Grønne Studenterbevægelse.

Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, Rune-Christoffer Dragsdahl vil have sandheden frem og uddyber:

– De store producenter af animalske fødevarer er nødt til at forstå, at intensiv produktion af for eksempel svin, som spiser enorme mængder foder, aldrig kan blive klimavenligt.

For organisationerne er det vigtigt at slå fast, at man på ingen måde kæmper imod dansk landbrug generelt. Det handler udelukkende om, at de danske forbrugere i det mindste har ret til at kende sandheden – hele sandheden – om de produkter, vi sætter på middagsbordet.

Mette Susgaard, der er talsperson for Den Grønne Studenterbevægelse, udtaler:

– I Den Grønne Studenterbevægelse kæmper vi for et nyt, klimavenligt landbrug. Men det er ikke muligt, så længe at landbrugs- og fødevaregiganter får lov til at bruge mange, mange millioner på at mislede befolkningen til at tro, at deres produkter er klimavenlige.

Målet for organisationerne er at føre sagen hele vejen igennem retssystemet og få rettens ord for, at Danish Crown har overtrådt markedsføringsloven, og at koncernen pålægges at fortælle sandheden lige så kraftigt, som den har vildledt, altså at bruge præcis lige så mange millioner på at give forbrugerne det sande billede af dansk svinekød. Derfor lancerer organisationerne samtidig en landsdækkende indsamling af midler til at køre sagen for. Målsætningen er 200.000 kroner.

Det er Sirius Advokater, der fører sagen for de to organisationer. Advokat Marc Malmbak Stounberg mener, at sagen kan få stor betydning:

– Det er første gang, at de danske domstole skal tage stilling til en sag om såkaldt greenwashing, og sagen kommer derfor til at trække en streg i sandet i forhold til, hvornår der er tale om ulovlig greenwashing. Det er min vurdering, at Danish Crown har handlet i strid med markedsføringslovens § 5, og derfor bør domstolene nedlægge et forbud mod den ulovlige markedsføring samt pålægge Danish Crown at berigtige deres fejlagtige påstande.

Organisationerne har givet Danish Crown en frist på seks dage til selv at rette sig efter kravene. Sker det ikke, sendes sagen videre med anmodning om at blive behandlet direkte i Landsretten på grund af sagens principielle karakter.

retssag københavn landsretten
Grønne organisationer vil trække Danish Crown i retten for greenwashing … (Foto: PR)

Læs også: Økologiens vækst er den højeste nogensinde

Det er blevet dyrere at få besøg af håndværkeren

Priserne på blandt andet tagdækning, murer- og tømrerarbejde er steget mere end de generelle priser i samfundet.

Danskere som vil have håndværkere på besøg for at renovere eller vedligeholde deres bolig, må grave dybere i lommerne, når regningen skal betales. Således er en række håndværkertjenester steget mere i pris end de generelle priser i samfundet over en periode på fem år.

De største prisstigninger har fundet sted blandt murerne, hvis ydelser er steget 16 pct. i pris fra 2015-2020. Til sammenligning er de generelle priser på tjenester i samfundet i denne periode steget med 8 pct. og de generelle forbrugerpriser med 3 pct.

Med andre ord er murernes priser procentvist steget dobbelt så meget som de generelle priser på tjenester i samfundet og 5 gange så meget som samfundets generelle forbrugerpriser.

– Håndværkernes priser dækker de omkostninger, håndværksvirksomheden har til materialer og løn, samt den profit de måtte lægge til, forklarer specialkonsulent i Danmarks Statistik Sigrid Krogstrup Jensen.

– Indekset siger ikke noget om, hvor dyr en tjeneste er i absolutte tal, men snarere hvordan prisen på denne har udviklet sig over en årrække, understreger hun.

Prisstigningen på 16 pct. betyder, at hvis en tjeneste kostede 10.000 kroner i 2015, så kostede den 11.600 kroner i 2020. Hvis priserne på tjenesten havde fulgt de generelle tjenesteprisers udvikling, så havde tjenesten kostet 10.750 kroner i 2020 og 10.030 kroner, hvis den havde fulgt de generelle forbrugerprisers udvikling.

De næststørste prisstigninger har fundet sted blandt tagdækkere, som arbejder med at lægge tag på bygninger. Her er priserne steget med 14 pct. på fem år, hvilket er dobbelt så meget som de generelle priser på tjenester og 4 gange så meget som de generelle forbrugerpriser.

Efter tagdækkerne følger tømrerne, hvis priser er steget med 12 pct., og VVS’erne, hvis priser er steget med 11 pct. De mindste prisstigninger har fundet sted blandt elinstallatørerne og inden for faget bygningsfærdiggørelse, hvor priserne er steget med 10 pct.

Gennemsnitligt er priserne for ‘renovering og vedligeholdelse’, som er et samlet indeks for alle de nævnte håndværksfag, steget med 12 pct. på fem år. Dermed placerer tømrerne sig lige på gennemsnittet, mens elinstallatører og bygningsfærdiggørelse placerer sig under gennemsnittet for renovering og vedligeholdelse generelt.

håndværker danmarks statistik kurve
Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk/PRIS91

Læs også: Vær din egen handy-woman

Kærestepar dømt efter narkofund

Kærestepar blev i sidste uge anholdt og dømt (straksdom) efter fund af knap et halvt kilo kokain i et skovområde ved Bagsværd.

