Læs også:

Close
madmademballage

NEWS: 90% af danskerne vil returnere madvareemballager, hvis der var pant på

Nyheder  | 

90% af danskerne vil returnere madvareemballager, hvis der var pant på · Politiet sætter ind mod spirituskørsel hen over sommeren · Nu er der over 100.000 it-professionelle · Europas største tigeranlæg er åbnet i Knuthenborg Safaripark · Dagens billede: Smil fra Christian Eriksen

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

90% af danskerne vil returnere madvareemballager, hvis der var pant på

En ny undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for miljøorganisationen Plastic Change viser, at danskerne er klar til pant på flere typer emballager. Undersøgelsen offentliggøres i dag d.16 juni som er global refill dag, hvor organisationer, virksomheder og borgere over hele verden sætter fokus på opfyldelige emballager der bruges igen og igen, som en måde at komme den stigeEnde plastikforurening til livs på.

Den danske miljøorganisation Plastic Change, der arbejder for at stoppe plastikforurening i verdenshavene, har bedt Analyse Danmark om at spørge et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om deres viden og holdninger til engangsplastik og engangsemballager.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 88% af de adspurgte vurderer, at de primært får engangsemballage ind i deres hjem via indkøb i supermarkeder. Derudover mener 60%, at virksomheder, som bruger engangsemballage, har det største ansvar ift. at minimere mængden af engangsplastikemballage. Plastic Change arbejder netop for, at virksomheder skal tage et større ansvar for deres emballager, og har blandt andet fokus på det udvidede producentansvar, som skal være fuldt implementeret i Danmark i 2025.

Og danskerne er klar til flere genbrugelige og opfyldelige emballager med pant på. I undersøgelsen svarer 90 % af de adspurgte, at de er klar til at returnere flere emballager med pant. Derudover svarer 39%, at det vigtigste parameter er, at det er let og tilgængeligt at vælge returemballager, mens 37% svarer, at det vigtigste er, at emballagerne er bedre for miljøet. 23% svarer, at det vigtigste er, at emballagerne ikke koster mere.

– Danskerne er klar til genopfyldelige emballager, men det er helt afgørende, at det gøres let og tilgængeligt. Vi ved, at pantordninger fungerer, og at det forhindrer, at emballageaffald ender i naturen. Derfor handler det nu om at få virksomhederne i gang med at lave flere genopfyldelige emballager med pant på. På den måde kan vi få gjort op med engangskulturen, der forurener natur og hav, mens vi samtidig kan blive et foregangsland inden for genopfyldelige emballager, slutter Strategisk Direktør i Plastic Change Anne Aittomaki.

Plastic Change arbejder målrettet på at få reduceret engangsemballage på markedet, så mindre plastik ender i hav og natur. Organisationen oplever en stigende interesse for genbrugsemballager fra virksomheder, hvilket stemmer overens med en global tendens i retning af mere opfyldelige emballager.

madmademballage
De fleste danskere er klar på genbrug … (Foto: Unsplash)

Læs også: En indsigt i plastens verden

Politiet sætter ind mod spirituskørsel hen over sommeren

Fra i går onsdag den 16. juni 2021 gennemfører politiet landsdækkende spirituskontroller i trafikken.

Politiets kontroller vil variere fra politikreds til politikreds alt afhængig af de forskellige sommerfester i fx sommerhuskvarterer, på villavejene, på strandene, ”EM-fester” eller andet. Politiet vil også udføre kontroller på søndage, hvor man stadig kan være påvirket efter indtagelse af spiritus, hvis man har drukket aftenen forinden.

Ud over spirituspåvirkning vil der også ske kontrol af, om førerne er påvirkede af narkotika eller medicin.

– Spirituskørsel er uacceptabelt, og noget som et markant flertal af danskerne tager afstand fra. Men trods det er der fortsat nogle trafikanter, der ikke har forstået budskabet. Målet med vores kontroller er at få dem stoppet, før de skader sig selv eller andre, forklarer Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Spirituskørsel udgør en alvorlig fare for ulykker i trafikken. På trods af, at det er blevet mindre accepteret at køre i påvirket tilstand, er der stadig spirituspåvirkede trafikanter i hver femte dødsulykke. Der er cirka ti gange højere risiko for at komme alvorligt til skade som bilist, hvis man er spirituspåvirket i let grad, og risikoen stiger eksplosivt med stigende promille.

Fra 2015 til 2019 mistede 165 personer livet i trafikken pga. spiritusulykker. Der sker flere spiritus-ulykker med personskade i sommermånederne juni og juli end for eksempel i november og december. Alene i juni og juli måned sidste år sigtede politiet 1.277 personer for spirituskørsel.