Sagen kom til politiets kendskab, da en borger for en uge siden fandt en beholder med et narko-lignende stof i et skovområde i Bagsværd. Borgeren kontaktede hurtigt politiet, og efter kort efterforskning, blev kæresteparret anholdt af politiet. De blev fremstillet i retten og da de aflagde fuld tilståelse, valgte anklagemyndigheden at gå efter en såkaldt straksdom.

Kæresteparret, som består af en 39-årig mand og en 30-årig kvinde, var tiltalt for at have opbevaret 484,52 gram kokain med henblik på narkosalg. Manden blev idømt tre år og tre måneders fængsel og kvinden blev idømt tre års fængsel.

‘Den gode borgers’ henvendelse for en uges tid siden, har i dag medført en markant dom, hvilket giver grund til at rose borgeren, der kontaktet politiet i denne sag, siger anklager Michelle Lindegaard.

Kæresteparret tog imod dommen og blev sendt direkte videre til afsoning.

narko kokain
Kærestepar dømt i sag om kokain … (Foto: Unsplash)

Læs også: Mexico vil afkriminalisere narkotika

20 organisationer til Christiansborg: Ingen børn skal leve i fattigdom i Danmark

Børn tager skade af at vokse op i fattigdom. Derfor bør politikerne sætte kampen mod børnefattigdom øverst på dagsordenen. Sådan lyder opfordringen fra 20 organisationer forud for anbefalingerne fra Ydelseskommissionen.

Antallet af børn, der lever i fattigdom i Danmark, er næsten fordoblet på 20 år. I 2001 levede godt 30.000 børn i fattige familier. De seneste år har antallet ligget omkring 60.000. Det er 60.000 børn, der tumler med voksenbekymringer, ikke har råd til de samme ting som deres kammerater, og som har ringere livsmuligheder, når de vokser op.

– De bliver påvirket af min stress over konstant at være i alarmberedskab for at få det hele til at hænge sammen. De kan sjældent tage nogen med hjem og spise, fordi jeg ikke har nok mad eller penge til mad til andre. Jeg kan ikke betale til klassekasse eller trivselskasse til klasserne, fortæller en mor til Mødrehjælpens rådgivning, mens Red Barnet beretter om familier, der mangler penge til medicin og tøj, og børn, der må undvære børnefødselsdage.

– Familierne holder ikke børnefødselsdage. Mange har aldrig prøvet det. Når de ikke selv kan holde noget, vil forældrene heller ikke sende deres børn til andres fødselsdage. Det giver dem skyldfølelse, fortæller en af Red Barnets frivillige.

Historierne er desværre ikke enestående. Vi oplever hver dag konsekvenserne af, at alt for mange familier har for lidt at leve for, og det har store følger for børnene. Det skal vi som samfund gøre noget ved, og vi opfordrer derfor politikerne til at gribe muligheden, når Ydelseskommissionen om kort tid kommer med sine anbefalinger.

Fire principper mod børnefattigdom:

I en ny rundspørge blandt socialrådgivere på børneområdet svarer 9 ud af 10, at lave ydelser til forældrene forringer trivslen hos børnene. Hos Mødrehjælpen oplever 76 procent af forældrene, at deres økonomiske situation giver dem mindre overskud til deres børn.

– Jeg har det bare så dårligt over at se min mor ulykkelig, og jeg vil gøre alt for at se hende glad og hjælpe hende. Men jeg ved ikke, hvad der skal til, når jeg ikke har nogen penge eller noget job, fortæller en 15-årig pige til BørneTelefonen.

Vi ved, at børn, der lever i fattigdom, får kortere uddannelser, lavere indkomster og dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet end andre. Vi ved også, at færre af dem får en partner og stifter familie, og vi ved, at fattigdom er en direkte årsag.

Fattigdom er ødelæggende, ikke kun for de fattige familier, men også for samfundet som helhed. Derfor står vi sammen bag fire principper, der skal sikre, at ingen børn i Danmark vokser op i fattigdom.

  1. Alle børnefamilier i Danmark skal have et økonomisk råderum, som sikrer, at børnene ikke lever i fattigdom.
  2. Familierne skal kunne bo i almindelige lejeboliger og må ikke presses ud af de store byer.
  3. Børnene skal kunne have et normalt børneliv med fritids- og kulturtilbud.
  4. Der skal indføres en fattigdomsgrænse, som understøtter en politik mod fattigdom.Opråb fra organisationerne:
    Kære politikere: Når I om lidt skal forhandle om et nyt ydelsessystem, så husk de 60.000 børn, der vokser op i fattigdom.

Bag opfordringen står følgende organisationer, der er med i netværket ’Børn i fattigdom? Nej tak!’:

3F, BROEN Danmark, BUPL, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Danmarks Lærerforening, DRC Integration/ DRC Dansk Flygtningehjælp, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Foreningen Grønlandske Børn, Forældrenes Landsorganisation, HK, Kirkens Korshær, Kofoeds Skole, LivaRehab, Mødrehjælpen, Socialpædagogerne og Red Barnet.

pige barn
20 organisationer vil råbe Christiansborg op: Ingen børn skal leve i fattigdom i Danmark … (Unsplash)

Læs også: Næsten hver tredie dansker savner fællesskaber

Dagens billede: Pool med ekstra egenskaber

· Mere fra samme kategori ·