– Vi skal alle sammen hjælpe hinanden med at forhindre spirituskørsel, men det kan måske føles svært at overtale en anden til at lade bilen stå. Især hvis du ikke er sikker på, hvor meget personen har drukket, slutter Christian Berthelsen.

Du kan gøre følgende i et forsøg på at hindre spirituskørsel:

  • Fortæl personen, at du har det skidt med, at personen kører.
  • Forsøg at tale personen fra at køre og tag eventuelt bilnøglerne.
  • Allier dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden.
  • Ring efter en taxa og lån eventuelt personen penge til taxaen.
  • Tilbyd en overnatning.
  • Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket.
  • Hvis personen alligevel kører, så kontakt politiet på tlf. 114

De landsdækkende sommerspirituskontroller vil løbe frem til og med søndag den 1. august 2021.
Rigspolitiet vil som udgangspunkt orientere om de samlede resultater af kontrollerne med udgangen af uge 31, men ved henvendelser er der mulighed for en individuel opgørelse.

politi politibil
Nu sætter politiet ind mod spiritusbilister … (Foto: Niclas Jessen)

Læs også: Der er flere narkobilister end spiritusbilister i Danmark

Nu er der over 100.000 it-professionelle

Fra 2012 til 2019 er antallet af it-professionelle på det danske arbejdsmarked steget med 24,68 procent, viser en ny undersøgelse. ”Væksten afspejler, at it ikke længere er nice to have, men need to have, og det gør os som faggruppe mindre sårbare på arbejdsmarkedet”, vurderer Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA – Forbundet af IT-professionelle.

I 2012 var der 84.559 it-professionelle på det danske arbejdsmarked. I 2019 var det tal steget til 105.428. Det er en stigning på 24,68 procent eller knapt en fjerdedel. Det viser en ny undersøgelse af de it-professionelles arbejdsmarked udarbejdet af Analyse og Tal for PROSA – Forbundet af IT-professionelle.

– Der er kommet flere it-professionelle, fordi it er blevet afgørende for virksomhederne. For år tilbage blev vi hurtigt og kraftigt påvirket ved økonomiske opsving og nedgange, fordi it kunne vælges til og fra. Finanskrisen var for eksempel hård for vores branche. Men i dag er it en fuldstændig integreret del af en virksomhed, så væksten afspejler, at it ikke længere er nice to have, men need to have, og det gør os som faggruppe mindre sårbare på arbejdsmarkedet, vurderer Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA. Hun henviser til coronakrisen som et meget aktuelt eksempel.

– I kølvandet på den første coronanedlukning i foråret ramte vi et ledighedsniveau, der var højere end under finanskrisen, så det var selvfølgelig bekymrende. Det ramte om sommeren, hvor vi også har mange ledige dimittender. Men udviklingen vendte hurtigt igen, og vi kan allerede nu se, at vinterens nedlukning ikke har haft konsekvenser for PROSA-medlemmernes arbejdsmarked med hensyn til ledigheden, og at medlemmerne allerede har hentet den første stigning i ledigheden ind, siger Hanne Lykke Jespersen.

Undersøgelsen viser også, at It-professionelle i mindre grad er deltidsansatte, prekært ansatte, lavtlønnede eller ledige i forhold til andre på arbejdsmarkedet.

Godt halvdelen af de it-professionelle har enten en længerevarende uddannelse (26,9 procent) eller en erhvervsuddannelse (25,6 procent). Men mens antallet af it-professionelle med længerevarende uddannelser er steget med godt 80 procentpoint siden 2012, er antallet med erhvervsuddannelser stagneret. Antallet af it-professionelle med grundskoleniveau er faldet. Udviklingen overrasker ikke Hanne Lykke Jespersen:

– Det er ikke overraskende, at branchens behov for ansatte med længerevarende uddannelser er vokset. Behovet for it er vokset, og det er systemerne og kompleksiteten i dem også. Det er ikke længere så sandsynligt, at man kan klare sig med at have en interesse for it og lære at kode, siger hun.

To tredjedele af de it-professionelle (65,9 procent) har arbejdsfunktioner, der forudsætter viden på det højeste niveau inden for det pågældende område. Det er typisk arbejde, der kræver en mellemlang eller en lang videregående uddannelse. Andelen af it-professionelle med mellemlange uddannelser er da også steget næsten 60 procentpoint. Mens uddannelsesniveauet bliver højere, viser tallene også, at 51,4 procent af de it-professionelle ikke er uddannet inden for it.

– It blev stort i Danmark, før der var it-uddannelser, så det er ikke mærkeligt, at der er mange uden, siger Hanne Lykke Jespersen.

Blandt de it-professionelle med længerevarende uddannelser er 27 procent teknisk uddannet, 24,9 procent samfundsvidenskabeligt, 24,1 naturvidenskabeligt og 10,3 procent humanistisk uddannet.

Undersøgelsen af de it-professionelles arbejdsmarked er foretaget af Analyse & Tal for PROSA på baggrund af tal fra Danmarks Statistik fra 2012 til 2019. Tallene er trukket i 2021.

Undersøgelsen er opdelt i to rapporter (‘De IT-professionelles arbejdsmarked’ og ‘Prekære arbejdsforhold blandt IT-professionelle’) og definerer it-professionelle som personer, der har kompetencer til at udvikle, drive, vedligeholde og rådgive om it-systemer, og for hvem arbejdet med it eller ledelse inden for it udgør den væsentligste del af deres job.

elev elever studerende computer gruppearbejde (Foto: Unsplash)
Danmark har nu over 100.000 it-professionelle … (Foto: Unsplash)

Læs også: Flertal vil forbyde alkohol på ungdomsuddannelser

Europas største tigeranlæg er åbnet i Knuthenborg Safaripark

Tigrene i Knuthenborg og den nyankomne pensionerede cirkustiger Keni har fået græs under poterne. Europas største tigeranlæg, Tigerskoven i Knuthenborg Safaripark, er nemlig åbnet i dag. I Tigerskoven er der masser af plads til de stribede katte, som gæster nu kan nyde synet af fra board walken, der hæver sig fem meter over de prægtige dyr.

Tigerskoven i Knuthenborg Safaripark er netop blevet indviet, og giver med sine 6.000 m2 parkens fem tigre masser af plads at boltre sig på. Den ene af de fem tigre er den tidligere cirkustiger Keni, der har levet et turbulent liv i et spansk cirkus. Keni har – med sine 16 år på bagen – levet et langt liv i tigermålestok, og skal nu leve resten af sin alderdom i den lollandske safaripark.

Den internationale dyreværnsorganisation, AAP, har arbejdet tre år på at få Keni tilbage på fode igen både fysisk og mentalt. I dag kunne Keni træde ud i det, der bliver hans endelige otium og fristed: Tigerskoven i Knuthenborg. Anlægget er udformet i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse.

Udgangspunktet for Tigerskovens indretning har fra begyndelsen været båret af store visioner hos både Dyrenes Beskyttelse og Knuthenborg Safaripark:

– Vi er stolte af at samarbejde med Knuthenborg om et tigeranlæg, der ikke alene er Europas største, men også et anlæg med dyrevelfærd i højsædet. Vores fælles vision er, at der skal tænkes dyrevelfærd, dyreredning og bæredygtighed på tværs af alle områder. Der er ingen tvivl om, at dette er måden at udtænke, indrette og udføre fremtidens zoologiske anlæg, siger direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis.

Tigre er fra naturen solitære, og Tigerskoven bliver derfor opdelt i fire store områder, så man imødeser tigrenes behov. Den megen plads giver tigrene mulighed for at udfolde sig så naturligt som muligt. Og ikke nok med at tigrene får de bedste levevilkår, så får Knuthenborgs gæster også en helt unik naturoplevelse i form af en 200 meter lang board walk, i næsten fem meters højde. Heroppe kan gæsterne følge tigrenes uforstyrrede naturlige færden på allernærmeste hold.

For de af parkens gæster, hvor højdeskrækken nager, er der gode nyheder. Der er nemlig også bygget et ’ground view’ til Tigerskoven, hvor der er direkte kig ind i den enorme skov gennem en stor glasrude.

– Sidste år byggede vi sammen med Dyrenes Beskyttelse Europas største elefantanlæg til landets fire pensionerede cirkuselefanter, der bare skulle have lov at være elefanter. Derfor giver det god mening for os, at vi i den nye tigerskov også har gjort plads til pensionerede cirkustigre, der sammen med vores fire øvrige tigre ’bare skal være tigere’ – de skal være ude hele året og leve så naturligt som muligt, siger direktør i Knuthenborg Safaripark Christoffer Knuth.

Endnu flere cirkusdyr får i fremtiden brug for en håndsrækning. Forbud efter forbud mod at holde vilde dyr i cirkus ruller hen over Europa. Det betyder, at mange tidligere cirkusdyr bliver hjemløse. Knuthenborg vil derfor på sigt udvide Tigerskoven til otte hektar, så der bliver plads til flere pensionerede cirkustigre.

Tigerskoven er designet af Knuthenborg Safaripark i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse og støttet af QATO Fonden. Tigerskoven er åben for alle besøgende i Knuthenborg Safaripark.

tiger tigerskoven knuthenborg
Nu kan du besøge Tigerparken i Knuthenborg Safaripark, der netop er blevet indviet, og giver med sine 6.000 m2 parkens fem tigre masser af plads at boltre sig på. (Foto: Asger Thielsen)

Læs også: Kulturguide juni

Dagens billede: Smil fra Christian Eriksen

· Mere fra samme kategori ·